Thiết kế hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu đô thị Thạch Phúc - Hà Nội

Mục lục CHƯƠNG 1.TỔNG QUAN CHUNG VỀ KHU ĐÔ THỊ MỚI THẠCH PHÚC-HÀ NỘI 9 1.1. Điều kiện tự nhiên. 9 1.1.1. Vị trí địa lý. 9 1.1.2. Địa hình, địa mạo. 9 1.1.3. Đặc điểm khí hậu thời tiết. 9 1.1.4. Địa chất thuỷ văn. 10 1.1.5. Địa chất công trình. 11 1.1.6. Tài nguyên khoáng sản và sinh vật 11 1.1.7. Cảnh quan môi trường 11 1.2. Đặc điểm hiện trạng 11 1.2.1. Dân số và lao động 12 1.2.2. Tình hình sử dụng đất đai: 13 1.2.3. Hiện trạng kiến trúc - xây dựng: 16 1.2.4. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật: 17 1.2.5. Đánh gía hiện trạng 19 1.3. Khái quát về vấn đề quy hoạch khu đô thị Thạch Phúc. 20 Quy mô: 20 Tính chất: 20 Cơ sở quy hoạch: 20 1.4. Những tiền đề phát triển 22 1.4.1.Vị trí và tác động của mối quan hệ trong khu vực 22 1.4.2. Tính chất 23 1.4.3. Quy mô đất đai và dân số 23 1.5. Định hướng phát triển không gian và sử dụng đất 24 1.5.1. Chọn đất xây dựng và chọn hướng phát triển 24 1.5.2. Cơ cấu tổ chức quy hoạch 25 1. Định hướng chung và phân khu vực quy hoạch 25 2. Tổ chức và phân bố các công trình công cộng 25 3. Đối với khu dân cư: 28 4. Các chỉ tiêu đạt được: 29 1.5.3. Quy hoạch sử dụng đất các ô đất: 29 1/ Đất công trình công cộng: 30 2/ Đất giáo dục, y tế 30 3/ Đất hỗn hợp, dịch vụ khách sạn, văn phòng nhà ở: 30 4/ Đất ở xây dựng mới 31 5/ Đất dịch vụ chuyển đổi nghề nghiệp 31 6/ Đất cây xanh công cộng 31 7/ Đất giao thông 33 8/ Đất hạ tầng kỹ thuật: 33 9/ Quy hoạch nghĩa trang: 34 1.6. Định hướng quy hoạch hệ thống thoát nước và bảo vệ môi trường 35 1.6.1. Mục tiêu xây dựng hệ thống thoát nước và bảo vệ môi trường. 35 1.6.2. Tiền đề xây dựng hệ thống thoát nước và bảo vệ môi trường. 35 1. Cơ sở pháp lý. 35 2. Nguồn vốn. 35 3. Chủ chương đầu tư 36 1.6.3. Dự kiến quy hoạch thoát nước cho đô thị. 36 1. Cơ sở chọn hệ thống thoát nước. 36 2. Lựa chọn hệ thống thoát nước. 36 Chương 2: Thiết kế mạng lưới thoát nước khu đt thạch phúc hà nội 39 2.1. Các số liệu cơ bản. 39 2.1.1 Tài liệu căn cứ. 39 2.2.2. Tiêu chuẩn dùng nước 39 2.2. Xác định lưu lượng tính toán của khu dân cư. 40 2.3. Xác định lưu lượng tập trung. 52 2.3.1. Bệnh viện. 52 2.3.2. Trường học. 52 2.3.3. Nhà trẻ 53 2.4. Lưu lượng nước thải theo giờ. 58 2.4.1. Nước thải sinh hoạ khu dân cư. 58 2.4.2. Nước thải từ bệnh viện. 58 2.4.3. Nước thải từ trường học - nhà trẻ. 58 2.5. Vạch tuyến mạng lưới thoát nước sinh hoạt. 60 2.5.1. Nguyên tắc vạch tuyến. 60 2.5.2. Lưu lượng thoát nước tiểu khu. 62 2.6. Xác định lưu lượng tính toán cho từng ống. 77 2.7. Tính toán thuỷ lực mạng lưới sinh hoạt. 78 2.8. Khái toán kinh tế phần mạng lưới thoát nước sinh hoạt, chọn phương án thoát nước. 79 2.8.1. Khái toán kinh tế phần đường ống. 79 2.8.2. Khái toán kinh tế phần giếng thăm: 81 2.8.3. Khái toán kinh tế cho trạm bơm cục bộ. 82 2.8.4. Khái toán kinh tế khối lượng đất đào đắp xây dựng mạng. 82 2.8.5. Chi phí quản lý mạng lưới cho một năm. 83 2.8.6.So sánh lựa chọn phương án. 87 Chương 3. Thiết kế trạm xử lý nước thải 89 3.1. Các số liệu tính toán: 89 3.2. Lưu lượng tính toán đặc trưng của nước thải: 89 3.3. Xác định nồng độ bẩn của nước thải: 90 3.3.1. Hàm lượng cặn lơ lửng: 90 3.3.2. Hàm lượng BOD20 của nước thải: 91 3.3.3. Dân số tương đương. 91 3.3.4.Xác định mức độ cần thiết làm sạch của nước thải. 92 3.4. Chọn phương án xử lý và sơ đồ dây chuyền công nghệ. 93 3.4.1. Chọn phương pháp xử lý. 93 3.4.2. Chọn dây chuyền xử lý. 94 3.5. Tính toán dây chuyền công nghệ và thuỷ lực paI. 99 3.5.1.Ngăn tiếp nhận nước thải. 99 3.5.2.Mương dẫn nước thải. 101 3.5.3.Tính toán song chắn rác: 102 3.5.4. Bể lắng cát ngang. 106 3.5.5. Sân phơi cát. 110 3.5.6. Tính toán bể lắng ngang đợt I. 111 3.5.7. Tính toán bể Aeroten. 115 3.5.8. Bể lắng ngang đợt II . 123 3.5.9. Trạm khử trùng nước thải. 126 3.5.10. Máng trộn vách ngăn có lỗ. 130 3.5.11. Bể tiếp xúc ngang. 132 3.5.12. Bể nén bùn đứng. 134 3.5.13.Tính toán bể Mêtan: 138 3.5.14. Làm khô bùn cặn bằng máy ép bùn băng tải 144 3.4.15. Thiết bị đo lưu lượng. 150 3.6. Tính toán các công trình xử lý nươc thải theo Pa II. 151 3.6.1. Ngăn tiếp nhận. (giống phương án 1) 151 3.6.2. Mương dẫn và song chắn rác (tương tự phương án 1) 151 3.6.3.Bể lắng cát ngang (giống PA1): 152 3.6.4. Sân phơi cát (giống PA1) 152 3.6.5. Bể lắng ngang đợt 1 (giống PA1). 152 3.6.6. Bể Biophin cao tải. 152 3.6.7. Bể lắng ngang đợt II . 161 3.6.8. Trạm khử trùng nước thải (Giống PAI) 164 3.6.9. Máng trộn vách ngăn có lỗ (giống PA1). 164 3.6.10. Bể tiếp xúc ngang (Giống PA1). 164 3.6.11.Tính toán bể Mêtan: 164 3.6.12. Làm khô bùn cặn bằng máy ép bùn băng tải 170 3.6.13. Thiết bị đo lưu lượng (Tương tự PA1) 176 3.7 Khái toán kinh tế -chọn phương án xử lý nước thải 176 3.7.1Khái toán kinh tế trạm xử lý – Phương án I 176 3.7.2. Khái toán kinh tế Trạm xử lý phương án II 182 3.8. So sánh lựa chọn phương án 185 Chương 4: Trạm bơm nước thải (trạm bơm thoát nước chính) 187 4.1. Xác định công suất của trạm bơm 187 4.2. Xác định dung tích bể thu 188 4.3. Xác định áp lực công tác của máy bơm 190 4.4. Chọn máy bơm 191 4.5. Xác định điểm làm việc của bơm 194 4.6. Tính toán ống đẩy khi có sự cố 197 4.7. Phương án xây dựng trạm bơm. 197 4.8.Tính toán các thiết bị trong trạm bơm 197 4.8.1. ống thông hơi 197 4.8.2. Cống xả sự cố 197 4.8.3. ống thu nước 198 4.8.4.Hệ thống thông gió và chiếu sáng. 198 4.8.5 Nguồn điện cấp cho trạm bơm 198 Chương 5: Cấp thoát nước công trình 199 5.1 Cơ sở tính toán, quy mô dùng nước 199 5.1.1 Cơ sở thiết kế. 199 5.1.2. Quy mô công trình – Quy mô dùng nước. 200 *Tính toán thiết kế hệ thống cấp nước 200 a. Quy mô dùng nước: 200 5.2. Giải pháp kỹ thuật cấp thoát nước. 201 5.2.1. Giải pháp cấp nước sinh hoạt. 201 5.2.2. Giải pháp thoát nước và thông hơi. 201 5.3.Tính toán thủy lực mạng lưới cấp nước lạnh. 202 5.3.1.Tính toán thủy lực tuyến ống đứng cấp nước 1. 203 5.3.2.Tính toán thủy lực tuyến ống đứng cấp nước 2. 204 5.3.3.Tính toán thủy lực tuyến ống đứng cấp nước 3. 205 5.3.4.Tính toán thủy lực tuyến ống đứng cấp nước 4. 206 5.4. Tính toán công trình đơn vị. 207 5.4.1. Bể nước mái (hoặc bồn nước inox). 207 5.4.2. Bể chứa : 207 5.4.3. Chọn đồng hồ đo nước cho công trình 208 5.4.4. Máy bơm sinh hoạt. 209 5.5. Tính toán thủy lực mạng lưới thoát nước. 209 5.5.1. Hệ thống thoát nước sinh hoạt. 209 5.5.2. Hệ thống thoát nước mái 210 5.6. Hệ thống đường ống: 210 Chương 6: Thi công Tuyến cống thoát nước B6-B7-B8 kđt thạch phúc – hà nội 212 6.1. Nhiệm vụ thiết kế kỹ thuật thi công: 212 6.2. Giới thiệu về hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công. 213 6.3. Giới thiệu đặc điểm riêng của tuyến thi công 213 6.4. Biện pháp và trình tự thi công tuyến cống. 214 6.4.1. Biện pháp thi công 214 6.4.2- Trình tự thi công. 214 6.5. Tính toán khối lượng thi công. 217 6.5.1. Thiết kế tuyến cống. 217 6.5.2. Giải pháp gia cố thành hố đào. 217 6.5.3. Tính toán khối lượng. 218 6.6.Chọn máy thi công chủ đạo 225 6.6.1. Chọn máy đào đất. 225 6.6.2. Chọn máy ủi lấp đất công trình 226 6.6.3. Chọn máy cẩu. 226 6.6.4. Chọn máy đầm đất. 227 6.6.5. Chọn ôtô vận chuyển đất dư. 227 6.6.6. Lập bảng phân tích nhân công và máy thi công. 227 6.7. Lập phương án tổ chức thi công. 233 6.7.1.Chuẩn bị mặt bằng, định vị tuyến cống thi công,chuẩn bị các cấu kiện đúc sẵn 234 6.7.2.Đào đất cấp 2: 234 6.7.3.Gia cố đáy mương . 234 6.7.4.Vận chuyển dải ống, mố đỡ ống, lắp đặt ống bê tông ly tâm D = 400, giếng thăm. 234 6.7.5.Lắp đặt giếng thu, thăm và phụ tùng. 234 6.7.6.Lấp đất sơ bộ, kiểm tra độ thông, độ dốc, độ kín của đường ống . 234 6.7.7.Chèn đất, lấp đất công trình. 235 6.7.8.Vận chuyển đất thừa ra khỏi công trình. 235 6.7.9.Lấp đất đầm kỹ. 235 6.7.10.Dọn dẹp công trường, hoàn thiện mặt bằng. 235 6.7.11.Dọn dẹp hoàn thành mặt bằng, bàn giao: 235 6.8.Lập tiến độ thi công: 236

