Thiết kế máy nhấn tole thuỷ lực inuoe

LỜI NÓI ĐẦU Hiện nay Đảng và nhà nước cùng nhân dân thực hiện công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.Đảng ta đã xác định công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước phải gắn liền với cơ khí hóa . Từ chủ trương của Đảng trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng không ngừng phát triển nâng cao chất lượng dạy và học trong đó ngành cơ khí ngày càng phát triển ,được đầu tư xây dựng cơ sở dạy và học để nâng cao chất lượng đào tạo. Sau thời gian học tập tại trường và được đi thực tập tại Công ty Cổ Phần Cơ Điện Miền Trung em được giao cho nhiệm vụ thiết kế máy nhấn tole thủy lực INUOE tại công ty. Bằng kiến thức học tập tại trường cùng với sự hướng dẫn tận tình của thầy Đinh Minh Diệm em đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên do khả năng còn hạn chế nên không khỏi các thiếu sót ,mong được sự chỉ dẫn của các thầy cô . Em xin chân thành cảm ơn thầy hướng dẩn Đinh Minh Diệm và các thầy cô trong khoa Cơ Khí. Đà Nẵng ,ngày 30 tháng 05 năm 2008 Đồ án tốt nghiệp Thiết kế máy nhấn tole thuỷ lựcINUOE SVTH :Trịnh Duy .Lớp 03C1C. - 107 - MỤC LỤC Trang LỜI NÓI ĐẦU 1 Phần 1: 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2 Chương 1 2 GIỚI THIỆU VỀ CÁC LOẠI SẢN PHẨM NHẤN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG 1.1 Giới thiệu sản phẩm 2 1.2.Sản phẩm điển hình :Tủ điện hạ thế 630KWA 2 Chương 2 6 CÁC PHƯƠNG PHÁP CHẾ TẠO PHÔI NHẤN 2.1 Phương pháp dập. 6 2.2.Phương pháp gập nhấn dùng chày và cối. 6 2.3 Phương pháp dập dùng cở cấu bản lề. 7 Chương 3 7 CƠ SỞ LÝ THUYẾT QUÁ TRÌNH BIẾN DẠNG KHI NHẤN 3.1 Cơ sở lý thuyết quá trình biến dạng dẻo của kim loại 8 3.1.1 Tính dẻo của kim loại : 8 3.1.2 Trạng thái ứng suất và các phương trình dẻo : 9 3.1.3 Biến dạng dẻo kim loại trong trạng thái nguội : 11 3.2. Lý thuyết quá trình uốn 11 3.2.1. Khái niệm : 12 3.2.2 Quá trình uốn 12 3.2.3 Tính đàn hồi khi uốn 15 3.3. Cơ sở tính toán để tạo hình phôi thép : 15 3.3.1. Cơ sở tính toán : 15 3.3.2. Công thức: 15 Chương 4 16 THIẾT BỊ NHẤN TẠO HÌNH CÁC BIÊN DẠNG TẤM TRONG SẢN XUẤT HIỆN NAY 4.1 Máy ép trục khuỷu 16 4.2. Máy ép thủy lực: 18 4.2.1.Máy nhấn thuỷ lực INOUE 19 4.2.2.Máy nhấn thuỷ lực APH2500(Máy ép tấm kiểu APH) 20 Chương 5 22 GIỚI THIỆU CÁC LOẠI KHUÔN NHẤN 5.1.Khuôn nhấn chử V: 22 5.2.Khuôn nhấn chử U: 24 5.3.Các loại khuôn nhấn trên máy nhấn tole thường gặp: 25 Phần2 26 TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ MÁY Chương 6 26 GIỚI THIỆU VỀ MÁY NHẤN THUỶ LỰC VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT 6.1. Giới thiệu : 26 6.1.1 .Khung máy 27 6.1.2Hệ thống thuỷ lực 27 6.1.3. Tủ điện 27 6.1.4.Bộ khuôn 27 6.2 .Yêu cầu kỹ thuật: 28 Chương 7 PHÂN TÍCH CHỌN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ MÁY 29 7.1. Phân tích các yêu cầu trong một giai đoạn tạo hình : 29 7.2. Các phương án động lực : 29 7.2.1.Phương án 1 29 7.2.2. Phương án 2 31 7.2.3. Phương án 3 32 7.3. Lựa chọn phương án thiết kế máy 34 Chương 8 35 THIẾT LẬP SƠ ĐỒ ĐỘNG HỌC TOÀN MÁY 8.1 Sơ đồ động học toàn máy 35 8.2 Các thiết bị : 35 8.2.1) Hệ thống thủy lực 36 8.2.2) Hệ thống điều khiển 37 8.2.3) Hệ thống khuôn ép 37 8.3. Quy trình vận hành máy 37 Chương 9 39 TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG CỦA MÁY NHẤN 9.1 .Tính toán cho xy lanh piston 39 9.2. Tính chọn bơm dầu và công suất của động cơ 40 9.2.1 Tính chọn bơm dầu 48 9.2.2 Tính công suất động cơ điện 51 9.3. Tính chọn van an toàn 51 9.3.1 Nguyên lý hoạt động 51 9.3.2 Tính toán 51 9.3.3) Kết cấu của van 51 9.4. Tính toán cho van cản 55 9.4.1. Sơ đồ nguyên lý 9.5 Chọn van tiết lưu 58 9.6 Lựa chọn van phân phối 59 9.7. Tính toán ắc quy dầu. 60 9.8. Chọn lọc dầu. 60 9.8.1. Đặc điểm chung và vai trò của bộ lọc. 9.9 Cơ cấu làm kín, vòng chắn 63 9.10 Tính chọn đường ống dẫn dầu và chọn ống nối 63 1)Yêu cầu đối với ống dẩn: 9.10.1.Tính chọn đường ống dẩn dầu: 63 9.10.2.Chọn ống nối. 9.11. Chọn dầu thủy lực 67 9.12 Lựa chọn bể chứa dầu 67 9.12.1) Thiết kế bình chứa dầu 68 9.12.2) Bảo dưỡng bình chứa dầu thủy lực 70 9.13.Bảo dưỡng vận hành máy: 70 9.13.1.Vận hành: 70 9.13.2 Bảo dưỡng 71 1.Bảo dưỡng hệ thủy lực: 2.Bảo dưỡng con trượt: 3.Bảo dưỡng hệ xylanh thủy lực: 4.Bảo dưỡng trục truyền momen xoắn: Chương 10 THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG 72 KHUÔN NHẤN TẠO HÌNH 10.1.Thiết kế quy trình công nghệ chế tạo cối nhấn: 73 10.1.1.Nghiên cứu chức năng làm việc và tính công nghệ: 73 10.1.2. Yêu cầu kỹ thuật: 73 10.1.3.Định đạng sản xuất: 73 10.1.4.Xác định phương pháp chế tạo phôi: 74 10.1.5. Thiết kế quy trình công nghệ gia công khuôn nhấn: 75 10.1.5.1.Chọn chuẩn thô: 10.1.5.2.Trình tự gia công chi tiết: 10.1.6.Nội dung các nguyên công : 76 10.1.6.1.Nguyên công 1: 76 10.1.6.2.Nguyên công 2: 79 10.1.6.3Nguyên công 3: Phay mặt phẳng B ,bào 2 rảnh V mặt B. 82 10.1.6.4.Nguyên công 4: 83 10.1.6.5.Nguyên công 5:Gia công nguội các góc lượn. 84 10.1.6.6.Nhiệt luyện: 84 10.2. Thiết kế quy trình công nghệ gia công chày: 84 10.2.1. Yêu cầu kỹ thuật: 84 10.2.2.Định dạng sản xuất: 84 10.2.3.Xác định phương pháp chế tạo phôi: 85 10.2.4. Thiết kế quy trình công nghệ gia công chày nhấn: 86 10.2.4.1. Chọn chuẩn thô: 86 10.2.4.2.Trình tự gia công chi tiết: 87 10.2.5.Nội dung các nguyên công : 87 10.2.5.1.Nguyên công 1:Phay mặt B 87 10.2.5.2.Nguyên công 2: Phay mặt A: 89 10.2.5.3.Nguyên công 3 Phay mặt C 90 10.2.5.4.Nguyên công 4: Phay góc của chày nhấn(mặt D): 92 10.2.5.5.Nguyên công 5:gia công nguội góc lượn của chày: 95 10.2.5.6.Nhiệt luyện: 95 Tài liệu tham khảo 96 Mục lục 97

doc101 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 07/06/2013 | Lượt xem: 1828 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế máy nhấn tole thuỷ lực inuoe, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
iãûn vaì dáöu eïp hay coìn goüi laì bäü âaío chiãöu âiãûn dáöu eïp. Bäü âaío chiãöu âiãûn dáöu eïp naìy thæåìng âæåüc duìng âãø âaío chiãöu nhanh baìn maïy, noï gäöm coï van âaío chiãöu (1) vaì van âiãöu khiãøn bàòng âiãûn tæì (2). (2) (1) (d) (c) (b) a)Så âäö nguyãn lyï Hçnh 9.11 Så âäö nguyãn lyï van âiãöu khiãøn b) Nguyãn lyï hoaût âäüng ÅÍ vë trê trãn hçnh veî, dáöu tæì båm theo äúng dáùn (a) vaì van âaío chiãöu (1) vaìo buäöng trãn cuía xi lanh truyãön læûc. Dáöu tæì buäöng dæåïi cuía xi lanh theo äúng dáùn (b) vãö bãø dáöu. Van âiãöu khiãøn (2) cuîng nháûn dáöu tæì äúng dáùn (a). ÅÍ vë trê hiãûn taûi, nam chám cuía van âiãöu khiãøn bãn phaíi âoïng cuìng luïc âoï nam chám åí bãn traïi máút âiãûn. Dáöu tæì âæåìng (a) vaìo van âiãöu khiãøn (2) qua äúng dáùn (c) vaìo nàõp âiãöu khiãøn nhanh cuía van âaío chiãöu (1), âáøy con træåüt cuía van âaío chiãöu (1) sang traïi, âæa dáöu tæì båm vaìo buäöng dæåïi cuía xi lanh truyãön læûc, thæûc hiãûn viãûc âaío chiãöu cho cå cáúu cháúp haình. Dáöu tæì nàõp âiãöu traïi theo âæåìng dáøn (d) chaíy