Ứng dụng vi điều khiển chế tạo khóa cửa điện tử

LỜI NÓI ĐẦU Trong một xã hội hiện đại, điện là 1 nguồn năng lượng không the thiếu trong đời sống, nó có mặt trong hầu hết các lĩnh vực xã hội. Ngày nay, trên thế giới, ngành điện nói chung và ngành điện tự động nói riêng vẫn không ngừng phát trien với tốc độ rất cao và thâm nhập ngày càng sâu vào tất cả các lĩnh vực của đời sống, kinh te, xã hội. Trong đó, lĩnh vực bảo mật là một mảng lớn mà chúng ta cần quan tâm. Chính vì thế, với mục đích làm quen bước đầu với việc thiết kế mạch điện tử nói chung và với hệ thống an toàn, bảo mật nói riêng, chúng em chọn đề tài “ úng dụng vi điều khiển chế tạo KHÓA CỬA ĐIỆN TỬ” để nghiên cứu và thực hiện. Trong quá trình thực hiện đề tài, tuy đã rất cố gắng song do những hạn chế về thời gian, kiến thức cũng như kinh nghiệm thực tế nên chúng em không tránh khỏi nhiều thiếu sót. Chúng em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của thầy cô và các bạn để đe tài của chúng em được hoàn thiện hơn. Cuối cùng chúng em xin chân thảnh cảm ơn thầy Võ Như Tiến cùng các thầy cô giáo bộ môn đã hướng dẫn tận tình, giúp chúng em hoàn thảnh đề tài này. Mục lục Lời nói đầu Chương 1. Giới thiệu đề tài 5 1.1. Mục đích đề tài 5 1.2. Chức năng của hệ thống 5 1.3. Yêu cầu thiết kế . 5 1.4. Cấu trúc cơ bản của hệ thống 6 Chương 2. Lựa chọn phương án thiết kế 7 2.1. Lịch sử và sự phát triển của hệ thống bảo mật 7 2.1.1. Lịch sử và sự phát triển của hệ thống bảo mật 7 2.1.2. Tìm hiểu 1 số loại khóa bảo mật có mặt trên thị trường 7 2.2. Chỉ tiêu cần đạt được trong thiết kế 11 2.3. Phương án thiết kế 11 Chương 3: Giới thiệu chung về cấu trúc và nguyên lý hoạt động của hệ thống. 12 3.1. Cấu trúc hệ thống . 12 3.2. Nguyên lý hoạt động của hệ thống 13 Chương 4. Tìm hiểu về các khối của hệ thống .16 4.1. Khối INPUT . 16 4.2. Khối xử lý . 17 4.2.1. Chọn vi điều khiển làm bộ xử lý trung tâm 17 4.2.2. Tìm hiểu về Vi điều khiển AT89C51 .18 4.3. Khối OUTPUT 21 4.3.1. Hiển thị LCD - Tìm hiểu về LCD TC 1602A 21 4.3.2. Mạch báo động .25 4.3.3. Mạch chấp hành 2 Chương 5. Tính toán thiết kế, chế tạo 27 5.1. Tính chọn linh kiện, thiết kế phần cứng 27 5.1.1. Chọn phím số . 27 5.1.2. Chọn bộ vi điều khiển 28 5.1.3. Chọn hiển thị 30 5.1.4. Chọn thiết bị báo động 30 5.1.5. Chọn thiết bị đóng mở cửa 31 5.1.6. Chọn thiết bị cấp nguồn cho hệ thống 32 5.2. Sơ đồ nguyên lý, sơ đồ mạch in và sơ đồ lắp ráp .34 5.2.1. Sơ đồ nguyên lý 34 5.2.2. Sơ đồ mạch in và mạch che tạo thực te 35 5.3. Ket quả thực nghiệm 38 5.3.1.Ưu, nhược điểm của sản phẩm làm ra .39 5.3.2. Hướng phát triển đề tài 39 Kết luận 40 Phụ lục Code lập trình 41 Tài liệu tham khảo CHƯƠNG 1: GIỚI THIÊU ĐẺ TÀI: 1.1. Muc đích nghiên cửu Thiết ke 1 khóa điện tử bằng phím số có thể đóng mở hệ thống bằng cách nhập mật khẩu. Nó có thể được ứng dụng làm khóa cho nhiều hệ thống như: khóa hệ thống (không cho phép thay đổi cài đặt của băng chuyền, của máy, .), khóa cửa (khóa cửa ra vào của gia đình, cơ quan, nhà máy . Ngoài ra, việc làm đề tài này còn: 1. Là sự tổng hợp tất cả những kiến thức trong 3 năm học qua, là sự chứng tỏ của bản thân về những kiến thức đã học được. 2. Là cơ hội học hỏi và tìm hiểu về các hệ thống bảo mật khác đang được sử dụng ngoài thực te. 3. Có điều kiện thực hành với các linh kiện điện tử như: LCD, ma trận phím, vi điều khiển 89C51, . 4. Làm việc theo nhóm như là một trải nghiệm để tự lập sau khi ra trường. 1.2. Chức năng của hê thống. Đây là một loại khóa điện tử, nó được dùng để đóng, mở 1 hệ thống nào đó bằng cách nhập mật khẩu, thông qua việc giao tiếp với bàn phím ma trận 3x5 và màn hình LCD 2 line. 1.3. Yêu cầu thiết kế: Dựa trên đặc thù của đề tài, nên nhóm đã đặt ra những yêu cầu sau: 1.3.1. Đảm bảo an toàn: - Khóa chắc chắn, chịu được va đập mạnh. - Mật khẩu được bảo mật, độ dài mật khẩu lớn. - Không cho phép dò mã, bẻ khóa.

pdf65 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 12/06/2013 | Lượt xem: 2083 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ứng dụng vi điều khiển chế tạo khóa cửa điện tử, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĈӖ ÁN TӘNG HӦP KHÓA CӰA Ĉ,ӊN TӰ *9+'769®1+Ѭ7,ӂN SVTH: TRӎ1+;8Æ1&ѬӠNG -1- Ĉҥi hӑFĈj1ҹng Cӝng hòa xã hӝi chӫ QJKƭD9LӋt Nam 7UѭӡQJ&DRĈҷng Công NghӋ Ĉӝc lұp - Tӵ do - Hҥnh phúc .+2$Ĉ,ӊN ĈӖ ÁN TӘNG HӦP *LiRYLrQKѭӟng dүQ769®1+Ѭ7,ӂN Sinh viên thӵc hiӋn: TRӎ1+;8Æ1&ѬӠNG Lӟp: 0Ĉ NgàQKĈLӋn tӵ ÿӝng .KRDĈLӋn x 7rQÿӅ tài: Ӭng dөQJYLÿLӅu khiӇn chӃ tҥo KHÓA CӰ$Ĉ,ӊN TӰ x Nӝi dung nghiên cӭu: - Giӟi thiӋu vӅ ÿӅ tài nghiên cӭu, ӭng dөng trong cuӝc sӕng. - Tìm hiӇu vӅ YLÿLӅu khiӇn 8051. - Quét phím ma trұn. - Tìm hiӇu vӅ Text LCD 16x2. - Tìm hiӇXÿӝQJFѫÿLӋn 1 chiӅu. - ThiӃt kӃ Khóa cӱDÿLӋn tӱ: +Cҩu trúc Khóa cӱDÿLӋn tӱ và nguyên lý hoҥWÿӝng. +Tính chӑn linh kiӋn, lұp trình & thiӃt kӃ. - Xây dӵng mô hình. x 1Jj\JLDRÿӅ tài: 15/09/2011 x Ngày nӝSÿӅ tài: 06/01/2012 Thông qua khoa *LiRYLrQKѭӟng dүn Ngày tháng 1 QăP12 Ngày tháng 1 QăP2012 7UѭӣQJNKRD*LiRYLrQKѭӟng dүn TS. NguyӉn Anh Duy 769}1Kѭ7LӃn ĈӖ ÁN TӘNG HӦP KHÓA CӰA Ĉ,ӊN TӰ *9+'769®1+Ѭ7,ӂN SVTH: TRӎ1+;8Æ1&ѬӠNG -2- /Ӡ,1Ï,ĈҪ8 7URQJPӝW [mKӝL KLӋQÿҥLÿLӋQ Oj QJXӗQQăQJ OѭӧQJNK{QJ WKӇ WKLӃX WURQJÿӡLVӕQJQyFyPһWWURQJKҫXKӃWFiFOƭQKYӵF[mKӝL 1Jj\QD\WUrQWKӃJLӟLQJjQKÿLӋQQyLFKXQJYjQJjQKÿLӋQWӵÿӝQJQyL ULrQJYүQ NK{QJQJӯQJSKiWWULӇQYӟLWӕFÿӝUҩWFDRYjWKkPQKұSQJj\FjQJVkX YjRWҩWFҧFiFOƭQKYӵFFӫDÿӡLVӕQJNLQKWӃ [mKӝL 7URQJÿy OƭQKYӵFEҧRPұW OjPӝWPҧQJOӟQPjFK~QJWDFҫQTXDQWkP &KtQKYuWKӃYӟLPөFÿtFKOjPTXHQEѭӟFÿҫXYӟLYLӋFWKLӃWNӃPҥFKÿLӋQWӱQyL FKXQJYjYӟLKӋWKӕQJDQWRjQEҧRPұWQyLULrQJFK~QJHPFKӑQÿӅWjL³ӬQJ GөQJYLÿLӅXNKLӇQFKӃ WҥR.