Vai trò quan trọng của hoạt động hội nhập cho nhân viên mới tại doanh nghiệp

Làm Việc Với Phòng Kỹ Thuật Phòng kỹ thuật hướng dẫn cho nhân viên về các quy định an toàn, cách sử dụng máy móc thiết bị và hướng dẫn quy trình báo cáo khi có sự cố về kỹ thuật của máy móc thiết bị sử dụng

pdf16 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 06/04/2015 | Lượt xem: 1716 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Vai trò quan trọng của hoạt động hội nhập cho nhân viên mới tại doanh nghiệp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Logo VAI TRÒ QUAN TRỌNG CỦA HOẠT ĐỘNG HỘI NHẬP CHO NHÂN VIÊN MỚI TẠI DOANH NGHIỆP Lớp: QT02 VB2K13 Trình bày:  Nguyễn Văn Minh  Bùi Kiều Ngọc  Võ Đinh Tuyến  Bùi Anh Tuấn  Nguyễn Trần Sang  Võ Phước Quí  Nguyễn Văn Hào Company Logo NỘI DUNG TỔNG QUAN VỀ HẠT ĐỘNG HỘI NHẬP1 VAI TRÒ CỦA HOẠT ĐỘNG HỘI NHẬP2 QUY TRÌNH HỘI NHẬP CHO NHÂN VIÊN3 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỘI NHẬP CỦA NHÂN VIÊN4 45 VÍ DỤ CỤ THỂ TẠI CÔNG TY TNHH GiẤY HƯNG THỊNH Company Logo 1. TỔNG QUAN VỂ HỘI NHẬP  Hội nhập (onboarding) quá trình đào tạo nhập môn  Là quá trình giúp nhân viên mới làm quen và thích nghi với môi trường mới  Là quá trình giúp nhân viên tìm hiểu công việc của các phòng ban khác nhau để từ đó họ có cảm giác rằng mình có liên quan đến công việc chung Company Logo 2. VAI TRÒ CỦA HỘI NHẬP ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP  Giảm chi phí cho doanh nghiệp  Tạo ra một môi trường làm việc hiệu quả  Đáp ứng nhu cầu của khách hàng  Có được một đội ngũ làm việc hiệu quả cao  Quảng bá được thương hiệu của công ty  ………… Company Logo 2.VAI TRÒ CỦA HỘI NHẬP ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN  Có cái nhìn tổng quan về DN  Hiểu rõ lịch sử hình thành và phát triển của DN  Hiểu rõ cơ cấu tổ chức của DN  Hòa nhập nhanh chóng vào môi trường làm việc Company Logo 2.VAI TRÒ CỦA HỘI NHẬP ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN  Hoạch định tương lai và định hướng phát triển  Quản lý thông tin  Nhìn nhận được vấn đề trong DN  Phát huy được khả năng của bản thân  ………… Company Logo 3. QUY TRÌNH HỘI NHẬP 1) QUY TRÌNH LÀM VIỆC  Cho nhân viên mới có thời gian để làm quen với công việc  Chuẩn bị các tài liệu liên quan đến công việc  Huấn luyện cho họ làm thử công việc ….. Company Logo 2 ) PHỔ BIẾN NHỮNG THÔNG TIN CƠ BẢN  Giúp nhân viên hiểu được những gì cần thiết cần phải nắm rõ  Không nên bắt nhân viên nhớ hết các thông tin cần thiết vì họ sẽ chỉ thấy áp lực và sợ công việc được giao 3. QUY TRÌNH HỘI NHẬP Company Logo 3) TẠO ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP CHO TỪNG NHÂN VIÊN  Tạo điều kiện cho nhân viên tiếp xúc và trau dồi kinh nghiệm ở những công việc khác ngoài chuyên môn  Có kế hoạch, hướng đi cho những nhân viên xuất sắc để tạo nguồn nhân lực dồi dào cho doanh nghiệp 3. QUY TRÌNH HỘI NHẬP Company Logo Nhìn chung hiện nay các DN chủ yếu sử dụng những khóa học ngắn hạn hoặc mời các chuyên gia ngoài ra họ còn sử dụng chính những nhân viên cũ có kinh nghiệm trong công ty để đào tạo cho nhân viên mới. 3. QUY TRÌNH HỘI NHẬP Company Logo Sau khi đào tạo hội nhập các DN nên đánh giá nhân viên của mình để từ đó có sự bố trí sử dụng nhân viên cho hiệu quả đáp ứng nhu cầu của công ty 4. ĐÁNH GIÁ HỘI NHẬP Company Logo Tại Công Ty TNHH Giấy Hưng Thịnh Nhân viên mới vào phải làm việc theo trình tự như sau để có thể hòa nhập được với công việc. 1) Làm Việc Với Phòng Tổ Chức Cán Bộ Giới thiệu về sơ đồ tổ chức công ty cũng như quy định quy trình của công ty… 5. VÍ DỤ CỤ THỂ Company Logo 2) Làm Việc Với Phòng Công Nghệ Phòng công nghệ giới thiệu về các loại sản phẩm của công ty , cách thức sản xuất , lưu trữ … 3) Làm Việc Với Phòng QCS Phổ biến các quy định kiểm tra hàng hóa và cách thức báo cáo khi phát hiện chất lượng hàng hóa không đạt yêu cầu…. 5. VÍ DỤ CỤ THỂ Company Logo 4) Làm Việc Với Phòng Kỹ Thuật Phòng kỹ thuật hướng dẫn cho nhân viên về các quy định an toàn, cách sử dụng máy móc thiết bị và hướng dẫn quy trình báo cáo khi có sự cố về kỹ thuật của máy móc thiết bị sử dụng… 5) Kiểm Tra Đánh Giá Nhân Viên Khi Kết Thúc Đào Tạo Phòng tổ chức kiểm tra đánh giá nhân viên mới và bố trí công việc 5. VÍ DỤ CỤ THỂ Logo Company Logo DANH SÁCH NHÓM Stt HỌ VÀ TÊN MSSV HỆ SỐ KÍ TÊN 01 NGUYỄN VĂN MINH 33101025009 1 02 BÙI KiỀU NGỌC 33101022773 1 03 VÕ ĐINHTUYẾN 1098210489 1 04 VÕ PHƯỚC QUÍ 33101023885 1 05 BÙI ANH TUẤN 1 06 NGUYỄN TRẦN SANG 33101023730 1 07 NGUYỄN VĂN HÀO 33101021258 1 08 09

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbao_cao_2952.pdf
Luận văn liên quan