vãö bãø dáöu. 9.7. Tênh toaïn àõc quy dáöu. Trong quaï trçnh eïp, mäüt læåüng dáöu coï aïp suáút khäng duìng âãún (nàng læåüng thæìa) seî âæåüc dáùn âãún àõc quy dáöu. Khi thæûc hiãûn chuyãøn âäüng tiãún cuía xy lanh chäúng tám, dáöu trong àõc quy dáöu seî cung cáúp âãún buäöng phaíi cuía xy lanh cuìng våïi âæåìng dáöu tæì båm âãø tiãút kiãûm nàng læång vaì thæûc hiãûn chè tiãu kinh tãú. Ngoaìi nhiãûm vuû âoï, àõc quy dáöu coìn coï taïc duûng quan troüng laì âiãöu hoaì nàng læåüng thäng qua aïp suáút vaì læu læåüng cuía cháút loíng laìm viãûc . Hiãûn nay coï hai loaûi àõc quy daìu chuí yãúu laì: ÀÕc quy bàòng loì xo . ÀÕc quy bàòng khê neïn. Âäúi våïi hãû thäúng thuíy læûc cuía maïy ta choün àõcquy dáöu bàòng khê neïn Hçnh 9.12 Kyï hiãûu vaì nguyãn lyï kãút cáúu àõc quy thuíy læûc 5 4 3 2 1 Nguyãn lyï laìm viãûc: Ta âiãöu chènh aïp suáút laìm viãûc cuía àõc quy thuíy læûc bàòng caïch âiãöu chènh sæïc càng ban âáöu cuía loì xo 4. Khi aïp suáút bãn ngoaìi (aïp suáút cuía hãû thäúng maïy eïp) tháúp hån aïp suáút trong àõc quy, àõc quy seî cung cáúp læåüng dáöu dæû træî coï aïp suáút cho hãû thäúng. Ngæåüc laûi, khi aïp suáút trong àõc quy dáöu tháúp hån aïp suáút bãn ngoaìi thç àõc quy seî âæåüc cung cáúp læåüng dáöu coï aïp suáút âãø dæû træî. Quaï trçnh naìy coï thãø âæåüc làûp âi làûp laûi khi maïy eïp hoaût âäüng. Àõc quy dáöu trong maïy eïp thiãút kãú âæåüc âàût åí âæåìng ra cuía pit täng xy lanh chäúng tám, do âoï khi maïy eïp thæûc hiãûn quaï trçnh eïp tiãún, læåüng dáöu thæìa trong buäöng phaíi cuía pit täng xy lanh chäúng tám âæåüc têch vaìo trong àõc quy dáöu. 9.8. Choün loüc dáöu. 9.8.1. Âàûc âiãøm chung vaì vai troì cuía bäü loüc. Bäü loüc coï taïc duûng loaûi boí caïc cháút báøn, cháút càûn baí cuía dáöu hoàûc caïc loaûi buûi báøn tæì bãn ngoaìi vaìo. Bäü loüc âæåüc âàût åí âáöu äúng huït cuía caïc båm dáöu. ÅÍ âáy, bäü loüc âæåüc âàût dæåïi âaïy bãø dáöu vaì trãn âæåìng häöi dáöu. Quaï trçnh laìm saûch cháút loíng cuía bäü loüc âæåüc thæûc hiãûn nhåì caïc läù xäúp cuía váût liãûu loüc: xå xäúp, bäüt kim loaûi... Caïc pháön tæí loüc âæåüc chãú taûo bàòng caïch cho vaìo khuän kim loaûi, sau âoï táøm cháút kãút tinh vaì nung noïng âãún khi váût liãûu pháön tæí âæåüc âæåüc âënh hçnh væîng chàõc theo máùu yãu cáöu. Coï thãø taûo pháön tæí loüc bàòng caïch xãúp chäöng caïc táúm phåït, vaíi, bäng, læåïi theïp... theo khung hçnh truû. Âäúi våïi bäü loüc bãö màût, cháút báøn âæåüc giæî laûi chuí yãúu laì trãn bãö màût váût liãûu loüc coï pháön tæí loüc âæåüc laìm bàòng læåïi kim loaûi, vaíi, såüi, trong khi âoï cháút loíng træûc tiãúp âi qua caïc màõt læåïi cua pháön tæí loüc. Âãø tàng âäü tinh loüc, ngæåìi ta thæåìng âàût nhiãöu låïp læåïi loüc liãn tiãúp âãø ngàn cháút báøn âi qua. Âäúi våïi bäü loüc chiãöu sáu, ngæåìi ta chãú taûo caïc pháön tæí loüc tæì bäüt gäúm, gäúm kim loaûi bäüt kim loaûi hoàûc len, vaíi, caïc xå,såüi vä cå vaì mäüt säú giáúy loüc khaïc. Yãu cáöu cuía bäü loüc âäúi våïi maïy laì phaíi âaím baío tinh loüc cháút loíng duìng trong hãû thäúng. Âäü tinh loüc laì kêch thæåïc nhoí nháút cuía haût báøn trong cháút loíng âæåüc pháön tæí loüc giæî laûi. Kêch thæåïc haût báøn nhoí nháút âæåüc giæî laûi chênh la ìkêch thæåïc läù thäng cuía pháön tæí loüc. Trong maïy thiãút kãú, coï thãø choün âäü tinh loüc laì 40 mm. a) b) Hçnh 9.13. Læåïi loüc (a),vaì bäü loüc læåïi (b) Hçnh 9.14 Så âäö kãút cáúu cuía bäü loüc dáöu 1- ÄÚng dáùn 3- Læåïi loüc 2- Voìng ngàn caïch 4- Vêt âiãöu chènh Tuyì thuäüc vaìo kêch thæåïc cháút báøn coï thãø loüc âæåüc, bäü loüc dáöu coï thãø phán thaình : Bäü loüc thä : coï thãø loüc nhæîng cháút báøn coï kêch thæåïc âãún 0,1 (mm) Bäü loüc trung bçnh : coï thãø loüc caïc cháút báøn coï kêch thæåïc âãún 0,01 (mm) Bäü loüc tinh : coï thãø loüc nhæîng cháút báøn coï kêch thæåïc âãún 0,005 (mm) Bäü loüc âàûc biãût tinh : coï htãø loüc nhæîng cháút báøn coï kêch thæåït âãún 0,001 (mm) Dæûa vaìo kãút cáúu, ta coï thãø phán caïc bäü loüc dáöu nhæ sau : Bäü loüc læåïi, bäü loüc laï, bäü loüc giáúy, bäü loüc nam chám. ÅÍ maïy thiãút kãú ta choün hai bäü loüc : -Loüc thä (âàût oí âæåìng huït cuía båm ). -Loüc tinh (âàût åí âæåìng âáøy cuía båm). Cháút loíng báøn aính hæåíng låïn âãún khaí nàng laìm viãûc, âäü bãön vaì tuäøi thoü cuía thiãút bë thuyí læûc. Sæû báøn laìm tàng ma saït, caín tråí chuyãøn âäüng caïc chi tãút cuía caïc thiãút bë thuyí læûc vaì gáy nãn chuyãøn âäüng giaïn âoaûn . Âäü báøn låïn seî laìm giaím khaí nàng laìm viãûc cuía caïc con træåüc trong caïc bäü pháûn phán phäúi. Bäü loüc laì cå cáúu maì trong âoï cháút loíng âæåüc laìm saûch caïc haût báøn tæì ngoaìi råi vaìo noï, cuîng nhæ caïc haût âæåüc taûo thaình do sæû maìi moìn hoàûc ä-xy hoaï caïc chi tiãút cuía thiãút bë thuyí læûc vaì ä-xi hoaï baín thán cháút loíng. 9.9 Cå cáúu laìm kên, voìng chàõn Chàõn dáöu âoïng vai troì quan troüng trong viãûc âaím baío sæû laìm viãûc bçnh thæåìng cuía caïc cå cáúu dáöu eïp. Chàõn dáöu khäng täút seî bë doì dáöu åí caïc chäø näúi, bë hao phê dáöu, khäng âaím baío âæåüc aïp suáút cao, khäng khê dãù thám nháûp vaìo hãû thäúng dáöu eïp, laìm cho caïc cå cáúu laìm viãûc khäng äøn âënh. Âãø ngàn chàûn doì dáöu, ngæåìi ta sæí duûng caïc loaûi voìng chàõn coï kãút cáúu khaïc nhau våïi nhæîng váût liãûu khaïc nhau, tuyì thuäüc vaìo aïp suáút vaì nhiãût âäü dáöu, vaìo hçnh daûng cuîng nhæ âàûc âiãøm cuía bãö màût cáön chàõn khêt (cäú âënh hay chuyãøn âäüng ). Chàõn khêt nhæîng chi tiãút äøn dënh khaï âån giaín, chàõn khêt nhæîng chi tiãút coï chuyãøn âäüng tæång âäúi våïi nhau coï khoï khàn hån. Thæåìng duìng voìng chàõn chæî O våïi nhæîng raînh làõp voìng chàõn coï kãút cáúu thêch håüp. Váût liãûu laì cao su chëu dáöu. Hçnh 9.15 Så âäö caïc loaûi tiãút diãûn voìng chàõn Caïc voìng chàõn hçnh chæî V bàòng da hoàûc bàòng cao su duìng âãø chàõn khêt nhæîng chi tiãút coï chuyãøn âäüng thàóng nhæ cáön pêttäng, cáön âáøy con træåüt âiãöu khiãøn våïi nam chám âiãûn. Hçnh 9.16 Så âäö caïc loaûi tiãút diãûn voìng chàõn 9.10 Tênh choün âæåìng äúng dáùn dáöu vaì choün äúng näúi 9.10.1.Tênh choün âæåìng äúng dáøn dáöu: 1)Yãu cáöu âäúi våïi äúng dáøn: ÄÚng dáùn laì mäüt bäü pháûn quan troüng näúi liãön caïc cå cáúu thuyí læûc khaïc nhau trong hãû thäúng. Cháút læåüng cuía âæåìng äúng coï aính hæåíng træûc tiãúp tåïi cháút læåüng laìm viãûc cuía hãû thäúng thuyí læûc. ÄÚng dáøn phaíi coï âuí âäü bãön vaì âaím baío täøn tháút aïp suáút laì nhoí nháút.