Xây dựng website bán điện thoại trực tuyến bằng opencart” tại trung tâm đào tạo quản trị mạng & an ninh mạng quốc tế athena

Tạo like box cho website - Chọn kiểu like box - Facebook page URL là địa chỉ url của fanpage - Width chiều rộng của box chứa like nhƣ domo phía dƣới - Height chiều dài và color scheme là phối màu - Show Frienfs‟ Faces là hiện những ai đã thích fanpage - Show header hiện tìm chúng tôi trên facebook nhƣ demo - Show posts là hiện các bài đƣợc đăng trên fanpage của website lên box demo hay không - Show border là hiện đƣờng viền bên ngoài box hay không

pdf65 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 03/08/2017 | Lượt xem: 1357 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Xây dựng website bán điện thoại trực tuyến bằng opencart” tại trung tâm đào tạo quản trị mạng & an ninh mạng quốc tế athena, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
........................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày..tháng..năm 2014 XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN/ĐƠN VỊ Đại Diện Đơn Vị (Ký tên, đóng dấu) NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN  ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... TP.HCM, ngày . tháng . năm 2013 Giáo viên hƣớng dẫn (Ký tên,ghi rõ họ tên) Điểm MỤC LỤC A. LỊCH LÀM VIỆC TẠI NƠI THỰC TẬP ..................................................................... 1 B. GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ MẠNG & AN NINH MẠNG QUỐC TẾ ATHENA ........................................................................................................ 1 CHƢƠNG II: PHÂN TÍCH YÊU CẦU XÂY DỰNG WEBSITE .......................................... 8 I. PHÂN TÍCH YÊU CẦU ................................................................................................ 8 1.1 Bài toán đƣa ra ........................................................................................................ 8 II. TÌM HIỂU VỀ MÃ NGUỒN MỞ ................................................................................. 9 2.1 Khái niệm ................................................................................................................ 9 2.2 Giới thiệu về một số mã nguồn mở .......................................................................... 9 III. TÌM HIỂU VỀ OPENCART 2.0................................................................................ 10 3.1 OpenCart là mã nguồn mở ..................................................................................... 10 3.2 Opencart là một hệ thống giỏ hàng ......................................................................... 12 VI. CÔNG CỤ LẬP TRÌNH ........................................................................................... 12 4.1 DreamWeaver ........................................................................................................ 12 4.2 Công cụ đồ họa ...................................................................................................... 13 V. XAMPP ...................................................................................................................... 14 5.1 CuteFTP ................................................................................................................ 14 5.2 Cài đặt Xampp Control Panel v3.2.1 ...................................................................... 14 5.2 Cài đặt Opencart 2.0 .............................................................................................. 18 Chỉnh sửa website tại trang quản trị ............................................................................. 22 Chỉnh sửa cấu hình web ............................................................................................... 22 Tùy chỉnh danh mục sản phẩm, sản phẩm .................................................................... 24 Tùy chỉnh các mô đun cho website .............................................................................. 