Thiết kế hệ thống quản lý chất thải rắn sinh hoạt cho quận 4 quy hoạch đến năm 2030

Trang Chương 1 GIỚI THIỆU CHUNG 1.1 GIỚI THIỆU CHUNG QUẬN 4 5 1.1.2 Khí hậu 5 1.1.3 Thủy văn 5 1.2 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CỦA QUẬN 4 6 1.2.1 Dịch vụ tài chính ngân hàng 6 1.2.2 Dịch vụ Thương mại 6 1.2.3 Dịch vụ văn phòng cho thuê 6 1.2.4 Dịch vụ khách sạn - du lịch 7 1.2.5 Dịch vụ cảng 7 1.2.6 Dịch vụ khác 7 1.3 NHIỆM VỤ THIẾT KẾ 7 1.4 MỤC TIÊU THIẾT KẾ 7 1.5 GIỚI HẠN THIẾT KẾ 7 1.6 NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN 7 CHƯƠNG 2 NGUỒN PHÁT SINH, THÀNH PHẦN, KHỐI LƯỢNG CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ PHÁT SINH TRÊN ĐỊA BÀN KHU VỰC THIẾT KẾ 2.1 CÁC NGUỒN PHÁT SINH CHẤT THẢI Ở QUẬN 4 8 2.2 XÁC ĐỊNH DÂN SỐ QUẬN 4 TÍNH ĐẾN NĂM 2030 8 2.3 KHỐI LƯỢNG CHẤT THẢI PHÁT SINH TỪ CÁC NGUỒN KHÁC NHAU TÍNH ĐẾN NĂM 2030 10 2.3.1 Ước tính lượng rác phát sinh từ hộ gia đình 12 2.3.2 Ước tính lượng rác phát sinh từ Dịch vụ - tài chính ngân hàng 12 2.3.3 Ước tính lượng rác phát sinh từ Dịch vụ văn phòng cho thuê 13 2.3.4 Ước tính lượng rác phát sinh từ siêu thị 14 2.3.5 Ước tính lượng rác phát sinh từ nhà hàng, quán ăn, vi tính - Internet, café, giải khát 14 2.3.6 Ước tính lượng rác phát sinh từ khách sạn 15 2.3.7 Ước tính lượng rác phát sinh từ trường học 16 2.3.8 Ước tính lượng rác phát sinh từ chợ 17 2.4 THÀNH PHẦN CHẤT THẢI RẮN 18 Chương 3 LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ 3.1 PHƯƠNG ÁN 1: SỬ DỤNG TRẠM TRUNG CHUYỂN – KHÔNG PHÂN LOẠI TẠI NGUỒN 19 3.1 PHƯƠNG ÁN 2: SỬ DỤNG TRẠM TRUNG CHUYỂN – PHÂN LOẠI TẠI NGUỒN 21 Chương 4 TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÍ CHẤT THẢI TẠI NGUỒN 4.1 XÁC ĐỊNH SỐ THÙNG CHỨA Ở HỘ GIA ĐÌNH 22 4.2 XÁC ĐỊNH SỐ THÙNG CHỨA RÁC TỪ DỊCH VỤ - TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG 25 4.3 XÁC ĐỊNH LƯỢNG RÁC PHÁT SINH TỪ DỊCH VỤ VĂN PHÒNG CHO THUÊ 28 4.4 XÁC ĐỊNH LƯỢNG RÁC PHÁT SINH TỪ CÁC SIÊU THỊ 30 4.5 XÁC ĐỊNH LƯỢNG RÁC PHÁT SINH TỪ NHÀ HÀNG, QUÁN ĂN, VI TÍNH – INTERNET, CAFÉ, GIẢI KHÁT 32 4.6 XÁC ĐỊNH LƯỢNG RÁC PHÁT SINH TỪ KHÁCH SẠN 33 4.7 XÁC ĐỊNH LƯỢNG RÁC PHÁT SINH TỪ TRƯỜNG HỌC 34 4.8 XÁC ĐỊNH LƯỢNG RÁC PHÁT SINH TỪ CHỢ 36 Chương 5 TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG THU GOM, TRUNG CHUYỂN, VẬN CHUYỂN 5.1 HÌNH THỨC THU GOM 5.2 TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG THU GOM, TRUNG CHUYỂN VÀ VẬN CHUYỂN 38 5.2.1 Tính toán thiết kế hệ thống thu gom cho các hộ gia đình 39 5.2.2 Tính toán hệ thống thu gom cho siêu thị và chợ 48 5.2.3 Tính toán thiết kế hệ thống vận chuyển và trung chuyển 55 5.3 TRẠM TRUNG CHUYỂN 65 5.3.1 Quy Trình