Âãø giaím täøn tháút aïp suáút thç äúng dáøn phaíi coï caïc yãu cáöu sau: Chiãöu daìi äúng caìng ngàõn caìng täút, êt bë uäún cong. Traïnh sæû biãún daûng tiãút diãûn cuía äúng dáøn trong suäút quaï trçnh laìm viãûc. ÄÚng dáøn phaíi coï hçnh daïng sao cho hæåïng chuyãn âäüng cuía doìng chaíy êt thay âäøi,nãúu khäng phaíi thay âäøi tæì tæì . Äúng dáùn duìng trong hãû thäúng dáöu eïp phäø biãún nháút laì äúng âäöng vaì äúng theïp. Äúng âäöng coï æu âiãøm laì dãù laìm biãún âäøi hçnh daïng nhæng âàõt. Âãø læûa choün âæåìng kênh äúng dáùn, ta xuáút phaït tæì phæång trçnh læu læåüng chaíy qua äúng dáùn Nãúu ta láúy læu læåüng laì Q (l/ph) Váûn täúc dáöu chaíy trong äúng laì V (m/s) Vaì âæåìng kênh trong cuía äúng dáùn laì d (mm) thç ta coï Tæì âáy ta coï âæåìng kênh äúng dáùn âæåüc tênh theo cäng thæïc (cm) Váûn täúc dáöu chaíy trong äúng thæåìng duìng ÅÍ äúng huït : V = 150 200 (cm/s ) ÅÍ äúng neïn : V = 300 500 (cm/s ) Âäúi våïi äúng huït Choün V = 200 (cm/s ) Q = 38,15 (l/ph ) =2 (cm) Choün d = 4 (cm ) Âäúi våïi äúng neïn Choün V = 4 (m/s ) Q = 38,15 (l/ph ) = 1,42 (cm) Choün d = 1,5 (cm ) Trong hãû thäúng âæåìng äúng aïp suáút dáöu bao giåì cuîng ráút cao, âãø âaím baío âæåìng äúng laìm viãûc âæåüc khäng bë hoíng thç âæåìng äúng phaíi âuí sæïc bãön våïi mäüt chiãöu daìy nháút âënh. Âãø kiãøm tra sæïc bãön cuía äúng, ta duìng cäng thæïc : ÆÏng suáút cho pheïp cuía váût liãûu äúng dáùn, ta coï thãø láúy Âäúi våïi äúng theïp : = (400 600).105 (N/m2) Âäúi våïi äúng âäöng : = 250.105 (N/m2) Âäúi våïi äúng gang : = (150 250).105 (N/m2) Choün váût liãûu äúng laì theïp nãn ta láúy = 600.105 (N/m2) p : aïp suáút låïn nháút cuía dáöu trong äúng p = 362 (KG/cm2) d : âæåìng kênh trong cuía äúng (cm) s : bãö daìy cuía thaình äúng (cm) s = Âäúi våïi äúng huït : d = 2 (cm) (cm) Âäúi våïi äúng neïn : d = 1,5 (cm) = 0,5 (cm) 9.10.2.Choün äúng näúi. Äúng näúi âæåüc duìng âãø näúi caïc äúng dáùn våïi caïc cå cáúu dáöu eïp khaïc hoàûc näúi caïc äúng dáùn våïi nhau. ÅÍ âáy, maïy eïp thiãút kãú våïi aïp suáút laìm viãûc khoaíng 250 bar, ta coï thãø duìng bäü näúi äúng våïi âáöu äúng âæåüc nong räüng. Tuy âäúi våïi theïp thç khoï nong hån âäöng, nhäm vaì caïc loaûi äúng mãöm khaïc nhæng nhåì chiãöu daìy thaình äúng khaï nhoí so våïi âæåìng kênh nãn äúng cuîng âæåüc nong dãù daìng. D L D1 d Hçnh 9.17 Mäúi näúi äúng thàóng cuäúi coï äúng nong Äúng näúi Äúng cheûn Äúng nong Hçnh 9.18 Mäúi näúi äúng3 ngaí, cuäúi Trãn hçnh 3.18 laì så âäö näúi äúng thàóng coï äúng nong, caïc kêch thæåïc coï thãø âæåüc choün theo baíng 10-9, trang 249 - Truyãön dáùn thuíy læûc trong chãú taûo maïy- NXB KHKT 2002: d1 = 24 mm; D = 47 mm; D1= 52 mm; l = 16 mm; Ren äúng hãû Anh: 1 inch, L = 59 mm. Trãn hçnh 3.19 laì så âäö mäúi näúi äúng 3 ngaí coï äúng nong, så âäö naìy aïp duûng cho mäúi làõp åí cuäúi âæåìng äúng. 9.11. Choün dáöu thuíy læûc Viãûc læûa choün dáöu phuû thuäüc vaìo nhiãöu yãúu täú, vç thãú khoï âãö ra âæåüc nhæîng nguyãn tàõc âäöng nháút âeí læûa choün. Ngaình cäng nghiãûp dáöu moí âaî saín xuáút ra haìng loaût loaûi dáöu phuûc vuû cho caïc hãû thäúng dáöu eïp våïi nhæîng yãu cáöu khaïc nhau. ÅÍ næåïc ta, caïc hãû thäúng dáöu eïp trong caïc maïy moïc âãöu duìng dáöu Liãn Xä. Khi thay dáöu vaìo caïc thiãút bë cáön choün âuïng maî hiãûu cuía dáöu. Nãúu thay loaûi dáöu khaïc thç cáön phaíi choün loaûi dáöu coï nhæîng âàûc tênh gáön giäúng våïi dáöu âaî duìng. Mäüt säú nguyãn tàõc khi læûa choün dáöu Âäúi våïi hãû thäúng laìm viãûc våïi aïp suáút cao cáön choün dáöu coï âäü nhåït cao, hãû thäúng laìm viãûc våïi váûn täúc cao cáön choün dáöu coï âäü nhåït tháúp. Ngoaìi ra cáön phaíi chuï yï nhæîng âiãøm täøng quaït nhæ sau : - Âäúi våïi hãû thäúng dáöu eïp thæûc hiãûn chuyãøn âäüng thàóng, laìm viãûc våïi aïp suáút khoaín tæì 20 30 bar (20 30 KG/cm2), coï váûn täúc v > 8m/ph, thæåìng duìng dáöu coï âäü nhåït tæì (11 20 ).10-6m2/s tæång æïng våïi dáöu cäng nghiãûp 12 vaì 20. - Âäúi våïi hãû thäúng thæûc hiãûn chuyãøn âäüng troìn thæåìng duìng dáöu coï âäü nhåït tæì (20 40).10-6m2/s tæång æïng våïi dáöu tua bin 22 hoàûc dáöu cäng nghiãûp 20,30 vaì 45. - Âäúi våïi hãû thäúng laìm viãûc våïi aïp suáút tæì 30 70 bar thç duìng dáöu coï âäü nhåït tæì (20 40).10-6m2/s. - Âäúi våïi hãû thäúng laìm viãûc våïi aïp suáút låïn hån 175 bar ta choün dáöu coï âäü nhåït tæì (100 200).10-6m2/s. - Âäúi våïi hãû thäúng laìm viãûc våïi aïp suáút tæì 70 âãún 170 bar cho dáöu coï âäü nhåït tæì (60 100).106m2/s. Træåìng håüp yãu cáöu phaíi âaím baío âäü chênh xaïc truyãön âäüng cao trong phaûm vi nhiãût âäü räüng thç duìng dáöu täøng håüp Siliccon. Nhæ váûy tæì nhæîng nguyãn tàõc, yãu cáöu trãn kãút håüp våïi maïy ta âang thiãút kãú , âãø coï âæåüc hãû thäúng dáöu sæí duûng phuì håüp våïi yãu cáöu cuía maïy thç ta choün dáöu cäng nghiãûp 30 coï caïc âàûc tênh sau : + Âäü nhåït âo bàòng E050 = 3,81 4,59 + Âäü nhåït âo bàòng cst = 27 33 + Âäü nhåït âo bàòng m2/s = (27 33).10-6 + Nhiãût âäü buìng chaïy, Min 0c = 180 + Nhiãût âäü âäng âàûc 0c = -15 + Giåïi haûn nhiãût âäü laìm viãûc 0c = 10 50 + Khäúi læåüng riãng Kg/cm3 = 886 916 + Âäü axêt mg KOH/g = 0,2 9.12 Læûa choün bãø chæïa dáöu Bãø chæïa dáöu coï hai chæïc nàng: Læu træî dáöu vaì âiãöu hoìa dáöu trong hãû thäúng. Caïc bäü loüc coï nhiãûm vuû taïch cháút báøn trong bãø dáöu âãø khoíi gáy ngheût dáùn âãún sæû phaï huíy hãû thäúng. Bäü taín nhiãût hay bäü laìm maït âæåüc duìng âãø duy trç nhiãût âäü dáöu trong giåïi haûn an toaìn vaì ngàn caín sæû biãún cháút cuía dáöu. 9.12.1) Thiãút kãú bçnh chæïa dáöu Tháût dãø daìng dãø thiãút kãú bçnh chæïa dáöu lyï tæåíng nãúu khäng bë nhæîng raìng buäüt vãö giåïi haûn khäng gian, vãö troüng læåüng vaì coï thãø choün vë trê làõp âàût theo yï muäún. Tuy nhiãn våïi nhæîng bçnh chæïa dáöu thuíy læûc trãn caïc maïy coï nhæîng raìng buäüc trãn. Vç váûy viãûc thiãút kãú bçnh chæïa dáöu coï kêch thæåïc, hçnh daïng, vë trê mäüt caïch täúi æu cuîng laì mäüt váún âãö låïn. Bçnh chæïa dáöu thuíy læûc coï cáúu taûo håüp lyï, ngoaìi viãûc cung cáúp âuí dáöu cho båm coìn phaíi coï caïc khaí nàng: + Toía nhiãût täút. + Taïch âæåüc khäng khê ra khoíi dáöu. + Nháûn biãút âæåc sæû ä nhiãùm dáöu. a)Så âäö cáúu taûo Hçnh 9.19 Så âäö bãø chæïa dáöu 1-Thán bãø 2- ÄÚc xaí dáöu 3- Thaình bãø 4- Nàõp dáöu 5- Båm dáöu Hçnh 9.20 Så âäö kãút cáúu bãø dáöu b a Dáöu tæì hãû thäúng Bäü loüc Vaïch ngàn Thaình bãø dáöu h H Loüc khäng khê Vãö hçnh daûng bçnh chæïa dáöu nãn thiãút kãú cao vaì heûp täút hån laì näng vaì räüng. Cuìng dung têch nhæng bçnh cao vaì heûp coï mæïc dáöu cao hån bçnh näng vaì räüng. Mæïc dáöu trong bçnh cao hån cæía äúng naûp cuía båm, seî traïnh sæ xoaïy läúc cuía dáöu. Nãúu coï sæû xoaïy läúc cuía dáöu åí âæåìng äúng naûp seî coï khäng khê âi vaìo hãû thäúng, khi dáöu coï láùn khäng khê khaí nàng truyãön cäng suáút seî giaím vç khäng khê bë neïn. Hån næîa, khäng khê seî laìm giaím khaí nàng bäi trån cuía dáöu. b)Caïc thäng säú cå baín Trong thåìi gian daìi, thæåìng ta aïp duûng quy tàõc laì dung têch chæïa dáöu phaíi bàòng 2 hoàûc 3 láön læu læåüng dáöu âæåüc ra trong mäüt phuït. Våïi quy tàõc naìy, nãúu læåüng dáöu åí ngoí ra cuía båm laì 10 lêt trãn mäüt phuït thç bçnh chæïa dáöu phaíi coï dung têch tæì 20 âãún 30 lêt trong mäüt phuït. Tháût ra quy tàõc naìy thêch håüp våïi