Ứng dụng mô hình toán wq05 dự báo ô nhiễm bod520 đoạn sông Đồng Nai chảy qua thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH TOÁN WQ05 DỰ BÁO Ô NHIỄM BOD520 ĐOẠN SÔNG ĐỒNG NAI CHẢY QUA THÀNH PHỐ BIÊN HÒA, TỈNH ĐỒNG NAI VÕ THÀNH HIỂN Trang nhan đề Lời cảm ơn Mục lục Các danh mục Chương 1: Đặt vấn đề Chương 2: Tổng quan về mô hình Toán WQ05 Chương 3: Đặc điểm tự nhiên và kinh tế xã hội thành phố Biên Hòa Chương 4: Hiện trạng chất lượng nước đoạn sông Đồng Nai chảy qua thành phố Biên Hòa Chương 5: Hiện trạng và dự báo lượng nước thải, tải lượng ô nhiễm BOD520 của thành phố Biên Hòa Chương 6: Dự báo ô nhiễm BOD520 đoạn sông Đồng Nai chảy qua thành phố Biên Hòa Chương 7: Đề xuất giải pháp cải thiện ô nhiễm và bảo vệ chất lượng nước đoạn sông Đồng Nai chảy qua thành phố Biên Hòa Kết luận & kiến nghị Tài liệu tham khảo Phụ lục

pdf40 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 21/08/2013 | Lượt xem: 1934 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ứng dụng mô hình toán wq05 dự báo ô nhiễm bod520 đoạn sông Đồng Nai chảy qua thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf13.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf11.PDF
 • pdf12.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • jpgVoThanhHien.jpg
Luận văn liên quan