doc237 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 18/06/2013 | Lượt xem: 1853 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu đô thị Thạch Phúc - Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
m3. + Gi¸ thµnh ®Çu t­ cho mét m3 n­íc th¶i trong vßng 15 n¨m V®Çu t­ = ®ång/m3 Gi¸ thµnh xö lý 1 m3 n­íc th¶i T = gqu¶n lý + V®Çu t­ = 1014 + 1169 = 2183®ång/m3 3.8. So s¸nh lùa chän ph­¬ng ¸n VÒ kü thuËt th× c¶ 2 ph­¬ng ¸n ®Òu ®¶m b¶o xö lý n­íc th¶i. VÒ chØ tiªu kinh tÕ: B¶ng 6.3: B¶ng so s¸nh c¸c chØ tiªu kinh tÕ 2 ph­¬ng ¸n STT ChØ tiªu Ph­¬ng ¸n I(®ång) Ph­¬ng ¸n II(®ång) 1 GXD 21299,912x 106 20452,692x106 2 g 1029 1014 3 V 1217 1169 Qua kh¸i to¸n kinh tÕ ta thÊy 2 ph­¬ng ¸n cã gi¸ thµnh t­¬ng ®­¬ng nhau XÐt vÒ mÆt ®iÒu kiÖn ®Þa ph­¬ng: ë PA 2 sö dông bÓ biophin trong d©y chuyÒn xö lý, nguyªn liÖu gÆp khã kh¨n, ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é kh«ng thÝch hîp.XÐt nh÷ng yÕu tè trªn PA1 sÏ lµ ph­¬ng ¸n chän. Tæng gi¸ thµnh vËn chuyÓn vµ xö lý 1m3 n­íc th¶i: G = V + GXL V =323.21 ®/m3 Gi¸ thµnh vËn chuyÓn 1m3 n­íc th¶i. GXL = 1029 ®/m3 Gi¸ thµnh xö lý 1m3 n­íc th¶i. G = 323.21 + 1029 = 1352.21 ®/m3. Ch­¬ng 4 tr¹m b¬m n­íc th¶i (tr¹m b¬m tho¸t n­íc chÝnh) §Ó ®­a n­íc th¶i tõ m¹ng l­íi lªn tr¹m xö lý ta dïng tr¹m b¬m n­íc th¶i. ViÖc tÝnh to¸n tr¹m b¬m n­íc th¶i ®­îc thùc hiÖn dùa theo chØ dÉn ë môc 7.2 TCVN 7957-2008. 4.1. X¸c ®Þnh c«ng suÊt cña tr¹m b¬m C¸c sè liÖu ®Ó thiÕt kÕ tr¹m b¬m ( Theo b¶ng tæng hîp l­u l­îng) Qhmax = 1197,64 (m3/h) = 6,87 %Qng®. Qh TB = 729,16(m3/h) = 4,17% Qng®. Qhmin = 260,39 (m3/h) = 1,49 % Qng®. Cao tr×nh mÆt ®Êt n¬i ®Æt tr¹m b¬m: 9,8 m Cao tr×nh mùc n­íc ngÇm cao nhÊt: 2,80 m Cao tr×nh mùc n­íc ngÇm thÊp nhÊt: 1,80 m Cao tr×nh ®¸y èng x¶ n­íc tíi tr¹m b¬m: 3,65 m Mùc n­íc cao nhÊt trªn ng¨n tiÕp nhËn: 14,21 m C«ng suÊt thiÕt kÕ tr¹m b¬m b»ng l­u l­îng giê th¶i n­íc lín nhÊt. QTR = Qhmax = 1197,64 (m3/h) = 332,68 (l/s). Chän bèn b¬m lµm viÖc ®ång thêi, 2 b¬m dù tr÷ t¹i tr¹m L­u l­îng cña mçi b¬m lµ: Trong ®ã: n = 2 : Sè b¬m lµm viÖc ®ång thêi. k : HÖ sè gi¶m l­u l­îng khi c¸c b¬m lµm viÖc ®ång thêi, víi n = 2 ta cã k = 0,9. VËy 4.2. X¸c ®Þnh dung tÝch bÓ thu N­íc th¶i ch¶y ®Õn tr¹m b¬m kh«ng ®iÒu hoµ theo c¸c giê trong ngµy,cã giê n­íc ch¶y ®Õn víi l­u l­îng rÊt lín , cã giê n­íc ch¶y ®Õn víi l­u l­îng rÊt nhá. ChÕ ®é th¶i n­íc kh«ng ®iÒu hoµ nªn ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn chÕ ®é lµm viÖc cña b¬m. §Ó ®¶m b¶o chÕ ®é lµm viÖc cña tr¹m b¬m t­¬ng ®èi ®iÒu hoµ th× phÝa tr­íc tr¹m b¬m cÇn bè trÝ bÓ thu. Dung tÝch bÓ thu x¸c ®Þnh phô thuéc vµo chÕ ®é n­íc ch¶y ®Õn, l­u l­îng cña m¸y b¬m vµ chÕ ®é lµm viÖc cña tr¹m b¬m. Dung tÝch bÓ thu cÇn tho¶ m·n ®iÒu kiÖn : - Wbt <50% L­u l­îng n­íc th¶i ch¶y ®Õn tr¹m b¬m trong giê th¶i n­íc lín nhÊt ®Ó tr¸nh hiÖn t­îng thèi r÷a, l¾ng cÆn. - Wbt> L­u l­îng n­íc do mét tæ m¸y b¬m lín nhÊt b¬m ®­îc trong 5 phót ( §Ó tr¸nh hiÖn t­îng ph¶i ®ãng më b¬m nhiÒu lÇn). Dung tÝch bÓ thu x¸c ®Þnh dùa vµo biÓu ®å tÝch luü n­íc giê, chän chÕ ®é ®iÒu khiÓn b¬m b»ng tù ®éng, mçi giê b¬m ®­îc ®ãng më 6 lÇn X¸c ®Þnh dung tÝch b»ng biÓu ®å tÝch luü n­íc Theo biÓu ®å tÝch lòy n­íc th¶i ta cã: Wb =A% x Qngd= 0,57 % x17500 = 99.75 m3 + KiÓm tra ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña bÓ ta cã: 50% x Q hmax = 0,5 x 1197,64 =598,82( m3) VËy ta chän dung tÝch bÓ thu: Wb = 100 (m3) Ta x©y dùng tr¹m b¬m n­íc th¶i kiÓu trßn. Tr¹m b¬m ®­îc chia lµm hai ng¨n, mét ng¨n ®Æt m¸y b¬m, mét ng¨n dïng lµm bÓ thu. Chän chiÒu s©u mùc n­íc trong bÓ thu H = 1,6 m Bè trÝ t­êng ng¨n n»m chÝnh gi÷a. DiÖn tÝch bÓ thu: ( LÊy t­êng dµy 0,25m) + §­êng kÝnh tr¹m b¬m: D = 9m. KiÓm tra l¹i thÓ tÝch ng¨n thu: Wb =102 m3 > 100 m3, ®¶m b¶o yªu cÇu. VËy ®­êng kÝnh cña tr¹m b¬m n­íc th¶i lµ: D = 9 m. Trong ng¨n thu cã ®Æt song ch¾n r¸c c¬ giíi (tÝnh to¸n gièng phÇn tr¹m xö lý) Mùc n­íc cao nhÊt trong ng¨n thu lÊy b»ng cèt ®¸y èng dÉn vµo ng¨n thu. Cao ®é mÆt ®Êt n¬i x©y dùng tr¹m b¬m Z = 9,8 m Cèt ®¸y cèng dÉn n­íc vµo ng¨n thu : Z = 3,65 m Cèt ®¸y ng¨n thu Z = 3,65 - 1,6 = 2,05 m Cèt ®¸y hè thu cÆn : Z = 2,05 – 0.7 = 1,35 m BÓ ®­îc x©y dùng b»ng bª t«ng cèt thÐp dµy 25 cm. §¸y cã ®é dèc 5% vÒ phÝa hè thu cÆn. Hè thu cÆn cã ®é s©u 0,7m. 4.3. X¸c ®Þnh ¸p lùc c«ng t¸c cña m¸y b¬m Cét ¸p toµn phÇn cña m¸y b¬m ®­îc tÝnh theo c«ng thøc Htp=H®h + hh+ h® + hdt Trong ®ã: H®h: ChiÒu cao b¬m n­íc ®Þa h×nh, b»ng hiÖu cao tr×nh mùc n­íc cao nhÊt trong ng¨n tiÕp nhËn vµ mùc n­íc thÊp nhÊt trong ng¨n thu. hh, h®: Tæn thÊt ¸p lùc trªn ®­êng èng hót vµ trªn ®­êng èng ®Èy cña b¬m. hdt: Tæn thÊt ¸p lùc dù tr÷ hdt = 1m. a. X¸c ®Þnh H®h: - Cao tr×nh mùc n­íc cao nhÊt trªn trªn ng¨n tiÕp nhËn: Z = 14,63 m - Cao tr×nh mùc n­íc thÊp nhÊt trong ng¨n thu lÊy b»ng cèt ®¸y ng¨n thu cÆn: Z = 0,95 m H®h = 14,63-1,35 = 13,28 m. b.X¸c ®Þnh h®: Dïng 2 èng víi l­u l­îng mçi èng lµ: (èng ®Èy lµ èng thÐp) ) Theo b¶ng 91 - ²B¶ng tÝnh to¸n thuû lùc cèng vµ m­¬ng tho¸t n­íc ”,cho èng cã ¸p ta cã sè liÖu sau: D = 450mm ; V = 1,05m/s; 1000i = 3,2 Tacã: h® = hdd+ hcb = hdd: Tæn thÊt däc ®­êng theo chiÒu dµi hdd = i x l l: ChiÒu dµi èng ®Èy L= 200m hcb: Tæn thÊt côc bé : - 1van x = 1 - 1c«n më x = 0,25 - 5 cót x = 2,5 - 1 van mét chiÒu x = 2 - 1 tª x = 1 Htp = 13.28 + 1,68 + 1 = 15.96 ( m ) 4.4. Chän m¸y b¬m + Sö dông lo¹i b¬m trôc ®øng + Th«ng sè chän b¬m: Qb = 148,82 (l/s). Htp = 15,96 (m). + Chän b¬m ARS 2030 2U/60 50Hz Q=148.82l/ ; H=15.96m ; BOMBA TIPO ARS 2030 2U CV 60 Dimensiones Hb 300 Hm 831 H 1131 I 180 K 575 L 275 M 400 N 475 O 350 P 450 R 300 S 380 T 560 U 425 V 250 W 500 d 18 BOMBA TIPO ARS 2030 2U CV 60 Dimensiones Hb 300 Hm 831 H 1131 I 180 K 575 L 275 M 400 N 475 O 350 P 450 R 300 S 380 T 560 U 425 V 250 W 500 d 18 BOMBA TIPO ARS 2030 2U CV 60 Dimensiones Hb 300 Hm 831 H 1131 I 180 K 575 L 275 M 400 N 475 O 350 P 450 R 300 S 380 T 560 U 425 V 250 W 500 d 18 BOMBA TIPO ARS 2025 2U CV 40 Dimensiones Hb 300 Hm 831 H 1131 I 180 K 575 L 275 M 400 N 475 O 350 P 450 R 300 S 380 T 560 U 425 V 250 W 500 d 18 BOMBA TIPO ARS 2030 2U CV 60 Dimensiones Hb 300 Hm 831 H 1131 I 180 K 575 L 275 M 400 N 475 O 350 P 450 R 300 S 380 T 560 U 425 V 250 W 500 d 18 4.5. X¸c ®Þnh ®iÓm lµm viÖc cña b¬m + X©y dùng ®­êng ®Æc tÝnh èng: Tæn thÊt ¸p lùc trªn ®­êng èng ®­îc tÝnh theo c«ng thøc: H« = H®h + S Q2 - Søc kh¸ng cña ®­êng èng: Tæn thÊt ¸p lùc trªn ®­êng èng víi c¸c l­u l­îng kh¸c nhau ®­îc thÓ hiÖn trong b¶ng