caïc maïy moïc ténh. Bçnh chæïa dáöu coï kêch thæåïc låïn seî coï khaí nàng laìm maït dáöu cao do diãûn têch bãö màût låïn nãn viãûc taín dáöu ra khäng khê bãn ngoaìi seî dãø daìng hån. Bçnh chæïa låïn, thç sæû tuáön hoaìn dáöu cuîng êt dáöu hån nãn caïc cháút báøn dãø làõng âoüng. Kêch thæåïc bçnh chæïa dáöu cuîng phaíi âuí âãø coï thãø chæïa dáöu khi táút caí caïc piston tråí vãö vë trê ban âáöu vaì khoaíng träúng âuí cho sæû giaín nåî cuía dáöu khi tàng nhiãût âäü. Læu læåüng låïn nháút cuía båm trong quaï trçnh hoaût âäüng cuía maïy laì 60 (lêt/ph) do âoï ta thiãút kãú bãø dáöu coï thãø têch laì 150 lêt. c)Vë trê âàût Bçnh chæïa âàût phêa trãn båm chiãúm tè lãû khaï cao trong hãû thäúng thuíy læûc nhæ váûy seî laìm giaím khaí nàng coï khoaíng träúng trong båm. Khi trong båm coï khoaíng träúng thç sæû àn moìn seî xáøy ra.Dáöu trong äúng naûp khäng âáöy cuîng coï thãø gáy ra sæû xoaïy läúc dáöu åí cæía naûp. Táúm ngàn Trong bçnh chæïa coï bäú trê mäüt säú táúm ngàn. Chiãöu cao táúm ngàn khoaíng bàòng 2/3 mæûc dáöu. Caïc táúm ngàn coï hai taïc duûng: + Ngàn khäng cho dáöu trãn âæåìng äúng tråí vãö âi ngay vaìo båm. Coï táúm ngàn, dáøu tråí vãö seî taín ra phêa vaïch thuìng chæïa, nhiãût âäü seí giaím tháúp træåïc khi hoìa vaìo læåüng dáöu coï sàôn trong bçnh. + Traïnh sæû tung toïe dáöu trong bçnh chæïa khi hãû thäúng âang hoaût âäüng. Nàõp bçnh chæïa thæåìng coï läù thäng håi, trãn nàõp coï bäü loüc âãø ngàn buûi loüt vaìo cuìng khäng khê. Mäüt säú bçnh chæïa khäng duìng läù thäng håi maì thay thãú laì van âiãöu khiãøn. Van seî tæû âäüng âæa khäng khê loüc vaìo bçnh chæïa nhæng ngàn khäng cho khäng khê âi ra ngoaìi cho âãún khi aïp suáút trong bçnh âaût âãún giaï trë xaïc âënh træåïc. 9.12.2) Baío dæåîng bçnh chæïa dáöu thuíy læûc Viãûc baío dæåîng bçnh chæïa bao gäöm viãûc xaí dáöu cuî vaì laìm saûch bçnh chæïa theo âinh kyì qui âënh cuía nhaì saín xuáút. Cuîng coï nhæîng thiãút kãú khäng cáön phaíi tiãún haình viãûc baío dæåîng. Trãn bçnh chæïa thæåìng coï ä kênh kiãøm soaït hoàûc mäüt que kiãøm tra âãø ngæåìi váûn haình hãû thäúng thuíy læûc coï thãø kiãøm tra mæûc dáöu. Nãúu thiãúu dáöu båm thuíy læûc seî bë hæ hoíng do khäng dæåüc bäi trån âáöy âuí. Bäü loüc trãn âæåìng äúng naûp cuía båm coï thãø khäng cáön thiãút phaíi baío dæåîng thæåìng xuyãn nhæng maìng loüc trãn âæåìng äúng dáöu tråí vãö phaíi âæåüc thay thãú sau thåìi gian qui âënh. Vç váûy, bäü loüc tråí vãö thæåìng khäng âàût bãn trong bçnh chæïa âãø thuáûn låüi cho viãûc baío dæåîng. Trong khäng khê luän luän coï håi næåïc vç váûy cáön phaíi coï bäü taïch áøm vaì phaíi trê åí nåi naìo maì coï thãø xem xeït hàòng ngaìy. Âæåìng äúng näúi tæì bçnh chæïa tåïi båm phaíi coï chäù näúi våïi bçnh chæïa cao hån âaïy thuìng. Våïi caïch naìy caïu báøn làõng dæåïi âaïy thuìng khäng thãø âi vaìo âæåìng äúng khi thuìng chæïa hoàûc bäü loüc âæåüc suïc sæîa. Âæåìng äúng dáöu tråí vãö näúi vaìo thuìng chæïa åí vi trê tháúp hån mæûc dáöu trong thuìng vaì khäng âäúi diãûn våïi âæåìng äúng naûp cuía båm. Caïch bäú tri naìy taûo hiãûu täút cho viãûc haû nhiãût âäü tråí vãö vaì giaím sæû xoaïy läúc. 9.13.Baío dæåîng váûn haình maïy: 9.13.1.Váûn haình: Váûn haình theo trçnh tæû sau: -Âoïng âiãûn cáöu dao nguäön -Âoïng aptomat tuí âiãûn -Kiãøm tra âiãûn âuí 3pha nhåì 3âeìn baïo phêa trãn tuí. -Kiãøm tra mæïc dáöu trong thuìng thäng qua màõt baïo dáöu -Kiãøm tra van cung cáúp tæì thuìng dáöu qua båm. Chè cho båm chaûy khi khoïa âaî måí hãút,âaím baío læåüng dáöu coï trong båm âãø traïnh hiãûn tæåüng thiãúu dáöu gáy phaï båm. Âoïng âiãûn cho båm chaûy khi båm âaî hoaût âäüng vaì chuï yï âãún tiãúng kãu cuía båm.Nãúu nghe tiãúng kãu báút thæåìng thç phaíi xem laûi âiãûn aïp,dáöu cung cáúp vaìo båm,thiãúu do keût loüc dáöu ,âæåìng äúng dáøn dáöu bë ngàõt vaì nhiãöu træåìng håüp khaïc. Nãúu khi tháúy båm chaûy ãm tiãúng kãu bçnh thæåìng thç cho båm chaûy khäng taíi trong voìng tæì 3 âãún 5 phuït træåïc khi chuyãøn qua váûn haình coï taíi. 9.13.2 Baío dæåîng 1.Baío dæåîng hãû thuíy læûc: -Kiãøm tra mæïc dáöu trong thuìng phaíi âaím baío an toaìn,nãúu khäng âuí dãø gáy boüt khê phaï huíy båm,âæåìng äúng ,van... Kiãøm tra læåïi loüc 10 ngaìy mäüt láön âãø âaím baío cho dáöu chaíy tæì bãø qua båm âuí saûch vaì âuí læu læåüng. 2.Baío dæåîng con træåüt: Thæåìng xuyãn chám dáöu bäi trån con træåüt mäùi ngaìy mäüt láön træåïc khi laìm viãûc Âënh kyì 10 ngaìy phaíi kiãøm tra laûi caïc bu läng chènh nãm con træåüt âaím baío væìa nãm khêt væìa chaûy ãm væìa khäng coï khe håí. 3.Baío dæåîng hãû xylanh thuíy læûc: Luän luän chám âuí mæïc dáöu theo quy âënh cuía thuìng chæïa. Læåïi loüc phaíi luän luän saûch vaì khäng bë keût laìm thiãúu læu læåüng cuía dáöu qua båm dáøn âãún boüt khê laìm phaï huíy båm, trong khäng khê coï håi næåïc laìm oxy hoïa caïc thiãút bë thuíy læûc. 4.Baío dæåîng truûc truyãön momen xoàõn: Thæåìng xuyãn chám dáöu måî vaìo caïc khåïp coï chäút xoay âãø chäúng maìi moìn vaì giaím ma saït. Nãúu thiãúu cháút bäi trån seî dáøn âãún moìn cuûc bäü caïc chäút taûi caïc gäúi, moìn läù tay biãn vaì moìn baûc vaì caïc chi tiãút khaïc. Khi phaït hiãûn tháúy moìn hoàûc coï sæû cäú thç dæìng maïy vaì cho thay thãú ngay. Chæång 10 THIÃÚT KÃÚ QUY TRÇNH CÄNG NGHÃÛ GIA CÄNG KHUÄN NHÁÚN TAÛO HÇNH 10.1.Thiãút kãú quy trçnh cäng nghãû chãú taûo cäúi nháún: 10.1.1.Nghiãn cæïu chæïc nàng laìm viãûc vaì tênh cäng nghãû: Trong quaï trçnh laìm viãûc cuía maïy khuän nháún laì bäü pháûn thæåìng chëu aïp læûc låïn vaì ma saït do âoï dãø bë maìi moìn vaì hæ hoíng. ÅÍ âáy ta chè gia cäng tole coï chiãöu daìy âãún 3mm vaì goïc nháún 900 .Do âoï ta chè thiãút kãú mäüt säú khuän nháún âiãøn hçnh æïng våïi chiãöu daìy cuía tole.Tæì âoï ta âi thiãút kãú khuän nháún âãø gia cäng âæåüc saín pháøm. Caïc yãúu täú aính hæåíng âãún khi gáûp mäüt goïc 900 : Cå tênh váût liãûu. Goïc âaìn häöi. Goïc cuía khuän nháún. Khoaíng caïch giæîa hai meïp kã. Baïn kênh goïc læåün cuía cäúi. Chiãöu cao loìng cäúi . . . Tênh toaïn caïc thäng säú chênh cuía khuän nháún: Baïn kênh R cuía khuän nháún láúy theo saín pháøm. Goïc âaìn häöi: Våïi S:chiãöu daìy váût liãûu. Baïn kênh goïc læåün cuía khuän nháún: . Chiãöu cao loìng cäúi: Khoaíng caïch giæía hai meïp kã choün theo maïy INUOE Cuía xæåíng cå âiãûn.Caïc thäng säú chênh cuía khuän nháún khi gia cäng âæåüc thäúng kã:theo baíng sau: S(mm) (âäü) R(mm) l(mm) R1(mm) h(mm) 1 89038’ 1,6 10 1,8 4 1,5 89039’ 2,5 16 2,8 7 2 89042’ 3 20 3,5 9 2,5 89045’ 3,5 23 4,2 12 3 89046’ 4 26 4,9 13 10.1.2. Yãu cáöu kyî thuáût: Âäúi våïi khuän nháún yãu cáöu vãö âäü boïng khäng cao,chuí yãúu laì âäü cæïng vaì âäü thàóng cuía khuän. Ra =5 Âäü thàóng :0,02/1000mm . 10.1.3.