Vận Hành Trạm Trung Chuyển 66 5.3.2 Tính Toán Thiết Kế Các Thiết Bị Và Công Trình Trong Trạm 68 Chương 6 TÍNH TOÁN THIẾT KẾ TRẠM XỬ LÍ, TÁI CHẾ TẬP TRUNG 6.1 CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH TRONG KHU XỬ LÍ CHẤT THẢI RẮN 71 6.2 KHU TÁI CHẾ CHẤT THẢI 71 6.2.1 Tái chế giấy với công suất 30 tấn/ngày 71 6.2.2 Tái chế nhựa với công suất 40 tấn/ngày 74 6.2.3 Tái chế thủy tinh với công suất 10 tấn/ngày 76 6.2.4 Tái chế cao su với công suất 10 tấn/ngày 77 6.2.5 Tái chế kim loại màu 77 6.3 TÍNH TOÁN THIẾT KẾ NHÀ MÁY LÀM PHÂN COMPOST 77 6.3.1 Giai đoạn chuẩn bị nguyên liệu 79 6.3.2 Giai đoạn lên men 79 6.3.3 Giai đoạn ủ chín và ổn định mùn Compost 80 6.3.4 Giai đoạn tinh chế và đóng bao thành phẩm Compost 80 6.3.5 Xác định khối lượng, công thức phân từ chất thải rắn hữu cơ 81 6.3.6 Tính toán thiết kế khu tiếp nhận rác 82 6.3.7 Thiết kế hệ thống phân loại băng chuyền bằng tay 82 6.3.8 Xác định và tính toán lượng vật liệu cần thiết để phối trộn 83 6.3.9 Khu vực lưu trữ vật liệu phối trộn 84 6.3.10 Khu vực phối trộn vật liệu 85 6.3.11 Tính toán thiết kế hệ thống hầm ủ 85 6.3.12 Tính toán hệ thống cấp khí 86 6.3.13 Khu vực ủ chín và ổn định mùn compost 88 6.3.14 Hệ thống phân loại thô 88 6.3.15 Hệ Thống Phân Loại Tinh 89 6.3.16 Tách Kim Loại 89 6.3.17 Các Thiết Bị Và Công Trình Khác Trong Nhà Máy 90 6.4 CÁC CÔNG TRÌNH PHỤ TRỢ CỦA KHU XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN 90 6.4.1 Trạm cân và nhà bảo vệ 90 6.4.2 Trạm rửa xe 90 6.4.3 Sàn phân loại 91 Chương 7 TÍNH TOÁN THIẾT KẾ BÃI CHÔN LẤP HỢP VỆ SINH 7.1 MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG BÃI CHÔN LẤP 93 7.2 QUI MÔ BÃI CHÔN LẤP 93 7.3 CÁC HẠNG MỤC CHÍNH CẦN ĐẦU TƯ 94 7.3.1 Ô Chôn Lấp 94 7.3.2 Lớp lót đáy 95 7.3.3 Lớp che phủ cuối cùng 96 7.3.4 Lớp che phủ hằng ngày 96 7.3.5 Thu gom và xử lí nước rỉ rác 97 7.3.6 Thu Gom Và Xử Lý Khí 98 7.4 QUY TRÌNH VẬN HÀNH BÃI CHÔN LẤP 98 7.5 TÍNH TOÁN THIẾT KẾ Ô CHÔN LẤP 100 7.5.1 Khối lượng chất thải đem chôn lấp 100 7.5.2 Tính toán chi tiết cho ô chôn lấp chất thải rắn 101 7.6 TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG THU KHÍ 111 7.6.1 Xác định công thức phân tử của chất thải rắn 111 7.6.2 Tính lượng khí sinh ra từ một mẫu chất hữu cơ bất kì 112 7.6.3 Xác Định Biến Thiên Lượng Khí Sinh Ra Từ 100 Kg CTR Đem Chôn Lấp 113 7.6.4 Lượng khí sinh ra từ một ô chôn lấp chất thải rắn hữu cơ 114 7.6.5 Tổng lượng khí sinh ra từ các ô chôn lấp rác hữu cơ 120 7.6.6 Thiết kế hệ thống thu khí cho một ô chôn lấp chất thải 120 7.7 TÍNH TOÁN LƯỢNG NƯỚC RỈ RÁC SINH RA 122 7.7.1 Thông số tính toán 122 7.7.2 Tính Toán Lượng Nước Rỉ Rác Sinh Ra Theo Thời Gian