sau: STT 1000Qb 1000Qo Hdh S SQ2 Ho 1 0 0 13.28 0.0000607 0 13.28 2 40 20 13.28 0.0000607 0.015 13.3 3 80 40 13.28 0.0000607 0.059 13.38 4 120 60 13.28 0.0000607 0.132 13.5 5 160 80 13.28 0.0000607 0.236 13.67 6 200 100 13.28 0.0000607 0.368 13.89 7 240 120 13.28 0.0000607 0.53 14.15 8 280 140 13.28 0.0000607 0.721 14.47 9 320 160 13.28 0.0000607 0.942 14.83 10 360 180 13.28 0.0000607 1.192 15.25 11 400 200 13.28 0.0000607 1.472 15.71 12 440 220 13.28 0.0000607 1.781 16.22 13 480 240 13.28 0.0000607 2.12 16.78 14 520 260 13.28 0.0000607 2.488 17.38 15 560 280 13.28 0.0000607 2.885 18.04 16 600 300 13.28 0.0000607 3.312 18.74 17 640 320 13.28 0.0000607 3.768 19.5 18 680 340 13.28 0.0000607 4.254 20.3 19 720 360 13.28 0.0000607 4.769 21.15 §Ó b¬m lµm viÖc æn ®Þnh trong hÖ thèng, n¨ng l­îng do b¬m cÊp vµo ph¶i b»ng n¨ng l­îng yªu cÇu cña hÖ thèng : + N¨ng l­îng do b¬m cÊp vµo ®­îc biÓu thÞ qua ®­êng ®Æc tÝnh b¬m. + N¨ng l­îng yªu cÇu cña hÖ thèng ®­îc biÓu thÞ qua ®­êng ®Æc tÝnh èng VËy ®iÓm lµm viÖc cña b¬m lµ giao ®iÓm cña ®­êng ®Æc tÝnh èng vµ ®­êng ®Æc tÝnh b¬m. §­êng ®Æc tÝnh b¬m 4.6. TÝnh to¸n èng ®Èy khi cã sù cè Khi cã sù cè èng ®Èy ph¶i ®¶m b¶o viÖc dÉn n­íc kh«ng d­íi 70% l­u l­îng tÝnh to¸n (Tr¹m b¬m cã cèng x¶ sù cè) L­u l­îng cÇn t¶i khi cã sù cè: Qsc = 70% x Qtr = 0,7 x 332.68 = 232,87 (l/s) Tra b¶ng thuû lùc ta cã: D = 450 (mm) V = 1,5 (m/s) < 2,5 (m/s) . Do vËy ®¶m b¶o yªu cÇu b¶o vÖ ®­êng èng. 4.7. Ph­¬ng ¸n x©y dùng tr¹m b¬m. Tr¹m b¬m chÝnh ®­îc x©y dùng gåm hai phÇn. - PhÇn ch×m ®¸y h×nh trßn bao gåm gian ®Æt m¸y vµ bÓ chøa. - PhÇn næi d¹ng h×nh ch÷ nhËt lµ gian qu¶n lý vµ tËp kÕt m¸y M¸y b¬m lµm viÖc theo chÕ ®é tù ®éng. -Tr¹m b¬m thi c«ng b»ng ph­¬ng ph¸p ®¸nh tôt 4.8.TÝnh to¸n c¸c thiÕt bÞ trong tr¹m b¬m 4.8.1. èng th«ng h¬i §Ó gi¶m bít mïi h«i thèi do c¸c chÊt bÈn trong n­íc th¶i bÞ ph©n hñy g©y ra ta ®Æt hai èng th«ng h¬i cã ®­êng kÝnh D = 100 mm bè trÝ gÇn t­êng, cao h¬n m¸i nhµ 1 m. 4.8.2. Cèng x¶ sù cè Khi tr¹m b¬m bÞ sù cè do mÊt ®iÖn, háng m¸y b¬m hoÆc ®­êng èng kh«ng lµm viÖc nh­ng n­íc th¶i tõ m¹ng l­íi tho¸t n­íc vÉn theo ®­êng èng dÉn ch¶y vÒ bÓ thu. §Ó tr¸nh trµn bÓ vµ ø ®äng n­íc th¶i trong ML, l­îng n­íc nµy cÇn ®­îc x¶ ®i tr­íc khi ch¶y vµo bÓ thu. C«ng viÖc nµy gäi lµ x¶ sù cè. ViÖc x¶ sù cè ph¶i ®­îc sù ®ång ý cu¶ c¬ quan y tÕ vµ BVMT. Cèng x¶ sù cè ®Æt cuèi ®o¹n cèng tho¸t n­íc chÝnh tr­íc tr¹m b¬m giÕng ,giÕng th¨m s¸t tr¹m b¬m råi x¶ ra s«ng Héi An. §­êng kÝnh cèng x¶ sù cè ®­îc lÊy b»ng ®o¹n cèng dÉn n­íc th¶i ®i xö lý. D = 1000mm , i = 0,006. 4.8.3. èng thu n­íc §Ó hót n­íc rß rØ trong gian m¸y dïng èng thu n­íc D = 100 nèi víi èng hót cña m¸y b¬m ®Æt trong tr¹m b¬m vµ hót tõ hè tËp trung n­íc trong gian m¸y. 4.8.4.HÖ thèng th«ng giã vµ chiÕu s¸ng. §Ó thu vµ xö lý c¸c lo¹i khÝ ®éc do n­íc th¶i sinh ra trong tr¹m nh­:(H2S, SO2, CH4, NH3, NOx .....) th× ngoµi viÖc th«ng giã tù nhiªn qua cöa lªn xuèng, cöa m¸i…, trong tr¹m cßn ®­îc thiÕt kÕ mét hÖ thèng ®­êng èng dÉn khÝ cã bè trÝ cöa thu khÝ ch¹y quanh chu vi tr¹m ë tÇng 1 vµ tÇng 2. KhÝ ®­îc thu vµ dÉn lªn tÇng 3 b»ng m¸y qu¹t giã vµ ®­îc xö lý tr­íc khi x¶ ra ngoµi. §Ó chiÕu s¸ng cho tr¹m b¬m th× ngoµi viÖc lÊy ¸nh s¸ng tù nhiªn qua c¸c cöa ra vµo, cöa m¸i trong tr¹m cßn ®­îc bè trÝ ®Ìn ®iÖn ®Ó chiÕu s¸ng nh©n t¹o. 4.8.5 Nguån ®iÖn cÊp cho tr¹m b¬m §Ó tr¹m b¬m ho¹t ®éng liªn tôc, ®¶m b¶o cho hÖ thèng m¸y mãc trong tr¹m lµm viÖc æn ®Þnh, tr¸nh ph¶i dõng ®ét ngét dÔ g©y ra háng hãc th× tr¹m b¬m ph¶i ®­îc cÊp ®iÖn tõ hai nguån ®iÖn ®éc lËp. Ch­¬ng 5 CÊp tho¸t n­íc c«ng tr×nh 5.1 C¬ së tÝnh to¸n, quy m« dïng n­íc 5.1.1 C¬ së thiÕt kÕ. HÖ thèng cÊp tho¸t n­íc cho c«ng tr×nh “Trô së c«ng ty Thuû lîi S«ng §¸y ” ®­îc lËp dùa trªn c¬ së c¸c tµi liÖu sau: 1. Dù ¸n kh¶ thi ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh. 2. C¸c sè liÖu ®Ó thiÕt kÕ hÖ thèng cÊp vµ tho¸t n­íc cho c¸c c«ng tr×nh nh­ sau: Nguån n­íc cÊp ®­îc lÊy tõ tuyÕn èng chung cña khu vùc. N­íc m­a ®­îc thu gom sau ®ã tho¸t trùc tiÕp vµo hÖ thèng cèng tho¸t n­íc m­a. N­íc th¶i sinh ho¹t sau khi thu gom tËp trung sÏ ®­îc tho¸t trùc tiÕp vµo hÖ thèng tho¸t n­íc sinh ho¹t. 3. HÖ thèng c¸c quy chuÈn, tiªu chuÈn vµ quy ph¹m ®­îc sö dông. Quy chuÈn hÖ thèng cÊp tho¸t n­íc trong nhµ vµ c«ng tr×nh n¨m 2000. TCVN 4513 -1988 CÊp n­íc bªn trong – Tiªu chuÈn thiÕt kÕ. TCVN 4474 -1987 Tho¸t n­íc bªn trong – Tiªu chuÈn thiÕt kÕ. Tho¸t n­íc. M¹ng l­íi bªn ngoµi vµ c«ng tr×nh. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ, TCXD 7957 - 2008. CÊp n­íc. M¹ng l­íi bªn ngoµi vµ c«ng tr×nh. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ, TCXD 33-2006. Phßng ch¸y, chèng ch¸y cho nhµ vµ c«ng tr×nh: TCVN 2622 – 1995. C¸c tµi liÖu vÒ èng CÊp tho¸t n­íc, b×nh khÝ nÐn, m¸y b¬m øng víi tiªu chuÈn ISO 9001. 5.1.2. Quy m« c«ng tr×nh – Quy m« dïng n­íc. * Dù ¸n x©y dùng lµ tßa nhµ 5 tÇng víi chøc n¨ng chÝnh lµ nhµ lµm viÖc cho c¸n bé nh©n viªn trong c«ng ty. * N­íc sö dông cho c«ng tr×nh bao gåm n­íc phôc vô cho c¸c nhu cÇu cña c¸n bé c«ng nh©n viªn lµm viÖc t¹i ®©y. * Nhu cÇu n­íc sinh ho¹t tèi ®a ®­îc tÝnh theo b¶ng 6-4 cña “Quy chuÈn cÊp tho¸t n­íc trong nhµ vµ c«ng tr×nh”. *TÝnh to¸n thiÕt kÕ hÖ thèng cÊp n­íc a. Quy m« dïng nước: * Tæng nhu cÇu cÊp n­íc sinh ho¹t trung b×nh trong ngµy: - C¨n cø vµo trang thiÕt bÞ vµ dông cô vÖ sinh cña khu WC trªn mçi tÇng vµ theo c¸c sè liÖu thùc tÕ vÒ nhu cÇu dïng n­íc hiÖn nay cña mét sè c«ng tr×nh cã tÝnh chÊt t­¬ng tù (sè liÖu tham kh¶o), th× tæng l­îng n­íc cÊp cho c«ng tr×nh nµy lµ: + L­îng n­íc cÊp cho sè c¸n bé c«ng nh©n viªn t¹i c«ng ty lµ: QSHnguoi = N1 x qTC = 120 x 100 = 12000 l/ng® = 12 m3/ ng® Trong ®ã: ® N1 - Tæng sè ng­êi lµm viÖc vµ sinh ho¹t t¹i c«ng tr×nh lµ: N1 = 120 c¸n bé. ® qTC - Tiªu chuÈn dïng n­íc sinh ho¹t qTC = 100 (l/ng.ng®) + L­îng n­íc cÊp cho c¸c dÞch vô kh¸c phôc vô chung nh­ lau chïi dän dÑp, röa sµn, vµ dù phßng cho c¸c nhu cÇu kh¸c...vv cña c«ng tr×nh được t¹m tÝnh lµ: QSHKh¸c ~ 1,0 (m3/ngµy ®ªm). VËy tæng l­îng n­íc sö dông cho nhu cÇu sinh ho¹t toµn c«ng tr×nh trung b×nh trong 1 ngµy ®ªm lµ: QSH = QSHnguoi + QSHKh¸c = 12,0 + 1,0 = 13,0 m3/ng®. VËy Chän Qng.®CT = 13 m3/ ng.®. 5.2. Gi¶i ph¸p kü thuËt cÊp tho¸t n­íc. 5.2.1. Gi¶i ph¸p cÊp n­íc sinh ho¹t. N­íc cÊp vµo c«ng tr×nh ®­îc lÊy tõ bÓ chøa ngÇm vµ b¬m qua èng vËn chuyÓn lªn bÓ chøa trªn m¸i, tõ bÓ chøa trªn m¸i n­íc ®­îc dÉn xuèng c¸c khu WC cña c¸c tÇng qua c¸c trôc èng ®øng vµ qua c¸c èng nh¸nh ®Ó tíi c¸c thiÕt bÞ dïng n­íc. T¹i ®Çu mçi èng nh¸nh cÊp cho c¸c khu wc ph¶i l¾p van qu¶n lý hoÆc van ®iÒu ¸p ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc theo dâi qu¶n lý. èng ®øng tõ m¸y b¬m cÊp lªn bÓ m¸i ph¶i lµ èng cã kh¶ n¨ng chÞu ®­íc ¸p lùc lín, tèi thiÓu lµ 6Bar. 5.2.2. Gi¶i ph¸p tho¸t n­íc vµ th«ng h¬i. 1. Tho¸t n­íc m­a trªn m¸i N­íc m­a tõ c¸c sµn m¸i, s©n tÇng ¸p m¸i ®­îc tho¸t theo c¸c èng ®øng (M1,Mn) xuèng hÖ thèng r·nh tho¸t n­íc m­a xung quanh vµ tho¸t ra cèng tho¸t n­íc chung, t¹i c¸c ®Çu èng ®øng tho¸t n­íc m­a m¸i cã l¾p ®Æt phÔu thu (hoÆc qu¶ cÇu) b»ng gang hoÆc inox cã l­íi ch¾n r¸c, èng tho¸t n­íc m¸i b»ng nhùa PVC class0 lo¹i chÞu ¸p lùc lín h¬n hoÆc b»ng 6 Bar. 2. Tho¸t n­íc th¶i sinh ho¹t HÖ thèng tho¸t n­íc trong nhµ ®­îc tho¸t theo c¸c tuyÕn riªng: N­íc th¶i tõ c¸c xÝ, tiÓu, bi®ª tho¸t theo c¸c tuyÕn èng riªng trùc tiÕp tho¸t vµo hÖ thèng cèng tho¸t n­íc bªn ngoµi c«ng tr×nh. N­íc th¶i cña c¸c chËu lavab«, n­íc röa sµn, n­íc chËu, theo c¸c tuyÕn riªng trùc tiÕp tho¸t vµo hÖ thèng cèng tho¸t n­íc bªn ngoµi c«ng tr×nh. T¹i ®Çu c¸c tuyÕn èng nh¸nh ph¶i cã n¾p th«ng t¾c, trªn èng ®øng c¸ch 2 tÇng cã 1 èng kiÓm tra (l¾p ®Æt y kü thuËt). C¸c tuyÕn nh¸nh ®Æt víi ®é dèc i = 2% à 3% theo h­íng tho¸t n­íc. * Toµn bé hÖ thèng cÊp & tho¸t n­íc ®­îc cè ®Þnh víi kÕt cÊu nhµ b»ng ®ai ®Þnh vÞ, thanh treo, neo ®ì, khung ®ì hay gi¸ kª (trong hép kü thuËt). 