Âënh âaûng saín xuáút: Khuän nháún laì mäüt bäü pháûn cuía maïy cho nãn saín læåüng cuía noï phuû thuäüc vaìo saín læåüng cuía maïy laìm ra . Xaïc âënh khäúi læåüng cuía chi tiãút : Hçnh 10.1 :Kãút cáúu cuía cäúi Goüi V laì thãø têch cuía chi tiãút . V1 V5 laì thãø têch caïc raính chæí V. V0 laì thãø têch hçnh bao bãn ngoaìi cuía khuän . V0=802.1500=9600000mm3. V1=0,5.10.5.1500=37500 mm3. V2=0,5.8.16.1500=96000 mm3. V3=0,5.10.20.1500=150000 mm3. V4=0,5.12.23.1500=207000 mm3. V5=0,5.13.26.1500=253000 mm3. V =V0-( V1 +V2 +V3 +V4 +V5) =9600000 - (37500 +96000 +150000 +207000 +253000) =8856000 mm3. Troüng læåüng cuía chi tiãút: :Troüng læåüng riãng cuía theïp; =7,582(kg/dm3) kg Saín læåüng haìng nàm:1000 chiãúc. Tra baíng (2)[4] ta coï daûng saín xuáút laì loaût låïn. 10.1.4.Xaïc âënh phæång phaïp chãú taûo phäi: Theïp duìng laìm âãø chãú taûo khuän nháún laì theïp håüp kim. Æu âiãøm:chëu âæåüc aïp læûc cao,va âáûp chëu maìi moìn täút. Do âoï choün váût liãûu chãú taûo laì theïp Cr:X121 Âãø caïc nguyãn täú håüp kim phán bäú âäöng âãöu trong kãút cáúu theïp ta chon phæång phaïp chãú taûo phäi laì phæång phaïp âuïc trong khuän kim loaûi. Cháút læåüng bãö màût phäi âuïc bàòng cháút læåüng bãö màût khuän kim loaûi: Cáúp chênh xaïc 8 Rz=200 Ta=300 Tênh læåüng dæ cuía phäi âuïc: Vç bãö màût âäúi xæïng nãn ta coï : 2Zbmin=2[(Rza+Ta)+)] Zbmin :læåüng dæ nhoí nháút bæåïc âang tênh. = =(0,70,1) /mm Choün =0,8/mm. L=1500mm = 0,8.1500 =1200. =0. 2Zbmin=2(200+300+)=2535. Âãø âaím baío âäü chênh xaïc vaì âäü nhaïm trong quaï trçnh gia cäng ta choün læåüng dæ cho mäùi bãö màût laì : =1mm. Xaïc âënh khäúi læåüng vaì kêch thæåïc phäi: Chiãöu daìi chi tiãút :L=1500mm Chiãöu räüng :B=80mm. Chiãöu cao H=80mm. Do læåüng dæ cuía mäùi bãö màût laì 1mm nãn kêch thæåïc phäi laì: Bph =81mm Hph =81mm Thãø têch cuía phäi laì : Vph =1500.81.81=9600000mm3 Troüng læåüng phäi: Qph=7,825.9,6=75,38kg. 10.1.5. Thiãút kãú quy trçnh cäng nghãû gia cäng khuän nháún: Cäng viãûc choün chuáøn thä laì mäüt cäng viãûc ráút quan troüng .Muûc âêch cuía viãûc choün chuáøn thä âaím baío caïc yãu cáöu sau: Cháút læåüng bãö màût chi tiãút trong quaï trçnh gia cäng . Âaím baío âäü chênh xaïc chi tiãút. Âaím baío nàng suáút haû giaï thaình. 10.1.5.1.Choün chuáøn thä: Chuáøn thä âæåüc duìng åí nguyãn cäng âáöu tiãn trong quaï trçnh gia cäng ,viãûc choün chuáøn thä coï yï nghéa quyãút âënh âäúi våïi quaï trçnh cäng nghãû,noï aính hæåíng âãún nhæîng nguyãn cäng sau vaì âãún âäü chênh xaïc gia cäng chi tiãút.Cho nãn khi choün chuáøn thä cáön chuï yï âãún nhæîng âiãøm sau: *Phán phäúi âuí læåüng dæ cho caïc bãö màût gia cäng . *Âaím baío âäü chênh xaïc cáön thiãút vãö vë trê tæång quan giæîa caïc bãö màût khäng gia cäng vaì bãö màût sàõp gia cäng. *Nãúu chi tiãút coï mäüt bãö màût khäng gia cäng thç choün màût âoï laìm chuáøn thä. *Nãúu coï mäüt säú bãö màût khäng gia cäng thç ta choün thç ta choün bãö màût naìo coï yãu cáöu âäü chênh xaïc tæång quan cao nháút âäúi våïi caïc bãö màût gia cäng laìm chuáøn thä. *Trong caïc bãö màût phaíi gia cäng nãn choün màût naìo coï læåüng dæ nhoí nháút ,âãöu laìm chuáøn thä . * Choün bãö màût laìm chuáøn thä tæång âäúi bàòng phàóng. *Chuáøn thä chè nãn duìng mäüt láön. Âäúi våïi chi tiãút naìy ta choün chuáøn thä nhæ sau: Hçnh 10.2 :Så âäö choün chuáøn Âãø thæûc hiãûn nguyãn cäng âáöu tiãn ta láúy màût âaïy D laìm chuáøn thä khäúng chãú ba báûc tæû do,màût bãn C khäúng chãú hai báûc tæû do. 10.1.5.2.Trçnh tæû gia cäng chi tiãút: * Nguyãn cäng 1:Phay bãö màût A âaût Ra=2,5 * Nguyãn cäng 2:Gia cäng bãö màût D +Bæåïc 1:Phay màût phàóng D +Bæåïc 2:Gia cäng raính V cuía màût D. *Nguyãn cäng 3:Gia cäng màût B. + Bæåïc 1:Phay màût phàóng B + Bæåïc 2:Gia cäng hai raính V cuía màût B * Nguyãn cäng 4:Gia cäng màût C. +Bæåïc 1:Phay màût phàóng C. +Bæåïc 2:Gia cäng raính V màût C. * Nguyãn cäng 5 :Gia cäng nguäüi caïc goïc læåün màût D * Nguyãn cäng 6 :Gia cäng nguäüi caïc goïc læåün màût B * Nguyãn cäng 7 :Gia cäng nguäüi caïc goïc læåün màût C * Nguyãn cäng 8:Kiãøm tra. 10.1.6.Näüi dung caïc nguyãn cäng : 10.1.6.1.Nguyãn cäng 1: Gia cäng bãö màût âaïy A bàòng phæång phaïp phay ,âaût âäü boïng Ra=2,5 1.Så âäö âënh vë vaì keûp chàût : Hçnh 10.3 : Så âäö âënh vë phay. Chuáøn âënh vë : Màût D khäúng chãú 3 báûc tæû do . Màût B khäúng chãú 2 báûc tæû do. Læûc keûp hæåïng vaìo nhæ hçnh veî. 2.Caïc chuyãøn âäüng càõt goüt: +Chi tiãút gaï trãn baìn maïy chuyãøn âäüng tënh tiãún khæï häöi. +Dao phay chuyãøn âäüng quay troìn. 3 Choün maïy: Choün maïy phay giæåìng 6610. 4. Choün dao: Choün dao phay màût âáöu gàõn maính håüp kim cæïng ,tra baíng (4-94)/340 STCNCTM táûp 1 ta coï : D=160(mm);B=60(mm); Z=10 ràng Váût liãûu dao maính håüp kim cæïng :BK6 5.Læåüng dæ gia cäng:Z=1(mm) 6. Tênh toaïn chãú âäü càõt: Choün t =1(mm) Tra baíng (6.5)-[5]ta coï læåüng chaûy dao ràng : Sz =0,1(mm/ràng) Læåüng chaûy dao voìng : S=Sz.Z=0,1.10=1(mm/voìng) Váûn täúc càõt âæåüc xaïc âënh theo cäng thæïc: V = (m/ph) Theo baíng 15.[5] ta coï : Cv qv Kv yv uv pv m 332 0,2 0,1 0,4 0,3 0 0,2 Tra baíng (2.5)-[5] ta coï :T=180 phuït . Tra baíng (2.1)-[5] ta coï:kmv=0,8 Tra baíng (7.1)-[5] ta coï :knv=0,8 Tra baíng (8.1)-[5] ta coï :kuv=1,4 Kv= kmv .knv .kuv=0,8.0,8.1,4=0,896. Váûy : V = =289(m/ph) Säú voìng quay mäüt phuït cuía dao : n = ==575(voìng /phuït). Theo maïy ta choün n=512(voìng /phuït). Tênh læåüng chaûy dao phuït vaì læåüng chaûy dao ràng theo thæûc tãú theo maïy: Sph=n.Z.Sz=512.10.0,1=512(mm/ph). Theo maïy ta choün Sph=500(mm/ph). Læåüng chaûy dao ràng thæûc tãú : Sz==0,1(mm/ràng). Tênh læûc càõt Pz theo cäng thæïc: PZ = (KG) Theo baíng (3.5)-[5]ta coï : Cp xp yp up qp 332 0,2 0,1 0,4 0,3 0 Kmp=0,8 Thay vaìo cäng thæïc ta coï : PZ = =57(KG) Cäng suáút càõt : NC = ==2,4(kw) So våïi cäng suáút maïy N=40(kw)thç maïy laìm viãûc âaím baío an toaìn. 7.Tênh thåìi gian gia cäng cå baín: Ta coï cäng thæïc : To = (phuït) Trong âoï :L2=(25)mm ta choün L2=4mm. L1 = Ta choün L1 = +3=+3=15,24(mm) Ta choün L1=16(mm);i=1;S=1(mm/voìng) Váûy ta coï : To = =3(phuït) Baíng chãú âäü càõt cuía nguyãn cäng 1: Bæåïc Dao t (mm) S (mm/voìng) n(voìng/phuït) V (m/ph) N (KW) To (ph) Phay thä Dao phay màût âáöu 1 0,1 512 289 2,4 3 10.1.6.2.Nguyãn cäng 2: Gäöm 3 bæåïc : 1.Bæåïc 1:Phay màût phàóng D 2.Âënh vë :Choün màût phàóng A âaí gia cäng åí nguyãn cäng 1 laìm chuáøn tinh khäúng chãú 3 báûc tæû do,màût bãn B khäúng chãú 2 báûc tæû do. Keûp chàût :Læûc keûp hæåïng vaìo màût phàóng B Hçnh 10.4 :Så âäö âënh vë ,keûp chàût. Chãú âäü càõt cuía bæåïc 1 giäúng våïi nguyãn cäng mäüt nãn khäng cáön tênh toaïn laûi . 