Thiết kế quy trình công nghệ chế tạo thùng toa xe khách

LỜI NÓI ĐẦU Đ ầu máy toa xe là một phương tiện vận chuyển rất quan trọng trong ngành Đường sắt nói riêng và ngành Giao thông vận tải nói chung. Nó có nhiệm vụ vận chuyển một khối lượng lớn hành khách và hàng hoá lưu thông trong nước và quốc tế. Trong tình hình hiện nay, phương tiện giao thông rất đa dạng và phong phú với nhu cầu đi lại ngày càng tăng của đại bộ phận dân chúng. Sự đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng phục vụ cũng như độ an toàn tuyệt đối, yêu cầu của ngành Giao thông vận tải nói chung và của ngành Đường sắt nói riêng là đáp ứng được những yêu cầu đó. Một trong những công việc hết sức quan trọng của người thiết kế là tính toán kiểm nghiệm độ bền toa xe, trong đó chủ yếu là thùng xe, bệ xe, động lực học và độ bền giá chuyển. Sau năm năm học dưới mái trường Giao thông vận tải. Được sự dạy dỗ nhiệt tình của các thầy và không ngừng phấn đấu của bản thân, em đã tích luỹ đầy đủ những kiến thức mà Nhà trường đề ra. Do vậy, với đề tài “Thiết kế quy trình công nghệ chế tạo thùng toa xe khách” mà Nhà trường giao cho,em muốn đóng góp một phần công sức của mình cho ngành Đường sắt nói riêng và ngành Giao thông vận tải nói chung. Thiết kế tốt nghiệp là công việc cuối cùng của sinh viên trước khi rời ghế trường Đại học, là đợt thực tập cuối cùng trước khi mang những kiến thức mình đã học được vào áp dụng trong thực tế và nghiên cứu khoa học. Cũng là dịp em được lần nữa củng cố lại kiến thức của mình, giúp em có một phương pháp tư duy khoa học đúng đắn khi ra công tác cũng như nghiên cứu khoa học. Trong quá trình làm đề tài được sự giúp đỡ tận tình của thầy giáo hướng dẫn PGS.TS Vũ Duy Lộc, cũng như các thầy giáo trong bộ môn Đầu máy toa xe, đề tài đã hoàn thành theo đúng thời gian quy định. Mặc dù em đã có nhiều cố gắng trong thu thập tài liệu và tìm hiểu thực tế, nhưng vì thiếu kinh nghiệm nên không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong được sự đánh giá, góp ý kiến của các thầy cô để đề tài của em được hoàn thiện hơn. Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn thầy giáo PGS.TS Vũ Duy Lộc, cùng các thầy trong tổ môn Đầu máy toa xe đã giúp đỡ em hoàn thành đề tài tốt nghiệp này. PHẦN MỞ ĐẦU THỰC TRẠNG NGÀNH ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM 1. Hạ tầng cơ sở Đường sắt Việt Nam ra đời muộn so với thế giới, nhưng cho đến nay cũng phát triển tương đối nhanh do sự quan tâm đầu tư của Nhà nước và nhu cầu đi lại của người dân. Đường sắt nước ta có một trục dọc nối liền ba miền Bắc – Trung – Nam. - Tổng chiều dài chính tuyến là 2523 km, gồm ba loại khổ đường: + Khổ 1000 mm có tônge chiều dài là 2011Km chiếm 84,5%. + Khổ 1435 mm có tổng chiều dài là 136 Km chiếm 5,4% (khổ này còn ít được vận dụng vì hầu hết Đầu máy toa xe vận dụng ở nước ta thuộc khổ đường 1000 mm). + Khổ lồng 1435 mm và 1000 mm có tổng chiều dài là:256 Km chiếm10,1%. Do nhiều nguyên nhân khác nhau (chiến tranh, thiên tai, đầu tư còn thiếu) nhiều tuyến đường đã xuống cấp không đáp ứng được khả năng vận dụng. - Việc bố trí mạng lưới đường sắt còn chưa phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, về mức độ thu hút phối kết hợp giữa các phương thức vận tải, tiêu chuẩn kỹ thuật, trang thiết bị cho hạ tầng Đường sắt nước ta còn ở mức thấp và lạc hậu. - Với tình hình hiện nay, Nhà nước đã có kế hoạch đầu tư lớn cho ngành Đường sắt