3. Th«ng h¬i cho hÖ thèng tho¸t n­íc NhiÖm vô cña hÖ thèng th«ng h¬i trong c«ng tr×nh lµ æn ®Þnh vµ c©n b»ng ¸p suÊt trong m¹ng tho¸t n­íc b»ng ¸p suÊt khÝ quyÓn, ng¨n chÆn mïi h«i thèi, khÝ ®éc x©m nhËp ng­îc l¹i vµo khu wc. Th«ng h¬i cho hÖ thèng tho¸t n­íc tæ chøc theo tuyÕn riªng gåm èng nh¸nh vµ èng ®øng. èng ®øng th«ng h¬i nèi víi c¸c èng ®øng, nèi víi ®Ønh vµ ch©n èng ®øng tho¸t n­íc, èng nh¸nh th«ng h¬i nèi víi èng tho¸t n­íc cña thiÕt bÞ vÖ sinh. 5.3.TÝnh to¸n thñy lùc m¹ng l­íi cÊp n­íc l¹nh. a) TÝnh to¸n l­u l­îng cho tõng ®o¹n èng. §©y lµ nhµ c¬ quan hµnh chÝnh, thuéc lo¹i nhµ c«ng céng nªn l­u l­îng n­íc tÝnh to¸n ®­îc tÝnh theo c«ng thøc. Dùa vµo c«ng thøc: qtt = (l/s) trong ®ã: qtt : L­u l­îng tÝnh to¸n cho tõng ®o¹n èng  : HÖ sè phô thuéc vµo chøc n¨ng ng«i nhµ, ®©y lµ c¬ quan hµnh chÝnh =1,5 N : Tæng ®­¬ng l­îng cña c¸c thiÕt bÞ vÖ sinh trong ®o¹n èng tÝnh to¸n. b) C¸c b­íc tÝnh to¸n thñy lùc m¹ng l­íi ®­êng èng Khi tÝnh to¸n thñy lùc m¹ng l­íi ®­êng èng cÊp n­íc ta ph¶i dùa trªn c¬ së vËn tèc kinh tÕ (v = 0,5¸1,5 m/s). Víi nhµ cao tÇng ta cÇn cã biÖn ph¸p khö ¸p lùc d­ ë c¸c tÇng d­íi, ®iÒu nµy cã thÓ ®¹t ®­îc b»ng mét trong c¸c c¸ch ®ã lµ gi¶m kÝch th­íc ®­êng èng (®ång nghÜa víi viÖc t¨ng vËn tèc n­íc trong èng). ViÖc tÝnh to¸n thñy lùc gåm c¸c c«ng t¸c: Chän ®­êng kÝnh cho tõng ®o¹n èng. X¸c ®Þnh tæn thÊt ¸p lùc cho tõng ®o¹n èng vµ cho tuyÕn tÝnh to¸n bÊt lîi nhÊt. T×m ra Hct cho nhµ vµ Hb ®Ó chän m¸y b¬m. Dùa vµo b¶n s¬ ®å kh«ng gian cÊp n­íc ta tÝnh thñy lùc cho 2 tuyÕn èng ®Ó x¸c ®Þnh tuyÕn bÊt lîi nhÊt. Ghi chó: ë ®©y, khi tÝnh to¸n ta xÐt ®Õn mét sè quy ­íc nh­ sau: ChØ xÐt ®Õn c¸c èng nèi gi÷a c¸c c«ng tr×nh vµ ®­êng èng ph©n phèi n­íc tíi c¸c thiÕt bÞ dïng n­íc mµ kh«ng quan t©m ®Õn bè trÝ trong b¶n th©n nhãm thiÕt bÞ nh­ nót ®ång hå, bè trÝ tr¹m b¬m,... Khi tÝnh to¸n thuû lùc ta thÊy ®Æc ®iÓm chÕ ®é b¬m lµ trong c¸c giê dïng n­íc max b¬m cÊp n­íc cho c¸c thiÕt bÞ vÖ sinh, khi c¸c thiÕt bÞ vÖ sinh dïng kh«ng hÕt th× n­íc lªn kÐt. Sè liÖu tÝnh to¸n ®­îc thÓ hiÖn ë c¸c b¶ng d­íi ®©y. 5.3.1.TÝnh to¸n thñy lùc tuyÕn èng ®øng cÊp n­íc 1. ¤ng ®õng cÊp n­íc 1 cÊp n­íc cho khu WC cña HKT1 c¸c tÇng 3,4,1 B¶ng1. B¶ng tÝnh thuû lùc phÇn cÊp nø¬c 1 Tªn ®o¹n cèng Dông cô vÖ sinh ®o¹n cèng phôc vô Tæng ®¬ng lîng Lu lîng Q(l/s) §êng kÝnh D(mm) Tèc ®é v(m/s) Tæn thÊt ®¬n vÞ 1000i ChiÒu dµi L(m) Tæn thÊt däc ®êng h=i.l Trong WC cña HKT1-tÇng 3,4 A-B 1 chËu röa,1 vßi sen, 1 vßi phun 2.33 0.46 25 1.33 142.80 2.00 0.29 C-D' 1 chËu röa,1 vßi sen, 1 vßi phun 2.33 0.46 25 1.33 142.80 2.20 0.31 D-D' 2 xÝ bÖt 1 0.30 20 1.49 221.80 1.00 0.22 D'-B 1 chËu röa,1 vßi sen, 1 vßi phun, 2 xÝ bÖt 3.33 0.55 25 1.51 202.00 0.50 0.10 Trong WC cña HKT1-tÇng 1 A-C 3 chËu röa,1 vßi phun, 1 xÝ 2.49 0.47 25 1.33 142.80 2.90 0.41 B-C 4 tiÓu nam, 1 xÝ 1.18 0.33 20 1.49 220.00 3.20 0.70 C-E 3 chËu röa,2 vßi phun, 3 xÝ, 4 tiÓu nam 5.17 0.68 32 1.21 86.00 4.80 0.41 D-E 2 chËu röa 0.66 0.24 20 1.24 160.00 2.20 0.35 Trôc cÊp níc C1 T1-T2 5 chËu röa,2 vßi phun, 3 xÝ, 4 tiÓu nam 5.83 0.72 32 1.3 94.7 5.6 0.53 T2-T3 7 chËu röa,2 vßi sen, 4 vßi phun, 5 xÝ bÖt,4 tiÓu nam 11.49 1.02 40 1.2 64.8 3.6 0.23 T3-T4 9 chËu röa,2 vßi sen, 6 vßi phun, 7 xÝ bÖt,4 tiÓu nam 17.15 1.24 40 1.44 86.8 10.6 0.92 Tæng tæn thÊt lín nhÊt :3.21m 5.3.2.TÝnh to¸n thñy lùc tuyÕn èng ®øng cÊp n­íc 2. ¤ng ®õng cÊp n­íc 2 cÊp n­íc cho khu WC cña HKT2 c¸c tÇng 2.3,4,5 B¶ng2. B¶ng tÝnh thuû lùc phÇn cÊp nø¬c 2 Tªn ®o¹n cèng Dông cô vÖ sinh ®o¹n cèng phôc vô Tæng ®¬ng lîng Lu lîng Q(l/s) §êng kÝnh D(mm) Tèc ®é v(m/s) Tæn thÊt ®¬n vÞ 1000i ChiÒu dµi L(m) Tæn thÊt däc ®êng h=i.l Trong WC cña HKT2-tÇng 2,3,4,5 A-C 2 chËu röa,1 xÝ, 1 vßi phun 2.16 0.44 25 1.33 142.80 5.60 0.80 B-C 4 tiÓu nam 0.68 0.25 20 1.24 160.00 3.00 0.48 Trôc cÊp níc C2 T1-T2 2 chËu röa,1 xÝ, 1 vßi phun, 4 tiÓu nam 2.84 0.51 32 0.93 52.2 3.6 0.19 T2-T3 4 chËu röa,2 xÝ, 2vßi phun, 8 tiÓu nam 5.68 0.71 32 1.3 94.7 3.6 0.34 T3-T4 6 chËu röa,3 xÝ, 3 vßi phun, 12 tiÓu nam 8.52 0.88 40 1.02 47.1 3.6 0.17 T4-T5 8 chËu röa,4 xÝ, 4 vßi phun, 16 tiÓu nam 11.36 1.01 40 1.2 62.8 11.5 0.72 Tæng tæn thÊt lín nhÊt:2.7m 5.3.3.TÝnh to¸n thñy lùc tuyÕn èng ®øng cÊp n­íc 3. ¤ng ®õng cÊp n­íc 3 cÊp n­íc cho khu WC cña HKT3 c¸c tÇng 2.3,4,5 B¶ng1. B¶ng tÝnh thuû lùc phÇn cÊp nø¬c 3 Tªn ®o¹n cèng Dông cô vÖ sinh ®o¹n cèng phôc vô Tæng ®¬ng lîng Lu lîng Q(l/s) §êng kÝnh D(mm) Tèc ®é v(m/s) Tæn thÊt ®¬n vÞ 1000i ChiÒu dµi L(m) Tæn thÊt däc ®êng h=i.l Trong WC cña HKT3-tÇng 2,3,4,5 A-C 3 chËu röa 0.99 0.30 20 1.49 221.80 2.00 0.44 B-C 1 vßi phun, 2 xÝ 2 0.42 20 1.24 160.00 5.60 0.90 Trôc cÊp níc C3 T1-T2 3 chËu röa, 1 vßi phun, 2 xÝ 2.99 0.52 25 1.23 118 3.6 0.42 T2-T3 6 chËu röa, 2 vßi phun, 4 xÝ 5.98 0.73 32 1.32 98 3.6 0.35 T3-T4 9 chËu röa, 2 vßi phun, 6 xÝ 8.97 0.90 40 1.08 52.1 3.6 0.19 T4-T5 12 chËu röa, 4 vßi phun, 8 xÝ 11.96 1.04 40 1.2 62.8 11.5 0.72 Tæng tæn thÊt lín nhÊt :2.58m 5.3.4.TÝnh to¸n thñy lùc tuyÕn èng ®øng cÊp n­íc 4. ¤ng ®õng cÊp n­íc 4 cÊp n­íc cho khu WC cña HKT4 c¸c tÇng 2 B¶ng1. B¶ng tÝnh thuû lùc phÇn cÊp nø¬c 3 Tªn ®o¹n cèng Dông cô vÖ sinh ®o¹n cèng phôc vô Tæng ®¬ng lîng Lu lîng Q(l/s) §êng kÝnh D(mm) Tèc ®é v(m/s) Tæn thÊt ®¬n vÞ 1000i ChiÒu dµi L(m) Tæn thÊt däc ®êng h=i.l Trong WC cña HKT4-tÇng 2 A-B 1 xÝ, 1 chËu röa, 1 vßi sen 1.83 0.41 20 1.24 160.00 1.60 0.26 Trôc cÊp níc C4 T1-T2 1 xÝ, 1 chËu röa, 1 vßi sen 1.83 0.41 25 0.74 35.1 17.8 0.62 Tæng tæn thÊt lín nhÊt :0.88m 5.4. TÝnh to¸n c«ng tr×nh ®¬n vÞ. 5.4.1. BÓ n­íc m¸i (hoÆc bån n­íc inox). Dung tÝch toµn phÇn cña bÓ n­íc m¸i ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Wk = K ´ (W®h + Wcc) trong ®ã: W®h - dung tÝch ®iÒu hoµ cña bÓ n­íc m¸i, m3 Wcc - dung tÝch n­íc ch÷a ch¸y, m3 K - hÖ sè dù tr÷ kÓ ®Õn chiÒu cao x©y dùng vµ phÇn l¾ng cÆn ë ®¸y kÐt, K = 1,2 ¸ 1,3 Dung tÝch chøa n­íc ®iÒu hoµ Dung tÝch ®iÒu hoµ (W®h) x¸c ®Þnh theo chÕ ®é ®ãng më m¸y b¬m nh­ sau: W®h = = = 3,25 (m3) trong ®ã: Qng® - l­u l­îng n­íc ngµy ®ªm, Qng® = 13,0 ng®) n sè lÇn më m¸y b¬m trong ngµy, lÊy n= 4 më b¬m tù ®éng. Wcc - dung tÝch n­íc ch÷a ch¸y trong vßng 10 phót ®Çu tiªn Wcc= 10´ 60x2,5/1000 = 1,5 (m3) Dung tÝch toµn phÇn cña kÐt n­íc Wk = 1,25 x (3,25 + 1,5) = 5,9375 (m3). Chän dung tÝch cÇn thiÕt cho kÐt n­íc trªn m¸i lµ: WBM = 6 (m3). Chän 2 kÐt cã dung tÝch mçi kÐt lµ 3m3 5.4.2. BÓ chøa : Dung tÝch bÓ n­íc sinh ho¹t trong nhµ lµ: WB = 13 (m3) BÓ chøa n­íc PCCC bªn ngoµi nhµ. WCH : L­îng n­íc dù phßng cho PCCC trong 3 giê, tÝnh cho 1 ®¸m ch¸y ®ång thêi x¶y ra, víi l­u l­îng mçi ®¸m ch¸y lµ 2,5l/s. Þ WCH = 1x3600x3x2,5 = 27 m3. 