2.Bæåïc 2:baìo phaï læåüng dæ bãn trong nhæ hçnh veî: Hçnh 10.5 :Så âäö baìo phaï læåüng dæ bãn trong Choün t=2,8mm. Baíng (13-2)-[5]:choün S=1,2mm/htk Chiãöu daìi haình trçnh chaûy dao:L=L1+L2+L3 L1=1500mm:Chiãöu daìi chi tiãút . L2=L3=25mm:chiãöu daìi vaìo dao vaì væåüt dao Täúc âäü càõt âæåüc tênh theo cäng thæïc: V = Baíng (1.1)-[5] ta coï: Cv xv yv m T 56 0,25 0,66 0,125 120 Do âoï :V = =21,1(m/ph). Säú haình trçnh keïp:K= Theo maïy choün K=7,5 htk/ph Váûn täúc càõt thæûc tãú : m/ph. Læûc càõt Pz âæåüc xaïc âënh : Baíng (1.1)-[5].ta coï : Cpz xpz ypz nz 200 1 0,75 0 Baíng 12.1-[5] coï kmp=1. Baíng 15.1-[5] coï ;;; Thay vaìo cäng thæïc ta coï : =642(KG). So våïi læûc càõt cho pheïp cuía maïy âaím baío maïy laìm viãûc an toaìn . Cäng suáút càõt âæåüc tênh theo cäng thæïc : =2,5(KW). Cäng suáút cuía maïy âáøm baío maïy laìm viãûc an toaìn . Bæåïc 3:Gia cäng læåüng dæ coìn laûi âãø taûo raính chæí V. Goïc cuía cäúi nháún laì Âãø gia cäng âæåüc læåüng dæ naìy thç phaíi coï mäúi qua hãû giæía S,t nhæ sau : S=t.tg(). Choün t=1mm mm/htk. L=1550mm. Täúc âäü càõt : V = Baíng (1.1)-[5] ta coï: Cv xv yv m T 56 0,25 0,66 0,125 120 Do âoï :V = =31(m/ph). Säú haình trçnh keïp: K= Váûn täúc càõt thæûc tãú : m/ph. Læûc càõt Pz âæåüc xaïc âënh : Baíng (1.1)-[5].ta coï : Cpz xpz ypz nz 200 1 0,75 0 Baíng 12.1-[5] coï kmp=1. Baíng 15.1-[5] coï ;;; Thay vaìo cäng thæïc ta coï : =198,5(KG). So våïi læûc càõt cho pheïp cuía maïy âaím baío maïy laìm viãûc an toaìn . Cäng suáút càõt âæåüc tênh theo cäng thæïc : =0,9(KW). Cäng suáút cuía maïy âáøm baío maïy laìm viãûc an toaìn . Xaïc âënh thåìi gian nguyãn cäng : Thåìi gian baìo âæåüc xaïc âënh : (phuït). L=1500mm ; L1+L2=200mm; . Khi gia cäng phaï : ph Khi gia cäng læåüng dæ coìn laûi cuía raính V: ph Baíng chãú âäü càõt cuía nguyãn cäng 2: Bæåïc cäng nghãû t(mm) S(mm/htk) K(htk/ph) Pz(KG) N(kw) T0 (phuït) 1.Phay màût D 1 0,1 512 57 2,4 3 2.Baìo phaï 2,8 1,2 7,5 642 2,15 174 3.Baìo raính 1 0,99 10 198,5 0,9 172 10.1.6.3Nguyãn cäng 3: Phay màût phàóng B ,baìo 2 raính V màût B. Âënh vë :Choün màût A âaí phay åí nguyãn cäng mäüt laìm chuáøn tinh khäúng chãú 3 báûc tæû do. Màût bãn A khäúng chãú 2 báûc tæû do . Keûp chàût :Læûc keûp hæåïng vaìo màût A. Hçnh10.6:Så âäö âënh vë ,keûp chàût Chãú âäü càõt cuía bæåïc 1 giäúng våïi nguyãn cäng 1 nãn khäng cáön phaíi tênh toaïn laûi . 2.Bæåïc 2:Baìo phaï læåüng dæ bãn trong . 3.Bæåïc 3:Baìo læåüng dæ coìn laûi âãø taûo raính V. Chãú âäü càõt cuía bæåïc 2 vaì 3 giäúng nguyãn cäng 2 nãn khäng cáön phaíi tênh toaïn laûi . Baíng chãú âäü càõt cuía nguyãn cäng 3: Bæåïc cäng nghãû T(mm) S(mm/htk) K(htk/ph) Pz(KG) N(kw) T0(ph) 1.Phay màût B 1 0,1 512 57 2,4 3 2.Baìo phaï raính V1 2,8 1,2 7,5 642 2,15 174 3.Baìo raính V1 1 0,99 10 198,5 0,9 172 4.Baìo phaï raính V2 2,8 1,2 7,5 642 2,15 174 5.Baìo raính V2 1 0,99 10 198,5 0,9 172 10.1.6.4.Nguyãn cäng 4: Phay màût phàóng vaì gia cäng 2 raính V màût C. Bæåïc 1:Phay màût phàóng C. Âënh vë : Choün màût B âaí phay åí nguyãn cäng 3 laìm chuáøn tinh khäúng chãú 3 báûc tæû do. Màût bãn A khäúng chãú 2 báûc tæû do . Keûp chàût : Læûc keûp hæåïng vaìo màût A. Hçnh 10.7 :Så âäö âënh vë ,keûp chàût Chãú âäü càõt cuía bæåïc 1 giäúng våïi nguyãn cäng 1 nãn khäng cáön phaíi tênh toaïn laûi . 2.Bæåïc 2: Baìo phaï læåüng dæ bãn trong . 3 Bæåïc 3: Baìo læåüng dæ coìn laûi âãø taûo raính V. Chãú âäü càõt cuía bæåïc 2 vaì bæåïc 3 giäúng nguyãn cäng 2 nãn khäng cáön tênh toaïn laûi . Baíng chãú âäü càõt cuía nguyãn cäng 4: Bæåïc cäng nghãû T(mm) S(mm/htk) K(htk/ph) Pz(KG) N(kw) T0(ph) 1.Phay màût C 1 0,1 512 57 2,4 3 2.Baìo phaï raính V3 2,8 1,2 7,5 642 2,15 174 3.Baìo raính V3 1 0,99 10 198,5 0,9 172 4.Baìo phaï raính V4 2,8 1,2 7,5 642 2,15 174 5.Baìo raính V4 1 0,99 10 198,5 0,9 172 10.1.6.5.Nguyãn cäng 5:Gia cäng nguäüi caïc goïc læåün. Baïn kênh goïc læåün r=3mm.ÅÍ âáy ta duìng phæång phaïp caûo raì âãø âaût kêch thæåïc cáön thiãút ,phæång phaïp naìy thæûc hiãûn bàòng tay hay baïn cå khê .Tuy phæång phaïp naìy coï nàng suáút tháúp nhæng gia cäng âæåüc nhiãöu daûng bãö màût khaïc nhau. Æu âiãøm cuía phæång phaïp naìy laì : -Coï thãø âaût âæåüc âäü chênh xaïc cao vãö boïng bãö màût hoàûc vë trê tæång quan giæîa chuïng bàòng nhæîng duûng cuû âån giaín. -Gia cäng tinh láön cuäúi âæåüc nhæîng màût phàóng coï kãút cáúu phæïc taûp maì caïc phæång phaïp khäng gia cäng âæåüc. -Coï thãø gia cäng âæåüc caïc chi tiãút låïn. Caïc nguyãn cäng khaïc khi gia cäng cuîng laìm tæång tæû. 10.1.6.6.Nhiãût luyãûn: Tuìy theo loaûi theïp vaì yãu cáöu vãö âäü cæïng maì nhiãût âäü täi vaì ram khaïc nhau, Chãú âäü täi cuía theïp khuän dáûp X12 1: Nhiãût âäü nung:102010500 C Âiãöu kiãûn laìm nguäüi :Dáöu coï nhiãût âäü :(30500C) Âäü cæïng âaût âæåüc sau khi täi theïp :5961HRC Chãú âäü ram sau khi täi quy âënh theo yãu cáöu vãö âäü ràõn: Nhiãût âäü ram 3904000C. Âäü cæïng âaût âæåüc sau khi ram 57HRC. 10.2. Thiãút kãú quy trçnh cäng nghãû gia cäng chaìy: 10.2.1. Yãu cáöu kyî thuáût: Âäúi våïi chaìy nháún yãu cáöu vãö âäü boïng khäng cao,chuí yãúu laì âäü cæïng vaì âäü thàóng cuía khuän. Ra =5 Rz =20 Âäü thàóng :0,02/1000mm . 10.2.2.Âënh daûng saín xuáút: Chaìy nháún laì mäüt bäü pháûn cuía maïy cho nãn saín læåüng cuía noï phuû thuäüc vaìo saín læåüng cuía maïy laìm ra . Hçnh10.8 :Kãút cáúu cuía chaìy. 10.2.3.Xaïc âënh phæång phaïp chãú taûo phäi: Theïp duìng laìm âãø chãú taûo khuän nháún laì theïp håüp kim. Æu âiãøm:chëu âæåüc aïp læûc cao,va âáûp chëu maìi moìn täút. Do âoï choün váût liãûu chãú taûo laì theïp Cr:X121 Âãø caïc nguyãn täú håüp kim phán bäú âäöng âãöu trong kãút cáúu theïp ta chon phæång phaïp chãú taûo phäi laì phæång phaïp âuïc trong khuän kim loaûi. Cháút læåüng bãö màût phäi âuïc bàòng cháút læåüng bãö màût khuän kim loaûi: Cáúp chênh xaïc 8 Rz=200 Ta=300 Tênh læåüng dæ cuía phäi âuïc: Vç bãö màût âäúi xæïng nãn ta coï : 2Zbmin=2[(Rza+Ta)+)] Zbmin :læåüng dæ nhoí nháút bæåïc âang tênh. = =(0,70,1) /mm Choün =0,8/mm. L=1500mm = 0,8.1500 =1200. =0. 2Zbmin=2(200+300+)=2535. Âãø âaím baío âäü chênh xaïc vaì âäü nhaïm trong quaï trçnh gia cäng ta choün læåüng dæ cho mäùi bãö màût laì : Zb =1mm. Hçnh 10.9 :Kãút cáúu cuía khuän âuïc Xaïc âënh khäúi læåüng vaì kêch thæåïc phäi: Thãø têch cuía phäi laì : Vph ==2797500mm3 Troüng læåüng phäi: Qph=7,825.2,7975=21,9kg. 10.2.4. Thiãút kãú quy trçnh cäng nghãû gia cäng chaìy nháún: 10.2.4.1. Choün chuáøn thä: Chuáøn thä âæåüc duìng åí nguyãn cäng âáöu tiãn trong quaï trçnh gia cäng ,viãûc choün chuáøn thä coï yï nghéa quyãút âënh âäúi våïi quaï trçnh cäng nghãû,noï aính hæåíng âãún nhæîng nguyãn cäng sau vaì âãún âäü chênh xaïc gia cäng chi tiãút.Cho nãn khi choün chuáøn thä cáön chuï yï âãún nhæîng âiãøm sau: *Phán phäúi âuí læåüng dæ cho caïc bãö màût gia cäng . *Âaím baío âäü chênh xaïc cáön thiãút vãö vë trê tæång quan giæîa caïc bãö màût khäng gia cäng vaì bãö màût sàõp gia cäng. *Nãúu chi tiãút coï mäüt bãö màût khäng gia cäng thç choün màût âoï laìm chuáøn thä. *Nãúu coï mäüt säú bãö màût khäng gia cäng thç ta choün thç ta choün bãö màût naìo coï yãu cáöu âäü chênh xaïc tæång quan cao nháút âäúi våïi caïc bãö màût gia cäng laìm chuáøn thä. *Trong caïc bãö màût phaíi gia cäng nãn choün màût naìo coï læåüng dæ nhoí nháút ,âãöu laìm chuáøn thä . * Choün bãö màût laìm chuáøn thä tæång âäúi bàòng phàóng. *Chuáøn thä chè nãn duìng mäüt láön. Âäúi våïi chi tiãút naìy ta choün chuáøn thä nhæ sau: Hçnh 10.10 :Chi tiãút läöng phäi Choün màût A laìm chuáøn thä haûn chãú 3 báûc tæû do,màût D han chãú 2 báûc tæû do âãø gia cäng màût B. 10.2.4.2.Trçnh tæû gia cäng chi tiãút: * Nguyãn cäng 1:Phay bãö màût B * Nguyãn cäng 2: Phay bãö màût A *Nguyãn cäng 3: Phay bãö màût C * Nguyãn cäng 4: Phay bãö màût D * Nguyãn cäng 5 :Gia cäng nguäüi caïc goïc læåün * Nguyãn cäng 6 :Nhiãût luyãûn. 