+Ï$&Ӱ$Ĉ,ӊ17Ӱ´ÿӇQJKLrQFӭXYj WKӵF KLӋQ 7URQJTXi WUuQK WKӵFKLӋQÿӅ WjL WX\ÿm UҩWFӕJҳQJVRQJGRQKӳQJKҥQ FKӃYӅWKӡLJLDQNLӃQWKӭFFNJQJQKѭNLQKQJKLӋPWKӵFWӃQrQFK~QJHPNK{QJ WUiQKNKӓLQKLӅXWKLӃXVyW&K~QJHPUҩWPRQJQKұQÿѭӧFQKӳQJêNLӃQ ÿyQJ JySFӫDWKҫ\F{YjFiFEҥQÿӇÿӅWjLFӫDFK~QJHPÿѭӧFKRjQWKLӋQKѫQ &XӕLFQJFK~QJHP[LQFKkQWKjQKFҧPѫQWKҫ\9}1Kѭ7LӃQ cùng các WKҫ\F{ JLiREӝP{Qÿm KѭӟQJGүQ WұQ WuQK JL~SFK~QJHPKRjQ WKjQKÿӅ WjL này. ĈӖ ÁN TӘNG HӦP KHÓA CӰA Ĉ,ӊN TӰ *9+'769®1+Ѭ7,ӂN SVTH: TRӎ1+;8Æ1&ѬӠNG -3- Mөc lөc LӡLQyLÿҫu &KѭѫQJ 1. Giӟi thiӋXÿӅ tài...................................................................................... 5 1.1. MөFÿtFKÿӅ tài........................................................................................ 5 1.2. ChӭFQăQJFӫa hӋ thӕng ........................................................................ 5 1.3. Yêu cҫu thiӃt kӃ....................................................................................... 5 1.4. CҩXWU~FFѫEҧn cӫa hӋ thӕng........................................................... 6 &KѭѫQJ 2. Lӵa chӑQSKѭѫQJiQWKLӃt kӃ................................................................ 7 2.1. Lӏch sӱ và sӵ phát triӇn cӫa hӋ thӕng bҧo mұt.................................... 7 2.1.1. Lӏch sӱ và sӵ phát triӇn cӫa hӋ thӕng bҧo mұt...................... 7 2.1.2. Tìm hiӇu 1 sӕ loҥi khóa bҧo mұt có mһt trên thӏ WUѭӡng....... 7 2.2. ChӍ tiêu cҫQÿҥWÿѭӧc trong thiӃt kӃ..................................................... 11 3KѭѫQJiQWKLӃt kӃ.................................................................................. 11 &KѭѫQJ 3: Giӟi thiӋu chung vӅ cҩu trúc và nguyên lý hoҥWÿӝng cӫa hӋ thӕng. 12 3.1. Cҩu trúc hӋ thӕng................................................................................... 12 3.2. Nguyên lý hoҥWÿӝng cӫa hӋ thӕQJ««««««««««««« 13 &KѭѫQJ 4. Tìm hiӇu vӅ các khӕi cӫa hӋ thӕng....................................................... 16 4.1. Khӕi INPUT........................................................................................... 16 4.2. Khӕi xӱ lý............................................................................................... 17 4.2.1. ChӑQYLÿLӅu khiӇn làm bӝ xӱ lý trung tâm................................ 17 4.2.2. Tìm hiӇu vӅ 9LÿLӅu khiӇn AT89C51......................................... 18 4.3. Khӕi OUTPUT.......................................................................................... 21 4.3.1. HiӇn thӏ LCD - Tìm hiӇu vӅ LCD TC 1602A............................ 21 4.3.2. MҥFKEiRÿӝng........................................................................... 25 4.3.3. Mҥch chҩp hành ........................................................................ 25 ĈӖ ÁN TӘNG HӦP KHÓA CӰA Ĉ,ӊN TӰ *9+'769®1+Ѭ7,ӂN SVTH: TRӎ1+;8Æ1&ѬӠNG -4- &KѭѫQJ 5. Tính toán thiӃt kӃ, chӃ tҥo.................................................................... 27 5.1. Tính chӑn linh kiӋn, thiӃt kӃ phҫn cӭng.................................................. 27 5.1.1. Chӑn phím sӕ««««««««««««««««««« 27 5.1.2. Chӑn bӝ YLÿLӅu khiӇQ««««««««««««« 28 5.1.3. Chӑn hiӇn thӏ««««««««««««««««««... 30 5.1.4. Chӑn thiӃt bӏ EiRÿӝQJ«««««««««««« 30 5.1.5. Chӑn thiӃt bӏ ÿyQJPӣ cӱD««««««««««« 31 5.1.6. Chӑn thiӃt bӏ cҩp nguӗn cho hӋ thӕQJ«««««« 32 5.6ѫÿӗ QJX\rQOêVѫÿӗ mҥFKLQYjVѫÿӗ lҳp ráp..................................... 34 5.6ѫÿӗ nguyên lý.......................................................................... 34 5.6ѫÿӗ mҥch in và mҥch chӃ tҥo thӵc tӃ...................................... 35 5.3. KӃt quҧ thӵc nghiӋm................................................................................ 38 5.ѬXQKѭӧc ÿLӇm cӫa sҧn phҭm làm ra......................................... 39 5.+ѭӟng phát triӇQÿӅ tài.............................................................. 39 .ӃWOXұQ......................... 40 3KөOөF &RGHOұSWUuQK««««««««««««««««««........ 41 7jLOLӋXWKDPNKҧR ĈӖ ÁN TӘNG HӦP KHÓA CӰA Ĉ,ӊN TӰ *9+'769®1+Ѭ7,ӂN SVTH: TRӎ1+;8Æ1&ѬӠNG -5- &+ѬѪ1* 1: GIӞI THIӊ8Ĉӄ TÀI: 1.1. MөFÿtFKQJKLrQFӭu ThiӃt kӃ NKyDÿLӋn tӱ bҵng phím sӕ có thӇ ÿyQJPӣ hӋ thӕng bҵng cách nhұp mұt khҭu. Nó có thӇ ÿѭӧc ӭng dөng làm khóa cho nhiӅu hӋ thӕQJQKѭNKyDKӋ thӕng NK{QJFKRSKpSWKD\ÿәLFjLÿһt cӫDEăQJFKX\Ӆn, cӫa máy,...), khóa cӱa (khóa cӱa ra vào cӫDJLDÿuQKFѫTXDQQKjPi\« « Ngoài ra, viӋFOjPÿӅ tài này còn: 1. Là sӵ tәng hӧp tҩt cҧ nhӳng kiӃn thӭFWURQJQăPKӑc qua, là sӵ chӭng tӓ cӫa bҧn thân vӅ nhӳng kiӃn thӭFÿmKӑFÿѭӧc. /jFѫKӝi hӑc hӓi và tìm hiӇu vӅ các hӋ thӕng bҧo mұWNKiFÿDQJÿѭӧc sӱ dөng ngoài thӵc tӃ. &yÿLӅu kiӋn thӵc hành vӟi các linh kiӋQÿLӋn tӱ QKѭ/&'PDWUұn phím, vi ÿLӅu khiӇn 89C51,... 4. Làm viӋFWKHRQKyPQKѭOjPӝt trҧi nghiӋm ÿӇ tӵ lұSVDXNKLUDWUѭӡng. 1.2. ChӭFQăQJFӫa hӋ thӕng. Ĉk\OjPӝt loҥLNKyDÿLӋn tӱQyÿѭӧFGQJÿӇ ÿyQJPӣ 1 hӋ thӕQJQjRÿyEҵng cách nhұp mұt khҭu, thông qua viӋc giao tiӃp vӟi bàn phím ma trұn 3x5 và màn hình LCD 2 line. 1.3. Yêu cҫu thiӃt kӃ: DӵDWUrQÿһc thù cӫDÿӅ WjLQrQQKyPÿmÿһt ra nhӳng yêu cҫu sau: 1.3.1. Ĉҧm bҧo an toàn: - Khóa chҳc chҳn, chӏXÿѭӧFYDÿұp mҥnh. - Mұt khҭXÿѭӧc bҧo mұWÿӝ dài mұt khҭu lӟn. - Không cho phép dò mã, bҿ khóa. ĈӖ ÁN TӘNG HӦP KHÓA CӰA Ĉ,ӊN TӰ *9+'769®1+Ѭ7,ӂN SVTH: TRӎ1+;8Æ1&ѬӠNG -6- 1.3.2. HoҥWÿӝng әQÿӏnh: - Xӱ OtQKDQKÿiSӭng kӏp thao tác cӫDQJѭӡi dùng. - Không gһp sӵ cӕ trong suӕWTXmQJÿӡi hoҥWÿӝng. 1.3.3. Gӑn nhҽ: - Tích hӧp nhiӅu khӕi có chӭFQăQJWѭѫQJWӵ nhau vào cùng 1 mҧng. 1.3.4. Giá thành rҿ: - Giá rҿ KѫQFiFVҧn phҭm cùng loҥi trên thӏ WUѭӡng, giá khoҧng tӯ 150- 300 ngàn. 1.4. CҩXWU~FFѫEҧn cӫa hӋ thӕng: HӋ thӕng có cҩu trúc gӗm 3 khӕLFѫEҧn sau: Hình 1. Các khӕLFѫEҧn cӫa hӋ thӕng Khӕi INPUT Khӕi xӱ lí Khӕi OUTPUT ĈӖ ÁN TӘNG HӦP KHÓA CӰA Ĉ,ӊN TӰ *9+'769®1+Ѭ7,ӂN SVTH: TRӎ1+;8Æ1&ѬӠNG -7- &+ѬѪ1* 2: LӴA CHӐ13+ѬѪ1*È17+,ӂT Kӂ. 2.1. Lӏch sӱ và sӵ phát triӇn cӫa hӋ thӕng bҧo mұt. 2.1.1. Lӏch sӱ và sӵ phát triӇn cӫa hӋ thӕng bҧo mұt. 7KӡL[ѭDÿӇFKһQFӱDQJăQQJӯDWUӝPYjNҿJLDQUDYjRQJѭӡLWDFKӍGQJWKHQ KD\FKӕW6DXQj\QKӳQJEӝNKyDFӱDYӟLFKӕWNKyDÿѭӧFSKiWWULӇQQKѭNKyDFѫ khóa sӕ,... Trong tKӡLgian JҫQÿk\, YӟLÿjWLӃQEӝFӫDNKRDKӑFNӻWKXұWÿmcó sӵ ÿD dҥQJKѫQFiFORҥLNKyDWK{QJPLQKKLӋQÿҥLQKѭNKyDYkQWD\NKyDPmVӕNKyDWKҿ WӯNKyDQKұQGҥQJ KuQKҧQKY}QJPҥFWLӃQJQyL « 2.1.2. Tìm hiӇu 1 sӕ loҥi khóa bҧo mұt hiӋn có mһt trên thӏ WUѭӡng: x .KyDFѫ Gӗm hai phҫn là ә khóa và chìa khóa, làm bҵng kim loҥi cӭng và nhiӅu hình dҥQJ.KyDÿѭӧc mӣ khi có chìa khóa vӟLFiFUăQJWUrQPpSNKyDÿ~QJYӟi thӭ tӵ các chӕt nhӓ trong ә khóa nhҵm nâng các chӕt nhӓ ÿyOrQJk\Pҩt tác dөng khóa cӫa ә. Hình 2. &ѫFKӃPӣNKyDEҵQJFKuD. Hinh 3. +uQKGҥQJVӕORҥLNKyDFѫ. ĈӖ ÁN TӘNG HӦP KHÓA CӰA Ĉ,ӊN TӰ *9+'769®1+Ѭ7,ӂN SVTH: TRӎ1+;8Æ1&ѬӠNG -8- x Khóa vân tay: 9kQWD\ÿѭӧFVӱGөQJWKD\WKӃFKRFKuDNKyD&KӍFҫQÿһWYkQWD\YjRWKLӃW EӏFҧPӭQJQӃXQKұQGҥQJÿ~QJYkQWD\FӫDQJѭӡLÿmÿăQJNtVӱGөQJWKu khóa Pӣ. Hình 4. Khóa vân tay ĈӖ ÁN TӘNG HӦP KHÓA CӰA Ĉ,ӊN TӰ *9+'769®1+Ѭ7,ӂN SVTH: TRӎ1+;8Æ1&ѬӠNG -9- x Khóa thҿ tӯ: .KyDWKҿWӯÿѭӧFVӱGөQJEҵQJFiFKFKRWKҿWӯÿLTXDNKHÿӑFWKҿWӯ1ӃX WKLӃWEӏÿӑFWKҿQKұQGҥQJWKҿWӯKӧSOӋVӁFKRPӣKӋWKӕQJ 7KҿWӯ OjPӝWWKҿQKӵDFyJҳQPӝWGҧLEăQJWӯӣPһWVDXFӫDWKҿ'ҧLEăQJ WӯQj\FyWӯWtQK'ҧLEăQJWӯQj\GQJÿӇOѭXWUӳWK{QJWLQFӫDFKӫWKҿ Hình 5. 