29 Tùy chỉnh danh mục tin tƣc, tin tức ............................................................................. 31 Tùy chỉnh lien kết – silde – banner .............................................................................. 32 CHƢƠNG III: ĐƢA WEBSITE LÊN HOSTING VÀ TÍCH HỢP CÁC CHỨC NĂNG KHÁC CHO WEBSITE PHÁT TRIỂN .......................................................................................... 34 I. ĐƢA WESITE LÊN HOSTING................................................................................... 34 1. Đăng ký hosting....................................................................................................... 34 2. Backup (Export) database của Website trên máy Local ............................................ 37 3. Tạo database mới và upload (Restore) database trên hosting đã đăng ký .................. 38 4. Tiến hành upload soucre web ................................................................................... 41 5. Cấu hình file config ................................................................................................. 44 CHƢƠNG IV. TỐI ƢU HÓA SEO VÀ TẠO 1 SỐ PLUGINS XÃ HỘI CỦA FACEBOOK CHO WEBSITE .................................................................................................................. 46 I. TẠO LIKE BOX CHO WEBSITE TRÊN FANPAGE ................................................. 46 1. Tạo facepage cho website ........................................................................................ 46 2. Tạo like box cho website ......................................................................................... 48 3. Đƣa code like box vào website (product) ................................................................. 49 II. TỐI ƢU HÓA SEO .................................................................................................... 50 1. Dùng SEO URL‟s .................................................................................................... 50 2. Tối ƣu hóa seo tên sản phẩm và danh mục ............................................................... 51 CHƢƠNG V. GIỚI THIỆU VỀ WEBSITE BÁN ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG........................ 52 I. NỘI DUNG WEBSITE ................................................................................................ 52 1. Giao diện trang chủ ................................................................................................. 52 2. Giao diện trang giới thiệu ........................................................................................ 53 3. Giao diện trang tuyển dụng ...................................................................................... 53 4. Giao diện sản phẩm di động ..................................................................................... 55 5. Giao diện chi tiết sản phẩm ...................................................................................... 55 6. Giao diện trang đăng nhập tài khoản ........................................................................ 56 7. Giao diện đăng ký .................................................................................................... 56 KẾT LUẬN ........................................................................................................................ 58 Xây dựng website bán điện thoại di dộng bằng open cart GVHD: ĐỖ VÕ THẮNG SVTH: : TRIỆU VĂN PHÚ Trang 1 CHƯƠNG I: NỘI DUNG THỰC TẬP TẠI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ MẠNG & AN NINH MẠNG QUỐC TẾ ATHENA A. LỊCH LÀM VIỆC TẠI NƠI THỰC TẬP Khi thực tập tại công ty, Ban giám đốc của TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ MẠNG & AN NINH MẠNG QUỐC TẾ ATHENA đã đƣa ra lịch thực tập cho sinh viên nhƣ sau: Làm việc 3 ngày / tuần, thứ 3, thứ 5, thứ 7. Buổi sáng bắt đầu từ 7h00 đến 10h. Hai tuần đầu tham quan tất cả các phòng làm việc trung tâm. Làm quen với máy tính của trung tâm Gặp giáo viên hƣớng dẫn và nhận tài