10.2.5.Näüi dung caïc nguyãn cäng : 10.2.5.1.Nguyãn cäng 1:Phay màût B 1.Âënh vë ,keûp chàût: Chuáøn âënh vë : Màût A khäúng chãú 3 báûc tæû do. Màût bãn D khäúng chãú 2 báûc tæû do. Læûc keûp hæåïng vaìo màût D. Hçnh 10.11 :Så âäö âënh vë ,keûp chàût. 2.Choün maïy ,dao: *Choün maïy:maïy phay 6H13. Cäng suáút âäüng cå :N=10KW. *Choün dao: Duìng dao phay âënh hçnh D=80mm;B=36mm;; 3.Læåüng dæ gia cäng:Z=1mm 4.Tênh toaïn chãú âäü càõt: Choün t =1(mm) Tra baíng (6.5)-[5]ta coï læåüng chaûy dao ràng : Sz =0,1(mm/ràng) Læåüng chaûy dao voìng : S=Sz.Z=0,1.18=1,8(mm/voìng) Váûn täúc càõt âæåüc xaïc âënh theo cäng thæïc: V = (m/ph) Theo baíng 15.[5] ta coï : Cv qv Xv yv uv pv m 75,5 0,25 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 Tra baíng (2.5)-[5] ta coï :T=180 phuït . Tra baíng (2.1)-[5] ta coï:kmv=1 Tra baíng (7.1)-[5] ta coï :knv=0,89 Tra baíng (8.1)-[5] ta coï :kuv=1,4 Kv= kmv .knv .kuv=1.0,89.1,4=1,25. Váûy : V = =88(m/ph) Säú voìng quay mäüt phuït cuía dao : n = ==358(voìng /phuït). Theo maïy ta choün n=370(voìng /phuït). Täúc âäü càõt thæûc tãú: (m/ph) Tênh læåüng chaûy dao phuït vaì læåüng chaûy dao ràng theo thæûc tãú theo maïy: Sph=n.Z.Sz=370.18.0,1=666(mm/ph). Theo maïy ta choün Sph=600(mm/ph). Læåüng chaûy dao ràng thæûc tãú : Sz==0,09(mm/ràng). Tênh læûc càõt Pz theo cäng thæïc: PZ = (KG) Theo baíng (3.5)-[5]ta coï : Cp xp yp up qp 68,2 0,86 0,72 1 0 0,86 Kmp=1 Thay vaìo cäng thæïc ta coï : PZ = =101(KG) Cäng suáút càõt : NC = ==1,5(kw) So våïi cäng suáút maïy N=7,5(kw)thç maïy laìm viãûc âaím baío an toaìn. 7.Tênh thåìi gian gia cäng cå baín: Ta coï cäng thæïc : To = (phuït) Trong âoï :L2=(25)mm ta choün L2=4mm. L1 = Ta choün L1 = +3=+3=15,24(mm) Ta choün L1=16(mm);i=1;S=1(mm/voìng) Váûy ta coï : To = =4,11(phuït) Baíng chãú âäü càõt cuía nguyãn cäng 1: Bæåïc t (mm) S (mm/voìng) n(voìng/phuït) Pz (KG) N (KW) To (ph) Phay màût phàóng 1 0,1 370 101 1,5 4,11 10.2.5.2.Nguyãn cäng 2: Phay màût A: 1.Âënh vë ,keûp chàût : *Âënh vë :Màût B khäúng chãú 3 báûc tæû do. Màût bãn D khäúng chãú 2 báûc tæû do. Læûc keûp hæåïng vaìo màût C Hçnh 10.12 :Så âäö âënh vë ,keûp chàût 2.Choün maïy ,dao: *Choün maïy:maïy phay 6H13. Cäng suáút âäüng cå :N=10KW. *Choün dao: Duìng dao phay âënh hçnh D=80mm;B=36mm;; 3.Læåüng dæ gia cäng:Z=1mm 4.Tênh toaïn chãú âäü càõt :Giäúng nguyãn cäng 1 nãn khäng cáön phaíi tênh laûi . Baíng chãú âäü càõt cuía nguyãn cäng 2: Bæåïc t (mm) S (mm/voìng) n(voìng/phuït) Pz (KG) N (KW) To (ph) Phay màût phàóngA 1 0,1 370 101 1,5 4,11 10.2.5.3.Nguyãn cäng 3 Phay màût C 1.Âënh vë ,keûp chàût: Màût B khäúng chãú 3 báûc tæû do Màût bãn D khäúng chãú 2 báûc tæû do. Læûc keûp hæåïng vaìo màût A 2.Choün maïy ,dao: * Choün maïy :maïy phay 6H13 Cäng suáút âäüng cå:N=10KW *Choün dao: Duìng 2 dao phay âéa 2màût theïp gioï. D=80mm;B=20mm; 3.Læåüng dæ gia cäng Z=20mm. 4.Tênh toaïn chãú âäü càõt: Choün t =2(mm) Tra baíng (6.5)-[5]ta coï læåüng chaûy dao ràng : Sz =0,12(mm/ràng) Læåüng chaûy dao voìng : S=Sz.Z=0,12.18=2,16(mm/voìng) Váûn täúc càõt âæåüc xaïc âënh theo cäng thæïc: V = (m/ph) Theo baíng 15.[5] ta coï : Cv qv Xv yv uv pv m 75,5 0,25 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 Tra baíng (2.5)-[5] ta coï :T=180 phuït . Tra baíng (2.1)-[5] ta coï:kmv=1 Tra baíng (7.1)-[5] ta coï :knv=0,89 Tra baíng (8.1)-[5] ta coï :kuv=1,4 Kv= kmv .knv .kuv=1.0,89.1,4=1,25. Váûy : V = =71,38(m/ph) Säú voìng quay mäüt phuït cuía dao : n = ==284(voìng /phuït). Theo maïy ta choün n=300(voìng /phuït). Täúc âäü càõt thæûc tãú: (m/ph) Tênh læåüng chaûy dao phuït vaì læåüng chaûy dao ràng theo thæûc tãú theo maïy: Sph=n.Z.Sz=300.18.0,12=648(mm/ph). Theo maïy ta choün Sph=600(mm/ph). Læåüng chaûy dao ràng thæûc tãú : Sz==0,11(mm/ràng). Tênh læûc càõt Pz theo cäng thæïc: PZ = (KG) Theo baíng (3.5)-[5]ta coï : Cp xp yp up qp 68,2 0,86 0,72 1 0 0,86 Kmp=1 Thay vaìo cäng thæïc ta coï : PZ = =233(KG) Do duìng 2 dao cuìng luïc nãn læûc càõt tàng lãn gáúp âäi: PZ =466(KG) Cäng suáút càõt : NC = ==5,74(kw) So våïi cäng suáút maïy N=7,5(kw)thç maïy laìm viãûc âaím baío an toaìn. 7.Tênh thåìi gian gia cäng cå baín: Ta coï cäng thæïc : To = (phuït) Trong âoï :L2=(25)mm ta choün L2=4mm. L1 = Ta choün L1 = +3=+3=15,24(mm) Ta choün L1=16(mm); i=10;S=0,11.18=1,98(mm/voìng) Váûy ta coï : To = =25,58(phuït) Baíng chãú âäü càõt cuía nguyãn cäng 3: Bæåïc t (mm) S (mm/voìng) n(voìng/phuït) Pz (KG) N (KW) To (ph) Phay màût phàóngC 2 1,98 300 466 5,74 25,58 10.2.5.4.Nguyãn cäng 4: Phay goïc cuía chaìy nháún(màût D): 1.Âënh vë ,keûp chàût: Màût B khäúng chãú 3 báûc tæû do Màût bãn C khäúng chãú 2 báûc tæû do. Læûc keûp hæåïng vaìo màût B. Hçnh 10.13 :Så âäö âënh vë ,keûp chàût. 2.Choün maïy ,dao: * Choün maïy :maïy phay 6H13 Cäng suáút âäüng cå:N=10KW *Choün dao: Duìng dao phay âënh hçnh coï: D=80mm;B=30mm;Z=18 ràng; 3.Læåüng dæ gia cäng Z=12mm. 4.Tênh toaïn chãú âäü càõt: Choün t =2(mm) Tra baíng (6.5)-[5]ta coï læåüng chaûy dao ràng : Sz =0,12(mm/ràng) Læåüng chaûy dao voìng : S=Sz.Z=0,12.18=2,16(mm/voìng) Váûn täúc càõt âæåüc xaïc âënh theo cäng thæïc: V = (m/ph) Theo baíng 15.[5] ta coï : Cv qv Xv yv uv pv m 75,5 0,25 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 Tra baíng (2.5)-[5] ta coï :T=180 phuït . Tra baíng (2.1)-[5] ta coï:kmv=1 Tra baíng (7.1)-[5] ta coï :knv=0,89 Tra baíng (8.1)-[5] ta coï :kuv=1,4 Kv= kmv .knv .kuv=1.0,89.1,4=1,25. Váûy : V = =71,38(m/ph) Säú voìng quay mäüt phuït cuía dao : n = ==284(voìng /phuït). Theo maïy ta choün n=300(voìng /phuït). Täúc âäü càõt thæûc tãú: (m/ph) Tênh læåüng chaûy dao phuït vaì læåüng chaûy dao ràng theo thæûc tãú theo maïy: Sph=n.Z.Sz=300.18.0,12=648(mm/ph). Theo maïy ta choün Sph=600(mm/ph). Læåüng chaûy dao ràng thæûc tãú : Sz==0,11(mm/ràng). Tênh læûc càõt Pz theo cäng thæïc: PZ = (KG) Theo baíng (3.5)-[5]ta coï : Cp xp yp up qp 68,2 0,86 0,72 1 0 0,86 Kmp=1 Thay vaìo cäng thæïc ta coï : PZ = =233(KG) Do duìng 2 dao cuìng luïc nãn læûc càõt tàng lãn gáúp âäi: PZ =466(KG) Cäng suáút càõt : NC = ==5,74(kw) So våïi cäng suáút maïy N=7,5(kw)thç maïy laìm viãûc âaím baío an toaìn. 7.Tênh thåìi gian gia cäng cå baín: Ta coï cäng thæïc : To = (phuït) Trong âoï :L2=(25)mm ta choün L2=4mm. L1 = Ta choün L1 = +3=+3=15,24(mm) Ta choün L1=16(mm); i=6;S=0,11.18=1,98(mm/voìng) Váûy ta coï : To = =15,37(phuït) Baíng chãú âäü càõt cuía nguyãn cäng 4: Bæåïc t (mm) S (mm/voìng) n(voìng/phuït) Pz (KG) N (KW) To (ph) Phay màût phàóngD 2 1,98 300 466 5,74 15,37 10.2.5.5.Nguyãn cäng 5:gia cäng nguäüi goïc læåün cuía chaìy: Baïn kênh goïc læåün r=2mm.