Tình hình thực hiện năng suất lao động trong ngành thương mại ở nước ta hiện nay

PHẦNMỞĐẦU Trong quá trình hoạt động sản xuất cũng như¬ trong quá trình phát triển nền kinh tế, một trong những công việc quan trọng là làm thế nào để nâng cao được năng suất lao động, vấn đề này không chỉ làđiều kiện quan trọng của riêng một công ty một xí nghiệp mà là vấn đề chung liên quan đến toàn xã hội. Đối với mọi hoạt động kinh doanh, năng suất lao động luôn là vấn đềđược đề cập, quan tâm hàng đầu bởi vì nóảnh hư¬ởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Hoạt động kinh doanh thư¬ơng mại cũng không nằm ngoài quy luật ấy mặc dù hình thức có thể khác với hoạt động sản xuất, như¬ng bản chất thì không khác nhau, đều muốn đạt đ¬ược những lợi nhuận tối đa do hoạt động kinh doanh mang lại, hay nói cách khác là hiệu quả sử dụng vốn càng cao càng tốt. Ngoài những ý nghĩa mà nó mang lại cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ấy, nó còn cóý nghĩa vô cùng to lớn đối với quá trình tái sản xuất xã hội, và còn góp phần tăng năng suất lao động xã hội. Bên cạnh những ý nghĩa vô cùng to lớn đó thì cũng có nhiều nhân tố quan trọng ảnh h¬ưởng đến năng suất lao động trong kinh doanh thư¬ơng mại mà cần phải khắc phục để cho việc tăng năng suất lao động trong hoạt động kinh doanh thư¬ơng mại đạt hiệu quả cao nhất. Tăng năng suất lao động trong kinh doanh th¬ương mại cũng có nghĩa là tăng tốc độ chu chuyển của đồng vốn, tăng tốc độ chu chuyển vốn kinh doanh cũng có nghĩa là tăng hiệu quả sử dụng đồng vốn, dẫn đến tăng lợi nhuận doanh nghiệp, mà mục đích quan trọng nhất của hoạt động kinh doanh là lợi nhuận, lợi nhuận tăng thì doanh nghiệp kinh doanh phát triển dẫn đến doanh nghiệp sẽ ngày càng phát triển hơn. MỤCLỤC A- Phần mởđầu B- Phần Nội Dung I - ý nghĩa và biện pháp nâng cao năng suất lao động trong hoạt động kinh doanh thưng mại. 1, Bản chất kinh tế , Chức năng , ý nghĩa ngành thương mại a. Bản chất kinh tế. b. Chức năng thương mại c. ý nghĩa II- Tình hình thực hiện năng suất lao động trong ngành thương mại ở nước ta hiện nay: III- Biện Pháp. C. Phần kết luận

docx12 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 2326 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tình hình thực hiện năng suất lao động trong ngành thương mại ở nước ta hiện nay, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHẦN MỞ ĐẦU Trong quá trình hoạt động sản xuất cũng như trong quá trình phát triển nền kinh tế, một trong những công việc quan trọng là làm thế nào để nâng cao được năng suất lao động, vấn đề này không chỉ là điều kiện quan trọng của riêng một công ty một xí nghiệp mà là vấn đề chung liên quan đến toàn xã hội. Đối với mọi hoạt động kinh doanh, năng suất lao động luôn là vấn đề được đề cập, quan tâm hàng đầu bởi vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Hoạt động kinh doanh thương mại cũng không nằm ngoài quy luật ấy mặc dù hình thức có thể khác với hoạt động sản xuất, nhưng bản chất thì không khác nhau, đều muốn đạt được những lợi nhuận tối đa do hoạt động kinh doanh mang lại, hay nói cách khác là hiệu quả sử dụng vốn càng cao càng tốt. Ngoài những ý nghĩa mà nó mang lại cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ấy, nó còn có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với