7KҿWӯ Hình 6. ThiӃt bӏ ÿӑc thҿ tӯ. ĈӖ ÁN TӘNG HӦP KHÓA CӰA Ĉ,ӊN TӰ *9+'769®1+Ѭ7,ӂN SVTH: TRӎ1+;8Æ1&ѬӠNG -10- x Khóa nhұn dҥng võng mҥc: ӬQJGөQJFӫDVӵFKX\ӇQÿӝQJNK{QJJLӕQJQKDXFӫDPҳWNKLQKuQYjRQKӳQJYұW NKiFQKDX7K{QJTXDFDPHUDÿӇQKұQGҥQJUDQKӳQJFKX\ӇQÿӝQJÿһFWUѭQJÿyÿӇWҥR UDORҥLNKyDQKұQGҥQJTXDY}QJPҥF Hình 7. Nhұn dҥng võng mҥc mҳt. x Khóa mã sӕ: Là loҥi khóa sӱ dөng mұWPmÿӇ ÿyQJPӣ hӋ thӕng. Hình 8. Khóa mã sӕ. ĈӖ ÁN TӘNG HӦP KHÓA CӰA Ĉ,ӊN TӰ *9+'769®1+Ѭ7,ӂN SVTH: TRӎ1+;8Æ1&ѬӠNG -11- NhұQÿӏnh: Mһc dù trên thӏ WUѭӡQJÿmFyUҩt nhiӅu loҥi khóa hiӋQÿҥLQKѭQJJLiWKjQKFӫa nhӳQJNKyDQj\FzQÿҳWFKѭD ÿѭӧc ӭng dөng nhiӅu vào ÿӡi sӕng sinh hoҥt hҵng ngày QKѭӭng dөng cho các hӝ JLDÿuQKFiFF{QJWUuQKQKӓ«9ӟLêQJKƭFKӃ tҥo mӝt chiӃc khóa bҵng mұt mã vӟi giá rҿ QKѭQJWtFKKӧp nhiӅXWtQKQăQJYjFyWKӇ ӭng dөng vào viӋc làm khóa cӱa, khóa hӋ thӕQJ«FK~QJHPTX\ӃWÿӏnh chӑQÿӅ tài ³Ӭng dөng vi ÿLӅu khiӇn chӃ tҥo KHÓA CӰA Ĉ,ӊN TӰ´ ÿӇ tìm tòi, nguyên cӭu và chӃ tҥo. 2.2. ChӍ tiêu cҫQÿҥWÿѭӧc trong thiӃt kӃ: 2.2.1. PhҫQÿLӋn: Mҥch hoҥWÿӝng tӕt, an toàn, chӏXÿӵӧc nguӗn cung cҩp tӯ 12 - 24 VDC, phù hӧp vӟLÿӝQJFѫÿyQJPӣ cӱDÿiSӭng tӭc thӡi các tác vө ÿLӅu khiӇQÿӇ ÿҧm bҧo sӵ làm viӋc chính xác và an toàn cӫa bӝ phұQWiFÿӝng cuӕi. 2.2.2. PhҫQFѫ: Các thiӃt kӃ FѫNKtSKҧLÿҧm bҧRVDRFKRFѫFҩXÿyQJPӣ cӱa cӫa hӋ thӕng thӵc hiӋn tӕt các chӭFQăQJWKHRWKLӃt kӃ, các kӃt cҩXÿӫ ÿӝ cӭng vӳng. 2.3. PKѭѫQJiQWKLӃt kӃ: Tӯ 2.1.1 và 2.2.2 chӑQSKѭѫQJiQWKLӃt kӃ là: PhҫQÿLӋn: x Sӱ dөng vi diӅu khiӇn 89C51 làm khӕi xӱ lý trung tâm. x KhӕLÿҫu vào: bàn phím x Khӕi hiӇn thӏ: LCD 2line x Khӕi chҩS KjQK ÿLӅu khiӇQP{ Wѫ ÿyQJPӣ cӱa; ÿqQ EiR ÿӝng, còi báo ÿӝng. PhҫQFѫ Sӱ dөng mô Wѫ1chiӅu ÿyQJ, mӣ cӱa. ĈӖ ÁN TӘNG HӦP KHÓA CӰA Ĉ,ӊN TӰ *9+'769®1+Ѭ7,ӂN SVTH: TRӎ1+;8Æ1&ѬӠNG -12- &+ѬѪ1* 3: GIӞI THIӊU CHUNG Vӄ CҨU TRÚC VÀ NGUYÊN LÝ HOҤ7ĈӜNG CӪA Hӊ THӔNG. 3.1. Cҩu trúc hӋ thӕng: HӋ thӕng gӗm 3 khӕLFѫEҧn và các khӕi chӭFQăQJ Hình 1. 6ѫÿӗ khӕi hӋ thӕng. x Khӕi INPUT : Sӱ dөng ma trұn phím tӵ nhҧ 3xÿӇ nhұp mұt khҭu (sӱ dөng 15 nút). x Khӕi xӱ lí: Xӱ lí các hoҥWÿӝng, cung cҩp nguӗn nuôi cho cҧ hӋ thӕng cҧ khi FyÿLӋn (sӱ dөQJÿLӋQOѭӟi) và khi mҩt nguӗQÿLӋQOѭӟi (sӱ dөng Acquy). x Mҥch hiӇn thӏ:LCD giúp cho viӋc giao tiӃp vӟLQJѭӡi sӱ dөng trӣ nên dӉ GjQJKѫQ x MҥFKEiRÿӝQJFKX{QJEiRÿӝQJÿӇ EiRÿӝng khi nhұp sai mã sӕ 3 lҫn, xâm nhұp không hӧp pháp. Khӕi xӱ lý Khӕi INPUT Khӕi OUTPUT Mҥch báo ÿӝng Bàn phím HiӇn thӏ LCD Mҥch ÿyQJ mӣ cӱa ĈӖ ÁN TӘNG HӦP KHÓA CӰA Ĉ,ӊN TӰ *9+'769®1+Ѭ7,ӂN SVTH: TRӎ1+;8Æ1&ѬӠNG -13- x MҥFKÿyQJPӣ cӱa: Thӵc hiӋn thao tác mӣ khóa khi nhұSÿ~QJPmPӣ khóa, khóa lҥi cӱa khi nhұn lӋnh khóa cӱa. 3.2. Nguyên lý hoҥWÿӝng cӫa hӋ thӕng x HӋ thӕng giao tiӃp vӟLQJѭӡi sӱ dөng thông qua mӝWEjQSKtPÿLӅu khiӇn và màn hình hiӇn thӏ LCD x Bàn phím gӗm các phím sӕ 0-9 và các phím chӭFQăQJ0Ӣ (MӢ CӰA), (17(5ĈӘI ĈӘI MÃ), XÓA, KHÓA. x Khi bҳWÿҫXQJѭӡLÿLӅu khiӇn chӑn các phím chӭFQăQJÿӇ thӵc hiӋn. x Sau khi nhұp mã, ҩn ENTER -NӃXPmÿ~QJFӱa sӁ mӣ -NӃu mã sai: LCD thông báo sai, nӃu mã sai 3 lҫn liên tiӃp có chuông EiRÿӝng . x Có thӇ WKD\ÿәi mұt khҭu nhiӅu lҫQÿӇ WăQJWtQKEҧo mұt. x Ĉӝ dài mұt khҭu cho phép là 10 sӕ, khi nhҩQÿӝ dài mұt khҭXÿҥt tӟi giá trӏ FKRSKpSWKuFKѭѫQJWUuQKWӵ ÿӝng nhҧy tӟi lӋnh ENTER. x Trong quá trình nhұp mã, nӃu có nhҫm lүn có thӇ nhұp lҥi bҵng cách sӱ dөng nút XÓA. ĈӖ ÁN TӘNG HӦP KHÓA CӰA Ĉ,ӊN TӰ *9+'769®1+Ѭ7,ӂN SVTH: TRӎ1+;8Æ1&ѬӠNG -14- HoҥWÿӝng cӫa hӋ thӕng có thӇ mô tҧ bҵQJOѭXÿӗ sau: S Ĉ Ĉ S S S Ĉ Ĉ S S Ĉ Ĉ Ĉ Ĉ Mӣ cӱa Nhҩn phím MӢ? Nhұp mã Nhҩn phím ENTER? Mӣ khóa So sánh mã Sai mã = 3 lҫn? %iRÿӝng End Line1 cӫa LCD hiӇn thӏ thông báo: XIN MOI NHAP MA: Ĉӝ dài mұt khҭu=1 0? Line 2 cӫa LCD hiӇn thӏ dҩu * Line1 cӫa LCD hiӇn thӏ thông báo: WELCOME Line 1 cӫa LCD hiӇn thӏ thông báo: SAIMA_NHAPLAI ĈӖ ÁN TӘNG HӦP KHÓA CӰA Ĉ,ӊN TӰ *9+'769®1+Ѭ7,ӂN SVTH: TRӎ1+;8Æ1&ѬӠNG -15- S Ĉ S Ĉ S Ĉ S Ĉ Ĉ S S Ĉ Ĉ ĈĈ S S Ĉ Ĉ Ĉ Ĉӝ dài mk= 10? Ĉӝ dài mk= 10? Line1 cӫa LCD hiӇn thӏ thông báo: NHAP MA MOI: Nhұp mã So sánh mã mӟi nhұp vӟLPmÿmFjLÿһt Sai mã = 3 lҫn Báo Line 1 cӫa LCD hiӇn thӏ thông báo: SAIMA_NHAPLAI END Nhҩn phím ĈӘI? Ĉәi mã Line1 cӫa LCD hiӇn thӏ thông báo NHAP MA CU: Nhұp mã Nhҩn ENTER? Line1 cӫa LCD hiӇn thӏ thông báo: NHAP LAI MA MOI: Nhұp mã NhҤn ENTER? So sánh 2 mã mӟi nhұp Line1 cӫa LCD hiӇn thӏ thông báo: DA DOI MA END Ĉӝ dài mk= 10? Sai mã = 3 lҫn Báo ÿӝng Line 1 cӫa LCD hiӇn thӏ thông báo: SAIMA_NHAPLAI Nhҩn ENTER? ĈӖ ÁN TӘNG HӦP KHÓA CӰA Ĉ,ӊN TӰ *9+'769®1+Ѭ7,ӂN SVTH: TRӎ1+;8Æ1&ѬӠNG -16- &+ѬѪ1* 4: TÌM HIӆU Vӄ CÁC KHӔI CӪA Hӊ THӔNG. 