với khả năng đóng mới và nhập các đầu máy có công suất lớn vận dụng cho ngành Đường sắt. Về mặt quản lý cũng mang tính chất quy mô lớn, hy vọng trong tương lai sẽ là ngành không thể thiếu được trong lĩnh vực Giao thông vận tải. 2. Các loại toa xe khách vận dụng ở Việt Nam. - Toa xe khách là một trong những loại toa xe góp phần quan trọng trong vận tải chuyên trở hành khách. Hiện tại tính đến năm 2005 co 902 toa xe khổ đường 1000mm và 8 xe khổ đường 1432mm Trong đó: + Toa xe chạy đường 1000 mm là 902 toa xe. + Toa xe chạy đường 1435 mm là 8 toa xe. - Chủng loại toa xe khách: + Toa xe khách khổ 1000 mm có 8 chủng loại. + Toa xe khách khổ 1435 mm có 4 chủng loại. - Chất lượng toa xe: trong tổng số toa xe khách hiện có, số toa xe cũ chiếm 29%. Các loại xe cũ phần lớn tuổi thọ trên 30 năm, quá lạc hậu so với sự phát triển chung của thế giới và khu vực. Không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật chạy ở tốc độ lớn hơn 80 km/h. + Nhược điểm của toa xe cũ là kết cấu lạc hậu, mức độ chịu tải thấp không cho phép chạy ở tốc độ cao, không đáp ứng được yêu cầu vận dụng. +. Mặt khác, do kết cấu không phù hợp với công nghệ mới nếu khả năng lắp lẫn kém và khả năng lập tầu, cắt móc với đoàn tàu công nghệ cao kém gây khó khăn cho công tác vận dụng khai thác vận tải. Các loại toa xe khách ở Việt Nam chưa được tiêu chuẩn hoá, lại được nhập từ nhiều nước khác nhau nên rất phức tạp, quá nhiều chủng loại, loại hình gây rất nhiều khó khăn cho công tác quản lý vận dụng cũng như sửa chữa cải tạo, đóng mới. - Trang thiết bị toa xe khách nói chung còn lạc hậu, số lượng toa xe khách giường ngủ hay những tiện nghi sinh hoạt còn lạc hậu không kịp đáp ứng cho nhu cầu đi lại cũng như du lịch,tham quan. Nói chung, toa xe khách của Đường sắt Việt Nam hiện nay còn thiếu về số lượng, kém về chất lượng, không đồng bộ về chủng loại. Vì vậy, việc ra đời loại toa xe chất lượng cao, hiện đại, tiện lợi là nhu cầu thiết yếu trong tình hình hiện nay. 3. Tình hình thực tế và yêu cầu kỹ thuật của toa xe khách Từ năm 1989 đến nay, cùng với sự đổi mới của đất nước, ngành Đường sắt đã và đang tiến hành công cuộc đổi mới trong toàn ngành trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là từng bước hiện đại hoá toa xe khách. Trong quá trình cạnh tranh gay gắt giữa các phương tiện vận tải trong cả nước. Ngành Đường sắt chú trọng đến việc thu hút lượng khách đi tầu nhàm tăng doanh thu cho ngành. Việc nâng cao tốc độ chạy tàu, lắp đặt trang thiết bị tiện lợi, hiện đại, đảm bảo an toàn tuyệt đối đóng vai trò rất quan trọng. - Hành khách là đối tượng vận chuyển đặc biệt, nên ngoài việc đảm bảo an toàn tuyệt đối thì yêu cầu phục vụ phải cần được coi trọng và nâng cao thường xuyên để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hành khách. - Nhiệm vụ lớn của các nhà thiết kế và ngành Đường sắt là đưa toa xe có chất lượng cao về trang thiết bị, độ bền, kết cấu vào vận dụng sao cho: + Hành khách đi tầu phải được bảo đảm an toàn tuyệt đối. + Chất lượng phục vụ hành khách phải được nâng cao, các yêu cầu phục vụ hành khách được đáp ứng ngày càng tốt hơn. + Tiện nghi đầy đủ, thoải mái. + Tốc độ chạy tàu được nâng cao, đảm bảo tầu đi, đến đúng giờ. - Khẩn trương thay các toa xe đã sử dụng trên 20 năm để đảm bảo an toàn chạy tàu. Đồng thời đóng mới toa xe có trang thiết bị nội thất hiện đại, trang nhã, các tiện nghi phục vụ hành khách được nâng cao hơn.

