Tiểu luận Nguyên lý Mac - Lê nin Vấn đề tôn giáo trong tiến trình xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Trong đời sống tinh thần của con người tôn giáo luôn đóng một vai trò nhất định. Cùng với tiến trình phát triển của lịch sử loài người, tôn giáo ra đời và trở thành một hiện tượng xã hội. Có nhiều tôn giáo khác nhau trên thế giới nhưng nhìn chung mọi tôn giáo đều hướng tới con người với những giá trị tốt đẹp. Chủ nghĩa cộng sản không phủ nhận tuyệt đối tôn giáo mà dung hòa tôn giáo trong đời sống, chính trị, xã hội để phát triển. Ở nước ta cũng vậy, tôn giáo đóng vai trò nhất định trong đời sống tinh thần. Nhìn chung mọi giáo lý của các tôn giáo đều chứa đựng tính nhân văn sâu sắc.

pdf21 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 31/01/2013 | Lượt xem: 8673 | Lượt tải: 50download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Nguyên lý Mac - Lê nin Vấn đề tôn giáo trong tiến trình xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfTieu-luan-nguyen-ly-Mac-Le-nin-Van-de-ton-giao-trong-tien-trinh-xay-dung-xa-hoi-chu-nghia-o-Viet-Nam.pdf
Luận văn liên quan