Của Khu Chôn Lấp Chất Thải Rắn 122 7.7.3 Thiết kế hệ thống thu nước rỉ rác cho bãi chôn lấp chất thải rắn 139 7.7.4 Tính Toán Mương Thu Nước Mưa 140 7.8 XÁC ĐỊNH LƯU LƯỢNG VÀ ĐẶC TÍNH NƯỚC THẢI CẦN XỬ LÝ 141 7.8.1 Lưu Lượng Nước Thải 141 7.8.1 Thành Phần Nước Thải 141 7.9 SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI 142 7.9.1 Phương Án 1 143 7.9.2 Phương Án 2 145 7.10 TÍNH TOÁN ĐỘ SỤT LÚN 146 Chương 8 DỰ TOÁN KINH PHÍ XÂY DỰNG VÀ VẬN HÀNH NHÀ MÁY SẢN XUẤT PHÂN COMPOST VÀ BÃI CHÔN LẤP 8.1 NHÀ MÁY SẢN XUẤT COMPOST 152 8.1.1 Chi phí đầu tư thiết bị máy móc 152 8.1.2 Chi phí lương nhân viên 153 8.1.3 Chi phí xây dựng 153 8.1.4 Chi phí khấu hao và duy tu cho hệ thống 153 8.2 TÍNH TOÁN KINH TẾ CHO HỆ THỐNG BÃI CHÔN LẤP CHẤT THẢI RẮN 154 8.2.1 Chi Phí Đầu Tư Xây Dựng 154 8.2.2 Chi Phí Đầu Tư Thiết Bị 154 8.4.3 Chi Phí Vận Hành 154 8.5 TÍNH TOÁN KINH TẾ CHO TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI 156 8.5.1 Tính Toán Chi Phí Xây Dựng Trạm Xử Lý Nước Thải 156 8.5.2 Chi Phí Đầu Tư Thiết Bị Trạm Xử Lý Nước Thải 156 8.5.3 Chi Phí Vận Hành Trạm Xử Lý Nước Thải 156 CHƯƠNG 9 KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN 9.1 KẾT LUẬN 158 9.2 KIẾN NGHỊ 158

doc3 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 14/01/2013 | Lượt xem: 2356 | Lượt tải: 28download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế hệ thống quản lý chất thải rắn sinh hoạt cho quận 4 quy hoạch đến năm 2030, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương 1 GIỚI THIỆU CHUNG 1.1 GIỚI THIỆU CHUNG QUẬN 4 1.1.1 Về địa lý Quận 4 là một quận giáp ranh với trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, có hình dạng như một cù lao tam giác với tổng diện tích 4,181km2. Các hướng giáp với các quận của Tp.HCM. Tổng số dân khoảng 109.000 người (định hướng đến năm 2015 là 210.000 người), trong đó dân tộc Kinh chiếm 92,91%, dân tộc Hoa chiếm 4,08% còn lại là các dân tộc khác. Mật độ dân số 48.791 người/km2. Phía Đông Bắc giáp Quận 2; Phía Tây Bắc giáp Quận 1; Phía Nam giáp Quận 7. Hình 1.1 Bản đồ quận 4. 1.1.2 Khí hậu Quận 4 nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa cận xích đạo, một năm có hai mùa mưa – khô rõ rệt. Mùa mưa được bắt đầu từ tháng 5 tới tháng 11, còn mùa khô từ tháng 12 tới tháng 4 năm sau. Nhiệt đó trung bình 27 °C, cao nhất lên tới 40 °C, thấp nhất xuống 13,8 °C. Lượng mưa trung bình của thành phố đạt 1.949 mm/năm, trung bình, độ ẩm không khí đạt bình quân/năm 79,5%. Quận chịu ảnh hưởng bởi hai hướng gió chính là gió mùa Tây – Tây Nam và Bắc – Ðông Bắc. Gió Tây – Tây Nam từ Ấn Độ Dương, tốc độ trung bình 3,6 m/s, vào mùa mưa. Gió Gió Bắc – Ðông