5.4.3. Chän ®ång hå ®o n­íc cho c«ng tr×nh ViÖc chän ®ång hå ®o n­íc ®­îc lÊy dùa vµo l­u l­îng tÝnh to¸n ngµy ®ªm cña ng«i nhµ. Theo ®iÒu kiÖn: Qng® £ 2Q®tr trong ®ã: Q ng®: l­u l­îng n­íc ngµy ®ªm cña ng«i nhµ, Qng® = 13 (m3/ng®) = 0,15(l/s) Q®tr : L­u l­îng ®Æc tr­ng cña ®ång hå ®o n­íc, (m3/h) Nh­ vËy chän lo¹i ®ång hå lo¹i c¸nh qu¹t trôc ®øng D20, cã søc kh¸ng s = 5,2 víi c¸c th«ng sè: qmax = 0,7 (l/s), qmin = 0,04 (l/s) Tæn thÊt ¸p lùc qua ®ång hå: h®h = s ´ q2 víi s: søc kh¸ng cña ®ång hå, s = 5,2 q:l­u l­îng n­íc tÝnh to¸n cña c«ng tr×nh, q = 0,06 (l/s) h®h = 5,2´ 0,152 = 0,117 (m) < 1,5 ( m) Þ tho¶ m·n. Nh­ vËy chän ®ång hå lo¹i nµy lµ hîp lý. CÊu t¹o nót ®ång hå ®­îc minh ho¹ nh­ h×nh sau: 5.4.4. M¸y b¬m sinh ho¹t. §Æt 02 m¸y b¬m n­íc sinh ho¹t gåm 1 b¬m lµm viÖc, 1 b¬m dù tr÷. Mét b¬m cÊp n­íc lªn bÓ n­íc m¸i, mét b¬m dù tr÷ ®Êu nèi ®Ó cã thÓ thay thÕ cho b¬m kia khi háng hãc hay cÇn b¶o d­ìng(hoÆc 2 m¸y b¬m ho¹t ®éng ë chÕ ®é lu©n phiªn). Sau khi tÝnh to¸n thuû lùc ®­êng èng ta chän ®­îc b¬m cÊp n­íc lªn bÓ n­íc m¸i víi mét sè th«ng sè nh­ sau: * ¸p lùc b¬m sinh ho¹t. ChiÒu cao h×nh häc cña ng«i nhµ lµ: Hhh = 21,8 m, ¸p lùc tù do cña vßi phun vµo bÓ chøa htd = 2m, tæn thÊt ¸p lùc qua ®­êng èng dÉn n­íc (hd + hcb) = 6 m, qua tr¹m b¬m htr = 2m. VËy ¸p lùc cña m¸y b¬m lµ: HB = Hhh + htd + (hd + hcb) + htr = 21,8 + 2 + 6 + 2 = 31,8 m. Chọn bơm CM32 – 160A: Hb = 34,2 m ; Qb = 12 m3/h. Công suất là P = 4,1kw. 5.5. TÝnh to¸n thñy lùc m¹ng l­íi tho¸t n­íc. 5.5.1. HÖ thèng tho¸t n­íc sinh ho¹t. a) TÝnh èng nh¸nh Chän ®­êng kÝnh èng theo cÊu t¹o, do ë ®o¹n èng kh«ng cã xÝ nªn lÊy ®­êng kÝnh èng tho¸t lµ 50 mm, ®Æt èng víi ®é dèc i = 0,055. b) TÝnh èng ®øng L­u l­îng èng ®øng tho¸t n­íc t¾m röa: qth = qc + trong ®ã: qth : L­u l­îng n­íc th¶i tÝnh to¸n, (l/s) qc : L­u l­îng n­íc cÊp tÝnh to¸n theo c«ng thøc n­íc cÊp trong nhµ, (l/s) : L­u l­îng n­íc th¶i cña dông cô vÖ sinh cã l­u l­îng n­íc th¶i lín nhÊt cña ®o¹n èng tÝnh to¸n lÊy theo b¶ng, (l/s) 5.5.2. HÖ thèng tho¸t n­íc m¸i TÝnh to¸n diÖn tÝch thu n­íc m¸i (theo ch­¬ng 11 cña “Quy chuÈn hÖ thèng cÊp tho¸t n­íc trong nhµ vµ c«ng tr×nh”. * L­u l­îng n­íc tÝnh to¸n hÖ thèng tho¸t n­íc m­a trªn m¸i x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Q = (l/s) Trong ®ã: F - diÖn tÝch thu n­íc m­a, m2 F = Fm¸i + 0,3 ´ Ft­êng Fm¸i - diÖn tÝch h×nh chiÕu b»ng cña m¸i, m2 Fm¸i = 275 ,0 (m2) Ft­êng - diÖn tÝch t­êng ®øng tiÕp xóc víi m¸i hoÆc x©y cao trªn m¸i, m2 Ft­êng = 0,2´ Fm¸i= 55,0 (m2) F = 275,0 + 0,3´55,0 = 291,5 (m2) + K - hÖ sè lÊy b»ng 2,0 + q5 - c­êng ®é m­a l/s.ha tÝnh cho ®Þa ph­¬ng cã thêi gian m­a 5 phót vµ chu kú v­ît qu¸ c­êng ®é tÝnh to¸n b»ng 1 n¨m Thành phố Hà Nội có q5 = 484,6 (l/s.ha) Q = = 28,25 (l/s) * TÝnh to¸n èng ®øng: Dïng èng ®øng PVC f90 tho¸t n­íc m­a. VËn tèc ch¶y trong èng ®­îc lÊy trong kho¶ng tõ 1 ®Õn < 2m/s 5.6. HÖ thèng ®­êng èng: Yªu cÇu chÊt l­îng vËt t­ èng cÊp tho¸t n­íc Ống cấp nước: - èng cÊp n­íc dïng èng nhùa PP-R , nèi b»ng ph­¬ng ph¸p hµn nhiÖt - §­êng kÝnh èng lín h¬n DN50 vµ ®­êng èng ®Èy cña b¬m nèi b»ng hµn ren. - ¸p lùc lµm viÖc cña èng p = 6 bar trõ ®­êng èng cÊp n­íc tõ b¬m lªn bÓ n­íc m¸i - èng cÊp n­íc ®i d­íi trÇn ®­îc cè ®Þnh b»ng neo, gi¸ treo. - èng cÊp n­íc ®i trªn sµn ®­îc cè ®Þnh b»ng trô ®ì èng hoÆc x©y g¹ch b¶o vÖ èng. - èng cÊp n­íc ®i trong hép kü thuËt ®­îc cè ®Þnh b»ng gi¸ đì èng. Ống thoát nước - èng nh¸nh tho¸t n­íc tõ c¸c khu vÖ sinh cña c¸c tÇng dïng èng nhùa upvc Class2 víi ¸p lùc lµm viÖc p = 6 bar hoÆc lo¹i èng kh¸c cã chÊt l­îng t­¬ng ®­¬ng. - èng ®øng tho¸t n­íc cña c¸c khu Wc dïng èng nhùa upvc Clas3 víi ¸p lùc lµm viÖc P = 12 bar hoÆc lo¹i èng kh¸c cã chÊt l­îng t­¬ng ®­¬ng. - èng th«ng h¬i cho bÓ tù ho¹i sö dông èng upvc víi ¸p lùc lµm viÖc p = 6 bar, vµ ®Æt cao lªn c¸ch m¸i nhµ 0.7m. §é dèc èng th«ng h¬i nèi víi thiÕt bÞ vÖ sinh lµ 0.02 - èng ®øng tho¸t n­íc m­a dïng èng nhùa uPVC Class3 víi ¸p lùc lµm viÖc P = 8 bar hoÆc lo¹i èng kh¸c cã chÊt l­îng t­¬ng ®­¬ng. 5.6. CÊu tróc m¹ng l­íi - Toµn bé m¹ng l­íi cÊp tho¸t n­íc ®­îc ®i trong hép kü thuËt, d­íi trÇn vµ trong t­êng. - HÖ thèng ®­êng èng cÊp tho¸t n­íc ph¶i ®­îc l¾p ®Æt theo ®óng yªu cÇu kü thuËt vµ quy ph¹m hiÖn hµnh. Sau khi l¾p ®Æt xong sÏ ®­îc kiÓm tra vµ thö ¸p lùc theo TCVN míi ®­îc ®­a vµo ch¹y thö vµ vËn hµnh. - L¾p ®Æt hÖ thèng ®­êng èng xong, c¸c tuyÕn kü thuËt ph¶i ®­îc s¬n theo mµu chØ ®Þnh ®Î thuËn tiÖn cho c«ng t¸c vËn hµnh vµ qu¶n lý, s¬n nh­ sau: èng cÊp n­íc l¹nh: S¬n mµu xanh 03 èng cÊp n­íc l¹nh tõ m¸y b¬m lªn bÓ (kÐt) m¸i : S¬n mµu xanh 05 èng cÊp n­íc cøu ho¶: S¬n mµu ®á èng tho¸t n­íc m¸i: S¬n mµu b¹c èng tho¸t n­íc bÈn: S¬n mµu ®en hoÆc ghi xanh – Cyan 04. èng tho¸t n­íc sµn: S¬n mµu tr¾ng 07 hoÆc da cam. èng th«ng khÝ: S¬n mµu vµng 02 hoÆc tÝm 06 Ch­¬ng 6 Thi c«ng TuyÕn cèng tho¸t n­íc B6-B7-B8 k®t th¹ch phóc – hµ néi 6.1. NhiÖm vô thiÕt kÕ kü thuËt thi c«ng: ThiÕt kÕ kü thuËt thi c«ng vµ tæ chøc thi c«ng tuyÕn cèng tho¸t n­íc ®o¹n B6- B7- B8 trong m¹ng l­íi tho¸t n­íc khu ®« thÞ Th¹ch Phóc Hµ Néi. - TuyÕn cèng cã ®­êng kÝnh: D=400mm; ChiÒu dµi: L=574m. - ChiÒu cao mùc n­íc ngÇm lµ 7,5m so víi mÆt ®­êng. - §é s©u ch«n cèng ®iÓm ®Çu 3,883 m; ®iÓm cuèi lµ 5,138 m; trung b×nh lµ: 4,51 m - èng tho¸t n­íc lµ èng bª t«ng cèt thÐp d¹ng miÖng b¸t s¶n xuÊt theo ph­¬ng ph¸p ly t©m, chiÒu dµi mçi èng lµ 2m, nèi cèng b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m - KÕt cÊu giÕng th¨m b»ng BTCT l¾p ghÐp ®óc s½n, kÝch th­íc cÊu t¹o ®­îc thÓ hiÖn trong hå s¬ thiÕt kÕ kü thuËt. - VËt liÖu, nh©n c«ng, m¸y thi c«ng theo yªu cÇu. - Thêi gian thi c«ng lµ 30 ngµy VËn dông kiÕn thøc lý thuyÕt ®· häc ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò kü thuËt thi c«ng vµ tæ chøc thi c«ng tuyÕn cèng tho¸t n­íc. Sö dông c¸c tiªu chuÈn, quy tr×nh, quy ph¹m, ®Þnh møc x©y dùng c¬ b¶n vµ ®Þnh møc dù to¸n x©y dùng cÊp tho¸t n­íc. 6.2. Giíi thiÖu vÒ hå s¬ thiÕt kÕ kü thuËt thi c«ng. Hå s¬ thiÕt kÕ kü thuËt thi c«ng vµ tæ chøc thi c«ng tuyÕn cèng tho¸t n­íc bao gåm: - MÆt b»ng tuyÕn cèng thi c«ng (tõ ®iÓm tÝnh B6 ®Õn ®iÓm B8 trong m¹ng l­íi tho¸t n­íc khu vùc) - Tr¾c däc tuyÕn cèng thi c«ng, tØ lÖ ®øng: 1/100, tØ lÖ ngang: 1/10000. - MÆt c¾t ®­êng ®Þnh vÞ tuyÕn cèng, tØ lÖ : 1/200. - Chi tiÕt cèng, tØ lÖ : 1/20 - MÆt c¾t ngang hµo ®Æt èng, tØ lÖ : 1/50 - Chi tiÕt mèi nèi cèng, tØ lÖ : 1/10 - MÆt b»ng vµ mÆt c¾t giÕng th¨m, tØ lÖ : 1/20 6.3. Giíi thiÖu ®Æc ®iÓm riªng cña tuyÕn thi c«ng Ngoµi nh÷ng ®Æc ®iÓm chung cña thµnh phè tuyÕn thi c«ng cßn cã nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng, mµ chóng cã liªn quan ®Õn gi¶i ph¸p thi c«ng tuyÕn cèng nh­ sau: - TuyÕn cèng thi c«ng n»m däc theo ®­êng cã chiÒu réng nÒn ®­êng lµ 16 m. - §­êng giao th«ng ë khu vùc nµy lµ ®­êng ®i chÝnh nèi víi c¸c tuyÕn ®­êng cña thµnh phè, giao th«ng ®i l¹i thuËn tiÖn. - Nguån cung cÊp ®iÖn, n­íc phôc vô thi c«ng vµ sinh ho¹t ®Çy ®ñ. - Nguån cung cÊp vËt liÖu, dông cô m¸y mãc, l­¬ng