doc16 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 10/06/2013 | Lượt xem: 1988 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế quy trình công nghệ chế tạo thùng toa xe khách, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi nãi ®Çu § Çu m¸y toa xe lµ mét ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn rÊt quan träng trong ngµnh §­êng s¾t nãi riªng vµ ngµnh Giao th«ng vËn t¶i nãi chung. Nã cã nhiÖm vô vËn chuyÓn mét khèi l­îng lín hµnh kh¸ch vµ hµng ho¸ l­u th«ng trong n­íc vµ quèc tÕ. Trong t×nh h×nh hiÖn nay, ph­¬ng tiÖn giao th«ng rÊt ®a d¹ng vµ phong phó víi nhu cÇu ®i l¹i ngµy cµng t¨ng cña ®¹i bé phËn d©n chóng. Sù ®ßi hái ngµy cµng cao vÒ chÊt l­îng phôc vô còng nh­ ®é an toµn tuyÖt ®èi, yªu cÇu cña ngµnh Giao th«ng vËn t¶i nãi chung vµ cña ngµnh §­êng s¾t nãi riªng lµ ®¸p øng ®­îc nh÷ng yªu cÇu ®ã. Mét trong nh÷ng c«ng viÖc hÕt søc quan träng cña ng­êi thiÕt kÕ lµ tÝnh to¸n kiÓm nghiÖm ®é bÒn toa xe, trong ®ã chñ yÕu lµ thïng xe, bÖ xe, ®éng lùc häc vµ ®é bÒn gi¸ chuyÓn. Sau n¨m n¨m häc d­íi m¸i tr­êng Giao th«ng vËn t¶i. §­îc sù d¹y dç nhiÖt t×nh cña c¸c thÇy vµ kh«ng ngõng phÊn ®Êu cña b¶n th©n, em ®· tÝch luü ®Çy ®ñ nh÷ng kiÕn thøc mµ Nhµ tr­êng ®Ò ra. Do vËy, víi ®Ò tµi “ThiÕy kÕ quy tr×nh c«ng nghÖ chÕ t¹o thïng toa xe kh¸ch” mµ Nhµ tr­êng giao cho,em muèn ®ãng gãp mét phÇn c«ng søc cña m×nh cho ngµnh §­êng s¾t nãi riªng vµ ngµnh Giao th«ng vËn t¶i nãi chung. ThiÕt kÕ tèt nghiÖp lµ c«ng viÖc cuèi cïng cña sinh viªn tr­íc khi rêi ghÕ tr­êng §¹i häc, lµ ®ît thùc tËp cuèi cïng tr­íc khi mang nh÷ng kiÕn thøc m×nh ®· häc ®­îc vµo ¸p dông trong thùc tÕ vµ nghiªn cøu khoa häc. Còng lµ dÞp em ®­îc lÇn n÷a cñng cè l¹i kiÕn thøc cña m×nh, gióp em cã mét ph­¬ng ph¸p t­ duy khoa häc ®óng ®¾n khi ra c«ng t¸c còng nh­ nghiªn cøu khoa häc. Trong qu¸ tr×nh lµm ®Ò tµi ®­îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy gi¸o h­íng dÉn PGS.TS Vò Duy Léc, còng nh­ c¸c thÇy gi¸o trong bé m«n §Çu m¸y toa xe, ®Ò tµi ®· hoµn thµnh theo ®óng thêi gian quy ®Þnh. MÆc dï em ®· cã nhiÒu cè g¾ng trong thu thËp tµi liÖu vµ t×m hiÓu thùc tÕ, nh­ng v× thiÕu kinh nghiÖm nªn kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong ®­îc sù ®¸nh gi¸, gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c« ®Ó ®Ò tµi cña em ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Mét lÇn n÷a em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o PGS.TS Vò Duy Léc, cïng c¸c thÇy trong tæ m«n §Çu m¸y toa xe ®· gióp ®ì em hoµn thµnh ®Ò tµi tèt nghiÖp nµy. Hµ Néi, ngµy th¸ng n¨m 2007 Sinh viªn thùc hiÖn Ng« M¹nh C­êng PhÇn më ®Çu Thùc tr¹ng ngµnh §­êng s¾t ViÖt Nam 1. H¹ tÇng c¬ së §­êng s¾t ViÖt Nam ra ®êi muén so víi thÕ giíi, nh­ng cho ®Õn nay còng ph¸t triÓn t­¬ng ®èi nhanh do sù quan t©m ®Çu t­ cña Nhµ n­íc vµ nhu cÇu ®i l¹i cña ng­êi d©n. §­êng s¾t n­íc ta cã mét trôc däc nèi liÒn ba miÒn B¾c – Trung – Nam. - Tæng chiÒu dµi chÝnh tuyÕn lµ 2523 km, gåm ba lo¹i khæ ®­êng: + Khæ 1000 mm cã t«nge chiÒu dµi lµ 2011Km chiÕm 84,5%. + Khæ 1435 mm cã tæng chiÒu dµi lµ 136 Km chiÕm 5,4% (khæ nµy cßn Ýt ®­îc vËn dông v× hÇu hÕt §Çu m¸y toa xe vËn dông ë n­íc ta thuéc khæ ®­êng 1000 mm). + Khæ lång 1435 mm vµ 1000 mm cã tæng chiÒu dµi lµ:256 Km chiÕm10,1%. Do nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c nhau (chiÕn tranh, thiªn tai, ®Çu t­ cßn thiÕu) nhiÒu tuyÕn ®­êng ®· xuèng cÊp kh«ng ®¸p øng ®­îc kh¶ n¨ng vËn dông. - ViÖc bè trÝ m¹ng l­íi ®­êng s¾t cßn ch­a phï hîp víi t×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ, vÒ møc ®é thu hót phèi kÕt hîp gi÷a c¸c ph­¬ng thøc vËn t¶i, tiªu chuÈn kü thuËt, trang thiÕt bÞ cho h¹ tÇng §­êng s¾t n­íc ta cßn ë møc thÊp vµ l¹c hËu. - Víi t×nh h×nh hiÖn nay, Nhµ n­íc ®· cã kÕ ho¹ch ®Çu t­ lín cho ngµnh §­êng s¾t víi kh¶ n¨ng ®ãng míi vµ nhËp c¸c ®Çu m¸y cã c«ng suÊt lín vËn dông cho ngµnh §­êng s¾t. VÒ mÆt qu¶n lý còng mang tÝnh chÊt quy m« lín, hy väng trong t­¬ng lai sÏ lµ ngµnh kh«ng thÓ thiÕu ®­îc trong lÜnh vùc Giao th«ng vËn t¶i. 2. C¸c lo¹i toa xe kh¸ch vËn dông ë ViÖt Nam. - Toa xe kh¸ch lµ mét trong nh÷ng lo¹i toa xe gãp phÇn quan träng trong vËn t¶i chuyªn trë hµnh kh¸ch. HiÖn t¹i tÝnh ®Õn n¨m 2005 co 902 toa xe khæ ®­êng 1000mm vµ 8 xe khæ ®­êng 1432mm Trong ®ã: + Toa xe ch¹y ®­êng 1000 mm lµ 902 toa xe. + Toa xe ch¹y ®­êng 1435 mm lµ 8 toa xe. - Chñng lo¹i toa xe kh¸ch: + Toa xe kh¸ch khæ 1000 mm cã 8 chñng lo¹i. + Toa xe kh¸ch khæ 1435 mm cã 4 chñng lo¹i. - ChÊt l­îng toa xe: trong tæng sè toa xe kh¸ch hiÖn cã, sè toa xe cò chiÕm 29%. C¸c lo¹i xe cò phÇn lín tuæi thä trªn 30 n¨m, qu¸ l¹c hËu so víi sù ph¸t triÓn chung cña thÕ giíi vµ khu vùc. Kh«ng ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt ch¹y ë tèc ®é lín h¬n 80 km/h. + Nh­îc ®iÓm cña toa xe cò lµ kÕt cÊu l¹c hËu, møc ®é chÞu t¶i thÊp kh«ng cho phÐp ch¹y ë tèc ®é cao, kh«ng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu vËn dông. +. MÆt kh¸c, do kÕt cÊu kh«ng phï hîp víi c«ng nghÖ míi nÕu