quá trình tái sản xuất xã hội, và còn góp phần tăng năng suất lao động xã hội. Bên cạnh những ý nghĩa vô cùng to lớn đó thì cũng có nhiều nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến năng suất lao động trong kinh doanh thương mại mà cần phải khắc phục để cho việc tăng năng suất lao động trong hoạt động kinh doanh thương mại đạt hiệu quả cao nhất. Tăng năng suất lao động trong kinh doanh thương mại cũng có nghĩa là tăng tốc độ chu chuyển của đồng vốn, tăng tốc độ chu chuyển vốn kinh doanh cũng có nghĩa là tăng hiệu quả sử dụng đồng vốn, dẫn đến tăng lợi nhuận doanh nghiệp, mà mục đích quan trọng nhất của hoạt động kinh doanh là lợi nhuận, lợi nhuận tăng thì doanh nghiệp kinh doanh phát triển dẫn đến doanh nghiệp sẽ ngày càng phát triển hơn. PHẦN NỘI DUNG I - Y nghĩa và biện pháp nâng cao năng suất lao động trong hoạt động kinh doanh thương mại 1. Bản chất kinh tế, chức năng và ý nghĩa của ngành thương mại. Đối với bất kỳ hiện tượng kinh tế nào để phân tích và đưa ra những giải pháp nhằm ngăn chặn những hậu quả xấu, hay phát huy những thế mạnh, thì trước hết phải nắm bắt được bản chất của hiện tượng cùng với quy luật mà nó đang vận hành. Để nắm bắt nội dung: ý nghĩa và biện pháp nâng cao năng suất lao động trong hoạt động thương mại một cách hoàn thiện trước hết ta cần tìm hiểu bản chất kinh tế và chức năng của ngành thương mại. a. Bản chất kinh tế Thương mại luôn gắn liền với hoạt động sản suất lưu thông hàng hoá ngay từ khi nền sản xuất hàng hoá ra đời đã xuất hiện thương mại dưới nhiều chức năng khác nhau. Hơn nữa "hoạt động thương mại vừa chịu sự chi phối của các quy luật của nền sản xuất hàng hoá vừa chịu sự chi phối của các quy luật kinh tế vốn có của mỗi một chế độ xã hội - chính trị mà hoạt động thương mại đang hoạt động". mặc dù đã trải qua nhiều phương thức sản xuất khác nhau gắn liền với nhiều chế độ xã hội, nhưng bản chất của hoạt động thương mại thì không hề thay đổi, mặc dù nó tồn tại dưới nhiều định nghĩa khác nhau nhưng đã được rút ra với một quan điểm chung nhất là: " Tìm kiếm lợi nhuận bằng đáp ứng nhu cầu của sản xuất và đời sống thông qua mua - bán hàng hóa, dịch vụ trên thị trờng theo quy luật giá trị, tự do bình đẳng..". Mặc dù tuân theo quy luật giá trị nhưng hoạt động thương mại vẫn mang lại lợi nhuận, bản chất của lợi nhuận thương mại không phải do lừa đảo hay mua rẻ bán đắt mà thực chất của lợi nhuận thương mại là một phần giá trị thặng dư được sinh ra trong quá trình sản xuất, được nhà tư bản sản xuất nhượng cho để thực hiện việc lưu thông hàng hoá bằng cách bán cho thương nhân thấp hơn giá cả thị trường để nhà thương nghiệp bán theo giá cả thị trường, vậy hoạt động thương mại vẫn tuân theo quy luật giá trị. Như vậy hoạt động thơng mại (thuần tuý) không sáng tạo ra giá trị và không được tính thêm vào giá cả hàng hoá khi tham gia lưu thông. Nhưng ngoài hình thức tổ chức lưu thông thuần tuý thương mại còn có chức năng tiếp tục quá trình sản xuất trong lưu thông, liệu gắn với chức năng này thì giá trị của hàng hoá có thay đổi hay không ?Câu hỏi này sẽ được trả lời khi ta nghiên cứu chức năng của ngành thương mại. b. Chức năng của ngành Thương Mại Mỗi thành phần kinh tế khi tham gia hoạt động trên thị trường đều có những chức năng khác nhau, hoạt động thương mại