Thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy dệt nhuộm công suất 3000m3 - Ngày đêm

MỤC LỤC Trang Lời cảm ơn 1 Danh mục các bảng 6 Danh mục các hình 7 Danh mục các từ viết tắt 9 Lời mở đầu 10 Phần I: TỔNG QUAN Chương 1. Tổng quan vể ngành dệt- nhuộm và những vấn đề môi trường của ngành dệt. 12 I.1.Tổng quan về ngành dệt -nhuộm 12 I.1.1 Sự phát triển ngành dệt trên thế giới và ở Việt Nam 12 I.1.2. Các loại hình sản xuất .14 I.1.3. Nhu cầu về nguyên nhiên liệu 21 I.2.Ô nhiễm môi trường trong ngành Dệt Nhuộm và các biện pháp kiểm soát ô nhiễm. 28 I.2.1.Ô nhiễm môi trường trong ngành Dệt -Nhuộm 28 I.2.2. Các biện pháp kiểm soát ô nhiễm môi trường 33 Chương II. Cơ sở lý thuyết công nghệ xử lý nước thải ngành Dệt -Nhuộm, thực trạng ở Việt Nam và lựa chọn phương án xử lý nước thải cho nhà máy Dệt-Nhuộm 36 II.1.Cơ sở lý thuyết công nghệ xử lý nước thải ngành Dệt -Nhuộm 36 II.2.Một số công nghệ xử lý nước thải Dệt-Nhuộm đã áp dụng ở Việt Nam 52 II.3. Đề xuất lựa chọn phương án xử lý nước thải cho nhà máy Dệt-Nhuộm 55 Phần II. THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHO NHÀ MÁY DỆT -NHUỘM CÔNG SUẤT 3000m3/NGÀY ĐÊM Chương III. Tính toán cân bằng vật chất cho hệ thống xử lý nước thải 66 Chương IV. Tính toán thiết kế các thiết bị chính và phụ trong hệ thống xử lý nước thải. 79 IV.1. Tính toán các thiết bị chính 79 IV.2. Tính toán các thiết bị phụ 113 Chương V. Tính toán kinh tế vận hành và quản lý hệ thống xử lý nước thải V.1. Tính toán kinh tế 153 V.2 Vận hành hệ thống. 158 LỜI NÓI ĐẦU I. ĐẶT VẤN ĐỀ Ngành công nghiệp Dệt - nhuộm với lịch sử ra đời hàng nghìn năm là một trong những ngành công nghiệp phát triển từ rất sớm góp phần không nhỏ vào việc đáp ứng các nhu cầu ngày càng cao của con người. Bên cạnh các giá trị về kinh tế, phát triển ngành công nghiệp dệt còn góp phần giải quyết các vấn đề xã hội như tạo công ăn việc làm cho một lượng lao động không nhỏ, thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá. Hiện nay, ngành Dệt - nhuộm ở nước ta đang phát triển mạnh mẽ, đa dạng với những quy mô khác nhau là một trong những ngành công nghiệp đặc trưng có nguy cơ ô nhiễm cao, gây ra các tác động xấu nhất định đối với môi trường xung quanh và sức khoẻ cộng đồng. Trong quá trình hoạt động sản xuất, các cơ sở dệt nhuộm đã tạo ra lượng lớn chất thải có mức độ ô nhiễm cao. Nước thải sinh ra từ ngành dệt nhuộm thường có nhiệt độ cao, độ pH lớn, chứa nhiều loại hóa chất, thuốc nhuộm khó phân hủy, độ màu cao. Nếu không được xử lý tốt, nước thải do dệt nhuộm sẽ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, đặc biệt là ô nhiễm nguồn nước mặt, nước ngầm. Bởi vậy, bên cạnh việc đầu tư để thúc đẩy sự phát triển ngành dệt-nhuộm thì các cơ sở dệt-nhuộm cần có chiến lược phát triển bền vững, để giảm tốc độ gia tăng ô nhiễm, giảm tác động của nước thải đến môi trường và sức khỏe cộng đồng, nâng cao chất lượng môi trường sống. Tuy nhiên, vấn đề này đang gây ra những khó khăn đối với các doanh nghiệp khiến cho các hoạt động nhằm bảo vệ và xử lí môi trường chưa đạt được kết quả như mong đợi. Xuất phát từ những vấn đề trên cùng với mục tiêu củng cố những kiến thức đã học trên ghế nhà trường, trang bị cho mình những hiểu biết cần thiết nhất cho công việc sau này, em được giao đề tài tốt nghiệp : “Thiết kế hệ thống xử lí nước thải nhà máy dệt - nhuộm với công suất 3000m3/ngày đêm” . II. HÌNH THÀNH ĐỀ TÀI Phát triển ngành công nghiệp Dệt – nhuộm không chỉ đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng sản phẩm mà còn chịu sức ép của cộng đồng về vấn đề môi trường bắt buộc các nhà sản xuất phải thực hiện các biện pháp cả về quản lý và kỹ thuật nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Trước tình hình đó các doanh nghiệp phải có những hướng giải quyết đúng đắn, vừa đạt yêu cầu môi trường đề ra vừa đảm bảo sản xuất. Mặt khác, đồ án tốt nghiệp là sự tổng hợp kiến thức cả về mặt lý thuyết và thực tế của 5 năm đại học, tạo tiền đề tốt cho công việc của một kỹ sư môi trường trong tương lai. III. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI Xử lý nước thải sản xuất của nhà máy dệt nhuộm công suất 3000m3/ngày đêm, giảm thiểu các yếu tố gây ô nhiễm, nước thải đầu ra đạt các tiêu chuẩn về xả thải ngành dệt nhuộm. Dự toán chi tiết chi phí xây dựng hệ thống xử lí nước thải cho nhà máy. IV. PHẠM VI VÀ GIỚI HẠN CỦA ĐỀ TÀI. Sau hơn ba tháng thực hiện đồ án em đã hoàn thành nhiệm vụ thiết kế của mình. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện vẫn còn nhiều thiếu sót, em kính mong có được sự góp ý kiến của thầy cô và bạn bè để đồ án này được hoàn thiện hơn. Đồ án thiết kế hệ thống xử lí nước thải cho nhà máy dệt nhuộm công suất 3000m3/ngày đêm, có thể sử dụng các phương án đã lựa chọn và tính toán trong đồ án này để áp dụng cho các nhà máy có công nghệ tương tự trong phạm vi cả nước. Tuy nhiên cần phải chú ý đến yếu tố khí hậu, đặc điểm địa lí của từng vùng để sử dụng mô hình xử lý này nhằm đạt hiệu quả tốt nhất.

doc342 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 11/01/2013 | Lượt xem: 4235 | Lượt tải: 16download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy dệt nhuộm công suất 3000m3 - Ngày đêm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy Dệt Nhuộm công suất 3000m3-ngày đêm.doc
Luận văn liên quan