Bắc từ biển Đông, tốc độ trung bình 2,4 m/s, vào mùa khô. Ngoài ra còn có gió tín phong theo hướng Nam – Đông Nam vào khoảng tháng 3 tới tháng 5, trung bình 3,7 m/s. 1.1.3 Thủy văn Quận 4 có 3 mặt đều là thủy đạo: Phía Đông Bắc là sông Sài Gòn dài 2.300m, bờ bên kia là Quận 2; Phía Tây Bắc là kênh Bến Nghé dài 2.300m, bờ bên kia là Quận 1; Phía Nam là kênh Tẻ dài 4.400m, bờ bên kia là Quận 7. Do có vị trí địa lý 3 mặt đều là sông nước nên nguồn cung cấp nước cho thành phố rất dồi dào. 1.2 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CỦA QUẬN 4 Đến năm 2010, quận 4 cơ bản chuyển dịch cơ cấu kinh tế trở thành “Quận Dịch vụ”. Ngoài phấn đấu duy trì giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân hàng năm 13% - 14%, đẩy mạnh doanh thu ngành thương mại- dịch vụ tăng bình quân hàng năm 15% - 17%, trong đó, doanh thu kinh tế hợp tác xã tăng từ 7% -10%. Quận tập trung xây dựng chính sách thuận lợi nhằm động viên các thành phần kinh tế đầu tư, phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ, trong đó tập trung hình thành và phát triển các dịch vụ: Dịch vụ tài chính- ngân hàng; Dịch vụ thương mại; Dịch vụ cao ốc văn phòng cho thuê; Dịch vụ khách sạn - du lịch; Dịch vụ cảng và các loại hình Dịch vụ khác là thế mạnh và là đặc trưng kinh tế quận 4. Từ đó góp phần tăng thu ngân sách nhà nước (qua thuế) trên địa bạn. Bên cạnh khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ với những sản phẩm đa dạng phù hợp với nhu cầu của đời sống - xã hội, trong giai đoạn 2008 - 2010 quận 4 tập trung phát triển các loại hình dịch vụ trong đề án chuyển dịch cơ cấu kinh tế như sau : 1.2.1 Dịch vụ tài chính ngân hàng Kêu gọi các Ngân hàng chưa có chi nhánh tại quận 4 mở chi nhánh hoạt động nhằm góp phần nâng cao hoạt động tài chính - ngân hàng tại quận 4. Khuyến khích nâng cấp các Phòng Giao dịch hiện có của các Ngân hàng thành chi nhánh để nâng cao khả năng hoạt động. Phát triển loại hình công ty cho thuê tài chính, hình thành các sàb giao dịch chứng khoán. 1.2.2 Dịch vụ Thương mại Tiếp tục điều chỉnh quy hoạch mạng lưới Chợ - Siêu thị - Trung tâm thương mại cho phù hợp quy hoạch tổng thể chi tiết của quận. Xúc tiến xây dựng các Chợ - Siêu thị - Trung tâm thương mại theo kế hoạch đã đề ra. Tổ chức những hình thức khuyến mại mới hàng năm tại Chợ Xóm Chiếu. Hình thành khu phố chuyên doanh trên các tuyến đường chính của quận. 1.2.3 Dịch vụ văn phòng cho thuê Tiếp tục kêu gọi các thành phần kinh tế đầu tư vào lĩnh vực văn phòng cho thuê (dạng cao ốc). Phủ kín những nơi đã được quy hoạch xây dựng cao ốc văn phòng cho thuê hoặc xây dựng các quần thể, trung tâm kết hợp nhiều hoạt động dịch vụ, trong đó có dịch vụ văn phòng cho thuê.  1.2.4 Dịch vụ khách sạn - du lịch Tiếp tục thực hiện các dự án xây dựng khách sạn cao cấp trên địa bàn quận 4 đã khởi động trong năm 2007. Kêu gọi các doanh nghiệp lớn đầu tư vào các khu du lịch đã được quy hoạch. 