cũng vậy có hai chức năng cơ bản sau: Đầu tiên ta quan tâm đến là chức năng tổ chức lưu thông hàng hoá không làm thay đổi giá trị của hàng hoá, hay nói cách khác là chức năng (lưu thông thuần tuý), quá trình này không sáng tạo ra giá trị của hàng hoá mà chỉ thực hiện nhiệm vụ tổ chức lưu thông hàng hoá chuyển hoá các hình thái giá trị của hàng hoá, tức là giúp cho hàng hoá thực hiện được giá trị và giá trị sử dụng bởi vì chỉ có thông qua tiêu dùng, hàng hoá mới thực sự là hàng hoá, thông qua tiêu dùng hàng hoá thực hiện được giá trị và giá trị sử dụng, học thuyết kinh tế Mác cho rằng "giá trị sử dụng của hàng hoá không phải là giá trị sử dụng cho người sản xuất mà là giá trị sử dụng cho xã hội". Lưu thông thuần tuý là chức năng cơ bản của ngành thương mại chính vì vậy mà chi phí lưu thông thuần tuý thường lớn hơn chi phí lưu thông để tiếp tục quá trình sản xuất. Nhưng chi phí lưu thông để tiếp tục quá trình sản xuất cũng rất quan trọng không thể thiếu được trong quá trình lưu thông, nhưng không phải hoạt động lưu thông nào cũng cần phải tiếp tục sản xuất, mà hoạt động này chỉ làm hoàn thiện thêm cho sản phẩm dựa trên những tính năng cơ bản mà hoạt động sản xuất đã tạo ra cho sản phẩm nhằm giúp cho việc lưu thông dễ dàng hơn. Vậy chức năng tiếp tục quá trình sản xuất làm nhiệm vụ gì? Sau quá trình sản xuất hàng hoá đi vào lưu thông để cho hoạt động lưu thông diễn ra một cách bình thường đối với một số loại hàng hoá cần thiết phải có những chi phí lưu thông được tính là chi phí lưu thông tiếp tục quá trình sản xuất như chia nhỏ, đóng gói, bảo quản, bảo hành, nhãn mác những khâu này không những bảo toàn được giá trị của hàng hóa mà còn tạo ra giá trị mới cho hàng hoá nhằm hoàn thiện thêm cho hàng hoá chính vì vậy mà nó sáng tạo thêm giá trị của hàng hoá và được tính vào giá cả sản xuất của hàng hoá khi bán trên thị trường. c. Y nghĩa việc nâng cao năng suất lao động trong hoạt động kinh doanh Thương Mại. Sau khi đã tìm hiểu được bản chất kinh tế và chức năng của ngành Thương Mại, ta tiếp tục với việc tìm hiểu ý nghĩa của việc nâng cao năng suất lao động trong ngành Thương Mại. Để nắm bắt rõ hơn vấn đề này trước hết ta cần phải hiểu năng suất lao động là gì?. "Năng suất lao động là năng lực để thực hiện một khối lượng công việc trong một khoảng thời gian nhất định". Nhưng vấn đề ta cần tìm hiểu ở đây là tăng năng suất lao động trong ngành Thương Mại. Vậy tăng năng suất lao động Thương Mại là gì ?. "Tăng năng suất lao động trong ngành Thương Mại là khối lượng hàng hoá, mức lưu chuyển hàng hoá, số lượng sản phẩm chế biến bình quân trên một nhân viên Thương Mại không ngừng tăng lên". Và để tìm hiểu ý nghĩa tăng năng suất lao động ta phải tìm hiểu vấn đề cơ bản năng suất lao động và tăng năng suất lao động là gì ?. Từ khái niệm trên ta thấy rằng tăng năng suất lao động Thương Mại cũng có nghĩa hiệu quả lao động của người công nhân tăng lên điều đó có nghĩa là hiệu quả sử dụng lao động cũng tăng lên, hiệu quả lao động của người công nhân tăng dẫn đến việc không cần thiết phải có nhiều công nhân lao động trong một công ty kinh doanh Thương Mại, từ đó giảm được chi phí giành cho người lao động, nhưng vẫn giữ được hiệu quả của công việc kinh doanh. Đây là nhân tố quan trọng để giảm được chi phí trong lưu thông. Tăng