thùc, thùc phÈm ta cã thÓ sö dông nguån cung cÊp ®Þa ph­¬ng. - Thµnh phÇn ®Êt ë ®©y chñ yÕu lµ c¸t, c¸t pha, sÐt, sÐt pha, c¸t pha vµng x¸m, x¸m tro ®«i khi gÆp c¶ bïn x¸m ®en. BÒ dÇy thµnh t¹o hçn hîp ®¹t tõ 0,51m; 45m. C­êng ®é chÞu lùc cña ®Êt t­¬ng ®èi tèt: c­êng ®é chÞu nÐn ®¹t R ³ 2 kg/cm2. Nh­ vËy ®Êt ë tuyÕn thi c«ng nµy lµ ®Êt cÊp ®Êt lo¹i II trong b¶ng ph©n cÊp ®Êt x©y dùng. T¹i tuyÕn thi c«ng mùc n­íc ngÇm cao 7,5m. Nh­ vËy ta kh«ng ph¶i tiÕn hµnh h¹ mùc n­íc ngÇm tr­íc khi l¾p ®Æt cèng. 6.4. BiÖn ph¸p vµ tr×nh tù thi c«ng tuyÕn cèng. 6.4.1. BiÖn ph¸p thi c«ng Do tÝnh chÊt ®Æc ®iÓm c«ng tr×nh vµ ®iÒu kiÖn tù nhiªn cña thµnh phè nªn ph¶i chän thêi gian thi c«ng vµo mïa kh« ®Ó thuËn lîi cho qu¸ tr×nh thi c«ng. Chän ph­¬ng ¸n thi c«ng nh­ sau - TiÕn hµnh dµo b¶o vÖ phÇn ph¹m vi thi c«ng: 5.5m mçi bªn so víi t©m m­¬ng ®µo - §µo ®Êt, san ®Êt, lÊp ®Êt b»ng c¬ giíi. - Do chiÒu réng cña mÆt më khi ®µo ®Ó thi c«ng réng nªn m¸y ®µo ph¶i ®i c¶ hai bªn ®Ó ®µo. -L¾p ®Æt èng b»ng thiÕt bÞ c¬ giíi kÕt hîp víi thñ c«ng. 6.4.2- Tr×nh tù thi c«ng. 1. C«ng t¸c chuÈn bÞ. C¨n cø vµo hå s¬ thiÕt kÕ kü thuËt th× ®é dèc ®Æt cèng ®o¹n thi c«ng lµ 0,0025 theo nguyªn t¾c n­íc tù ch¶y tõ giÕng B6 ®Õn giÕng B8. C¨n cø vµo khèi l­îng c«ng viÖc, tÝnh to¸n vµ ®Þnh møc nh©n c«ng vµ ca m¸y thi c«ng trªn c¬ së b¶n vÏ thiÕt kÕ, c¨n cø yªu cÇu chÊt l­îng kü thuËt vµ tiÕn ®é thi c«ng do bªn A ®Ò ra. Ta cÇn cã c¸c c«ng t¸c chuÈn bÞ sau: -ChuÈn bÞ nh©n lùc cña xÝ nghiÖp kÕt hîp víi ®Þa ph­¬ng. -ChuÈn bÞ ph­¬ng tiÖn c¬ giíi thi c«ng, nÕu ®¬n vÞ thi c«ng cã c¬ së ë qu¸ xa c«ng tr×nh thi c«ng th× thuª ph­¬ng tiÖn c¬ giíi t¹i ®Þa ph­¬ng. 2. §Þnh vÞ tuyÕn Dïng m¸y kinh vÜ tiÕn hµnh phãng tuyÕn giao mèc vµ göi cao ®é vµo ®iÓm cè ®Þnh, bªn c¹nh ®ã tiÕn hµnh dän dÑp mÆt b»ng c¨ng d©y, ®ãng cäc tim c¸c giÕng th¨m. 3. C«ng t¸c ®µo ®Êt Dïng m¸y ®µo nghÞch phï hîp víi ®iÒu kiÖn thi c«ng theo tuyÕn, cã vÞ trÝ m¸y ®øng cao h¬n khèi ®Êt ®µo, kh«ng ph¶i lµm ®­êng thi c«ng cho m¸y, ®µo ®Êt víi lo¹i ®Êt cÊp II vµ m¸y ®µo ®i 2 bªn ®Ó ®µo. Chän s¬ ®å m¸y ®µo lµ s¬ ®å ®µo däc ®æ bªn VËn chuyÓn ®Êt d­ b»ng «t« tù ®æ. C«ng t¸c söa ch÷a ®¸y m­¬ng vµ giÕng ®¸y th¨m : khi ®µo ®Êt b»ng m¸y, tuyÕn m­¬ng sÏ kh«ng ®óng theo yªu cÇu thiÕt kÕ, do ®ã tiÕn hµnh s÷a ch÷a ®¸y m­¬ng theo ®óng yªu cÇu thiÕt kÕ. Qu¸ tr×nh thùc hiÖn ph¶i c¨n cø theo mèc vµ cao ®é ®Ó x¸c ®Þnh, ®Ó kiÓm tra l¹i cao ®é vµ ®é dèc. 4. C«ng t¸c l¾p ®Æt èng. Cèng sau khi vËn chuyÓn ®Õn hiÖn tr­êng theo yªu cÇu l¾p ®Æt hµng ngµy vµ ®­îc r¶i däc theo tuyÕn sao cho thuËn tiÖn cho viÖc cÈu vµ ®­a èng xuèng m­¬ng theo ®óng yªu cÇu kÜ thuËt. - VËn chuyÓn cèng : dïng xe chuyªn dông. - Xuèng cèng, dån cèng 5. L¾p dùng giÕng th¨m vµ x¶m mèi nèi cèng. Cèng sau khi ®· c¨n chØnh ®óng vÞ trÝ ta tiÕn hµnh x¶m mèi nèi cèng, l¾p dùng giÕng th¨m ®óc s½n, dùng vµ hoµn thiÖn c¸c phÇn cßn l¹i cña cèng. X¶m cèng miÖng b¸t gåm sîi ®ay tÈm bi tum, v÷a xi m¨ng m¸c cao. Yªu cÇu thi c«ng vÒ mèi nèi : chÊt l­îng tuyÕn cèng hoµn toµn phô thuéc chÊt thi c«ng mèi nèi cèng. NÕu c¸c mèi nèi thi c«ng kh«ng ®óng ®¶m b¶o kÜ thuËt, th× ®­êng èng ®Ó bÞ lón nøt, biÕn d¹ng lµm cèng kh«ng kÝn. 6. KiÓm tra ®é kÝn, chÕ ®é lµm viÖc vµ ®é th«ng ®­êng èng. KiÓm tra chÕ ®é lµm viÖc cña cèng b»ng c¸ch dïng phÈm mµu vµ ®ång hå bÊm thêi gian ®Ó x¸c ®Þnh tèc ®é n­íc ch¶y gi÷a hai giÕng th¨m. KiÓm tra ®é kÝn gi÷a 2 hoÆc 3 giÕng th¨m ta bÞt kÝn, sau ®ã ta b¬m n­íc vµo vµ kiÓm tra sau thêi gian nhÊt ®Þnh mùc n­íc h¹ bao nhiªu. 7. §Öm c¸t lÊp ®Êt Sau khi ®· hoµn thµnh c¸c c«ng ®o¹n ®· nªu ë trªn ta tiÕn hµnh ®Öm c¸t b»ng thñ c«ng ®¹t ®Õn ®é chÆt cho phÐp tiÕp ®ã ta lÊp ®Êt, cø 20cm ®Çm chÆt tõng líp theo ®óng yªu cÇu Líp ®Êt ®¾p cèng th­êng cã cÊu t¹o 5 líp: + Líp 1: líp trùc tiÕp ®Æt èng, ph¶i ®¹t ®­îc ®é æn ®Þnh kyc ³ 0,95. + Líp 2 vµ 3 : Líp ®Æt xung quanh èng ®¶m b¶o sù æn ®Þnh theo ph­¬ng ngang. Yªu cÇu ph¶i ®¶m b¶o lµm viÖc ®ång nhÊt víi ®Êt nÒn ®­êng tho¸t n­íc tèt vµ dÔ thi c«ng ( sö dông c¸t). + Líp 4 : sö dông líp ®Êt ®µo tõ hè ®µo, líp 4 ph¶i ®¶m b¶o ®Çm chÆt theo yªu cÇu cña nÒn ®­êng. +Líp 5 : Líp cÊu t¹o nÒn ®­êng. Kü thuËt ®¾p : §¾p ®Êt trªn ®Ønh cèng vµ xung quanh cèng khi ®­îc kiÓm tra ®Çy ®ñ vÒ ®é kÝn, ®é bÒn. §¾p ®Êt trªn cèng chØ ®­îc ®¾p theo ®óng kÜ thuËt. Khi ®¾p th× ph¶i kh«ng g©y c¸c lùc g©y nªn biÕn d¹ng ngang vµ däc, ph¶i ®¾p ®Òu 2 bªn. §¾p tõng líp dµy 20cm vµ ®Çm thñ c«ng b»ng ®Çm rung, ®Çm bµn. Trong qu¸ tr×nh ®Çm cÇn x¸c ®Þnh qua xung träng kh« ®¶m b¶o Kyc³ 0,95. Kh«ng dïng c¸c thiÕt bÞ c¬ giíi lín ®Ó ®Çm ®Æc biÖt lµ ®èi víi líp 1 vµ 2. 8. VËn chuyÓn ®Êt thõa ra khái c«ng tr­êng. Sau khi lÊp ®Êt, khèi l­îng ®Êt thõa ®­îc xóc lªn xe «t« lo¹i 5 tÊn ®Ó vËn chuyÓn ®i xa víi cù ly 2(km). 9. Dän dÑp c«ng tr­êng, dän dÑp mÆt b»ng thi c«ng tuyÕn cèng,hoµn tr¶ mÆt ®­êng. §©y lµ c«ng t¸c cuèi cïng cña qu¸ tr×nh x©y l¾p, ta kiÓm tra xem cßn nh÷ng g× trªn c«ng tr­êng vµ thu dän chóng ®Ó tr¶ l¹i mÆt b»ng, hoµn thiÖn mÆt ®­êng. 6.5. TÝnh to¸n khèi l­îng thi c«ng. 6.5.1. ThiÕt kÕ tuyÕn cèng. TuyÕn cèng thi c«ng dµi 574 ®­êng kÝnh D400mm. Lo¹i cèng sö dông lµ lo¹i miÖng b¸t, mét ®Çu tr¬n, mét ®Çu loe. Cèng ®­îc lµm b»ng bª t«ng li t©m cã chiÒu dµi 2m, s¶n xuÊt t¹i nhµ m¸y cã ®é dµy thµnh cèng 60 mm. Dïng líp c¸t ®Öm èng cã chiÒu dµy 100mm. 6.5.2. Gi¶i ph¸p gia cè thµnh hè ®µo. §Êt thi c«ng lµ ®Êt cÊp II, chiÒu s©u m­¬ng ®µo nhá nhÊt lµ h = 3,883 m, lín nhÊt lµ 5,138 m, víi chiÒu s©u hè ®µo nh­ vËy ta chØ cÇn më réng m¸i ta luy cña vØa hÌ lµ thÝch hîp cho thi c«ng v× ®©y lµ ®o¹n ®­êng ®­îc thiÕt kÕ h¹ tÇng kü thuËt tr­íc khi x©y dùng. ChiÒu réng mÆt b»ng hè ®µo giÕng th¨m 4 m. ChiÒu réng ®¸y m­¬ng ®µo 1,2 m ChiÒu réng ®Ønh m­¬ng lµ 5,75m 6.5.3. TÝnh to¸n khèi l­îng. Trªn c¬ së hå s¬ thiÕt kÕ kü thuËt ta tiÕn hµnh ph©n tÝch chi tiÕt khèi l­îng theo tr×nh tù thi c«ng. B¶ng 6.1: TÝnh to¸n khèi l­îng ®Êt ®µo giÕng th¨m C«ng thøc: V=F x L (m3) F=a x b Trong ®ã: V: ThÓ tÝch giÕng a,b: LÇn l­ît lµ chiÒu réng vµ chiÒu dµi giÕng. H: ChiÒu cao cña giÕng. stt Tªn giÕng ChiÒu réng hè ®µo a (m) ChiÒu dµi hè ®µo b(m) ChiÒu cao giÕng h(m) Khèi lîng ®µo giÕng V(m3) 1 2 3 4 5 6 1 B6 4 4 3.883 62.13 2 B6-1 4 4 4.008 64.13 3 B6-2 4 4 4.133 66.13 4 B6-3 4 4 4.258 68.13 5 B6-4 4 4 4.383 70.13 6 B6-5 4 4 4.508 72.13 7 B6-6 4 4 4.633 74.13 8 B7 4 4 4.693 75.09 9 B7-1 4 4 4.818 77.09 10 B7-2 4 4 4.943 79.09 11 B7-3 4 4 5.068 81.09 12 B7-4 4 4 5.093 81.49 13 B8 4 4 5.138 82.21 Tæng 952.9 B¶ng 6.2 tÝnh to¸n khèi l­îng ®Êt ®µo m­¬ng DiÖn tÝch mÆt c¾t m­¬ng : Khèi l­îng tÝnh to¸n : V=[(F1+F2)/2]*l (m3) Trong ®ã: F1, F2: diÖn tÝch mÆt c¾t ®Çu giÕng th¨m vµ cuèi giÕng th¨m. B2 : chiÒu réng ®Ønh m­¬ng (m) B1 : chiÒu réng®¸y m­¬ng (m) h : chiÒu cao m­¬ng l: kho¶ng c¸ch gi÷a hai giÕng stt §o¹n cèng ChiÒu réng ®¸y m­¬ng ChiÒu réng ®Ønh m­¬ng (m) Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c giÕng(m) §é s©u ®Çu(m) §é s©u cuèi (m) DiÖn tÝch mÆt c¾t ®Çu(m2) DiÖn tÝch mÆt c¾t cuèi(m2) Khèi l­îng V(m3) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 B6_B6-1 1.2 5.75 50 3.88 4.008 13.49 13.93 685.5 3 B6-1_B6-2 1.2 5.75 50 4.028 4.153 14 14.43 710.7 4 B6-2_B6-3 1.2 5.75 50 4.173 4.298 14.5 14.94 