Xác định clenbuterol trong các nền mẫu thức ăn gia súc, thịt và gan heo bằng sắc ký khí ghép khối phổ bẩy ion

XÁC ĐỊNH CLENBUTEROL TRONG CÁC NỀN MẪU THỨC ĂN GIA SÚC, THỊT VÀ GAN HEO BẰNG SẮC KÝ KHÍ GHÉP KHỐI PHỔ BẨY ION TRƯƠNG NHẬT LÝ Trang nhan đề Lời cảm ơn Mục lục Danh mục các bảng Chương 1: Đặt vấn đề Chương 2: Mục tiêu của luận văn Chương 3: Sơ lược về họ B2- Agonist Chương 4: Các phương pháp xác định Chương 5: Đại cương về sắc ký khí(GC) Chương 6: Đại cương về Detectơ phổ khối dùng trong sắc ký khí Chương 7: Thiết bị hóa chất Chương 8: Khảo sát tối ưu phản ứng sản xuất SYLYL hóa Clenbuterol và nội chuẩn 17-Methyltesterone Chương 9: Khảo sát phân tích trên mẫu thật Chương 10: Kết luận Tài liệu tham khảo Phụ lục

pdf11 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 22/08/2013 | Lượt xem: 2106 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Xác định clenbuterol trong các nền mẫu thức ăn gia súc, thịt và gan heo bằng sắc ký khí ghép khối phổ bẩy ion, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf8.pdf
 • pdf0.PDF
 • pdf1.pdf
 • pdf10.pdf
 • pdf11.pdf
 • pdf12.pdf
 • pdf13.pdf
 • pdf14.pdf
 • pdf15.pdf
 • pdf2.pdf
 • pdf3.pdf
 • pdf4.pdf
 • pdf5.pdf
 • pdf6.pdf
 • pdf7.pdf
 • pdf9.pdf
Luận văn liên quan