Thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho nhà máy chế biến mủ cao su Thuận Phú - Bình Phước

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận. Nước thải chế biến mủ cao su là một trong những loại nước thải có nồng độ chất ô nhiễm cao thuộc loại bậc nhất của nước thải công nghiệp. Do đó yêu cầu về công nghệ có khả năng xử lý đến giới hạn cho phép nhưng phải đáp ứng yêu cầu về chi phí bình quân thấp, cộng với chi phí quản lý và vận hành không quá cao là điều không phải dễ dàng thực hiện. Hệ thống xử lý được đề xuất với quá trình cơ học ( bể lắng cát, bể điều hòa thổi khí nén ) , tiếp theo là quá trình sinh học kỵ khí (sử dụng bể UASB) và được xử lý triệt để tại hệ thống hồ làm thoáng cơ học - hồ sinh học, đã đáp ứng những yêu cầu đặt ra Hệ thống xử lý nước thải nhà máy chế biến mủ cao su Thuận Phú là một hệ thống xử lý có sự kết hợp hài hòa giữa tính công nghệ và tính kinh tế với việc xây dụng hệ thống mới trên cơ sở tận dụng công trình có sẵn. Hệ thống cho chất lượng nước đầu ra đạt tiêu chuẩn cho phép xả thải với chí phí xử lý bình quân cho 1 m3 là 2500 VNĐ, đây là mức có thể chấp nhận được. Ngoài ra công nghệ xử lý còn phát huy tính linh động nghĩa là trong quá trình vận hành có thể điều chỉnh được theo sự thay đổi lượng nước thải của nhà máy. Kiến nghị. Về công nghệ.: Hệ thống xử lý nước thải đã được thiết kế chi tiết trên bản vẽ, nhưng vấn đề thi công cần được chặt chẽ. Nhanh chóng áp dụng các kết quả nghiên cứu nhằm nâng cao hiệu quả xử lý và hạ giá thành bình quân xử lý cho 1 m3 nước thải hiện tại. Trong quá trình vận hành bể UASB cần chú ý thời gian khởi động của bể thường kéo dài từ 12 – 24 tháng. Không vì bất cứ lý do gì mà ngừng hoạt động của bể trong thời gian khởi động. Vì trong giai đoạn này ngừng thì khi hoạt động lại quá trình xử lý trong bể phải khởi động lại từ đầu. Trong trường hợp thiếu kinh phí nhà máy nên đề nghị sự hỗ trợ của tổng công ty và nhà nước. -137- LVTN :Thiết kế hệ thống xử lý nước thải chế biến mủ cao su Để đưa công tác xử lý nước thải vào nề nếp ổn định cần phải xây dựng hệ thống quản lý kỹ thuật thống nhất. Tất cả hoạt động của trạm xử lý đều phải ghi nhận vào sổ nhật ký, để cập nhật thông tin có những biện pháp xử lý thích hợp. Trang bị bảo họ lao động cho cán bộ và nhân viên làm việc tại trạm xử lý.Thường xuyên kiểm tra công tác vận hành và bảo trì hệ thống xử lý nước thải. Đào tạo bồi dưỡng tay nghề và trình độ chuyên môn cho cán bộ và nhân viên làm việc tại trạm xử lý nước thải. Nhà máy chế biến mủ cao su Thuận Phú cần có kế hoạch đào tạo cho các cán bộ nhân viên làm việc tại trạm xử lý nước thải theo các nội dung sau : - Công nghệ xử lý nước thải - Vận hành và bảo trì hệ thống xử lý nước thải - Lấy mẫu nước và kỹ thuật phân tích tại chỗ - Quan sát, phát hiện và cách giải quyết sự cố của hệ thống xử lý nước thải. -138- LVTN :Thiết kế hệ thống xử lý nước thải chế biến mủ cao su TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.> Nguyễn Văn Phước, Kỹ thuật xử lý Chất Thải Công Nghiệp, Tập 13, Trường ĐHBK TpHCM. 2.> Công ty ứng dụng Kỹ Thuật và Sản Xuất-TECAPRO, Tài liệu phương án giảm thiểu ô nhiễm và công nghệ xử lý nước thải chế biến mủ cao su, TpHCM, 2000. 3.> Trịnh Xuân Lai, Tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải, Nhà xuất bản Xây Dựng, Hà Nội, 2000. 4.> Lâm Minh Triết và cộng sự, Xử lý nước thải Đô Thị và Công nghiệp – Tính toán thiết kế công trình,CEFINEA-Viện Môi Trường và Tài Nguyên, 2002. 5.> Nguyễn Đức Lượng và cộng sư, Công nghệ sinh học môi trường-Công nghệ xử lý nước thải, Tập 1, Nhà Xuất Bản ĐHQG TpHCM, 2003. 6.> Dr.Kriengsak Udomsinrot, Wastewater Engineering Design, Mitrnara Printing, 1993. 7.> C.P. Leslie Grady, Jr., et al, Biological Wastewater Treament, Macel Dekker, Inc, 1999. 8.> Tom D.Reynolds, Unit Operations and Processes in Environmental Engineering, A Division of Wadworth, Inc, 1982. 9.> Joseph F. Malina, et al, Design of Anaerobic Processes for The Treatment of Industrial and Municipal Wastes, Volume 7, Technomic Publishing Company, Inc. 1992. 10.>Nguyễn Trung Việt, Sustainable treatment of Rubber Latex Processing Wastewater, PhD thesis, Wageningen University, 1999. 11.> Metcalf & Eddy, Waste water engineeringTreating, Disposal, Reuse, McGraw- Hill, 1991.

pdf139 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 11/01/2013 | Lượt xem: 3329 | Lượt tải: 40download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho nhà máy chế biến mủ cao su Thuận Phú - Bình Phước, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfLVU.pdf
  • dwgAEROTANK.DWG
  • pdffinal.pdf
  • dwgSODOCN.DWG
Luận văn liên quan