kh¶ n¨ng l¾p lÉn kÐm vµ kh¶ n¨ng lËp tÇu, c¾t mãc víi ®oµn tµu c«ng nghÖ cao kÐm g©y khã kh¨n cho c«ng t¸c vËn dông khai th¸c vËn t¶i. C¸c lo¹i toa xe kh¸ch ë ViÖt Nam ch­a ®­îc tiªu chuÈn ho¸, l¹i ®­îc nhËp tõ nhiÒu n­íc kh¸c nhau nªn rÊt phøc t¹p, qu¸ nhiÒu chñng lo¹i, lo¹i h×nh g©y rÊt nhiÒu khã kh¨n cho c«ng t¸c qu¶n lý vËn dông còng nh­ söa ch÷a c¶i t¹o, ®ãng míi. - Trang thiÕt bÞ toa xe kh¸ch nãi chung cßn l¹c hËu, sè l­îng toa xe kh¸ch gi­êng ngñ hay nh÷ng tiÖn nghi sinh ho¹t cßn l¹c hËu kh«ng kÞp ®¸p øng cho nhu cÇu ®i l¹i còng nh­ du lÞch,tham quan. Nãi chung, toa xe kh¸ch cña §­êng s¾t ViÖt Nam hiÖn nay cßn thiÕu vÒ sè l­îng, kÐm vÒ chÊt l­îng, kh«ng ®ång bé vÒ chñng lo¹i. V× vËy, viÖc ra ®êi lo¹i toa xe chÊt l­îng cao, hiÖn ®¹i, tiÖn lîi lµ nhu cÇu thiÕt yÕu trong t×nh h×nh hiÖn nay. 3. T×nh h×nh thùc tÕ vµ yªu cÇu kü thuËt cña toa xe kh¸ch Tõ n¨m 1989 ®Õn nay, cïng víi sù ®æi míi cña ®Êt n­íc, ngµnh §­êng s¾t ®· vµ ®ang tiÕn hµnh c«ng cuéc ®æi míi trong toµn ngµnh trªn mäi lÜnh vùc, ®Æc biÖt lµ tõng b­íc hiÖn ®¹i ho¸ toa xe kh¸ch. Trong qu¸ tr×nh c¹nh tranh gay g¾t gi÷a c¸c ph­¬ng tiÖn vËn t¶i trong c¶ n­íc. Ngµnh §­êng s¾t chó träng ®Õn viÖc thu hót l­îng kh¸ch ®i tÇu nhµm t¨ng doanh thu cho ngµnh. ViÖc n©ng cao tèc ®é ch¹y tµu, l¾p ®Æt trang thiÕt bÞ tiÖn lîi, hiÖn ®¹i, ®¶m b¶o an toµn tuyÖt ®èi ®ãng vai trß rÊt quan träng. - Hµnh kh¸ch lµ ®èi t­îng vËn chuyÓn ®Æc biÖt, nªn ngoµi viÖc ®¶m b¶o an toµn tuyÖt ®èi th× yªu cÇu phôc vô ph¶i cÇn ®­îc coi träng vµ n©ng cao th­êng xuyªn ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng cao cña hµnh kh¸ch. - NhiÖm vô lín cña c¸c nhµ thiÕt kÕ vµ ngµnh §­êng s¾t lµ ®­a toa xe cã chÊt l­îng cao vÒ trang thiÕt bÞ, ®é bÒn, kÕt cÊu vµo vËn dông sao cho: + Hµnh kh¸ch ®i tÇu ph¶i ®­îc b¶o ®¶m an toµn tuyÖt ®èi. + ChÊt l­îng phôc vô hµnh kh¸ch ph¶i ®­îc n©ng cao, c¸c yªu cÇu phôc vô hµnh kh¸ch ®­îc ®¸p øng ngµy cµng tèt h¬n. + TiÖn nghi ®Çy ®ñ, tho¶i m¸i. + Tèc ®é ch¹y tµu ®­îc n©ng cao, ®¶m b¶o tÇu ®i, ®Õn ®óng giê. - KhÈn tr­¬ng thay c¸c toa xe ®· sö dông trªn 20 n¨m ®Ó ®¶m b¶o an toµn ch¹y tµu. §ång thêi ®ãng míi toa xe cã trang thiÕt bÞ néi thÊt hiÖn ®¹i, trang nh·, c¸c tiÖn nghi phôc vô hµnh kh¸ch ®­îc n©ng cao h¬n. CH¦¥NG 1 GiíI THIÖU C¸C LO¹I TOA XE KH¸CH Sö DôNG TR£N §­êng s¾t viÖt nam. 1.Tæng quan vÒ toa xe kh¸ch B¶ng thèng kª số lượng toa xe năm 2007 (B¶ng 1.1) Toa xe kh¸ch Số lượng hiện dïng 1. Toa xe 1.000m 910 - Xe ngủ mềm 128 - Xe ngủ cứng 160 - Xe