Tiểu luận Sáng kiến kinh nghiệm, kết thúc khóa bồi dưỡng cán bộ quản lý nhà nước, chương trình chuyên viên - Quản lý giáo dục - Một số biện pháp quản lý sử dụng thiết bị dạy học

Xuất phát từ các cơ sở khoa học và phân tích thực trạng quản lý và sử dụng TBDH ở Trường THPT Phù Lưu, đề tài đã đề xuất và lý giải một số biện pháp quản lý và sử dụng thiết bị dạy học ở Trường THPT Phù Lưu, tỉnh Tuyên Quang. Như vậy mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài đã hoàn thành. 2. Đề tài tập trung nghiên cứu và đề xuất ba biện pháp quản lý và sử dụng thiết bị dạy học: 2.1. Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, kỹ năng sử dụng cho cán bộ, giáo viên và học sinh trong việc quản lý và sử dụng thiết bị dạy học. 2.2. Chỉ đạo sự phối hợp hoạt động giữa các bộ phận: Ban Giám hiệu, tổ chuyên môn, cán bộ phòng thí nghiệm, giáo viên, học sinh trong quản lý và sử dụng TBDH. 2.3. nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ phòng thí nghiệm. 3. Tuy đề tài đã nghiên cứu hết sức nghiêm túc, đề xuất một số biện pháp mang tính ứng dụng, nhưng còn nhiều biện pháp chưa có điều kiện đề cập đến. Đây chính là phương hướng nghiên cứu tiếp của đề tài.

doc36 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 31/01/2013 | Lượt xem: 3626 | Lượt tải: 19download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Sáng kiến kinh nghiệm, kết thúc khóa bồi dưỡng cán bộ quản lý nhà nước, chương trình chuyên viên - Quản lý giáo dục - Một số biện pháp quản lý sử dụng thiết bị dạy học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDownload sáng kiến kinh nghiệm, tiểu luận kết thúc khóa bồi dưỡng cán bộ quản lý nhà nước, chương trình chuyên viên-quản lý giáo dục- Một số biện pháp.doc
Luận văn liên quan