Tìm hiểu ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng thực vật lên sự tạo saponin cây đảng sâm Việt Nam codonopsis javanica blume nuôi cấy in- Vitro

TÌM HIỂU ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG THỰC VẬT LÊN SỰ TẠO SAPONIN CÂY ĐẢNG SÂM VIỆT NAM CODONOPSIS JAVANICA BLUME NUÔI CẤY IN- VITRO NGUYỄN KIỀU UYÊN VI Trang nhan đề Lời cảm ơn Mục lục Danh mục các bảng Mở đầu Phần tổng quan tài liệu Phần vật liệu - phương pháp Phần kết quả Phần thảo luận Phần kết luận và đề nghị Tài liệu tham khảo Phụ lục

pdf10 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2607 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tìm hiểu ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng thực vật lên sự tạo saponin cây đảng sâm Việt Nam codonopsis javanica blume nuôi cấy in- Vitro, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf6.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf11.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • jpgNguyenKieuUyenVi.jpg
Luận văn liên quan