4.1. Khӕi INPUT: Bàn phím sӕ: Bàn phím gӗm các phím. Mӛi phím là mӝt bӝ phұQÿyQJPӣ bҵQJFѫNKt&iF mã cӫa bàn phím tҥo ra có thӇ ÿѭӧc tҥo ra trӵc tiӃp hoһc bҵng phép quét hàng và quét cӝt. Ӣ ÿӅ tài này chúng em thҩy vӟi bjQSKtPFySKtPOjÿҧm bҧo sӕ Oѭӧng phím cҫn thiӃWYjÿҧm bҧo sӵ FkQÿӕi thҭm mƭ cho bàn phím, vì vұy chúng em quyӃWÿӏnh sӱ dөng sӱ dөng bàn phím ma trұn 3x5 (15 phím). Bàn phím gӗm các phím sӕ 0~9 và các phím chӭFQăQJ0Ӣ (MӢ CӰA), (17(5ĈӘIMÃ, XÓA, KHÓA. Hình 26ѫÿӗ bàn phím %jQSKtPÿѭӧc bӕ trí thành 5 hàng và 3 cӝt: x Sӕ ÿҫu ra tӯ bàn phím là 8 dây phù hӧSFKR3RUWÿLӅu khiӇn. x +uQKGiQJÿҽSFkQÿӕi. ĈӖ ÁN TӘNG HӦP KHÓA CӰA Ĉ,ӊN TӰ *9+'769®1+Ѭ7,ӂN SVTH: TRӎ1+;8Æ1&ѬӠNG -17- 4.2. Khӕi xӱ lý: 4.2.1. ChӑQYLÿLӅu khiӇn làm bӝ xӱ lý trung tâm. x ѬXÿLӇm: - 9LÿLӅu khiӇn có khҧ QăQJÿLӅu khiӇn linh hoҥt theo mong muӕn cӫa QJѭӡi sӱ dөng dӵa vào phҫn mӅPÿѭӧc viӃt. - Khҧ QăQJWKD\ÿәi mã có thӇ thӵc hiӋQÿѭӧc. - HӋ thӕQJÿѫQJLҧn, kích thӭc nhӓ. - Có thӇ WKD\ÿәi, thêm chӭFQăQJEҵQJFiFKWKD\ÿәi phҫn mӅm. - Giá thành thҩp, phù hӧp vӟi khҧ QăQJWjLFKtQK x 1KѭӧFÿLӇm: - ChҩWOѭӧng cӫa hӋ thӕng phө thuӝc vào chҩWOѭӧQJFKѭѫQJWUuQKÿѭӧc nҥSFKRYLÿLӅu khiӇn. - HӋ thӕQJYLÿLӅu khiӇQFyÿӝ әQÿӏnh không cao (hay hӓQJKѫQVRYӟi hӋ thӕng sӱ dөng PLC) - Ĉѭӧc ӭng dөng cho các hӋ thӕng nhӓ, không yêu cҫXÿӝ phӭc tҥp cao. ĈӖ ÁN TӘNG HӦP KHÓA CӰA Ĉ,ӊN TӰ *9+'769®1+Ѭ7,ӂN SVTH: TRӎ1+;8Æ1&ѬӠNG -18- 4.2.2. Tìm hiӇu vӅ 9LÿLӅu khiӇn AT89C51 ChͱFQăQJFͯa tͳng kh͙i : x Khӕi xӱ lý trung tâm CPU: - Phҫn chính cӫa bӝ vi xӱ lý là khӕi xӱ lý trung tâm (CPU ), khӕi này có chӭa các thành phҫn chính : - Thanh chӭa ACC (ký hiӋu là A). Hình 3. Cҩu trúc cӫDYLÿLӅu khiӇn 8051. BҾ tҢo dao ĜҾng CPU ĈLӅu khiӇn ngҳt. Nguӗn ngҳt trong. 4Kbytes ROM trong 128byte RAM trong 2bҾ Ĝұm / Ĝҷnh thӁi KhҺi Ĝ͘ŬŚŝҳn quңn lý Bus. Port 0 Port 1 Port 2 Port 3 Giao diҵn nҺi tiұp. XTAL 1.2 PSEN/ALE CҼng I/O 8 bit CҼngI/O ҷa chҶ cao DӋ liҵu 8 bit CҼng I/O ҷa chҶ thҤp DӋ liҵu 8 bít CҼng I/O Các chӈĐŶĉŶŐĜҭc biҵt DӋ liҵu 8 bit Nguӗn ngҳt ĈӃm sӵ kiӋn }}}}}kiҵ ĈӖ ÁN TӘNG HӦP KHÓA CӰA Ĉ,ӊN TӰ *9+'769®1+Ѭ7,ӂN SVTH: TRӎ1+;8Æ1&ѬӠNG -19- - Thanh ghi chӭa phө (ký hiӋXOj% WKѭӡQJÿѭӧc dùng cho phép nhân và phép chia. - Khӕi logic sӕ hӑc (ALU=Arithmetic Logical Unit). - Tӯ trҥQJWKiLFKѭѫQJWUuQK(PSW= Program Status Word). - BӕQEăQJWKDQKJKL %ODQN  - Con trӓ QJăQ[ӃS 63 6WDFN3RLQW FNJQJQKѭFRQWUӓ dӳ liӋXÿӇ ÿӏnh ÿӏa chӍ cho bӝ nhӟ dӳ liӋu ӣ bên ngoài. Ngoài ra, khӕi xӱ lý trung tâm còn chӭa: - 7KDQKJKLÿӃPFKѭѫQJWUuQK 3& 3URJDP&Runter ). - Bӝ giҧi mã lӋnh - Bӝ ÿLӅu khiӇn thӡi gian và logic. - 6DXNKLÿѭӧc Reset, CPU bҳWÿҫu làm viӋc tҥLÿӏa chӍ KOjÿӏa chӍ ÿҫXÿѭӧc ghi trong thanh ghi chӭDFKѭѫQJWUuQK 3& YjVDXÿyWKDQKJKLQj\ sӁ WăQJOrQÿѫQYӏ và chӍ ÿӃn các lӋnh tiӃp theo cӫDFKѭѫQJWUuQK x Bӝ tҥRGDRÿӝng: Khӕi xӱ lý trung tâm nhұn trӵc tiӃp xung nhӏp tӯ bӝ tҥRGDRÿӝQJÿѭӧc lҳp thêm vào, linh kiӋn phө trӧ có thӇ là mӝWNKXQJGDRÿӝng làm bҵng tө gӕm hoһc thҥch anh. Ngoài ra, còn có thӇ ÿѭDPӝt tín hiӋu giӳ nhӏp tӯ bên ngoài vào. x KhӕLÿLӅu khiӇn ngҳt: &KѭѫQJWUuQKÿDQJFKҥy có thӇ cho dӯng lҥi nhӡ mӝt khӕi logic ngҳt ӣ bên trong. Các nguӗn ngҳt có thӇ là: các biӃn cӕ ӣ bên ngoài, sӵ tràn bӝ ÿӃm/bӝ ÿӏnh thӡi hay có thӇ là giao diӋn nӕi tiӃp. Tҩt cҧ các ngҳWÿӅu có thӇ ÿѭӧc thiӃt lұp chӃ ÿӝ làm viӋc thông qua hai thanh ghi IE (Interrupt Enable) và IP (Interrupt Priority). x KhӕLÿLӅu khiӇn và quҧn lý Bus : ĈӖ ÁN TӘNG HӦP KHÓA CӰA Ĉ,ӊN TӰ *9+'769®1+Ѭ7,ӂN SVTH: TRӎ1+;8Æ1&ѬӠNG -20- Các khӕLWURQJYLÿLӅu khiӇn liên lҥc vӟi nhau thông qua hӋ thӕng Bus nӝi bӝ ÿѭӧcÿLӅu khiӇn bӣi khӕLÿLӅu khiӇn quҧn lý Bus. x Các bӝ ÿӃPÿӏnh thӡi: 9LÿLӅu khiӇn 8051 có chӭa hai bӝ ÿӃm tiӃn 16 bit có thӇ hoҥWÿӝQJQKѭOj bӝ ÿӏnh thӡi hay bӝ ÿӃm sӵ kiӋn bên ngoài hoһFQKѭEӝ phát tӕFÿӝ Baud dùng cho giao diӋn nӕi tiӃp. Trҥng thái tràn bӝ ÿӃm có thӇ ÿѭӧc kiӇm tra trӵc tiӃp hoһFÿѭӧF[RiÿLEҵng mӝt ngҳt. x Các cәng vào/ra: 9LÿLӅu khiӇn 8051 có bӕn cәQJYjRUD 3«3 Pӛi cәng chӭDELWÿӝc lұp vӟi nhau. Các cәng này có thӇ ÿѭӧc sӱ dөng cho nhӳng mөFÿtFKÿLӅu khiӇn rҩW ÿD Gҥng. Ngoài chӭF QăQJ FKXQJPӝt sӕ cәnJ FzQ ÿҧm nhұn thêm mӝt sӕ chӭFQăQJÿһc biӋt khác. x Giao diӋn nӕi tiӃp: Giao diӋn nӕi tiӃp có chӭa mӝt bӝ truyӅn và mӝt bӝ nhұQNK{QJÿӗng bӝ làm viӋFÿӝc lұp vӟi nhau. BҵQJFiFKÿҩu nӕi các bӝ ÿӋm thích hӧp, ta có thӇ hình thành mӝt cәng nӕi tiӃp RS-ÿѫQJLҧn. TӕFÿӝ truyӅn qua cәng nӕi tiӃp có thӇ ÿһWÿѭӧc trong mӝt vùng rӝng phө thuӝc vào mӝt bӝ ÿӏnh thӡi và tҫn sӕ GDRÿӝng riêng cӫa thҥch anh. x Bӝ nhӟ FKѭѫQJWUuQK Bӝ nhӟ FKѭѫQJWUuQKWKѭӡng là bӝ nhӟ ROM (Read Only Memory), bӝ nhӟ FKѭѫQJWUuQKÿѭӧc sӱ dөQJÿӇ cҩt giӳ FKѭѫQJWUuQKÿLӅu khiӇn hoҥWÿӝng cӫa vi ÿLӅu khiӇn. x Bӝ nhӟ sӕ liӋu: Bӝ nhӟ sӕ liӋXWKѭӡng là bӝ nhӟ RAM (Ramdom Acces Memory), bӝ nhӟ sӕ liӋXGQJÿӇ cҩt giӳ các thông tin tҥm thӡLWURQJTXiWUuQKYLÿLӅu khiӇn làm viӋc. x Sӵ sҳp xӃp chân ra cӫDYLÿLӅu khiӇn 8051: ĈӖ ÁN TӘNG HӦP KHÓA CӰA Ĉ,ӊN TӰ *9+'769®1+Ѭ7,ӂN SVTH: TRӎ1+;8Æ1&ѬӠNG -21- 3KҫQ OӟQFiFEӝYLÿLӅXNKLӇQÿѭӧFÿyQJYjRYӓ WKHRNLӇXKDLKjQJ ',/ 'XDO ,Q/LQH YӟL WәQJVӕ OjFKkQUDPӝWVӕ tWFzQ OҥLÿѭӧFÿyQJYӓ WKHRNLӇXKuQKYX{QJ3/&& 3ODVWLF/HDGHG&KLS&DUULHU YӟLFKkQYjORҥL Qj\WKѭӡQJÿѭӧFGQJFKRQKӳQJKӋWKӕQJFҫQWKLӃWSKҧLWLӃWNLӋPGLӋQWtFK 4.3. Khӕi OUTPUT: 4.3.1. HiӇn thӏ LCD - Tìm hiӇu vӅ LCD TC 1602A : VӟLFiFѭXÿLӇPQKѭWLrXWKө dòng thҩp, hiӇn thӏ ÿѭӧc hình ҧnh/ký tӵ linh hoҥt, màn hình tinh thӇ lӓng L&' /LTXLG&U\VWDO'LVSOD\ ÿѭӧc sӱ dөng trong hҫu hӃt các thiӃt bӏ ÿLӅu khiӇn trong công nghiӋSÿӇ hiӇn thӏ trҥng thái cӫa máy móc. Do có rҩt nhiӅu chӫng loҥLNKiFQKDXQrQ/&'ÿѭӧc sӱ dөng rҩt rӝng rãi. Tҩt cҧ FiF/&'ÿӅu ÿѭӧc sҧn xuҩt theo các chuҭn chung, tích hӧSOX{QFiFPRGXOHÿLӅu khiӇn (cho LCD) nên viӋc sӱ dөng nó không mҩy phӭc tҥp. Bӝ ÿLӅu khiӇn LCD cung cҩp mӝt tұp lӋnh GQJÿӇ diӅu khiӇn LCD. x Tìm hiӇu vӅ LCD TC 1602A: Hình 4. 6ѫÿӗ chân và cách ghép nӕi LCD ĈӖ ÁN TӘNG HӦP KHÓA CӰA Ĉ,ӊN TӰ *9+'769®1+Ѭ7,ӂN SVTH: TRӎ1+;8Æ1&ѬӠNG -22- - LCD TC 1602A là loҥi màn hình tinh thӇ lӓng. - Là loҥi Text LCD, chӍ thӏ kí tӵ, không hiӇn thӏ ÿѭӧc hình ҧnh. - HiӇn thӏ trên 2 line. - &yÿqQQӅn (backline). %ҧQJ 1. CKӭF QăQJFӫDWӯQJFKân và ghéSQӕLFKLWLӃW/&' TC 1602A- 89C51: STT Ký KLӋX 1ӕLYӟLYL [ӱOê 0ӭFORJLF CKӭFQăQJ 1 Vss 0 V (Ground) 2 Vcc 5 V (Supply) 3 Vee ÿLӅXNKLӇQÿӝVáQJWӕLFKR/&' 4 RS P3.7 H/L +FKӑQWKDQKJKLYjRGӳOLӋX L: FKӑQWKDQKJKLFKROӋQKÿLӅXNKLӇQ . 