năng suất lao động Thương Mại cũng có nghĩa là mức độ chu chuyển hàng hóa cũng tăng lên, đây là yếu tố quan trọng giúp tăng tốc độ chu chuyển của đồng vốn. Số vòng tăng lên trên một đơn vị thời gian không đổi điều này giúp cho nhà kinh doanh giảm được chi phí cho việc bảo quản, bảo dưỡng, chi phí kho hàng, tăng hiệu quả sử dụng kho ". Như vậy rõ ràng tăng năng suất lao động giảm được chi phí cho lưu thông, nói cách khác giảm được chi phí trên một đơn vị hàng hoá trong một vòng vận động của đồng vốn. Giảm được chi phí cũng có nghĩa giảm được một khoản tiền không cần thiết cho lưu thông nhưng vẫn giữ được hiệu suất của việc bán sản phẩm. Như vậy giảm chi phí tức là tăng được lợi nhuận cho việc kinh doanh của doanh nghiệp Thương Mại, mà mục đích của kinh doanh chính là lợi nhuận, vì vậy mà tăng năng suất lao động là tiền đề và là mục tiêu của các nhà kinh doanh Thương Mại để đạt được lợi nhuận cao. Xã hội phát triển dẫn đến nhu cầu về đời sống xã hội nói chung ngày càng tăng. Trong Thương Mại cũng vậy tăng năng suất lao động dẫn đến tăng lợi nhuận, nhu cầu của người lao động cũng tăng dẫn đến đòi hỏi phải có thu nhập cao hơn để tái sản xuất sức lao động cho xã hội. Lợi nhuận cao dẫn đến điều kiện lao động cũng phải được cải thiện, bởi vì mỗi người lao động đều có nhu cầu làm việc trong những điều kiện tốt nhất, bảo đảm an toàn, môi trường lao động phù hợp để tạo ra hiệu quả lao động tốt nhất nhằm mang lại tối đa lợi nhuận cho nhà kinh doanh. Điều kiện làm việc được cải thiện là điều tất yếu vì nó thoả mãn nhu cầu của người lao động được làm việc trong điều kiện tốt, và cũng thoả mãn nhu cầu lợi nhuận của nhà kinh doanh. II, Tình hình thực hiện năng suất lao động trong ngành Thương Mại ở nước ta hiện nay : Hiện nay, nước ta đang đứng trước ngưỡng cửa của hội nhập thế giới, tức là đang đứng trước nhiều khó khăn thách thức, để giành được những thắng lợi nhất định giữ vững được vị thế của mình trên thị trường thì buộc các doanh nghiệp phải hết sức nỗ lực, kể cả các doanh nghiệp sản xuất cũng như các doanh nghiệp kinh doanh Thương Mại buộc phải tìm mọi cách nâng cao được khả năng cạnh tranh của mình trên thị trường trong nước, cũng như trên thị trường thế giới. Điều này làm cho các doanh nghiệp phải bắt tay vào công cuộc cải cách mới phát huy thế mạnh vốn có, phát huy nội lực, tìm nguồn cung cấp mới để có hiệu quả tối ưu cho kinh doanh, mà nâng cao năng suất lao động là điều kiện hết sức cần thiết để nâng cao khả năng cạnh tranh của mình trên thị trường. Vì vậy mà gần đây việc thực hiện nhiều chiến lược kinh doanh mới được đề cao và đẩy mạnh, tuy nhiên theo thống kê thì các doanh nghiệp nhà nước còn chậm hơn so với các doanh nghiệp tư nhân trong việc nâng cao năng suất lao động, cải tiến kỹ thuật bởi vì đối với mỗi doanh nghiệp tư nhân thì lợi ích kinh tế được đặt lên hàng đầu vì vậy mà mỗi doanh nghiệp ra sức cải tiến phương thức phục vụ cũng như phương thức sản xuất nhằm đạt hiệu quả kinh tế cao nhất, mặc dù thường có nhiều khó khăn về vốn, còn đối với doanh nghiệp nhà nước thì công việc cải cách lại gặp phải nhiều những khó khăn khác như không chịu thay đổi phương thức làm việc, làm việc theo thói quen cũ, muốn được "an phận" làm ăn không muốn động chạm đến nhiều những vấn đề phức tạp khác chính vì