ngồi mềm 146 - Xe ngồi cứng 280 - Xe ghế dọc 70 - Xe hàng cơm 50 - Xe hành lý 30 - Xe hành lý + MPĐ 48 2. Toa xe 1.435m 8 - Xe ngồi mềm - - Xe ghế ngang 2 - Xe ghế dọc 5 - Xe hành lý 1 - Xe hàng cơm - B¶ng sè liÖu vµ kÝch th­íc cña mét sè lo¹i toa xe vËn dông trªn ®svn (B¶ng 1.2&B¶ng 1.3) B¶NG KÝCH TH¦íc mét sè lo¹i toa xe kh¸ch vËn dông trªn ®svn (B¶ng 1.2) Toa xe vËn dông ChiÒu dµI toµn xe ChiÒu dµI thïng xe ChiÒu réng thïng xe ChiÒu cao mui xe ChiÒu cao sµn xe ChiÒu cao ®Çu ®Êm Cù ly cèi chuyÓn TX ghÕ mÒm 20676mm 20005mm 29000mm 3900mm 1100mm 825mm 14000mm TX gi­êng n»m mÒm 20676mm 20005mm 2900mm 3900mm 1100mm 835mm 14000mm Toa xe 2 tÇng 21000mm 29000mm 4100mm 2 ®Çu xe:1100mm phÇn gi÷a xe: + tÇngtrªn:2165mm +tÇng d­íi:290mm 15000mm B¶ng ®Æc ®iÓm cña mét sè lo¹i toa xe kh¸ch vËn dông trªn ®svn (B¶ng 1.3) Toa xe vËn dông thÐp thïng xe HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng h·m ®hkk TrÇn toa xe V¸ch ng¨n Tay n¾m kho¸ cöa Khung che giã ®Çu xe Tù nÆng T¶I träng Tèc ®é cÊu t¹o TX ghÕ mÒm Toµn th©n chÞu lùc TËp chung 220/380 VAC50Hz H·m tay kiÓu:trôc vÝt, Van h·m oelincon Lo¹i m¸y thÎmoking LRV-12 C«mpzit cao cÊp Gç d¸n,d¸n pèmica Lo¹i cao cÊp cña trung quèc KiÓu kÕt cÊu thÐp 35,5 TÊn 8,5 TÊn 100 Km/h TX gi­êng n»m mÒm Toµn th©n chÞu lùc TËp chung 220/380 VAC50Hz Dïng van h·m knorreksl Lo¹i m¸y thÎmoking LRV-10 C«mpzit cao cÊp Gç d¸n,d¸n pèmica Lo¹i cao cÊp cña trung quèc KiÓu kÕt cÊu thÐp 36 TÊn 8 TÊn 100 Km/h Toa xe 2 tÇng Toµn th©n chÞu lùc TËp chung 220/380 VAC50Hz H·m tõng gi¸ chuyÓn, van h·m ke1csl Lo¹i m¸y thÎmoking LRV-12 C«mpzit cao cÊp Gç d¸n,d¸n pèmica Lo¹i cao cÊp cña trung quèc KiÓu kÕt cÊu thÐp 40 TÊn 10 TÊn 100 Km/h 1.2. kÕt cÊu thÐp CñA TOA XE KÕt cÊu thÐp cña toa xe gi­êng n»m. H×nh 1.1: Kªt cÊu thÐp toa xe kh¸ch - KÕt cÊu thïng cña toa xe lµ lo¹i kÕt cÊu míi phï hîp víi viÖc l¾p ®Æt thiÕt bÞ m¸y l¹nh vµ ®iÒu hoµ kh«ng khÝ trªn nãc xe, lµ kÕt cÊu thÐp toµn th©n chÞu lùc. BÖ xe kh«ng cã xµ däc gi÷a ®­îc l¾p ghÐp theo kiÓu tæng thµnh b»ng ph­¬ng ph¸p hµn ®iÖn hå quang. - KÕt cÊu thÐp thïng xe bao gåm c¸c phÇn sau: + KÕt cÊu thÐp bÖ xe vµ sµn t«n + KÕt cÊu thÐp thµnh bªn 1 vµ bªn 2 + KÕt cÊu thÐp thµnh ®Çu 1 vµ ®Çu 2 + KÕt cÊu thÐp mui xe Bªn c¹nh ®ã cßn cã c¸c chi tiÕt phô cña bÖ xe, thµnh xe vµ mui xe ®Ó liªn kÕt víi c¸c bé phËn kh¸c cña toa xe vµ lµm cho kÕt kÊu cøng v÷ng h¬n phï hîp víi kÕt cÊu tæng thµnh toa xe. KÕt cÊu bÖ xe vµ sµn t«n H×nh 1.2: kÕt cÊu thÐp bÖ xe H×nh 1.3: KÕt cÊu