5 R/W P3.6 H/L FKӑQFKӃÿӝÿӑFYLӃW +FKRELӃWÿӑFWӯ/&'YjR9;/ /FKRELӃWÿӑFWӯ9;/YjR/&' 6 E P3.5 xung L-H-L TíQKLӋXFKRSKéS/&'KRҥWÿӝQJ 7 DB0 P1.0 H/L %LWGӳOLӋX 8 DB1 P1.1 H/L %LWGӳOLӋX 9 DB2 P1.2 H/L %LWGӳOLӋX 10 DB3 P1.3 H/L %LWGӳOLӋX 11 DB4 P1.4 H/L %LWGӳOLӋX 12 DB5 P1.5 H/L %LWGӳOLӋX 13 DB6 P1.6 H/L %LWGӳOLӋX 14 DB7 P1.7 H/L %LWGӳOLӋX 15 0 V (Ground) 16 9QJXӗQFҩSFKRÿèn backline. ĈӖ ÁN TӘNG HӦP KHÓA CӰA Ĉ,ӊN TӰ *9+'769®1+Ѭ7,ӂN SVTH: TRӎ1+;8Æ1&ѬӠNG -23- ĈLӅXNKLӇQKRҥWÿӝQJFӫD/&' - +RҥWÿӝQJFӫD/&'ÿѭӧFÿLӅXNKLӇQWK{QJTXDWtQKLӋX(565: - 7tQKLӋX(OjWtQKLӋXFKRSKpSJӱLGӳOLӋXĈӇJӱLGӳOLӋXÿӃQ/&'FKѭѫQJ WUuQKSKҧLWKLӃWOұS( VDXÿyÿһWFiFWUҥQJWKiLÿLӅXNKLӇQWKtFKKӧSOrQ565:Yj EXVGӳOLӋXFXӕLFQJOjÿѭD(YӅ+RҥWÿӝQJFKX\ӇQÿәL-0 chRSKpS/&'QKұQ GӳOLӋXKLӋQWKӡLWUrQFiFÿѭӡQJÿLӅXNKLӇQFNJQJQKѭWUrQEXVGӳOLӋXYj[HPÿyQKѭ OjPӝWOӋQK - 7tQKLӋX56OjWtQKLӋXFKRSKpSFKӑQWKDQKJKL 5HJLVWHU6HOHFW .KL56  GӳOLӋXÿѭӧFFRLQKѭOjPӝWOӋQKKD\PӝWFKӍWKӏÿһFELӋW QKѭ Oj[yDPjQKuQKÿһWYӏ WUtFRQWUӓ« .KL56 GӳOLӋXÿѭӧFFRLOjGӳOLӋXGҥQJYăQEҧQYjVӁÿѭӧFKLӇQWKӏ trên màn hình. - 7tQKLӋX5:OjWtQKLӋX³ĈӑF*KL´.KL5: WK{QJWLQWUrQEXVGӳOLӋX ÿѭӧFYLӃWYjR/&'.KL5: FKѭѫQJWUuQKVӁÿӑF/&'7X\QKLrQFKӍFyFKӍWKӏ ³;HPWUҥQJWKiL/&'´OjOӋQKÿӑF7URQJFKѭѫQJWUuQKWҩWFҧFiFOӋQKÿӅXOjOӋQK JKLGRYұ\5:OX{QӣPӭFWKҩS - %XVGӳOLӋXJӗPKRһFÿѭӡQJW\WKXӝFYjRFKӃÿӝKRҥWÿӝQJPjQJѭӡLVӱ GөQJOӵDFKӑQ ӣÿk\FKѭѫQJWUuQKVӱGөQJEXVGӳOLӋX-bít). ĈӖ ÁN TӘNG HӦP KHÓA CӰA Ĉ,ӊN TӰ *9+'769®1+Ѭ7,ӂN SVTH: TRӎ1+;8Æ1&ѬӠNG -24- %ҧQJ 2. MmOӋQKÿLӅXNKLӇQFӫD/&': Command Binary D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 Hex Clear Display 0 0 0 0 0 0 0 1 01 Display & Cursor Home 0 0 0 0 0 0 1 X 02 or 03 Chacractor Entry Mode 0 0 0 0 0 1 I/D S 04 to 07 Display On/Off & Cursor 0 0 0 0 1 D U B 08 to 0F Display/Cursor Shift 0 0 0 1 D/C R/L X X 10 to1F Funtion Set 0 0 1 8/4 2/1 10/7 X X 20 to 3F Set Ggram Address 0 1 A A A A A A 40 to 7F Set Display Address 1 A A A A A A A 80 to FF I/D:1= Increment*, 0=Decrement R/L: 1 = Right Shift, 0 = Left Shift S : 1= Display Shift on, 0= Display Shift off* 8/4: 1 = 8 bit interface*, 0 = 4 bit interface D: 1= Display On, 0= Display Off* 2/1: 1 = 2 line mode, 0= 1 line mode D/C :1=Display Shift, 0=Cursor move 10/7 :1= 5x10 dot format, 0= 5x7 dot format [ 'RQ¶WFDUH  Lnitialisation settings. ĈӖ ÁN TӘNG HӦP KHÓA CӰA Ĉ,ӊN TӰ *9+'769®1+Ѭ7,ӂN SVTH: TRӎ1+;8Æ1&ѬӠNG -25- 4.3.2. MҥFKEiRÿӝng: .KLQJѭӡLVӱGөQJQKұSPmVDLOҫQWKu YLÿLӅXNKLӇQ VӁNtFKFKRWtQKLӋXEiR ÿӝQJ7tQKLӋXQj\PӣWUDQVLVWRUÿLӅXNKLӇQFKX{QJEiRÿӝQJNrX &KX{QJEiRÿӝQJ kêu NKRҧQJVWKuWҳW Hình 5. 0ҥFKÿLӅXNKLӇQFzLEiRÿӝQJ. 4.3.3. Mҥch chҩp hành: Mҥch chҩp hành ӣ ÿk\OjFѫFҩu ÿyQJmӣ cӱa. Cӱa sӁ ÿѭӧc mӣ NKLQJѭӡi dùng nhұSÿ~QJPұt khҭu. Ӣ mô hình này, em sӱ dөQJÿӝQJFѫÿLӋn 1 chiӅXÿӇ ÿLӅu khiӇn TXiWUuQKÿyQJPӣ cӱa. CӱDÿѭӧFÿyQJPӣ bҵQJFiFKÿLӅu khiӇQÿҧo chiӅXÿӝQJFѫ Hình 6. MҥFKÿҧo chiӅXÿӝQJFѫÿLӋn 1 chiӅu. ĈӖ ÁN TӘNG HӦP KHÓA CӰA Ĉ,ӊN TӰ *9+'769®1+Ѭ7,ӂN SVTH: TRӎ1+;8Æ1&ѬӠNG -26- ĈӝQJFѫÿLӋn 1 chiӅu 6ѫOѭӧFYӅFҩXWҥRYjQJX\rQWҳFKRҥWÿӝQJ &ҩXWҥR 3KҫQFKtQKJӗP6WDWR SKҫQÿӭQJ\rQ YӟLFiFFӵFWӯ EҵQJQDPFKkP YƭQKFӱXKRһFQDPFKkPÿLӋQ 5RWRYӟLFiFFXӝQGk\TXҩQFәJySFQJFKәLÿLӋQ +uQK&ҩXWҥRÿӝQJFѫÿLӋQFKLӅX Phҫn cҧm (phҫn kích tӯ-WKѭӡQJÿһt trên stato) tҥo ra tӯ WUѭӡQJÿLWURQJPҥch tӯ, xuyên qua các vòng dây quҩn cӫa phҫn ӭQJ WKѭӡQJÿһWWUrQU{WR .KLFyGzQJÿLӋn chҥy trong mҥch phҫn ӭng, các thanh dүn phҫn ӭng sӁ chӏXWiFÿӝng bӣi các lӵFÿLӋn tӯ WKHRSKѭѫQJWLӃp tuyӃn vӟi mһt trө U{WROjPFKRU{WRTXD\&KtQK[iFKѫQOӵFÿLӋn tӯ trên mӝWÿѫQYӏ chiӅu dài thanh dүQOjWtFKFyKѭӟng cӫDYHFWѫPұWÿӝ tӯ thông B và YHFWѫFѭӡQJÿӝ GzQJÿLӋQ,'zQJÿLӋn phҫn ӭQJÿѭӧFÿѭDYjRU{WRWK{QJTXDKӋ thӕng chәi than và cә góp. Cә góp sӁ JL~SFKRGzQJÿLӋn trong mӛi thanh dүn phҫn ӭQJÿѭӧFÿәi chiӅu khi thanh dүQÿLÿӃn mӝt cӵc tӯ khác tên vӟi cӵc tӯ mà nó vӯDÿL TXD ÿLӅu này làm cho lӵFÿLӋn tӯ ÿѭӧc sinh ra luôn luôn tҥo ra mômen theo mӝt chiӅu nhҩWÿӏnh). ĈӖ ÁN TӘNG HӦP KHÓA CӰA Ĉ,ӊN TӰ *9+'769®1+Ѭ7,ӂN SVTH: TRӎ1+;8Æ1&ѬӠNG -27- &+ѬѪ1* 5: TÍNH TOÁN THIӂT Kӂ, CHӂ TҤO: 5.1. Tính chӑn linh kiӋn, thiӃt kӃ phҫn cӭng: ĈӏQKKѭӟng thiӃt kӃ: ThiӃt kӃ mӝt hӋ YLÿLӅu khiӇn bao gӗm cҧ viӋc thiӃt kӃ tә chӭc phҫn cӭng và viӃt phҫn mӅm cho nӅn phҫn cӭng mà ta thiӃt kӃ. ViӋc xem xét giӳa tә chӭc phҫn cӭng và FKѭѫQJWUuQKSKҫn mӅm cho mӝt thiӃt kӃ là mӝt vҩQÿӅ cҫn phҧi cân nhҳc. Vì khi tә chӭc phҫn cӭng càng phӭc tҥp, càng có nhiӅu chӭFQăQJKӛ trӧ cho yêu cҫu thiӃt kӃ thì phҫn mӅPFjQJÿѭӧc giҧm bӟt và dӉ dàng thӵc hiӋQQKѭQJOҥLÿҭy cao giá thành chi phí cho phҫn cӭQJFNJQJQKѭFKLSKtEҧRWUu1Jѭӧc lҥi vӟi mӝt phҫn cӭng tӕi thiӇu lҥi yêu cҫu mӝW FKѭѫQJ WUuQK SKҫn mӅm phӭc tҥS KѫQ KRjQ WKLӋQ KѫQ QKѭQJ Oҥi cho phép bҧo trì hӋ thӕng dӉ GjQJK}QFNJQJQKêYLӋc phát triӇn tính nãng cӫa hӋ thӕng. Tӯ yêu cҫu và nhұQÿӏnh trên ta có nhӳQJÿӏQKKѭӟQJVѫEӝ cho thiӃt kӃ QKѭVDX 5.1.1. Chӑn phím sӕ: Bàn phím gӗm các nút(BUTTON). Mӛi nút là mӝt bӝ phұQÿyQJPӣ bҵQJFѫNKt ĈӇ phù hӧp vӟi yêu cҫu sӕ Oѭӧng phím cҫn dùng, thuұn lӧLFKRQJѭӡLGQJYjÿҧm bҧo tính thҭPPƭFkQÿӕi khi kӃt hӧp giӳa LCD và bàn phím trên 1 mҧng giao tiӃp, chúng em quyӃWÿӏnh sӱ dөng loҥi nút bҩm có kíFKWKѭӟc 1,2cm. Hình 1. Nút bҩm tӵ nhҧ %jQSKtPÿѭӧc thiӃt kӃ theo dang ma trұQ[BEjQSKtPÿѭӧc bӕ trí thành 5 hàng và 3 cӝt (gӗm 15 phím). ĈӖ ÁN TӘNG HӦP KHÓA CӰA Ĉ,ӊN TӰ *9+'769®1+Ѭ7,ӂN SVTH: TRӎ1+;8Æ1&ѬӠNG -28- Hình 26ѫÿӗ bàn phím 5.1.2. Chӑn bӝ YLÿLӅu khiӇn: Tӯ yêu cҫu cӫDÿӅ bài ta dӵ kiӃn dùng FiFFKLSYLÿLӅu khiӇn thuӝc hӑ MCS-51 cӫa Intel, mà cө thӇ ӣ ÿk\Ojdùng chip 89C51 vì nhӳng lý do sau: x Thӭ nhҩt 8051 thuӝc hӑ MCS- OjFKLSYLÿLӅu khiӇQĈһFÿLӇm cӫa các FKLSYLÿLӅu khiӇQQyLFKXQJOjQyÿѭӧc tích hӧp vӟLÿҫ\ÿӫ chӭFQăQJFӫa mӝt hӋ VXL nhӓ, rҩt thích hӧp vӟi nhӳng thiӃt kӃ KѭӟQJÿLӅu khiӇn. Tӭc là trong nó bao gӗm: mҥch VXL, bӝ nhӟ FKѭѫQJWUuQKYjGӳ liӋu, bӝ ÿӃm, bӝ tҥo xung, các cәng vào/ra nӕi tiӃp và song song, mҥFKÿLӅu khiӇn ngҳt} x Thӭ KDLOjYLÿLӅu khiӇn 8051 cùng vӟi các hӑ YLÿLӅu khiӇn khác nói chung trong nhӳQJQăPJҫQÿk\ÿѭӧc phát triӇQWKHRFiFKѭӟng sau: - Giҧm nhӓ dòng tiêu thө. - 7ăQJWӕFÿӝ làm viӋc hay tҫn sӕ xung nhӏp cӫa CPU. - GiҧPÿLӋn áp nguӗn nuôi. - Có thӇ mӣ rӝng nhiӅu chӭFQăQJ WUrQFKLSPӣ rӝng cho các thiӃt kӃ lӟn. ĈӖ ÁN TӘNG HӦP KHÓA CӰA Ĉ,ӊN TӰ *9+'769®1+Ѭ7,ӂN SVTH: TRӎ1+;8Æ1&ѬӠNG -29- NhӳQJÿһFÿLӇPÿyGүQÿӃQÿҥWÿѭӧFKDLWtQKQăQJTXDQWUӑng là: giҧm công suҩt tiêu thө YjFKRSKpSÿLӅu khiӇn thӡi gian thӵc nên vӅ mһt ӭng dөng nó rҩt thích hӧp vӟi các thiӃt kӃ KѭӟQJÿLӅu khiӇn. x Thӭ EDOjYLÿLӅu khiӇn thuӝc hӑ MCS-ÿѭӧc hӛ trӧ mӝt tұp lӋnh phong phú nên cho phép nhiӅu khҧ QăQJPӅm dҿo trong vҩQ ÿӅ viӃW FKѭѫQJ WUuQK SKҫn mӅPÿLӅu khiӇn. x Cuӕi cùng là, các chip thuӝc hӑ MCS-51 hiӋQÿѭӧc sӱ dөng phә