Tiểu luận Môn kinh tế học giáo dục

Qua sự phân tích trên ta thấy thương mại hóa giáo dục ta thấy không có gì xấu xa mà hơn thế nữa đã góp phần đưa đất nước phát triển trong xu thế toàn cầu hóa. Vấn đề còn lại là tìm biện pháp vận hành mô hình này một cách hiệu quả. Trước tiên cần thay đổi nhận thức xã hội về quan điểm thị trường và một số khái niệm như tư nhân, lợi nhuận, cạnh tranh, hàng hóa. Hện nay cách nhìn nhận về vấn đề này thiếu chính xác và còn nhiều thành kiến. Xây dựng hành lang pháp lý bình đẳng và cho phép mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư cho sự nghiệp giáo dục Xây dựng và tạo điều kiện cho các tổ chức tham gia vào việc đánh giá chất lượng giữa các đơn vị giáo dục - đào tạo một cách công bằng, chính xác Xây dựng các chính sách xã hội cho sinh viên nghèo và chính sách khuyến khích đầu tư giáo dục ở vùng miền xa, có trình độ phát triển thấp.

pdf13 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 06/12/2013 | Lượt xem: 3849 | Lượt tải: 16download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Môn kinh tế học giáo dục, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfkth_hao_7869.pdf
Luận văn liên quan