735.9 5 B6-3_B6-4 1.2 5.75 50 4.318 4.443 15.01 15.44 761.1 6 B6-4_B6-5 1.2 5.75 50 4.463 4.588 15.51 15.94 786.3 7 B6-5_B6-6 1.2 5.75 50 4.608 4.733 16.01 16.45 811.5 8 B6-6_B7 1.2 5.75 44 4.753 4.862 16.52 16.89 726.7 9 B7_B7-1 1.2 5.75 50 4.882 5.007 16.96 17.4 859.1 10 B7-1_B7-2 1.2 5.75 50 5.027 5.152 17.47 17.9 884.3 11 B7-2_B7-3 1.2 5.75 50 5.172 5.297 17.97 18.41 909.5 12 B7-3_B7-4 1.2 5.75 50 5.317 5.442 18.48 18.91 934.6 13 B7-4_B8 1.2 5.75 30 5.462 5.537 18.98 19.24 573.3 Tæng 9378 B¶ng 6.3: TÝnh to¸n khèi l­îng c¸t ®Öm vµ ®Çm chÆt Ta cã : vèng=(p x d2/4) x l (m3), Khèi l­îng tÝnh to¸n: vc¸t= a x L x h -Vèng (m3) stt §o¹n cèng ChiÒu réng ®¸y m­¬ng ChiÓu réng líp c¸t ®Öm (m) Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c giÕng(m) §é s©u líp c¸t(m) ThÓ tÝch èng Vèng (m3) Khèi l­îng c¸t ®¾p V(m3) 1 2 3 4 5 6 9 10 2 B6_B6-1 1.2 1.9 50 0.7 6.25 71.25 3 B6-1_B6-2 1.2 1.9 50 0.7 6.25 71.25 4 B6-2_B6-3 1.2 1.9 50 0.7 6.25 71.25 5 B6-3_B6-4 1.2 1.9 50 0.7 6.25 71.25 6 B6-4_B6-5 1.2 1.9 50 0.7 6.25 71.25 7 B6-5_B6-6 1.2 1.9 50 0.7 6.25 71.25 8 B6-6_B7 1.2 1.9 44 0.7 5.438 61.99 9 B7_B7-1 1.2 1.9 50 0.7 6.25 71.25 10 B7-1_B7-2 1.2 1.9 50 0.7 6.25 71.25 11 B7-2_B7-3 1.2 1.9 50 0.7 6.25 71.25 12 B7-3_B7-4 1.2 1.9 50 0.7 6.25 71.25 13 B7-4_B8 1.2 1.9 30 0.7 3.75 42.75 Tæng 817.2 B¶ng 6.4: TÝnh to¸n thÓ tÝch giÕng Vg = V1 + V2 + V3 Trong ®ã : V1 = ThÓ tÝch cña phÇn th©n giÕng V2 = ThÓ tÝch cña phÇn th¾t l¹i V3 = ThÓ tÝch cña phÇn cæ giÕng stt Tªn giÕng §­êng kÝnh ®¸y giÕng (m) ChiÒu cao th©n giÕng ThÓ tÝch th©n giÕng V(m3) §­êng kÝnh cæ giÕng(m) ChiÒu cao cæ giÕng(m) ThÓ tÝch cæ giÕng(m3) ThÓ tÝch giÕng(m) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 B6_B6-1 1.5 1.8 3.18 1 2.48 1.947 5.127 3 B6_B6-2 1.5 1.8 3.18 1 2.52 1.978 5.158 4 B6_B6-3 1.5 1.8 3.18 1 2.56 2.01 5.19 5 B6_B6-4 1.5 1.8 3.18 1 2.6 2.041 5.221 6 B6_B6-5 1.5 1.8 3.18 1 2.64 2.072 5.252 7 B6_B6-6 1.5 1.8 3.18 1 2.68 2.104 5.284 8 B6-6_B7 1.5 1.8 3.18 1 2.72 2.135 5.315 9 B7_B7-1 1.5 1.8 3.18 1 2.76 2.167 5.347 10 B7_B7-2 1.5 1.8 3.18 1 2.8 2.198 5.378 11 B7_B7-3 1.5 1.8 3.18 1 2.84 2.229 5.409 12 B7_B7-4 1.5 1.8 3.18 1 2.88 2.261 5.441 13 B7-4_B8 1.5 1.8 3.18 1 2.92 2.292 5.472 Tæng 63.59 B¶ng 6.5:TÝnh to¸n khèi l­îng bª t«ng lãt ®¸y giÕng th¨m B¶ng tÝnh khèi l­îng BT lãt ®¸y giªng th¨m Thø tù Tªn vËt t­ §­êng kÝnh ChiÒu cao h (m) Sè l­îng giÕng n Khèi l­îng tÝnh to¸n 1 2 3 4 5 6 1 Bª t«ng ®¸ 4x6 lãt ®¸y giÕng th¨m 1.7 0.1 13 3,18 2 Bª t«ng cèt thÐp m¸c 200# lãt ®¸y giÕng 1.7 0.2 13 6,36 B¶ng 6.6: Ph©n tÝch khèi l­îng S TT Tªn c«ng viÖc vµ vËt t­ Khèi l­îng §¬n vÞ tÝnh 1 - §Þnh vÞ tuyÕn 574 m 2 - §µo m­¬ng ®Æt èng ta luy 1 : 0,5 , ®Êt cÊp II + èng BTCT D400 C«ng thøc: =9378 (m3) +§µo ®Êt giÕng th¨m C«ng thøc: V=F x L (m3) = 952(m3) Céng = 10330.9 (m3) 10330.9 m3 3 - S÷a ch÷a ®¸y m­¬ng , gia cè nÒn 574 m 4 - C¸t ®Öm èng vµ ®Çm chÆt, èng BTCT D400 817.2 m3 5 - Khèi l­îng ®Êt lÊp: V®.lÊp=(V®µo m­¬ng + V®µo giÕng - VgiÕng - Vc¸t - Vèng ) VgiÕng= 58,92 (m3) VlÊp= 9378 + 952 – 63.59 – 817.2 – 71.69 = 9377.52 (m3) 9377.52 m3 6 VËn chuyÓn ®Êt cßn thõa ra khái c«ng tr×nh 10330 – 9377.52 = 952.48 (m3) 952.48 m3 7 - §æ BT g¹ch vì v÷a xi m¨ng m¸c 50 dµy 100 Céng = 3,18 3.,18 m3 8 - §æ BT g¹ch vì v÷a xi m¨ng m¸c 200 dµy 200 Céng = 6,36 6,36 m3 9 - L¾p ®Æt èng BT li t©m nèi b»ng ph­¬ng ph¸p x¶m 574 m Sau khi ph©n tÝch khèi l­îng trong qu¸ tr×nh thi c«ng tuyÕn cèng, ta tiÕn hµnh ph©n tÝch vËt t­, nh©n c«ng, m¸y thi c«ng trªn c¬ së: ®Þnh møc x©y dùng c¬ b¶n (2009), ®Þnh møc dù to¸n x©y dùng cÊp tho¸t n­íc (2000). 6.6.Chän m¸y thi c«ng chñ ®¹o Chän m¸y ®­îc tiÕn hµnh theo “Sæ tay chän m¸y thi c«ng x©y dùng” , “Sæ tay m¸y lµm ®Êt” - Nhµ xuÊt b¶n X©y dùng. 6.6.1. Chän m¸y ®µo ®Êt. Víi ®iÒu kiÖn chÊt c«ng tr×nh, ®Þa chÊt thuû v¨n, ®Þa h×nh khu vùc ®· cho, kÕt hîp c¸c yÕu tè kh¸c nh­ : h×nh d¹ng kÝch th­íc hè ®µo, ®iÒu kiÖn chuyªn chë, ch­íng ng¹i vËt, khèi l­îng ®µo ®Êt vµ thêi gian thi c«ng. c¨n cø vµo Catalog m¸y x©y dùng ta cã thÓ chän lo¹i m¸y ®µo gÇu nghÞch dÉn ®éng thuû lùc, s¬ ®å di chuyÓn cña m¸y ®µo lµ ®µo däc: M· hiÖu m¸y :E0-4321 Dung tÝch gµu xóc : 0.65 m3 B¸n kÝnh ®µo : 8,050 m ChiÒu cao ®æ : 5,5 m ChiÒu s©u ®µo: 5,5 m Träng l­îng cña m¸y :19,2 tÊn Thêi gian cña mét chu kú :16 s 6.6.2. Chän m¸y ñi lÊp ®Êt c«ng tr×nh C¨n cø vµo ®iÒu kiÖn vµ khèi l­îng thi c«ng, chän thi c«ng viÖc san lÊp mÆt b»ng sö dông m¸y ñi Carterpillar-D3GXL-TLTT cã c¸c th«ng sè lµm viÖc nh­ sau: - Träng l­¬ng ho¹t ®éng 7,3tÊn. Tèc ®é ®éng c¬ ®Þnh møc: 2400vßng/phót. ChiÒu dµi toµn bé: víi l­ìi P=4,02m-l­ìi P=3,10m. ChiÒu réng (kh«ng cã ngâng trôc-xÝch tiªu chuÈn): 1,9m. L­ìi th¼ng: P=2,46m. L­ìi xoay gãc: 2,25m. Nh­ng trong ®iÒu kiÖn mÆt b»ng cña khu vùc thi c«ng vµ ®Ó thuËn lîi cho viÖc thi c«ng tuyÕn cèng nµy th× kh«ng nªn sö dông c¸c lo¹i m¸y san ñi sÏ gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n trong thi c«ng. Do ®ã ta sö dông m¸y ®µo ®Ó lÊp ®Êt cho m­¬ng ®µo vµ hè mãng lµ chÝnh. Lµm nh­ vËy sÏ kinh tÕ h¬n, tËn dông ®­îc sè ca m¸y ®µo nghØ. Cßn m¸y ñi chØ phô víi sè ca m¸y rÊt Ýt th«i. 6.6.3. Chän m¸y cÈu. Träng l­îng cña mét èng bª t«ng li t©m D400 lµ 1100kg cho mét lÇn cÈu l¾p nªn ta chän m¸y cã t¶i träng n©ng phï hîp: Ta chän lo¹i m¸y nh­ sau : Lo¹i cÈu trôc tù hµnh «t« (dÉn ®éng thuû lùc) M· hiÖu : KX-5473 ChiÒu dµi cÇn chÝnh :l=10m ChiÒu dµi cÇn phô : 7m tRmaxthêi gian= 0,8 phót VËn tèc n©ng h¹ mãc: 0,25-11,6(m/ph) n: 0,2-1,5(vßng /phót) Khi kh«ng chèng ch©n chèng phô 6.6.4. Chän m¸y ®Çm ®Êt. Do ®iÒu kiÖn thi c«ng trong khu ®« thÞ xÊy dùng phÇn h¹ tÇng tr­íc nªn ®iÒu kiÖn mÆt b»ng thi c«ng kh«ng h¹n chÕ, mÆt c¾t m­¬ng ®µo réng ta cã thÓ sö dông c¸c lo¹i m¸y ®Çm lu c¬ giíi kÕt hîp sö dông lo¹i m¸y ®Çm cãc ®Ó lµm chÆt líp c¸t ®Öm èng vµ lµm chÆt líp ®Êt lÊp èng ®Õn ®é chÆt yªu cÇu. 6.6.5. Chän «t« vËn chuyÓn ®Êt d­. L­îng ®Êt ®µo cßn thõa ®­îc chë tíi khu ®Êt dù kiÕn ®Æt tr¹m xö lý ®Ó dïng ®¾p cho c¸c c«ng tr×nh. Kho¶ng c¸ch tõ vÞ trÝ thi c«ng tíi tr¹m xö lý lµ 2km, khèi l­îng ®Êt kh«ng lín nªn ta chän lo¹i «t« tù ®æ cã träng l­îng 5T. 6.6.6. LËp b¶ng ph©n tÝch nh©n c«ng vµ m¸y thi c«ng. Sau khi ph©n tÝch khèi l­îng, ta tiÕn hµnh ph©n tÝch vËt t­, nh©n c«ng m¸y thi c«ng dùa trªn c¬ së tµi liÖu “§Þnh møc dù to¸n x©y dùng c¬ b¶n” vµ “§Þnh møc dù to¸n x©y dùng cÊp tho¸t n­íc”. C¨n cø vµo c¸c khèi l­îng ®µo ®¾p cña ®o¹n cèng ®· tÝnh to¸n vµ thèng kª ë trªn th× ta cã b¶ng ph©n ph©n tÝch nh©n c«ng vµ m¸y x©y dùng nh­ sau:(B¶ng 6.7) B¶ng 6.7: Ph©n tÝch vËt t­ - nh©n c«ng - m¸y thi c«ng M· hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ tÝnh Khèi l­îng Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ tÝnh Hao phÝ ®Þnh møc Tæng sè l­îng 1 2 3 4 5 6 7 8 T¹m tÝnh ChuÈn bÞ mÆt b»ng m2 2724 Nh©n c«ng C«ng 28 T¹m tÝnh §Þnh vÞ tuyÕn èng m 574 Nh©n c«ng C«ng 12 AB.27112 §µo kªnh m­¬ng réng ≤ 6m,m¸y ®µo ≤8m3,®Êt cÊp II 100m3 103,309 -M¸y thi c«ng +M¸y ®µo £ 0.8m3 -nh©n c«ng 3/7 ca C«ng 0,369 6,98 38,12 721 AF11310 §æ bª t«ng lãt ®¸y giÕng th¨m ®¸ 4x6 v÷a m¸c 50# vµ 200# 1m3 9,54 -VËt liÖu : +V÷a -Nh©n c«ng 3/7 -M¸y thi c«ng m¸y trén 250l M¸y ®Çm bµn 1KW -m3 C«ng -Ca -Ca 1,02 