biӃQYjÿѭӧc coi là chuҭn công nghiӋp cho các thiӃt kӃ khҧ dөng. Mһt khác, qua viӋc khҧo sát thӏ WUѭӡng linh kiӋn viӋFFyÿѭӧc chip 8051 là dӉ dàng nên mӣ ra khҧ QăQJWKLӃt kӃ thӵc tӃ. Vì nhӳng lý do trên mà viӋc lӵa chӑQYLÿLӅu khiӇn AT89C51 cӫDKmQJ$WPHOÿk\ OjYLÿLӅu khiӇn thuӝc hӑ MCS-51. Hình 3. AT 89C51 Cҩu hình hoҥWÿӝng cӫa chip AT89C51: -ROM trong: Flash ROM - 4KBytes -RAM trong: 128 bytes ĈӖ ÁN TӘNG HӦP KHÓA CӰA Ĉ,ӊN TӰ *9+'769®1+Ѭ7,ӂN SVTH: TRӎ1+;8Æ1&ѬӠNG -30- 5.1.3. Chӑn hiӇn thӏ: Chӑn màn hình LCD làm khӕi hiӇn thӏ. Ӣ ÿk\Eӑn em chӑn LCD loҥi 2 dòng ma trұn 16x2. Cө thӇ là chӑn LCD TC 1602A. Hình 4. LCD TC 1602A. Lý do chӑn: LCD vӟLFiFѭXÿLӇPQKѭWLrXWKө dòng thҩp, hiӇn thӏ ký tӵ linh hoҥt, rõ nét, có ÿqQQӅn sáng khi trӡi tӕi, hiӇn thӏ kí tӵ trên 2 dòng dӉ GjQJFKRQJѭӡi sӱ dөng. 5.1.4. Chӑn thiӃt bӏ EiRÿӝng: Vӟi yêu cҫu mҥch nhӓ gӑn, tích hӧp nên em chӑn loҥi còi biRÿӝng nhӓ, sӱ dөng ÿLӋn áp 5V. Chӑn transistor C828 làm mҥch khuӃFKÿҥi kích còi kêu. Hình 5. Còi Hình 6. Transistor C828 ĈӖ ÁN TӘNG HӦP KHÓA CӰA Ĉ,ӊN TӰ *9+'769®1+Ѭ7,ӂN SVTH: TRӎ1+;8Æ1&ѬӠNG -31- 5.1.5. Chӑn thiӃt bӏ ÿyQJPӣ cӱa: Có nhiӅXFiFKÿӇ OjPÿyQJPӣ chӕt khóa cӫa 1 cái cӱDQKѭVӱ dөng nam châm ÿLӋQÿӝQJFѫSLWW{QJ« Ӣ ÿk\ÿӇ thuұn tiӋn em chӑn sӱ dөQJÿӝQJFѫÿLӋn 1 chiӅXÿӇ ÿyQJPӣ cӱa. Cө thӇ là sӱ dөQJÿӝQJFѫWURQJÿҫXÿƭD&'/êGR x ĈӝQJFѫQKӓ, gӑn nhҽ. x Momen quay lӟn do có tích hӧp sҹn bӝ truyӅn ÿӝng. Hình 7. ĈӝQJFѫWURQJÿҫXÿƭD&' ĈӇ ÿyQJPӣ cӱa cҫn phҧLÿҧo chiӅXÿӝQJFѫ9uYұy cҫn phҧi chӃ tҥo bӝ ÿҧo chiӅu ÿӝQJFѫĈӝQJFѫÿLӋn 1 chiӅu bӏ ÿҧo chiӅXTXD\NKLWDÿҧo chiӅXGzQJÿLӋn cҩp cho ÿӝQJFѫ&yQKLӅXFiFKÿӇ ÿҧo chiӅXÿӝng cѫQKѭVӱ dөQJUѫOH%-7026)(7«Ӣ ÿӅ tài này do sӱ dөQJÿӝQJFѫF{QJVXҩt nhӓ cho nên ta có thӇ sӱ dөng BJT loҥi thuұn là c2383 và nghӏFKOjDÿӇ ÿLӅu khiӇQÿҧo chiӅXÿӝQJFѫVӱ dөng BJT loҥi c945 làm tiӅn khuӃFKÿҥi. Hình 8. Transistor A1013 Hình 9. Transistor C2383 ĈӖ ÁN TӘNG HӦP KHÓA CӰA Ĉ,ӊN TӰ *9+'769®1+Ѭ7,ӂN SVTH: TRӎ1+;8Æ1&ѬӠNG -32- Hình 10. Transistor C945 5.1.6. Chӑn thiӃt bӏ cҩp nguӗn cho hӋ thӕng: HӋ thӕQJEuQKWKѭӡQJÿѭӧc cҩp nguӗn tӯ ÿLӋQOѭӟLÿѭӧc hҥ áp xuӕng nhӡ máy biӃQiS1KѭQJNKLNK{QJFyÿLӋQOѭӟi thì hӋ thӕng sӁ ngӯng hoҥWÿӝng, vì vұy cҫn có 1 nguӗn dӵ phòng cho hӋ thӕng khi mҩWÿLӋQOѭӟL3KѭѫQJSKiSÿѭӧc lӵa chӑn ӣ ÿk\ là sӱ dөng Acquy loҥi 12VDC Hình 11. Acquy 12VDC ĈӖ ÁN TӘNG HӦP KHÓA CӰA Ĉ,ӊN TӰ *9+'769®1+Ѭ7,ӂN SVTH: TRӎ1+;8Æ1&ѬӠNG -33- $FTX\ÿѭӧc thiӃt kӃ mҳc vӟi hӋ thӕQJÿҧm bҧo sao cho tӵ ÿӝng cҩp nguӗn cho hӋ thӕng ngay lұp tӭFÿӇ không làm Reset hӋ thӕQJNKLÿLӋQOѭӟi bӏ mҩt. Vì vұy cҫn chӃ tҥo mӝt mҥch nҥp cho Acquy. Mҥch này có chӭFQăQJ: - Tӵ ÿӝng nҥSÿLӋn khi Acquy hӃWÿLӋn. - Tӵ ÿӝng cҩp nguӗn cho hӋ thӕng NKLÿLӋQOѭӟi bӏ mҩt. - &yÿqQEiRKLӋXÿDQJQҥp Acquy Vì vұ\ÿӇ chӃ tҥo bӝ nҥp này em chӑn sӱ dөng: - Acquy 12V -Transistor C828 ĈӖ ÁN TӘNG HӦP KHÓA CӰA Ĉ,ӊN TӰ *9+'769®1+Ѭ7,ӂN SVTH: TRӎ1+;8Æ1&ѬӠNG -34- 5.2. 6ѫÿӗ QJX\rQOêVѫÿӗ mҥFKLQYjVѫÿӗ lҳp ráp: 5.2.1. 6ѫÿӗ nguyên lý: ĈӖ ÁN TӘNG HӦP KHÓA CӰA Ĉ,ӊN TӰ *9+'769®1+Ѭ7,ӂN SVTH: TRӎ1+;8Æ1&ѬӠNG -35- 5.2.2. 6ѫÿӗ mҥch in và mҥch chӃ tҥo thӵc tӃ a. 6ѫÿӗ mҥch in bàn phím, /&'FzLEiRÿqQEiR: Mҥch in: Mҥch chӃ tҥo: ĈӖ ÁN TӘNG HӦP KHÓA CӰA Ĉ,ӊN TӰ *9+'769®1+Ѭ7,ӂN SVTH: TRӎ1+;8Æ1&ѬӠNG -36- b. 6ѫÿӗ mҥch xӱ lý trung tâm & mҥch nҥp: Mҥch in: Mҥch chӃ tҥo: ĈӖ ÁN TӘNG HӦP KHÓA CӰA Ĉ,ӊN TӰ *9+'769®1+Ѭ7,ӂN SVTH: TRӎ1+;8Æ1&ѬӠNG -37- c. 6ѫÿӗ mҥch chҩp hành: Mҥch in: Mҥch chӃ tҥo: ĈӖ ÁN TӘNG HӦP KHÓA CӰA Ĉ,ӊN TӰ *9+'769®1+Ѭ7,ӂN SVTH: TRӎ1+;8Æ1&ѬӠNG -38- 5.3. KӃt quҧ thӵc nghiӋm Sau mӝt thӡi gian nghiên cӭu, chӃ tҥo và lҳSUiS&K~QJHPÿmOjPUDP{KuQK nhҵm thҩ\ÿѭӧc tính khҧ thi cӫDÿӗ án: MһWWUѭӟc Mһt sau ĈӖ ÁN TӘNG HӦP KHÓA CӰA Ĉ,ӊN TӰ *9+'769®1+Ѭ7,ӂN SVTH: TRӎ1+;8Æ1&ѬӠNG -39- 5.3.1. ѬXQKѭӧFÿLӇm cӫa sҧn phҭm làm ra: ѬXÿLӇm: x HiӇn thӏ ÿҫ\ÿӫ, rõ nét các ký tӵ yêu cҫu lên màn hình LCD. x ĈqQQӅQ/&'YjÿqQEjQSKtPWӵ ÿӝng: - BұWÿqQQӅn khi có phím bҩm. - Sau khoҧng thӡi gian 10s nӃu không có phím bҩPÿqQWӵ ÿӝng tҳt. x Bàn phím linh hoҥt, có âm bàn phím. x Có thӇ WKD\ÿәLÿѭӧc mұt khҭu. x Mұt khҭu có thӇ ÿҥWÿӝ dài 10 sӕ. x ĈyQJPӣ cӱa tin cұ\FKtQK[iFFyÿqQ/('EiRKLӋu các trҥng thái cӫa cӱa: - Cӱa mӣ, LED xanh sáng. - CӱDNKyD/('ÿӓ sáng. x %iRÿӝng bҵng còi hú và ánh sáng khi nhұp mã sai quá 3 lҫn. x &KX{QJEiRÿӝng lӟQEiRÿӝng kéo dài khoҧng 20s. 1KѭӧFÿLӇP: x 7UӣYӅPmPһFÿӏQKNKLNK{QJFyQJXӗQFҩS x Ĉ{LNKLEӏWUHRKӋWKӕQJGRWӕFÿӝ[ӱOêNK{QJNӏS\rXFҫXFӫDQJѭӡLGQJ QKѭQJFyWKӇWӵNK{LSKөFOҥLQKDQKFKyQJ 5.3.2. +ѭӟng phát triӇQÿӅ tài x Nghiên cӭu ӭng dөng hӑ YLÿLӅu khiӇQNKiFÿӇ WKD\ÿәi mұt khҭu mà không trӣ vӅ mұt khҭu mһFÿӏnh khi mҩWÿLӋn. x Tích hӧp thêm nhiӅXWtQKQăQJNKiFQKѭEiRFKi\EiRUzNKtJDVWLӃt kiӋm ÿLӋQQăQJ ĈӖ ÁN TӘNG HӦP KHÓA CӰA Ĉ,ӊN TӰ *9+'769®1+Ѭ7,ӂN SVTH: TRӎ1+;8Æ1&ѬӠNG -40- .ӂ7/8Ұ1 7UrQFѫVӣOtWKX\ӃWÿmKӑFFK~QJHPÿmWKLӃWNӃKӋWKӕQJNKyDYӟLÿӝWLQFұ\Fy WKӇ FKҩS QKұQ ÿѭӧF Fy WKӇ ӭQJ GөQJ YjR WKӵF WӃ 7X\ QKLrQ KӋ WKӕQJ Qj\ FzQ FҫQ ÿѭӧFFKӍQKVӱDÿӇWăQJWtQKәQÿӏQK1JRjLUDKӋWKӕQJWUrQFyWKӇSKiWWULӇQWKêm các WtQKQăQJNKiFWҥRQrQVӵÿDQăQJFKRKӋWKӕQJ +LӋQQD\FyUҩWQKLӅXKӋWKӕQJEҧRYӋEҧRPұWWLrQWLӃQKѫQQKѭWKҿWӯYkQWD\ Y}QJPҥFJLӑQJQyL WX\QKLrQFKLSKtFzQUҩWFDR9uYұ\KӋ WKӕQJFӫDFK~QJHP WKLӃWNӃFKӃWҥRYүQFzQFyQKӳQJӭQJGөQJQKҩWÿӏQK 'ROj WKLӃWNӃÿҫX WLrQQrQNK{QJ WKӇ WUiQKNKӓLVDLVyWQKҩWÿӏQK&K~QJHP[LQ FKkQWKjQKFҧPѫQVӵJL~SÿӥYjKѭӟQJGүQFӫDFiFWKҫ\JLiRYjFiFEҥQWURQJWKӡL JLDQYӯDTXD0RQJUҵQJVӁQKұQÿѭӧFQKLӅXÿyQJJySêNLӃQÿӇEҧQWKLӃW NӃQj\Yj QKӳQJEҧQWKLӃWNӃVDXQJj\FjQJÿѭӧFKRjQWKLӋQKѫQ ĈӖ ÁN TӘNG HӦP KHÓA CӰA Ĉ,ӊN TӰ *9+'769®1+Ѭ7,ӂN SVTH: TRӎ1+;8Æ1&ѬӠNG -41- 3KөOөF Code OұSWUuQK : ORG 000H BEGIN: mov 71h,#03 ;sai ma 3 lan,bao dong mov R6,#00h mov R7,#00h BEGIN1: mov A,#38h ;LCD 2dong,matran5x7 acall GUILENH acall delay mov A,#0Eh ;hien thi man hinh va con tro acall GUILENH acall delay mov A,#01h ;xoa LCD acall GUILENH acall delay mov A,#06h ;dich con tro sang phai acall GUILENH mov R0,#16 mov R1,#00h K0: MOV A,R1 K1: acall NHAP_MA mov P1,A ĈӖ ÁN TӘNG HӦP KHÓA CӰA Ĉ,ӊN TӰ *9+'769®1+Ѭ7,ӂN SVTH: TRӎ1+;8Æ1&ѬӠNG -42- Lcall HIENTHI call delay djnz R0,K0 mov A,#0C0h ;dua con tro ve dong thu 2 acall GUILENH ;BANPHIM**************************************************** PHIM: mov R0,#40h ;nap R0=40h mov R2,#10 ;nap R2=10 mov R4,#00 L: mov @R0,#00h ;nap gia tri 00 vao cac dia chi tu 40h inc R0 ;tang dia chi o nho djnz R2,L mov R0,#40h ; Nap lai R0 gia tri #40h QUETPHIM: mov 75H,#10 QUETPHIM1: setB p2.7 ;bat den lcd va den phim mov p3,#0FFh ;dat p0 lam cong vao mov P3,#00000111B ;noi dat cac hang mov A,P3 ;doc cac cot ĈӖ ÁN TӘNG HӦP KHÓA CӰA Ĉ,ӊN TӰ *9+'769®1+Ѭ7,ӂN SVTH: TRӎ1+;8Æ1&ѬӠNG -43- ANL A,#00000111b ;che cac bit khong dung Cjne A,#00000111b,QUETPHIM1 ;So sanh A voi #00000111b, ;neu khac nhay ve QUETPHIM mov 73h,#05 ;quet phim 5X255 lan de tro ve ctrinh chinh K2: mov 70h,#255 ;nap R2=#255 de quet phim 255 lan, ;neu ko co phim an =>tat den nen+den phim K2A: Acall delay ;tao tre, mov A,P3 ;kiem tra nha phim ANL A,#00000111b ;che cac bit khong dung cjne A,#00000111b,OVER ; phim an? nhay ve OVER djnz 70h,K2A ;quet phim 255 lan,neu ko co phim an tat den ;nen+den phim clr P2.7 ;tat den nen+den phim djnz 73h,K2 jmp MOKHOA1 OVER: setB p2.0 ;co phim bam,coiiiiiiiiiiiiiii keu tit tit Acall delay ;Co phim an,cho 1 luc mov A,P3 ;kiem tra nhan xong ANL A,#11111111b ;che cac bit khong dung cjne A,#11111111b,OVER1 ;xac nhan co nhan phim,tim hang Sjmp K2 ;neu ko,giam sat ĈӖ ÁN TӘNG HӦP KHÓA CӰA Ĉ,ӊN TӰ *9+'769®1+Ѭ7,ӂN SVTH: TRӎ1+;8Æ1&ѬӠNG -44- OVER1: clr p2.0 ;nha phim bam, coiiiiiiiiiiiiii thoi keu mov P3,#11110111b ;tiep dat tat ca cac hang mov A,P3 ;doc cac cot ANL A,#11110111b ;che bit khong dung cjne A,#11110111b,HANG0 ;hang 0,tim cot mov P3,#11101111b ;tiep dat hang 1 mov A,P3 ;doc cac cot ANL A,#11101111b ;che bit khong dung cjne A,#11101111b,HANG1 ;hang 1,tim cot mov P3,#11011111b ;tiep dat hang 2 mov A,P3 ;doc cac cot ANL A,#11011111b ;che bit khong dung cjne A,#11011111b,HANG2 ;hang 2,tim cot, mov P3,#10111111b ;tiep dat hang 3 mov A,P3 ;doc cac cot ANL A,#10111111b ;che bit khong dung cjne A,#10111111b,HANG3 ;hang 3,tim cot, ĈӖ ÁN TӘNG HӦP KHÓA CӰA Ĉ,ӊN TӰ *9+'769®1+Ѭ7,ӂN SVTH: TRӎ1+;8Æ1&ѬӠNG -45- mov P3,#01111111b ;tiep dat hang 4 mov A,P3 ;doc cac cot ANL A,#01111111b ;che bit khong dung cjne A,#01111111b,HANG4 ;hang 4,tim cot Sjmp K2 ;neu khong, vao sai, lap lai HANG0: mov DPTR,#PHIM_0 Sjmp FIND HANG1: mov DPTR,#PHIM_1 Sjmp FIND HANG2: mov DPTR,#PHIM_2 Sjmp FIND HANG3: cjne A,#10111101b,OK0 mov DPTR,#PHIM_3 Sjmp FIND OK0: cjne A,#10111110b,OK1 SJMP MOKHOA OK1: CJNE A,#10111011b,OK1 JMP ENTER ĈӖ ÁN TӘNG HӦP KHÓA CӰA Ĉ,ӊN TӰ *9+'769®1+Ѭ7,ӂN SVTH: TRӎ1+;8Æ1&ѬӠNG -46- HANG4: cjne A,#01111110b,OK2 JMP DOI_MA OK2: CJNE A,#01111101b,OK3 JMP XOA OK3: CJNE A,#01111011b,OK4 JMP LOCK OK4: jmp QUETPHIM1 FIND: RRC A ;dӏch phai co nho=>kiem tra co CY co o muc thap JNC HIEN_LCD ;Neu C=0,nhay toi hien ma INC DPTR ; tro con chuot den lenh tiep theo Sjmp FIND ;tiep tuc tim HIEN_LCD: DJNZ 75H,K ;GIOI HAN DO DAI MK JMP ENTER K: MOV A,#0FFH ;kiem tra co phai hien LCD cua DOIMA k? ĈӖ ÁN TӘNG HӦP KHÓA CӰA Ĉ,ӊN TӰ *9+'769®1+Ѭ7,ӂN SVTH: TRӎ1+;8Æ1&ѬӠNG -47- SUBB A,R6 ;tru A cho R6 CJNE A,#00H,L1A ;neu A#0=>sai, nhay ve L1 SJMP HIEN_LCD_CUA?DOIMA L1A: CLR A ;xoa A movC A,@A+DPTR ;xd ma ASCII MOV @R0,A ;bat dau tu dia chi 40h INC R0 ;tang dia chi o nho INC R4 ;tang R4 de kiem tra do dai mk MOV A,#'*' mov p1,A ;xuat gia tri phim ra p1= dau * acall HIENTHI ;hien thi phim an len lcd JMP QUETPHIM1 HIEN_LCD_CUA?DOIMA: CLR A ;xoa A movC A,@A+DPTR ;xd ma ASCII MOV @R1,A ;bat dau tu dia chi 30h INC R1 INC 72H ;tang gia tri dia chi 72h de so sanh do dai mk MOV A,#'*' mov p1,A ;xuat gia tri phim ra p1= dau * Acall HIENTHI ;hien thi phim an len LCD ĈӖ ÁN TӘNG HӦP KHÓA CӰA Ĉ,ӊN TӰ *9+'769®1+Ѭ7,ӂN SVTH: TRӎ1+;8Æ1&ѬӠNG -48- JMP QUETPHIM1 ;*************************************************************************** * GUILENH: mov P1,A ;sao A den p1 CLR P2.6 ;RS=0 de gui lenh CLR P2.5 ;R/W=0 de ghi du lieu SETB P2.4 ;E=1 CLR P2.4 ;E=0 ret HIENTHI: mov P1,A ;sao A den p1 SETB P2.6 ;RS=1 de hien thi du lieu CLR P2.5 ;R/W=0 de ghi thong tin len lcd SETB P2.4 ;E=1 CLR P2.4 ;E=0 ret delay: mov R2,#50 ;tao tre 50us here2: mov R3,#255 here: Djnz R3,here Djnz R2,here2 Ret ĈӖ ÁN TӘNG HӦP KHÓA CӰA Ĉ,ӊN TӰ *9+'769®1+Ѭ7,ӂN SVTH: TRӎ1+;8Æ1&ѬӠNG -49- delay1: mov R2,#255 ;tao tre here3: mov R3,#255 here1: Djnz R3,here1 Djnz R2,here3 Ret ;*************************************************************************** * MOKHOA: JMP BEGIN MOKHOA1: mov 71h,#03 ;sai ma 3 lan,bao dong mov R6,#00h mov R7,#00h mov A,#38h ;LCD 2dong,matran5x7 acall GUILENH acall delay mov A,#0Eh ;hien thi man hinh va con tro acall GUILENH acall delay mov A,#01h ;xoa LCD acall GUILENH acall delay ĈӖ ÁN TӘNG HӦP KHÓA CӰA Ĉ,ӊN TӰ *9+'769®1+Ѭ7,ӂN SVTH: TRӎ1+;8Æ1&ѬӠNG -50- mov A,#06h ;dich con tro sang phai acall GUILENH mov R0,#16 mov R1,#00h S0: MOV A,R1 S1: acall NHAP_MA mov P1,A Lcall HIENTHI call delay djnz R0,S0 mov A,#0C0h ;dua con tro ve dong thu 2 acall GUILENH JMP K2 ;######################################################## ENTER: MOV A,#0FFH ;kiem tra co phai ENTER sau ; khi NHAP MA MOI? SUBB A,R6 CJNE A,#00H,L2 JMP NHAP_/$,B0$B02,ÿ~QJ?nhay ve NHAP_LAI_MA_MOI L2: MOV A,#0FEH ; ENTER? sau khi NHAP_LAI_MA_MOI ĈӖ ÁN TӘNG HӦP KHÓA CӰA Ĉ,ӊN TӰ *9+'769®1+Ѭ7,ӂN SVTH: TRӎ1+;8Æ1&ѬӠNG -51- SUBB A,R6 CJNE A,#00H,L3 SJMP L5 L3: MOV A,#0FFH ;chuong trinh sau khi doi ma, R5=#0FFh SUBB A,R5 CJNE A,#00H,L4 SJMP CTR_SAU_DOI_MA L4: mov R0,#40h CJNE R4,#04,SAIMA ;SO SANH DO DAI CUA MK L4A: MOV A,@R0 ;kiem tra ma mac dinh CJNE A,#01H,SAIMA inc R0 djnz R4,L4A MOV A,#0FFH ;kiem tra co phai ENTER cua DOI MA ? SUBB A,R7 CJNE A,#00H,L4B ;neu k phai nhay ve ctr chinh JMP MA_MOI ; phai nhҧy tӟi MÃ_MӞI L4B: SJMP L7 ;******************************************************************* L5: MOV A,72H ;so sanh do dai mk ĈӖ ÁN TӘNG HӦP KHÓA CӰA Ĉ,ӊN TӰ *9+'769®1+Ѭ7,ӂN SVTH: TRӎ1+;8Æ1&ѬӠNG -52- SUBB A,R4 CJNE A,#00,SAIMA MOV R0,#30H MOV R1,#40H L5A: MOV A,@R0 MOV 76H,@R1 SUBB A,76H CJNE A,#00,SAIMA INC R0 INC