thÐp sµn t«n BÖ toa xe lµ lo¹i bÖ kh«ng cã xµ däc gi÷a bao gåm: - 02 xµ ®Çu ngoµi b»ng t«n dËp dµy 10 mm - 02 xµ c¹nh b»ng thÐp h×nh - 04 thanh xµ kÐo b»ng thÐp h×nh . - 02 xµ gèi thÐp dµy 10 mm hµn thµnh hép vµ 18 thanh lµm b»ng t«n dËp h×nh ch÷ [. - C¸c xµ däc phô, xµ ngang phô, vµ chèng chÐo ®Ó t¨ng c­êng ®é cøng v÷ng cña bÖ xe. C¸c xµ cña bÖ xe ®­îc liªn kÕt víi nhau b»ng ph­¬ng ph¸p hµn ®iÖn. b. KÕt cÊu sµn xe: chia lµm hai phÇn - PhÇn b»ng t«n tÊm dµy 3 mm tõ xµ ®Çu ngoµi ®Õn xµ gèi. - PhÇn b»ng t«n dµy 2,5 mm, dËp g©n ë kho¶ng gi÷a hai xµ gèi g©n dËp cã d¹ng dËp sãng cao 32 mm theo chiÒu däc xe vµ ®­îc hµn liªn kÕt víi bÖ xe t¹o thµnh kho¶ng c¸ch hµn v÷ng ch¾c. c. KÕt cÊu thµnh bªn . (a) (b) H×nh 1.4:KÕt cÊu thÐp thµnh bªn H×nh 1.4a. KÕt cÊu thÐp thµnh B1 .4b. KÕt cÊu thÐp thµnh B2 Bao gåm khung thÐp vµ vá thÐp: - Khung thÐp thµnh bªn cã cét cöa vµ cét ®øng ë c¸c « cöa sæ. C¸c cét ®øng lµm b»ng t«n dµy 2,5 mm vµ ®­îc dËp g©n t¨ng ®é cøng theo däc chiÒu xe. ®Ó gi¶m øng suÊt tËp trung t¹i gãc c¸c lç khoÐt cöa sæ ®­îc lµm thµnh gãc l­în trªn R=120 mm. Khung thÐp vµ vá thÐp ®­îc hµn ghÐp ch¾c ch¾n vµ ®­îc liªn kÕt hµn víi bÖ xe. - Yªu cÇu kü thuËt cña thµnh xe + §é vång lªn cña thµnh bªn tõ 5 12 mm. + §é kh«ng vu«ng gãc cña cét thµnh xe víi mÆt bÖ xe kh«ng lín h¬n 1,5 mm. + Toµn bé thµnh bªn kh«ng ®­îc vªnh vÆn, kho¶ng c¸ch hai ®­êng chÐo gãc cña thµnh xe chªnh lÖch kh«ng qu¸ 5 mm. d. KÕt cÊu thÐp thµnh ®Çu. (a) (b) H×nh 1.5: KÕt cÊu thÐp thµnh dÇu (a)Thµnh ®Çu l¾p §HKK (b) Thµnh ®Çu kh«ng l¾p §HKK Bao gåm kÕt cÊu khung thÐp vµ vá thÐp. - Khung thÐp gåm hai cét ®Çu xe víi kÕt cÊu h×nh ch÷ nhËt hai cét bªn lµ thÐp ch÷ hai ®o¹n bªn lµ thÐp trªn cïng lµ vµnh mai L ngoµi ra cßn cã c¸c thanh ngang phô ®Ó t¨ng c­êng ®é cøng. Mét bé phËn cÊu thµnh quan träng cña khung thÐp thµnh ®Çu xe lµ khung che giã ®Çu xe ®­îc hµn víi hai cét ®øng h×nh hép vµ thanh ngang trªn t¹o cho thµnh ®Çu thªm cøng v÷ng. PhÝa ngoµi lµ t«n bäc dµy 2,5 mm ®­îc hµn ch¾c víi khung thÐp. C¸c ch©n cét thµnh ®Çu vµ vá thÐp thµnh ®Çu ®­îc liªn kÕt hµn víi bÖ xe e.KÕt cÊu thÐp mui xe. H×nh 1.6. KÕt cÊu thÐp mui xe - Gåm kÕt cÊu khung thÐp vµ vá thÐp. §Æc ®iÓm cña lo¹i toa xe cã ®iÒu hoµ kh«ng khÝ vµ kÕt cÊu thÐp mui xe ph¶i thiÕt kÕ ®Ó bè trÝ ®­îc m¸y ®iÒu hoµ kh«ng khÝ kiÓu nãc xe. - Khung thÐp mui xe bao gåm : C¸c vµnh mai cã mÆt c¾t h×nh Z. Vµnh mai h×nh Z ®­îc t¨ng cøng t«n dµy 2 mm h×nh Z ®Ó gh¸nh ®ì m¸y l¹nh vµ thïng n­íc mui xe. C¸c thanh däc mui