Tìm hiểu quy trình quản lí chất thải rắn trên địa bàn huyện Đạ Tẻh

Một số chất thải rắn có độ thu gom không được nhiều, đa số người dân tại các thôn, xóm nằm cách xa Trung Tâm Thị Trấn tự xử lý. Một số phương tiện thu gom chất thải rắn sinh hoạt vẫn chưa thật sự đảm bảo tốt hiệu quả . Khu vực thu gom rác chưa thực sự đạt hiệu quả cao, chưa mở rộng được địa bàn thu gom.

ppt19 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 24/10/2013 | Lượt xem: 1917 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tìm hiểu quy trình quản lí chất thải rắn trên địa bàn huyện Đạ Tẻh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG TÌM HIỂU QUY TRÌNH QUẢN LÍ CHẤT THẢI RẮN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẠ TẺH GVHD: T.S LÊ HÙNG ANH NỘI DUNG GIỚI THIỆU VỀ HUYỆN ĐẠ TẺH GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM QUẢN LÍ VÀ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG HUYỆN ĐẠ TẺH TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI RẮN PHƯƠNG PHÁP XỬ LÍ CHẤT THẢI RẮN THIẾT KẾ BÃI CHÔN LẤP KẾT LUẬN GIỚI THIỆU VỀ HUYỆN ĐẠ TẺH ĐIềU KIệN KT-XH VÀ Sự PHÁT TRIểN DÂN Số CủA HUYệN Đạ TẻH Điều kiện kinh tế : Huyện Đạ Tẻh có số dân trung bình 44.000 người với mật độ trung bình vào khoảng 92 người/km2. Tỉ lệ tăng dân số tự nhiên của huyện luôn duy trì ở mức 1,2%. Qua quá trình khảo sát và tìm hiểu thực tế lượng rác thải từ các năm 2004 đến 2007 được thu gom: Năm 2004:2.500m3/năm Năm 2005:3.200m3/năm Năm 2006:3.800m3/năm Năm 2007:4.500m3/năm Điều kiện dân số: LƯợNG RÁC THU GOM HÀNG NĂM (M3/NĂM) Nguồn:Tài liệu tổng hợp của Uỷ Ban Nhân Dân huyện Đạ Tẻh_Đội QLĐT&CTCC SƠ ĐỒ TỔ CHỨC NGUồN PHÁT SINH CHấT THảI RắN (CTR) TRÊN ĐịA BÀN HUYệN Đạ TẻH. TÁC HạI CủA CHấT THảI RắN CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN Đạ TẻH VớI VấN Đề QUảN LÍ RÁC THảI HIệN NAY Tính bình quân lượng chất thải tạo ra trên điạ bàn Huyện là 12.3m3/ngày. Chất thải hữu cơ tại Huyện Đạ Tẻh chiếm khoảng 75 đến 85% lượng chất thải rắn. Việc thu thập và tái chế các loại chất thải có thể bán được như giấy, bìa carton, nhựa, nhôm và các kim loại thải khác được thu gom và tái chế. Việc đề xuất một công nghệ thích hợp để xử lý các chất hữu cơ thành thức ăn hữu cơ hoặc phân bón sinh học chất lượng cao, thay thế được phân bón hóa học. Dự BÁO LƯợNG RÁC PHÁT SINH ĐếN NĂM 2020 THÀNH PHầN CHấT THảI RắN TạI HUYệN Đạ TẻH Nguồn:Nhóm thực tập_4h30’ ngày 26/2/2011 Thiết kế bãi chôn lấp VậN HÀNH BÃI CHÔN LấP Tiến hành chôn lấp Phương pháp chôn rác Quy trình xử lí PHụC HồI VÀ Sử DụNG LạI BÃI CHÔN LấP Bãi chôn lấp khi kết thúc vận hành tạo thành các đồi rác cao trung bình 8-10m có lớp đất che phủ dày 0,6m có thể sử dụng vào mục đích trồng cây. Việc kiểm soát nước mặt, nước ngầm, khí ga và theo dõi độ sụt lún của bãi được tiếp tục thực hiện sau khi đóng bãi và duy trì ít nhất 10 năm. Việc kiểm tra ô nhiễm nước ngầm và độ sụt lún được tiến hành 1 năm/lần. Hiện bãi chôn lấp đã sử dụng được khoảng 16% tổng diện tích. KếT LUậN Một số chất thải rắn có độ thu gom không được nhiều, đa số người dân tại các thôn, xóm nằm cách xa Trung Tâm Thị Trấn tự xử lý. Một số phương tiện thu gom chất thải rắn sinh hoạt vẫn chưa thật sự đảm bảo tốt hiệu quả . Khu vực thu gom rác chưa thực sự đạt hiệu quả cao, chưa mở rộng được địa bàn thu gom. Bãi rác vẫn còn thô sơ, chưa xây dựng để trở thành bãi rác hợp vệ sinh, số công nhân vận hành bãi rác chưa đủ. Hố chôn lấp chưa đảm bảo an toàn gây ảnh hưởng tới nguồn nước ngầm. Công tác vận động người dân tham gia vào chương trình phân loại tại nguồn và đóng phí thu gom vẫn còn rất khó khăn, khó vận động. Có một số tác động tiêu cực ảnh hưởng đến môi trường như: làm suy giảm chất lượng nguồn nước mặt, nước ngầm, ô nhiễm không khí.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptđề tài - TÌM HIỂU QUY TRÌNH QUẢN LÍ CHẤT THẢI RẮN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẠ TẺH.ppt
Luận văn liên quan