Văn hoá tổ chức tại ngân hàng thương mại cổ phần phát triển thành phố Hồ Chí Minh (hdbank) văn hoá tổ chứctại ngân hàng thương mại cổ phần phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HDBank)

Phương pháp nghiên cứu chỉ mới xét ở thời điểm chưa thể hiện được mối quan hệ nhân quả. Nghiên cứu tiếp nêntiến hànhnghiêncứutheo trục thời gian, quan sát cách nhau 6 tháng và so sánh kết quảvớinhau, nếu kết quả không thay đổi thì mới kết luận kết quả nghiên cứu.

pdf24 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 06/09/2014 | Lượt xem: 1650 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Văn hoá tổ chức tại ngân hàng thương mại cổ phần phát triển thành phố Hồ Chí Minh (hdbank) văn hoá tổ chứctại ngân hàng thương mại cổ phần phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HDBank), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1VĂN HOÁ TỔ CHỨCTẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HDBANK) Team Six • Nguyễn Anh Việt • Huỳnh Thị Hiền • Phạm Thanh Vân • Trác Văn Ngọc Quan • Phạm Thị Kim Quyên Nội dung trình bày 2 Tổng quan nghiên cứu1 Cơ sở lý thuyết2 Phương pháp nghiên cứu3 Kết quả nghiên cứu4 Kiến nghị giải pháp5 Kết luận và hạn chế đề tài6 1. Tổng quan nghiên cứu 3  Ngày nay danh tiếng của doanh nghiệp trở thành một phần quan trọng khi xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững  Văn hoá tổ chức cũng được xem là mục tiêu, tôn chỉ hoạt động của ngân hàng  Ngân hàng HDBank đang xây dựng để hướng đến mục tiêu là một trong những ngân hàng thương mại đầu tiên tại Việt Nam kinh doanh đa năng, đa lĩnh vực 41. Tổng quan nghiên cứu (tt) - Tìm hiểu văn hoá tổ chức tại HDBank - Đề xuất một số giải pháp nhằm xây dựng và phát triển VH tổ chức của ngân hàng HDBank Các nhân viên ở các phòng ban hội sở HDBank Nghiên cứu về văn hoá tổ chức của NH HDBank Mục tiêu Đối Tượng Phạm vi 52. Cơ sở lý thuyết (tt) Có 2 thuyết / phương pháp về sự thay đổi : Thuyết E : dựa trên giá trị kinh tế  “hard” Tối đa giá trị cổ đông, áp đặt quyền hành, khen thưởng trên tài chính, xa thải nhân viên,… Thuyết O : dựa trên năng lực tổ chức  “soft” Phát triển năng lực & văn hóa tổ chức, tham gia từ dưới lên, khuyến khích thử nghiệm, khen thưởng công bằng 62. Cơ sở lý thuyết (tt) Thuyết E “hard” : mang tính xa rời nhân viên, không đặt được kết quả mong muốn cao nhất. Thuyết O “soft” : ngăn cản các quyết định khó khăn về nhân lực, không tối ưu hóa giá trị cổ đông. Sự kết hợp giữa 2 thuyết E “hard” & O “soft” là cách tốt nhất cho sự thay đổi 7Định nghĩa về văn hóa tổ chức Là mẫu cơ bản về những giá trị và những giả định được chia sẻ trong một tổ chức, chi phối cách nhân viên trong tổ chức nghĩ và hành động đối với những vấn đề và những cơ hội ( Peter Senge) 8CÁC THÀNH TỐ CỦA VĂN HÓA TỔ CHỨC (Peter Senge) Thành tố 1 : Những biểu trưng văn hóa tổ chức quan sát được ( Artifacts )  Cấu trúc vật chất, trang trí  Câu chuyện, giai thoại  Các lễ kỷ niệm, nghi lễ và sinh hoạt VH  Ngôn ngữ, khẩu hiệu trong tổ chức  Biểu tượng, bài hát truyền thống, đồng phục Visible Phần nổi 9CÁC THÀNH TỐ CỦA VĂN HÓA TỔ CHỨC (Peter Senge) Thành tố 2 : Những giá trị được chia sẻ ( Shared values) invisible Phần nổi  Những niềm tin có ý thức  Đánh giá tốt/xấu, đúng/sai  Tầm nhìn  Sứ mệnh và các giá trị cơ bản  Mục tiêu chiến lược 10 CÁC THÀNH TỐ CỦA VĂN HÓA TỔ CHỨC (Peter Senge) Thành tố 3 : Những giả định được chia sẻ ( Shared assumptions) invisible Phần nổi  Những nhận thức hay niềm tin được cho là đúng  Là những mô hình tư duy về lý tưởng  Quan hệ giữa con người và môi trường  Quan hệ giữa con người với con người  Ngầm định bản chất con người  Bản chất hành vi con người  Bản chất sự thật và lẽ phải 11 3. Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu : điều tra, khảo sát, tổng hợp Kích thước mẫu: 50 Phương pháp chọn mẫu: phi xác suất, thuận tiện Đối tượng khảo sát : Nhân viên tại Hội sở ngân hàng HDBank Địa điểm khảo sát : Ngân hàng HDBank Thời gian khảo sát : từ ngày 14/03 – 17/03 NỘI DUNG BẢN KHẢO SÁT.docx 4. Kết quả nghiên cứu 12  Đánh giá đối với mức độ quan tâm của NV về cấp độ văn hóa 1 tại HDBANK 4. Kết quả nghiên cứu 13  Kết quả đánh giá thực hiện cấp độ văn hóa 1 tại HDBANK 4. Kết quả nghiên cứu 14  Đánh giá đối với mức độ quan tâm của NV về cấp độ văn hóa 2 tại HDBANK Kết quả đánh giá mức độ thực hiện của nhân viên đối với các yếu tố trong cấp độ 2. 4. Kết quả nghiên cứu (tt) 15  Đánh giá đối với mức độ quan tâm của NV về cấp độ văn hóa 3 tại HDBANK 4. Kết quả nghiên cứu (tt) 16 4. Kết quả nghiên cứu (tt) 17 Đánh giá đối với mức thực hiện của NV về cấp độ văn hóa 3 tại HDBANK 5. Một số khuyến nghị giải pháp 18  Về kiến trúc, cơ sở hạ tầng  Logo (Nhận thức ý nghĩa, sử dụng logo)  Đồng phục Triển khai tầm nhìn và sứ mệnh và mục tiêu hoạt động (Slogan) Phong cách giao tiếp, quảng bá thương hiệu hướng đến khách hàng 5. Một số khuyến nghị giải pháp 19  Về kiến trúc, cơ sở hạ tầng  Logo (Nhận thức ý nghĩa, sử dụng logo)  Đồng phục Triển khai tầm nhìn và sứ mệnh và mục tiêu hoạt động (Slogan) Phong cách giao tiếp, quảng bá thương hiệu hướng đến khách hàng 6. Kết luận và hạn chế đề tài 20  Kết quả đạt được + Cấp độ 1: có sự khác biệt giữa nhận thức và thực hiện tại HD bank; nhận thức không cao nhưng thực hiện lại tốt. HD bank thiên về thuyết E, dùng quyền lực buộc nhân viên tuân thủ. + Cấp độ 2, 3 : không có sự khác biệt giữa nhận thức và thực hiện. Vận dụng tốt thuyết O, truyền nhiệt huyết và động viên nhân viên tham gia. 6. Kết luận và hạn chế đề tài 21  Hạn chế của đề tài + Mẫu nghiên cứu nhỏ (n= 50), phương pháp chọn mẫu là phi xác suất, thuận tiện nên tính đại diện không cao, trong nghiên cứu tiếp nên có phần mềm hỗ trợ việc chọn mẫu xác xuất để tăng tính đại diện. + Nghiên cứu chỉ mới thực hiện ở một ngân hàng ( trong một ngành), giới hạn phạm vi nên không đại diện, nghiên cứu tiếp nên mở rộng rộng ra ngành khác. 6. Kết luận và hạn chế đề tài 22  Hạn chế của đề tài + Phương pháp nghiên cứu chỉ mới xét ở thời điểm chưa thể hiện được mối quan hệ nhân quả. Nghiên cứu tiếp nên tiến hành nghiên cứu theo trục thời gian, quan sát cách nhau 6 tháng và so sánh kết quả với nhau, nếu kết quả không thay đổi thì mới kết luận kết quả nghiên cứu. Tài liệu tham khảo 23 • https://www.hdbank.com.vn/ • Báo cáo thường niên, có sẵn tại: https://www.hdbank.com.vn/?ArticleID=4ff9369e-7d8c-41be-888f- 9efdaf1f1bb7, • Trần Ngọc Khánh (2011), Mấy cơ sở tiếp cận lý thuyết nghiên cứu văn hóa, Trung tâm văn hóa học lý luận và ứng dụng, van-de chung/2073-tran-ngoc-khanh-may-co-so-tiep-can-ly-thuyet- nghien-cuu-van-hoa.html, • Tylor, E.B. (1871), Primitive Culture, New York, NY, US: Brentano's. • Đỗ Thị Phi Hoài (2009), Văn hóa doanh nghiệp, NXB Tài Chính • Đỗ Hoài Linh (2008), Văn hoá kinh doanh trong hoạt động của Ngân hàng thương mại, Tạp chí Công nghiệp html Team Six

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfde_an_doi_six_1983.pdf
Luận văn liên quan