ÅÍ âáy ta duìng phæång phaïp caûo raì âãø âaût kêch thæåïc cáön thiãút ,phæång phaïp naìy thæûc hiãûn bàòng tay hay baïn cå khê .Tuy phæång phaïp naìy coï nàng suáút tháúp nhæng gia cäng âæåüc nhiãöu daûng bãö màût khaïc nhau. Æu âiãøm cuía phæång phaïp naìy laì : -Coï thãø âaût âæåüc âäü chênh xaïc cao vãö boïng bãö màût hoàûc vë trê tæång quan giæîa chuïng bàòng nhæîng duûng cuû âån giaín. -Gia cäng tinh láön cuäúi âæåüc nhæîng màût phàóng coï kãút cáúu phæïc taûp maì caïc phæång phaïp khäng gia cäng âæåüc. -Coï thãø gia cäng âæåüc caïc chi tiãút låïn. Caïc nguyãn cäng khaïc khi gia cäng cuîng laìm tæång tæû. 10.2.5.6.Nhiãût luyãûn: Tuìy theo loaûi theïp vaì yãu cáöu vãö âäü cæïng maì nhiãût âäü täi vaì ram khaïc nhau, Chãú âäü täi cuía theïp khuän dáûp X12 1: Nhiãût âäü nung:102010500 C Âiãöu kiãûn laìm nguäüi :Dáöu coï nhiãût âäü :(30500C) Âäü cæïng âaût âæåüc sau khi täi theïp :5961HRC Chãú âäü ram sau khi täi quy âënh theo yãu cáöu vãö âäü ràõn: Nhiãût âäü ram 3904000C. Âäü cæïng âaût âæåüc sau khi ram 57HRC. TAÌI LIÃÛU THAM KHAÍO STT Kê hiãûu Tãn saïch Taïc giaí Saín xuáút 1 [1] Cäng nghãû dáûp nguäüi Tän yãn Nhaì xuáút baín khoa hoüc vaì kyî thuáût -Haì Näüi 2 [2] Truyãön âäüng dáöu eïp trong maïy càõt kim loaûi Nguyãùn Ngoüc Cáøn Træåìng Âaûi Hoüc Baïch Khoa 3 [3] Thuíy læûc vaì khê neïn PGS.TS Tráön Xuán Tuìy Træåìng Âaûi Hoüc Baïch Khoa Âaì Nàông 4 [4] Säø tay cäng nghãû chãú taûo maïy- táûp 1 PGS.TS Nguyãùn Âàõc Läüc. PGS.TS Lã Vàn Tiãún Nhaì xuáút baín khoa hoüc vaì kyî thuáût -Haì Näüi 5 [5] Säø tay cäng nghãû chãú taûo maïy- táûp 2 PGS.TS Nguyãùn Âàõc Läüc. PGS.TS Lã Vàn Tiãún Nhaì xuáút baín khoa hoüc vaì kyî thuáût -Haì Näüi 6 [6] Trang bë âiãûn trong maïy càõt kim loaûi MUÛC LUÛC Trang LÅÌI NOÏI ÂÁÖU 1 Pháön 1: 2 CÅ SÅÍ LYÏ THUYÃÚT 2 Chæång 1 2 GIÅÏI THIÃÛU VÃÖ CAÏC LOAÛI SAÍN PHÁØM NHÁÚN TAÛI CÄNG TY CÄØ PHÁÖN CÅ ÂIÃÛN MIÃÖN TRUNG 1.1 Giåïi thiãûu saín pháøm 2 1.2.Saín pháøm âiãøn hçnh :Tuí âiãûn haû thãú 630KWA 2 Chæång 2 6 CAÏC PHÆÅNG PHAÏP CHÃÚ TAÛO PHÄI NHÁÚN 2.1 Phæång phaïp dáûp. 6 2.2.Phæång phaïp gáûp nháún duìng chaìy vaì cäúi. 6 2.3 Phæång phaïp dáûp duìng cåí cáúu baín lãö. 7 Chæång 3 7 CÅ SÅÍ LYÏ THUYÃÚT QUAÏ TRÇNH BIÃÚN DAÛNG KHI NHÁÚN 3.1 Cå såí lyï thuyãút quaï trçnh biãún daûng deío cuía kim loaûi 8 3.1.1 Tênh deío cuía kim loaûi : 8 3.1.2 Traûng thaïi æïng suáút vaì caïc phæång trçnh deío : 9 3.1.3 Biãún daûng deío kim loaûi trong traûng thaïi nguäüi : 11 3.2. Lyï thuyãút quaï trçnh uäún 11 3.2.1. Khaïi niãûm : 12 3.2.2 Quaï trçnh uäún 12 3.2.3 Tênh âaìn häöi khi uäún 15 3.3. Cå såí tênh toaïn âãø taûo hçnh phäi theïp : 15 3.3.1. Cå såí tênh toaïn : 15 3.3.2. Cäng thæïc: 15 Chæång 4 16 THIÃÚT BË NHÁÚN TAÛO HÇNH CAÏC BIÃN DAÛNG TÁÚM TRONG SAÍN XUÁÚT HIÃÛN NAY 4.1 Maïy eïp truûc khuyíu 16 4.2. Maïy eïp thuíy læûc: 18 4.2.1.Maïy nháún thuyí læûc INOUE 19 4.2.2.Maïy nháún thuyí læûc APH2500(Maïy eïp táúm kiãøu APH) 20 Chæång 5 22 GIÅÏI THIÃÛU CAÏC LOAÛI KHUÄN NHÁÚN 5.1.Khuän nháún chæí V: 22 5.2.Khuän nháún chæí U: 24 5.3.Caïc loaûi khuän nháún trãn maïy nháún tole thæåìng gàûp: 25 Pháön2 26 TÊNH TOAÏN VAÌ THIÃÚT KÃÚ MAÏY Chæång 6 26 GIÅÏI THIÃÛU VÃÖ MAÏY NHÁÚN THUYÍ LÆÛC VAÌ YÃU CÁÖU KYÎ THUÁÛT 6.1. Giåïi thiãûu : 26 6.1.1 .Khung maïy 27 6.1.2Hãû thäúng thuyí læûc 27 6.1.3. Tuí âiãûn 27 6.1.4.Bäü khuän 27 6.2 .Yãu cáöu kyî thuáût: 28 Chæång 7 PHÁN TÊCH CHOÜN PHÆÅNG AÏN THIÃÚT KÃÚ MAÏY 29 7.1. Phán têch caïc yãu cáöu trong mäüt giai âoaûn taûo hçnh : 29 7.2. Caïc phæång aïn âäüng læûc : 29 7.2.1.Phæång aïn 1 29 7.2.2. Phæång aïn 2 31 7.2.3. Phæång aïn 3 32 7.3. Læûa choün phæång aïn thiãút kãú maïy 34 Chæång 8 35 THIÃÚT LÁÛP SÅ ÂÄÖ ÂÄÜNG HOÜC TOAÌN MAÏY 8.1 Så âäö âäüng hoüc toaìn maïy 35 8.2 Caïc thiãút bë : 35 8.2.1) Hãû thäúng thuíy læûc 36 8.2.2) Hãû thäúng âiãöu khiãøn 37 8.2.3) Hãû thäúng khuän eïp 37 8.3. Quy trçnh váûn haình maïy 37 Chæång 9 39 TÊNH TOAÏN THIÃÚT KÃÚ CAÏC HÃÛ THÄÚNG TRUYÃÖN ÂÄÜNG CUÍA MAÏY NHÁÚN 9.1 .Tênh toaïn cho xy lanh piston 39 9.2. Tênh choün båm dáöu vaì cäng suáút cuía âäüng cå 40 9.2.1 Tênh choün båm dáöu 48 9.2.2 Tênh cäng suáút âäüng cå âiãûn 51 9.3. Tênh choün van an toaìn 51 9.3.1 Nguyãn lyï hoaût âäüng 51 9.3.2 Tênh toaïn 51 9.3.3) Kãút cáúu cuía van 51 9.4. Tênh toaïn cho van caín 55 9.4.1. Så âäö nguyãn lyï 9.5 Choün van tiãút læu 58 9.6 Læûa choün van phán phäúi 59 9.7. Tênh toaïn àõc quy dáöu. 60 9.8. Choün loüc dáöu. 60 9.8.1. Âàûc âiãøm chung vaì vai troì cuía bäü loüc. 9.9 Cå cáúu laìm kên, voìng chàõn 63 9.10 Tênh choün âæåìng äúng dáùn dáöu vaì choün äúng näúi 63 1)Yãu cáöu âäúi våïi äúng dáøn: 9.10.1.Tênh choün âæåìng äúng dáøn dáöu: 63 9.10.2.Choün äúng näúi. 9.11. Choün dáöu thuíy læûc 67 9.12 Læûa choün bãø chæïa dáöu 67 9.12.1) Thiãút kãú bçnh chæïa dáöu 68 9.12.2) Baío dæåîng bçnh chæïa dáöu thuíy læûc 70 9.13.Baío dæåîng váûn haình maïy: 70 9.13.1.Váûn haình: 70 9.13.2 Baío dæåîng 71 1.Baío dæåîng hãû thuíy læûc: 2.Baío dæåîng con træåüt: 3.Baío dæåîng hãû xylanh thuíy læûc: 4.Baío dæåîng truûc truyãön momen xoàõn: Chæång 10 THIÃÚT KÃÚ QUY TRÇNH CÄNG NGHÃÛ GIA CÄNG 72 KHUÄN NHÁÚN TAÛO HÇNH 10.1.Thiãút kãú quy trçnh cäng nghãû chãú taûo cäúi nháún: 73 10.1.1.Nghiãn cæïu chæïc nàng laìm viãûc vaì tênh cäng nghãû: 73 10.1.2. Yãu cáöu kyî thuáût: 73 10.1.3.Âënh âaûng saín xuáút: 73 10.1.4.Xaïc âënh phæång phaïp chãú taûo phäi: 74 10.1.5. Thiãút kãú quy trçnh cäng nghãû gia cäng khuän nháún: 75 10.1.5.1.Choün chuáøn thä: 10.1.5.2.Trçnh tæû gia cäng chi tiãút: 10.1.6.Näüi dung caïc nguyãn cäng : 76 10.1.6.1.Nguyãn cäng 1: 76 10.1.6.2.Nguyãn cäng 2: 79 10.1.6.3Nguyãn cäng 3: Phay màût phàóng B ,baìo 2 raính V màût B. 82 10.1.6.4.Nguyãn cäng 4: 83 10.1.6.5.Nguyãn cäng 5:Gia cäng nguäüi caïc goïc læåün. 84 10.1.6.6.Nhiãût luyãûn: 84 10.2. Thiãút kãú quy trçnh cäng nghãû gia cäng chaìy: 84 10.2.1. Yãu cáöu kyî thuáût: 84 10.2.2.Âënh daûng saín xuáút: 84 10.2.3.Xaïc âënh phæång phaïp chãú taûo phäi: 85 10.2.4. Thiãút kãú quy trçnh cäng nghãû gia cäng chaìy nháún: 86 10.2.4.1. Choün chuáøn thä: 86 10.2.4.2.Trçnh tæû gia cäng chi tiãút: 87 10.2.5.Näüi dung caïc nguyãn cäng : 87 10.2.5.1.Nguyãn cäng 1:Phay màût B 87 10.2.5.2.Nguyãn cäng 2: Phay màût A: 89 10.2.5.3.Nguyãn cäng 3 Phay màût C 90 10.2.5.4.Nguyãn cäng 4: Phay goïc cuía chaìy nháún(màût D): 92 10.2.5.5.Nguyãn cäng 5:gia cäng nguäüi goïc læåün cuía chaìy: 95 10.2.5.6.Nhiãût luyãûn: 95 Taìi liãûu tham khaío 96 Muûc luûc 97

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docchuong123.doc
  • dwg1BVTMAY1.DWG
  • dwg2banvematcat1x.dwg
  • dwg4matcatquantrong1x.dwg
  • dwg5thanhaiben1.dwg
  • dwg6bvthgiua1.dwg
  • dwgban ve phuong an.dwg1.dwg
  • docDe tai.doc
  • dwgSAN PHAM.DWG
  • dwgVAN-XY LANH.dwg