1.2.5 Dịch vụ cảng   Phát triển mạnh loại hình dịch vụ cảng trên địa bàn. Tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp dịch vụ cảng thuộc mọi thành phần kinh tế tiếp tục trú đóng và hoạt động trên địa bàn quận sau khi Cảng Sài gòn chuyển đổi công năng từ Cảng container sang Cảng du lịch. 1.2.6 Dịch vụ khác   Kêu gọi các nhà đầu tư loại hình đào tạo, dạy nghề trên địa bàn. Nâng cấp và mở rộng hoạt động của Trung tâm Dạy nghề quận 4 với hình thức như liên kết đào tạo, dạy nghề với các trường khác nhằm đào tạo nguồn nhân lực cung cấp cho các doanh nghiệp trong và ngoài quận. Nâng cấp các Trạm y tế của 15 phường, đáp ứng nhu cầu phục vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Kêu gọi các thành phần kinh tế đầu tư vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe trên địa bàn quận. NHIỆM VỤ THIẾT KẾ Nhiệm vụ của đồ án môn học nhằm thiết kế hệ thống quản lý chất thải rắn sinh hoạt cho quận 4 quy hoạch đến năm 2030. 1.4 MỤC TIÊU THIẾT KẾ Thiết kế hệ thống quản lý chất thải rắn sinh hoạt cho quận 4 nhằm thu gom, vận chuyển, xử lý, chôn lấp chất thải rắn và tái chế chất thải rắn thành các sản phẩm như compost, nhựa tái chế, thủy tinh tái chế, v.v…, để giảm bớt lượng chất thải rắn đem đến bãi chôn lấp. 1.5 GIỚI HẠN THIẾT KẾ Chỉ tính toán và thiết kế hệ thống quản lý chất thải rắn sinh hoạt của quận 4, mà không có sự quản lý chất thải rắn phát sinh từ bệnh viện và khu công nghiệp. 1.6 NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN Đề xuất và lựa chọn các phương án thu gom và xử lý chất thải rắn của quận 4 tới năm 2020.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docChương 1.doc
 • docChương 2.doc
 • docChương 3.doc
 • docChương 4 DA.doc
 • docchương 5 DA.doc
 • docChương 6 DA.doc
 • docChương 7.1 DA.doc
 • docchương 7.2 - A3 DA.doc
 • docchương 7.3 DA.doc
 • docchương 7.4 DA.doc
 • docchương 7.5 - A3.doc
 • docchương 7.6 DA.doc
 • docChương 8 DA.doc
 • docchương 9 DA.doc
 • docĐồ án QLCTRSH hoàn chỉnh.doc
 • xlsMuc luc.xls
 • xlsChương 2.xls
 • xlschương 4.xls
 • xlsChương 7A.xls
 • xlsdự đoán dân số.xls
 • xlskhi va leachate (phuoc).xls
 • xlsxkhi va leachate (phuoc).xlsx
 • xlsthể tích các loại rác 1.xls
 • xlsthể tích các loại rác.xls
 • xlstinh xe và cong nhân.xls
 • dwgBãi chôn lấp p2.dwg
 • dwgNhà máy compots p3.dwg
 • dwgÔ chôn lấp p3.dwg
 • dwgvạch tuyến thu gom (p 4).dwg
Luận văn liên quan