vậy nhiều khi dẫn đến tình trạng bảo thủ không muốn cải cách phương thức làm việc, không phát huy được tính sáng tạo trong công việc. Mặc dù vậy nhưng hiện nay tình hình thực hiện cải cách đã diễn ra thường xuyên và liên tục hơn nhưng vẫn chưa đảm bảo được 100% doanh nghiệp nhà nước đều tham gia cải cách nâng cao năng suất lao động trong hoạt động kinh doanh của mình, nhằm hướng tới hai chỉ tiêu là số lượng và chất lượng. Để đạt được những mục tiêu đề ra và nâng cao vị thế của mình trên thị trường, để vững tin bước vào tương lai với xu thế hội nhập đang đến gần, để đạt được điều đó thì hoạt động thương mại cũng phải hết sức chú trọng đến việc lập kế hoạch và chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp của mình, đồng thời Bộ Thương Mại cũng cần phải có những chính sách hợp lý đối với việc quản lý cũng như thúc đẩy phát triển hoạt động kinh doanh thương mại bằng nhiều chính sách ưu tiên phát triển khác nhau. Nhằm đa thương mại đến những bước phát triển mới giữ vị thế quan trọng trong nền kinh tế mang lại thu nhập cho người kinh doanh và mang lại sự phát triển cho nền kinh tế. III, Biện pháp. Trong bất cứ hoạt động nào của kinh doanh đều có nhiều nhân tố trực tiếp, gián tiếp, nhân tố khách quan, nhân tố chủ quan ảnh hưởng đến hoạt động đó, những nhân tố đó đều là những nhân tố quan trọng cản trở công cuộc phát triển của hoạt động, nhưng điều quan trọng hơn cả là ta phải tìm hiểu đánh giá được bản chất của các nhân tố ấy để tìm ra những biện pháp để khắc phục, ngăn chặn nhằm mang lại những điều kiện tốt nhất cho định hướng phát triển của mình . Khi xét đến nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh người ta thường hay nhắc tới quan hệ cung cầu hàng hoá trên thị trờng. Cung cầu hàng hoá càng phát triển thì tăng năng suất lao động trong hoạt động kinh doanh thương mại càng phát triển. Năng suất lao động được tính bằng số lượng lưu chuyển sản phẩm trên một nhân viên vì vậy mà cung cầu càng phát triển thì lưu thông hàng hoá càng có điều kiện để thực hiện giá trị và giá trị sử dụng nhanh hơn bởi vì cung tăng thì thúc đẩy cầu làm cho cầu phát triển. Nhu cầu tăng là điều kiện lý tưởng để hàng hoá được lưu thông, và rút ngắn thời gian lu thông, như vậy là khối lợng sản phẩm lưu thông trên một nhân viên càng tăng có nghĩa là năng suất lao động tăng, như vậy cung cầu hàng hoá trên thị trường có tác động rất lớn đến năng suất lao động trong hoạt động kinh doanh, muốn nâng cao được năng suất lao động thì bằng nhiều biện pháp phải kích thích được cung cầu phát triển. Tác động của yếu tố cung cầu là không nhỏ đến mọi doanh nghiệp, quy luật cung cầu là quy luật rất cơ bản trong nền kinh tế nhưng trong hoạt động thương mại chỉ xét đến yếu tố cung cầu thôi thì chưa đủ, ngoài ra còn nhiều những yếu tố khác ảnh hưởng đến năng suất lao động Thương Mại mà ta phải đi tìm hiểu. Ví dụ như áp dụng kỹ thuật hiện đạ, tổ chức lao động khoa học, bố trí ca kíp, bán hàng hợp lý, tổ chức nơi làm việc khoa học và các dịch vụ văn minh khách hàng. Đây là những nhân tố mang tính chất chủ quan, phụ thuộc vào các biện pháp và chính sách mà doanh nghiệp đưa ra hay nói cách khác phụ thuộc vào chiến lược kinh doanh, và trình độ quản lý của người điều hành càng cao thì tổ chức lao động càng khoa học, và việc bố trí lao