Xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập phân hóa khi dạy học hàm số lượng giác và phương trình lượng giác ở lớp 11 trường THPT (chương trình nâng cao)

MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU, NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU (đề tài dài 168 trang) 2.1. Mục đích nghiên cứu Xây dựng được hệ thống câu hỏi và bài tập phân hóa khi dạy học “Hàm số lượng giác và Phương trình lượng giác” ở lớp 11, nhằm nâng cao hiệu quả dạy và học Đạị số và Giải tích (nâng cao) ở trường THPT. 2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu + Hệ thống hóa một số vấn đề lí luận về dạy học phân hóa, về câu hỏi và bài tập phân hóa. + Bằng điều tra và quan sát tìm hiểu thực trạng dạy học phân hóa môn toán. Trong đó có thực trạng dạy và học phân hóa nội dung “Hàm số lượng giác và Phương trình lượng giác” lớp 11 nâng cao. + Xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập phân hóa khi dạy học Hàm số lượng giác và Phương trình lượng giác ở lớp 11 trường THPT. + Kiểm tra tính khả thi và hiệu quả của hệ thống câu hỏi và bài tập phân hóa đã được xây dựng. 3. PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU - Phương pháp nghiên cứu lý luận: Nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến đề tài. - Phương pháp điều tra, quan sát: Điều tra thực trạng dạy học phân hóa bằng phiếu trắc nghiệm, dự giờ, trao đổi ý kiến với giáo viên, hỏi ý kiến chuyên gia. - Phương pháp thực nghiệm sư phạm: Tiến hành thực nghiệm sư phạm ở một trường THPT nhằm kiểm tra các kết quả nghiên cứu trong thực tiễn dạy học ở trường THPT. 4. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC Nếu xây dựng được một thệ thống câu hỏi và bài tập có tính chất phân hóa khi dạy học Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác ở lớp 11 trường THPT thì sẽ phát huy cao độ tính tích cực, chủ động của từng học sinh, góp phần nâng cao chất lượng dạy học Đại số và giải tích nâng cao. 5. CẤU TRÚC LUẬN VĂN Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, nội dung chính của luận văn gồm ba chương. Chương I. Cơ sở lí luận và thực tiễn của dạy học phân hóa. Chương II. Xây dựng một hệ thống câu hỏi và bài tập phân hóa khi dạy học Hàm số lượng giác và Phương trình lượng giác ở lớp 11 THPT (theo chương trình Đại số và Giải tích nâng cao). Chương III. Thực nghiệm sư phạm.

pdf168 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 26/01/2013 | Lượt xem: 4406 | Lượt tải: 18download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập phân hóa khi dạy học hàm số lượng giác và phương trình lượng giác ở lớp 11 trường THPT (chương trình nâng cao), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfXây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập phân hóa khi dạy học hàm số lượng giác và phương trình lượng giác ở lớp 11 trường THPT (chương trình nâng cao).pdf
Luận văn liên quan