5 1,18 0,095 0,089 9,78 11,26 0,90 0,85 T¹m tÝnh L¾p ®Æt giÕng th¨m BTCT ®óc s½n C¸i 13 - M¸y thi c«ng + CÈu b¸nh h¬i 6T + M¸y kh¸c - Nh©n c«ng 4/7 - VËt liÖu: V÷a xim¨ng M150 Ca % C«ng m3 1.2 3 40 0.2 BB.11501 L¾p ®Æt èng bª t«ng li t©m 100m 5,74 -VËt liÖu: +èng BT li t©m +Xi m¨ng +Bi tum +§ay +C¸t vµng +vËt liÖu kh¸c -Nh©n c«ng 4/7 -M¸y thi c«ng: +CÈu b¸nh xe h¬i 6T -M¸y kh¸c m kg kg kg m3 % Ca Ca % 101,5 294 14.70 88.2 0.588 2 147.0 2,34 5 582.61 1687,56 84,4 506,3 3,37 11,48 843,78 13,43 28,7 AB.66143 LÊp c¸t ®Öm èng 100m3 1,63 - VËt liÖu +C¸t - Nh©n c«ng 3/7 - M¸y thi c«ng +§Çm cãc +¤t« t­íi n­íc 5m3 -M¸y kh¸c m3 c«ng ca ca % 122 14,5 3,3 0,2 2 198,86 23,63 5,38 0,326 3,26 T¹m tÝnh KiÓm tra ®é kÝn, ®é dèc, ®é th«ng 100m 5,74 -Nh©n c«ng4/7 c«ng 3,6 20,66 AB.66143 LÊp c¸t chÌn èng 100m3 6,542 - VËt liÖu + C¸t - Nh©n c«ng 3/7 - M¸y thi c«ng + §Çm cãc + ¤t« t­íi n­íc 5m3 + M¸y kh¸c m3 c«ng ca ca % 122 14,5 3,3 0,2 2 538,03 63,95 14,55 0,88 8,82 AB.62113 San ®Çm ®Êt b»ng m¸y ®Çm 9T 100m3 93,7752 Nh©n c«ng3/7 M¸y thi c«ng M¸y ®Çm 9T M¸y ñi 110CV c«ng ca ca 0,74 0,350 0,175 69,39 32,82 16,41 AB.42112 VËn chuyÓn ®Êt thõa b»ng « t« tù ®æ 5 tÊn cù ly £ 2km 100m3 9,5248 - ¤ t« tù ®á 5 tÊn Ca 0,720 6,86 T¹m tÝnh Dän dÑp mÆt b»ng hoµn thiÖn c«ng tr×nh, nghiÖm thu -Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 30 B¶ng 6.8: Tæng hîp nh©n c«ng vµ m¸y thi c«ng Tªn c«ng viÖc Nh©n c«ng Ca m¸y Ghi chó M¸y ®µo gÇu nghÞch CÈu B¸nh h¬i M¸y ®Çm cãc M¸y ®Çm 9T ¤t« M¸y ñi 1 ChuÈn bÞ mÆt b»ng, ®Þnh vÞ tuyÕn 40 2 §µo m­¬ng, giÕng th¨m söa ch÷a ®¸y m­¬ng 721 38,12 3 §æ bª t«ng lãt ®¸y giÕng vµ L¾p ®Æt giÕng th¨m 51,26 1,2 4 VËn chuyÓn, röa vµ l¾p èng 843,78 13,43 5 LÊp c¸t s¬ bé, kiÓm tra ®é th«ng kÝn cña èng 108,24 19,93 3.5 6 lÊp ®Êt vµ ®Çm chÆt 69,39 32,82 16,41 7 VËn chuyÓn ®Êt thõa ®i. 6.86 8 Thu dän hoµn thiÖn mÆt b»ng 40 B¶ng 6.9: Tæng hîp vËt liÖu STT Lo¹i vËt liÖu §¬n vÞ Sè l­îng Ghi chó 1 èng bª t«ng ly t©m D400 m 574 Cã cÇn Thªm mét Sè vËt LiÖu kh¸c 2 GiÕng th¨m BTCT l¾p ghÐp ®óc s½n C¸i 13 3 C¸t lãt èng vµ ®Öm èng( c¸t vµng) m3 817,2 4 V÷a xim¨ng M200 V÷a xim¨ng M50 m3 9,54 5 C¸t vµng( dïng lµm cÊp phèi cho viÖc nèi èng) m3 4.00 6 Xi m¨ng kg 1867 7 §ay kg 560,07 8 Bitum kg 93,34 9 VËt liÖu kh¸c % 12,7 6.7. LËp ph­¬ng ¸n tæ chøc thi c«ng. Trªn c¬ së ph©n tÝch khèi l­îng, vËt t­ nh©n c«ng m¸y, thi c«ng cho c«ng t¸c l¾p ®Æt tuyÕn èng tho¸t n­íc D400 chiÒu dµi 574m tõ nót sè B6 ®Õn nót sè B8 cña K§T Th¹ch Phóc Hµ Néi, dùa vµo nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi ë trªn, ta chän ph­¬ng ¸n thi c«ng d©y chuyÒn, dïng m¸y thi c«ng kÕt hîp thñ c«ng, c¸c lo¹i vËt t­ chÝnh nh­: èng bª t«ng li t©m D400mm , bé phËn ®óc s½n cña giÕng th¨m vµ c¸c lo¹i vËt t­ phô nh­: xi m¨ng, ®¸ 4 x 6, sîi ®ay, bi tum,.... ®· chuÈn bÞ tr­íc cña c«ng tr­êng thi c«ng . T¹i c«ng tr­êng cã 1 ban chØ huy, 1 nhµ kho chøa c¸c lo¹i thiÕt bÞ, vËt t­ phô tïng, èng bª t«ng ly t©m D400mm ®­îc tËp kÕt ë b·i trèng, 1 l¸n tr¹i ®Ó dµnh cho c«ng nh©n nghØ ng¬i vµ ¨n tr­a. Thêi gian hoµn thµnh tuyÕn cèng tho¸t n­íc D400 víi chiÒu dµi 574 m ®­îc thùc hiÖn trong 27 ngµy. Ngµy khëi c«ng lµ ngµy 1/08/2010 vµ ngµy hoµn thµnh lµ 27/08/2010 Tæ chøc thi c«ng theo tiÕn ®é thi c«ng ®­îc lËp trªn c¬ së quy tr×nh l¾p ®Æt tuyÕn èng tho¸t n­íc vµ b¶ng tæng hîp thi c«ng, m¸y thi c«ng cô thÓ lµ : 6.7.1.ChuÈn bÞ mÆt b»ng, ®Þnh vÞ tuyÕn cèng thi c«ng,chuÈn bÞ c¸c cÊu kiÖn ®óc s½n Sau khi chuÈn bÞ mÆt b»ng tiÕn hµnh dïng m¸y kinh vÜ ®Ó ®Þnh vÞ vÞ trÝ c¸c giÕng thu dùa vµo to¹ ®é mét sè mèc chuÈn trªn b¶n vÏ . 6.7.2.§µo ®Êt cÊp 2: Thi c«ng b»ng m¸y ®µo gÇu nghÞch kÕt hîp thñ c«ng b¾t ®µu tõ nót 40 ®Õn nót 2 gåm 2 phÇn c«ng viÖc sau: §µo m­¬ng ®Æt èng §µo m­¬ng ®Æt giÕng th¨m 6.7.3.Gia cè ®¸y m­¬ng . Gia cè ®¸y m­¬ng theo ®óng yªu cÇu kü thuËt: §¸y m­¬ng ph¶i ph¼ng, ®Çm c¸t ®¸y cèng ph¶i ®¶m b¶o ®é chÆt yªu cÇu . Song song víi viÖc gia cè ®¸y m­¬ng lµ viÖc ®æ bª t«ng lãt ®¸y giÕng th¨m. 6.7.4.VËn chuyÓn d¶i èng, mè ®ì èng, l¾p ®Æt èng bª t«ng ly t©m D = 400, giÕng th¨m. R¶i mè ®ì èng theo ®óng kho¶ng c¸ch thiÕt kÕ VËn chuyÓn d¶i èng b»ng « t« tù hµnh KiÓm tra chÊt l­îng èng vµ tiÕn hµnh dïng m¸y cÈu, cÊu èng xuèng m­¬ng ®µo, ®Çu b¸t cña èng ®Æt ng­îc theo chiÒu dßng ch¶y, cÇn chØnh ®óng tim èng , sau ®ã kÝch èng vµo víi nhau theo ®óng yªu cÇu kü thuËt l¾p èng. 6.7.5.L¾p ®Æt giÕng thu, th¨m vµ phô tïng. TiÕn hµnh l¾p ®Æt c¸c thu, giÕng th¨m vµ phô tïng theo ®óng thiÕt kÕ cña tõng giÕng. 6.7.6.LÊp ®Êt s¬ bé, kiÓm tra ®é th«ng, ®é dèc, ®é kÝn cña ®­êng èng . Dïng ®Ìn pin däi vµo trong ®­êng èng tõ mét giÕng vµ dâi theo ë giÕng tiÕp theo ®Ó kiÓm tra ®é th«ng cña èng. Dïng phÈm mµu ë mét giÕng vµ bÊm thêi gian nã ch¶y ®Õn giÕng tiÕp theo vµ so s¸nh víi kÕt qu¶ tÝnh to¸n thñy lùc m¹ng l­íi ®Ó ®­a ra kÕt luËn. Dung b¬m 5CV b¬m n­íc vµo giÕng th¨m hai ®Çu ®o¹n èng vµ theo dâi mùc n­íc trong giÕng th¨m ®ã ®Ó ®­a ra kÕt luËn. 6.7.7.ChÌn ®Êt, lÊp ®Êt c«ng tr×nh. Sau khi c«ng t¸c thö ¸p lùc, kiÓm tra ®é kÝn ®­êng èng xong ta míi lÊp ®Êt c«ng tr×nh. Khi lÊp dïng dïng gµu m¸y ®µo ®Ó ñi ®Êt xuèng. Dïng m¸y ®Çm cãc ®Çm ®Êt ®Òu hai bªn cèng, vµ ®Çm tõng líp dµy 200 – 300 mm víi møc t¶i träng t¨ng ®µn theo chiÒu dµy líp ®Êt. 6.7.8.VËn chuyÓn ®Êt thõa ra khái c«ng tr×nh. V× ®iÒu kiÖn mÆt b»ng chËt hÑp ta kh«ng nªn l­îng ®Êt thõa sÏ ®­îc chë ®i song song víi qu¸ tr×nh ®µo ®Ó kh«ng ¶nh h­ëng tíi diÖn tÝch mÆt b»ng thi c«ngl Theo tÝnh to¸n m¸y ®µo ®µo ®­îc 28m3 th× sÏ ®µo ®Êt ®æ cho 1 xe « t« tù ®æ 5m3 chë ®i víi cù ly vËn chuyÓn 2.0km. 6.7.9.LÊp ®Êt ®Çm kü. Sau khi kiÓm tra c¸c ®iÒu kiÖn kü thuËt ( cã biªn b¶n nghiÖm thu c«ng tr×nh) TiÕn hµnh lÊp ®Êt theo ®óng quy ph¹m kü thuËt. Do yªu cÇu lÊp ®Êt ®óng ®é nÐn chÆt cña ®Êt K = 0,95 ta sö dông ®Çm cãc ®Ó ®Çm. 6.7.10.Dän dÑp c«ng tr­êng, hoµn thiÖn mÆt b»ng. §©y lµ c«ng t¸c cuèi cïng cña qu¸ tr×nh thi c«ng, ta kiÓm tra xem cßn nh÷ng g× ë trªn c«ng tr­êng vµ thu dän chóng ®Ó tr¶ l¹i mÆt b»ng ban ®Çu. 6.7.11.Dän dÑp hoµn thµnh mÆt b»ng, bµn giao: Sau khi nghiÖp thu vµ bµn giao c«ng tr×nh, lËp hå s¬ hoµn c«ng. Kü thuËt thi c«ng vµ tiÕn ®é thi c«ng ®­îc thÓ hiÖn trªn biÓu ®å trªn b¶n vÏ N:14-N:16 6.8.LËp tiÕn ®é thi c«ng: Tõ b¶ng ph©n tÝch nh©n c«ng, m¸y thi c«ng vµ b¶ng tæng hîp nh©n c«ng, m¸y thi c«ng. Ta tiÕn hµnh lËp tiÕn ®é thi c«ng nh»m ®¶m b¶o cho tr×nh tù c¸c c«ng t¸c x©y lÊp ®ù¬c thùc hiÖn mét c¸ch hîp lý, tiÕt kiÖm vÒ nh©n c«ng , vËt t­, vËt liÖu, m¸y mãc thiÕt bÞ... ®ång thêi b¶o ®¶m c¸c chØ tiªu kü thuËt vµ qu¶n lý. Sau ®ã ta kiÓm tra hÖ sè kh«ng ®iÒu hoµ vµ ®¸nh gi¸ biÓu ®å Thêi gian thi c«ng gåm 27 ngµy tõ 1/08-27/08, lµ c¶ ngµy nghØ. Tæng sè c«ng 1874 Sè ngµy c«ng lín nhÊt lµ Amax=91 Sè ngµy c«ng trung b×nh trªn biÓu ®å lµ: HÖ sè kh«ng ®iÒu hoµ : Ta thÊy 1<K1<2 nªn ®¹t yªu cÇu vÒ ph©n bè nh©n lùc trªn c«ng tr­êng trong qu¸ tr×nh thi c«ng. HÖ sè ph©n bè lao ®éng : Trong ®ã: Sdu: Tæng sè nh©n lùc phÝa trªn ®­êng trung b×nh S : Tæng diÖn tÝch cña ®­êng bao nh©n lùc víi trôc hoµnh

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • dochien05n1 9-5.doc
  • docGiay giao Nhiem vu TKTN.doc
  • docphan tieu de.doc
  • xlsxtlpa1.xlsx
  • xlsxTLPA2-chon.xlsx