động ca kíp càng hợp lý, dẫn đến việc tổ chức nơi làm việc cũng hợp lý và những yếu tố phương thức bán hàng, giao nhận hàng, thanh toán tiền hàng, bao gói hàng và vận chuyển hàng là những yếu tố được đánh giá là văn minh khi phục vụ khách hàng. Mà văn minh lại là yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp, uy tín là điều kiện quan trọng nhất của hoạt động kinh doanh và đặc biệt là kinh doanh Thương Mại, uy tín càng cao thì việc kinh doanh càng diễn ra thuận lợi và ngược lại. Đây là yếu tố rất quan trọng ảnh hưởng đến năng suất lao động do đó cần phải chú trọng và quan tâm đặc biệt khi tham gia kinh doanh Thương Mại. Như vậy trình độ quản lý của người lãnh đạo là cực kỳ quan trọng nhưng để thực hiện được ý đồ kinh doanh của người lãnh đạo thì cần phải có một trình độ nhất định của những nhân viên thương mại để đáp ứng đợc yêu cầu chiến lược đề ra, và tạo nên một tập thể vững mạnh giúp cho việc kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất, nhằm mang lại lợi nhuận tối đa cho hoạt động kinh doanh của mình và cũng là những nhân tố rất quan trọng ảnh hưởng đến năng suất lao động của doanh nghiệp thương mại. Để có được những yếu tố này phải đáp ứng đồng bộ nhiều chính sách và nhiều biện pháp nhằm nâng cao trình độ cho ngời quản lý và trình độ cho nhân viên. Bởi vì đây là những yếu tố quan trọng quyết định đến hoạt động kinh doanh và là nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến năng suất lao động. PHẦN KẾT LUẬN Lý thuyết phải luôn luôn đi liền với thực hành, phải thông qua thực tiễn kiểm nghiệm và cho kết quả khi đó lý thuyết mới được công nhận là đúng đắn. Biện pháp này đã được chứng minh qua nhiều giai đoạn phát triển, thông qua nhiều phương thức sản xuất của lịch sử. Nâng cao năng suất lao động là biện pháp kinh tế cơ bản của nền kinh tế sản xuất, là một trong những biện pháp quan trọng nhất của nền sản suất. Biện pháp nâng cao năng suất lao động nếu được áp dụng đúng đắn sẽ tạo ra thế mạnh lớn đối với mỗi doanh nghiệp. Cần phải biết tận dụng những cơ hội và tận dụng tối đa nội lực của doanh nghiệp mình đang điều hành nếu muốn nó phát triển vững mạnh và liên tục. Có người đã từng ví " kinh doanh là những người ngồi sau cửa sổ cầm vợt chờ sao băng.. " phân tích trên nhiều góc độ và nhiều khía cạnh thì đó là điều hoàn toàn đúng nhưng trên phương diện và khía cạnh, góc độ khác thì doanh nghiệp không những phải biết tận dụng cơ hội mà còn phải biết kết hợp tận dụng những biện pháp mang tính quy luật đã được thực tế kiểm nghiệm là luôn luôn đúng như biện pháp nâng cao năng suất lao động hay những biện pháp kinh tế mang tính quy luật khác. Tận dụng được cơ hội và các quy luật là yếu tố quan trọng là chìa khoá của công việc kinh doanh, cũng như công việc sản suất phát triển kinh tế hàng hoá. MỤC LỤC Phần mở đầu Phần Nội Dung I - ý nghĩa và biện pháp nâng cao năng suất lao động trong hoạt động kinh doanh thưng mại. 1, Bản chất kinh tế , Chức năng , ý nghĩa ngành thương mại Bản chất kinh tế. Chức năng thương mại ý nghĩa II- Tình hình thực hiện năng suất lao động trong ngành thương mại ở nước ta hiện nay: III- Biện Pháp. C. Phần kết luận

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxTình hình thực hiện năng suất lao động trong ngành thương mại ở nước ta hiện nay.docx