R1 DJNZ R4,L5A JMP DADOIMA ;neu dung hien thi "DA DOI MA" ;******************************************************************* SAIMA: mov A,#01h ;xoa LCD acall GUILENH mov R0,#16 mov R1,#00h K9 : MOV A,R1 K10 : acall HIEN_SAIMA ;hien "SAI MA _NHAP LAI" mov P1,A call HIENTHI ĈӖ ÁN TӘNG HӦP KHÓA CӰA Ĉ,ӊN TӰ *9+'769®1+Ѭ7,ӂN SVTH: TRӎ1+;8Æ1&ѬӠNG -53- Acall delay djnz R0,K9 mov R6,#0F9H djnz 71h,K10A ;sai ma lien tiep 3 lan,bao dong JMP BAODONG K10A: mov A,#0C0h ;dua con tro ve dong thu 2 acall GUILENH call delay JMP PHIM ;*************************************************************** CTR_SAU_DOI_MA: MOV A,72H ;so sanh do dai mk SUBB A,R4 CJNE A,#00,SAIMA MOV R0,#50H MOV R1,#40H LAP: MOV A,@R0 MOV 76H,@R1 SUBB A,76H CJNE A,#00,SAIMA INC R0 ĈӖ ÁN TӘNG HӦP KHÓA CӰA Ĉ,ӊN TӰ *9+'769®1+Ѭ7,ӂN SVTH: TRӎ1+;8Æ1&ѬӠNG -54- INC R1 DJNZ R4,LAP MOV A,#0FAH ;chuong trinh doi ma lan 2 tro di SUBB A,R6 CJNE A,#00H,L7 SJMP MA_MOI ;*********************************************************** L7: mov R0,#02 C0: SETB P0.6 ACALL DELAY CLR P0.6 ACALL DELAY1 DJNZ R0,C0 mov A,#01h ;xoa LCD acall GUILENH mov R0,#8 mov R1,#00h K3 : MOV A,R1 K4 : acall WELCOME mov P1,A Lcall HIENTHI ;HIEN THI WELCOME call delay ĈӖ ÁN TӘNG HӦP KHÓA CӰA Ĉ,ӊN TӰ *9+'769®1+Ѭ7,ӂN SVTH: TRӎ1+;8Æ1&ѬӠNG -55- djnz R0,K3 call delay setB P2.3 clr P2.2 JMP QUETPHIM ;################################################### XOA: MOV A,#0FAH ;kiem tra co phai XOA cua NHAP MA CU SUBB A,R6 ;tru A cho R7 CJNE A,#00H, XOA_0 JMP DOI_MA XOA_0: MOV A,#0FFH ;kiem tra co phai XOA cua NHAP MA MOI SUBB A,R6 ;tru A cho R6 CJNE A,#00H, XOA_1 JMP MA_MOI XOA_1: MOV A,#0FEH ;kiem tra co phai XOA cua NHAP LAI MA MOI SUBB A,R6 ;tru A cho R6 CJNE A,#00H, XOA_2 JMP NHAP_LAI_MA_MOI XOA_2: MOV A,#0F9H ;kiem tra co phai XOA cua SAIMA SUBB A,R6 ;tru A cho R6 CJNE A,#00H, XOA_3 ĈӖ ÁN TӘNG HӦP KHÓA CӰA Ĉ,ӊN TӰ *9+'769®1+Ѭ7,ӂN SVTH: TRӎ1+;8Æ1&ѬӠNG -56- JMP SAIMA XOA_3: LJMP MOKHOA ;################################################### DOI_MA: mov A,#01h ;xoa LCD acall GUILENH ;goi lenh mov R0,#12 mov R1,#00h K5 : MOV A,R1 K6 : acall DOIMA ;=>hien thi "NHAP MA CU" mov P1,A Acall HIENTHI Acall delay djnz R0,K5 Acall delay mov A,#0C0h ;dua con tro ve dong thu 2 Acall GUILENH mov R7,#0FFh ;nap FFh vao R7 ss kiem tra co doi ma ko? mov R6,#0FAh MA_MOI: mov A,#01h ;xoa LCD ĈӖ ÁN TӘNG HӦP KHÓA CӰA Ĉ,ӊN TӰ *9+'769®1+Ѭ7,ӂN SVTH: TRӎ1+;8Æ1&ѬӠNG -57- acall GUILENH mov R0,#13 mov R1,#00h K11 : MOV A,R1 K12 : acall NHAPMAMOI ;=>hien thi "NHAP MA MOI" mov P1,A call HIENTHI Acall delay djnz R0,K11 mov A,#0C0h ;dua con tro ve dong thu 2 acall GUILENH Acall delay mov R1,#30h ;nap gia tri moi vao dia chi tu 30h mov R2,#11 ;GIOI HAN MK L8: mov @R1,#00h ;dua gia tri cac dia chi tu 30h ve #00 djnz R2,L8 mov R1,#30h mov R2,#11 mov 72H,#00 mov R6,#0FFh ;nap gia tri trung gian cho R6 de phat hien che do ;cua ENTER ĈӖ ÁN TӘNG HӦP KHÓA CӰA Ĉ,ӊN TӰ *9+'769®1+Ѭ7,ӂN SVTH: TRӎ1+;8Æ1&ѬӠNG -58- JMP QUETPHIM NHAP_LAI_MA_MOI: mov A,#01h ;xoa LCD acall GUILENH mov R0,#16 mov R1,#00h K15: MOV A,R1 K16 : acall NHAPLAIMAMOI ;=>hien thi "NHAP LAI MA MOI" mov P1,A Acall HIENTHI Acall delay djnz R0,K15 mov A,#0C0h ;dua con tro ve dong thu 2 acall GUILENH Acall delay mov R6,#0FEh JMP PHIM DADOIMA: mov R1,#50h mov R2,#11 ĈӖ ÁN TӘNG HӦP KHÓA CӰA Ĉ,ӊN TӰ *9+'769®1+Ѭ7,ӂN SVTH: TRӎ1+;8Æ1&ѬӠNG -59- L8A: mov @R1,#00h ;dua gia tri cac dia chi tu 50h ve #00 djnz R2,L8A MOV 50H,30H MOV 51H,31H MOV 52H,32H MOV 53H,33H MOV 54H,34H MOV 55H,35H MOV 56H,36H MOV 57H,37H MOV 58H,38H MOV 59H,39H mov A,#01h ;xoa LCD acall GUILENH mov R0,#10 mov R1,#00h K13 : MOV A,R1 K14 : acall DA_DOI_MA mov P1,A Lcall HIENTHI ;HIEN THI DOI MA ĈӖ ÁN TӘNG HӦP KHÓA CӰA Ĉ,ӊN TӰ *9+'769®1+Ѭ7,ӂN SVTH: TRӎ1+;8Æ1&ѬӠNG -60- Acall delay djnz R0,K13 Acall delay mov A,#0C0h ;dua con tro ve dong thu 2 acall GUILENH mov R5,#0FFh ; NHAN BIET SAU KHI DOI MA LAN 1 JMP PHIM ;########################################### LOCK: mov R0,#02 C1: SETB P0.7 ACALL DELAY CLR P0.7 ACALL DELAY1 DJNZ R0,C1 mov A,#01h ;xoa LCD acall GUILENH mov R0,#12 mov R1,#00h K7: MOV A,R1 K8: acall HIEN_LOCK ĈӖ ÁN TӘNG HӦP KHÓA CӰA Ĉ,ӊN TӰ *9+'769®1+Ѭ7,ӂN SVTH: TRӎ1+;8Æ1&ѬӠNG -61- mov P1,A Lcall HIENTHI call delay djnz R0,K7 mov A,#0C0h ;dua con tro ve dong thu 2 acall GUILENH Acall delay setB P2.2 ;bat den do clr P2.3 ;tat den xanh JMP PHIM ;################################################ BAODONG: mov R1,#30 K17: setB P2.0 setB P2.2 clr p2.3 Acall delay1 clr p2.0 clr p2.2 setB p2.3 Acall delay1 ĈӖ ÁN TӘNG HӦP KHÓA CӰA Ĉ,ӊN TӰ *9+'769®1+Ѭ7,ӂN SVTH: TRӎ1+;8Æ1&ѬӠNG -62- djnz R1,K17 clr p2.3 jmp PHIM ;****************************************************************** ORG 700h PHIM_0: DB 01H,02H,03H PHIM_1: DB 04H,05H,06H PHIM_2: DB 07H,08H,09H PHIM_3: DB ' ',00H,' ' HIEN_SAIMA: INC A movC A,@A+PC INC R1 ret so1: DB'SAI MA_NHAP LAI:' WELCOME: INC A movC A,@A+PC INC R1 ret so2: DB'WELCOME' ĈӖ ÁN TӘNG HӦP KHÓA CӰA Ĉ,ӊN TӰ *9+'769®1+Ѭ7,ӂN SVTH: TRӎ1+;8Æ1&ѬӠNG -63- DOIMA: INC A movC A,@A+PC INC R1 ret so3: DB'NHAP MA CU:' NHAPMAMOI: INC A movC A,@A+PC INC R1 ret so4: DB'NHAP MA MOI:' NHAPLAIMAMOI: INC A movC A,@A+PC INC R1 ret so5: DB'NHAP LAI MA MOI:' NHAP_MA: INC A movC A,@A+PC INC R1 ĈӖ ÁN TӘNG HӦP KHÓA CӰA Ĉ,ӊN TӰ *9+'769®1+Ѭ7,ӂN SVTH: TRӎ1+;8Æ1&ѬӠNG -64- ret so6: DB'XIN MOI NHAP MA:' HIEN_LOCK: INC A movC A,@A+PC INC R1 ret so7: DB'CUA DA KHOA' DA_DOI_MA: INC A movC A,@A+PC INC R1 ret so8: DB'DA DOI MA' END ĈӖ ÁN TӘNG HӦP KHÓA CӰA Ĉ,ӊN TӰ *9+'769®1+Ѭ7,ӂN SVTH: TRӎ1+;8Æ1&ѬӠNG -65- 7jLOLӋXWKDPNKҧR : +ӑYLÿLӅXNKLӇQ 7iFJLҧ 7ӕQJYăQ2Q+RjQJÿӭF+ҧL &ҩXWU~FYjOұSWUuQKKӑ9Ĉ. 7iFJLҧ 1JX\ӉQ7ăQJ&ѭӡQJ& 3KDQ4XӕF7KҳQJ 3.3KkQWtFKPҥFK7UDQVLVWRU 7iFJLҧ Ĉӛ;XkQ+ҧL 1JX\ӉQ;XkQ0DL 3KҫQPӅPVӱGөQJ : - 'ӏFKILOH$60-->Hex : VIETNAM_8051 - 0{SKӓQJ : Proteus 6 Professional. - 9ӁPҥFKQJX\rQOêYjPҥFKLQ : Proteus &iFWjLOLӋXNKiF

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfỨng dụng vi điều khiển chế tạo khóa cửa điện tử.pdf