Tạo dòng và biểu hiện gen mã hóa cho mini-Prolnsulin trên hệ thống tế bào nấm men pichia pastoris

(Bản scan) Sàng lọc dòng tế bào nấm men pichia pastoris có khả năng biểu hiện mini - proinsulin 122 dòng tế bào nấm men Pichia pastoris mang gen mã cho mini proinsulin phát triển tốt trên môi trường MM trên được kiểm tra trẹc toeeps lả năng biểu hiện mini - proinsuloin bằng áp màng trực tiếp vào khuẩn lạc, sau đó kiểm tra bằng khàng thể chuyên biệt

pdf14 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 21/08/2013 | Lượt xem: 1903 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tạo dòng và biểu hiện gen mã hóa cho mini-Prolnsulin trên hệ thống tế bào nấm men pichia pastoris, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf7.PDF
  • pdf0.PDF
  • pdf1.PDF
  • pdf2.PDF
  • pdf3.PDF
  • pdf4.PDF
  • pdf5.PDF
  • pdf6.PDF
  • pdf8.PDF
  • pdf9.PDF
Luận văn liên quan