h×nh Z vµ hai thanh däc c¹nh L . - T¹i chç trÇn b»ng ®ì m¸y l¹nh ë ®Çu xe bè trÝ c¸c xµ hép vµ . C¸c xµ cña khung thÐp mui ®­îc hµn ch¾c ch¾n vµ toµn bé ®­îc phñ tÊm thÐp dµy 2 mm. T«n mui xe ®­îc hµn ghÐp víi nhau b»ng mèi hµn liÒn ®Ó chèng dét n­íc vµ ®­îc hµn ghÐp víi khung thÐp b»ng hµn ph©n ®o¹n. ­u nh­îc ®iÓm cña thïng toa xe kh¸ch toµn thÐp kiÓu thµnh th¼ng. ¦u ®iÓm: - TÝnh chÞu lùc tèt - Kh«ng gian réng - Quy tr×nh c«ng nghÖ dÔ lµm h¬n thïng xe thµnh cong - Vá thÐp cã g©n gia c­êng ®Ó t¨ng ®é cøng v÷ng vµ chÞu lùc cña toa xe Nh­îc ®iÓm: - Khi gia c«ng vá thÐp ph¶i dËp g©n - VÖ sinh bÒ mÆt khã - Gi¸ trÞ thÈm mü h¬n vá xe thµnh cong - HÖ sè c¶n giã khi vËn hµnh lín h¬n thïng xe cong KÕt cÊu toa xe thµnh cong H×nh 1.7. KÕt cÊu toa xe thµnh cong ¦u nh­îc ®iÓm cña toa xe kh¸ch toµn thÐp kiÓu thµnh cong + ¦u ®iÓm: - DÔ dµng vÖ sinh toa xe - Gia c«ng bÒ mÆt sµn thµnh xe thuËn lîi, dÔ lµm - Khi vËn hµnh gi¶m ®­îc søc c¶n cña giã - Cã gi¸ trÞ thÈm mü h¬n thïng xe thµnh ph¼ng + Nh­îc ®iÓm: - Trang trÝ néi thÊt khã kh¨n phøc t¹p, v× vËy ph¶i gia c«ng trô theo d¹ng cong. - Do h×nh d¹ng cong nªn vá thÐp còng ph¶i uèn cong - PhÇn s¸t d­íi bÖ xe rÊt dÔ bÞ ®äng n­íc lµm rØ môc vá t«n. - Thïng xe thµnh cong cã miÖng xe nhá h¬n bÖ xe cña toa kiÓu thµnh th¼ng. - BÖ xe cã xµ däc c¹nh cã kÕt cÊu kh¸c nhau * Tõ ­u vµ nh­îc ®iÓm cña hai lo¹i thïng xe trªn ta thÊy kiÓu xe thµnh th¼ng cã tÝnh ­u viÖt h¬n v×: - Quy tr×nh gia c«ng chÕ t¹o dÔ dµng h¬n cho nªn t¨ng ®­îc n¨ng suÊt. - TÝnh chÞu lùc cao do toµn th©n xe chÞu lùc cßn cã vá thÐp còng tham gia chÞu lùc. - Do kh«ng gian réng nen t¹o sù tho¶i m¸i cho hµnh kh¸ch h¬n. ChÝnh v× ­u ®iÓm nµy cho nªn kiÓu lo¹i thïng toa xe kh¸ch toµn thÐp kiÓu thµnh th¼ng ®ang ®­îc ¸p dông vµ vËn hµnh réng r·i. Tõ ®ã ta cã thÓ nhËn thÊy viÖc chän chÕ t¹o khung toa xe kh¸ch kiÓu thµnh th¼ng kh«ng cã xµ däc gi÷a hiÖn nay ë n­íc ta lµ hîp lý phï hîp víi c«ng nghÖ chÕ t¹o cña nhµ m¸y chÕ t¹o toa xe trong n­íc.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docCI(LOI NOI DAU).doc
 • dwgbe xe(xong).dwg
 • docCII (TM CHINH).doc
 • docCIII (TM CHINH).doc
 • dwgCTiet be xe.dwg
 • dwgctiet phu TDAU.dwg
 • dwgCTiet phu thanh.dwg
 • dwgkc thep thung(xong).dwg
 • dwgkhung ten.dwg
 • dwgMui(xong).dwg
 • dwgsan thep.dwg
 • docSo do lap rap thung xe.doc
 • docSo do QTCNCT thung xe.doc
 • dwgt dau.dwg
 • dwgthanh ben(xong).dwg
 • dwgthanh dau(xong).dwg
 • dwgton san.dwg
 • dwgtong khach(xong).dwg
 • dwgvo t mui.dwg