liệu. B. GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ MẠNG & AN NINH MẠNG QUỐC TẾ ATHENA o Giới thiệu chung về trung tâm Trung Tâm Đào Tạo Quản Trị Mạng & An Ninh Mạng Quốc Tế ATHENA đƣợc thành lập từ năm 2004, là một tổ chức qui tụ nhiều trí thức trẻ Việt Nam đầy năng động, nhiệt huyết và kinh nghiệm trong lãnh vực CNTT, với tâm huyết góp phần vào công cuộc thúc đẩy tiến trình đƣa công nghệ thông tin là ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần phát triển nƣớc nhà. Lĩnh vực hoạt động chính: Trung tâm ATHENA đã và đang tập trung chủ yếu vào đào tạo chuyên sâu quản trị mạng, an ninh mạng, thƣơng mại điện tử theo các tiêu chuẩn quốc tế của các hãng nổi tiếng nhƣ Microsoft, Cisco, Oracle, Linux LPI , CEH,... Song song đó, trung tâm ATHENA còn có những chƣơng trình đào tạo cao cấp dành riêng theo đơn đặt hàng của các đơn vị nhƣ Bộ Quốc Phòng, Bộ Công An , ngân hàng, doanh nghiệp, các cơ quan chính phủ, tổ chức tài chính.. + Sau gần 10 năm hoạt động, nhiều học viên tốt nghiệp trung tâm ATHENA đã là chuyên gia đảm nhận công tác quản lý hệ thống mạng, an ninh mạng cho nhiều bộ Xây dựng website bán điện thoại di dộng bằng open cart GVHD: ĐỖ VÕ THẮNG SVTH: : TRIỆU VĂN PHÚ Trang 2 ngành nhƣ Cục Công Nghệ Thông Tin - Bộ Quốc Phòng , Bộ Công An, Sở Thông Tin Truyền Thông các tin tức, bƣu điện các tỉnh,.. + Ngoài chƣơng trình đào tạo, Trung tâm ATHENA còn có nhiều chƣơng trình hợp tác và trao đổi công nghệ với nhiều đại học lớn nhƣ đại học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh, Học Viện An Ninh Nhân Dân( Thủ Đức), Học Viện Bƣu Chính Viễn Thông, Hiệp hội an toàn thông tin (VNISA), Viện Kỹ Thuật Quân Sự ,...... o Đội ngũ giảng viên : + Tất cả các giảng viên trung tâm ATHENA có đều tốt nghiệp từ các trƣờng đại học hàng đầu trong nƣớc .... Tất cả giảng viên ATHENA đều phải có các chứng chỉ quốc tế nhƣ MCSA, MCSE, CCNA, CCNP, Security+, CEH,có bằng sƣ phạm Quốc tế (Microsoft Certified Trainer). Đây là các chứng chỉ chuyên môn bắt buộc để đủ điều kiện tham gia giảng dạy tại trung tâm ATHENA + Bên cạnh đó,Các giảng viên ATHENA thƣờng đi tu nghiệp và cập nhật kiến thức công nghệ mới từ các nƣớc tiên tiến nhƣ Mỹ , Pháp, Hà Lan, Singapore,... và truyền đạt các công nghệ mới này trong các chƣơng trình đào tạo tại trung tâm ATHENA Cơ sở vật chất: + Thiết bị đầy đủ và hiện đại. +Chƣơng trình cập nhật liên tục, đảm bảo học viên tiếp cận với những công nghệ mới nhất. + Phòng máy rộng rãi, thoáng mát. Dịch vụ hỗ trợ: + Đảm bảo việc làm cho học viên tốt nghiệp khóa dài hạn. + Giới thiệu việc làm cho mọi học viên. + Thực tập có lƣơng cho học viên khá giỏi. + Ngoài giờ chính thức, học viên đƣợc thực hành miễn phí, không giới hạn thời gian. + Hỗ trợ kỹ thuật không thời hạn trong tất cả các lĩnh vực liên quan đến máy tính, mạng máy tính, bảo mật mạng. + Hỗ trợ thi Chứng chỉ Quốc tế. Xây dựng website bán điện thoại di dộng bằng open cart GVHD: ĐỖ VÕ THẮNG SVTH: : TRIỆU VĂN PHÚ Trang 3 Một số hình ảnh về trung tâm. Trung Tâm ATHENA - 2 Bis Đinh Tiên Hoàng , ĐaKao, Q1 , Tp HCM Xây dựng website bán điện thoại di dộng bằng open cart GVHD: ĐỖ VÕ THẮNG SVTH: : TRIỆU VĂN PHÚ Trang 4 Trung tâm ATHENA - 92 Nguyễn Đình Chiểu ,DaKao, Q1 , Tp HCM Khóa học quản trị hệ thống mạng Cisco cho ngân hàng MHB Bank Xây dựng website bán điện thoại di dộng bằng open cart GVHD: ĐỖ VÕ THẮNG SVTH: : TRIỆU VĂN PHÚ Trang 5 Xây dựng website bán điện thoại di dộng bằng open cart GVHD: ĐỖ VÕ THẮNG SVTH: : TRIỆU VĂN PHÚ Trang 6 Phát chứng chỉ cho các học viên hoàn thành khóa học Xây dựng website bán điện thoại di dộng bằng open cart GVHD: ĐỖ VÕ THẮNG SVTH: : TRIỆU VĂN PHÚ Trang 7 TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ MẠNG & AN NINH MẠNG QUỐC TẾ ATHENA Cơ sở 1: 92 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Q1. Điện thoại: (08)38244041 - 090 78 79 477-094 323 00 99(Gần ngã tư Đinh Tiên Hoàng - Nguyễn Đình Chiểu) Cơ sở 2: 2 Bis Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, Q1. Điện thoại: (08)22103801 - 094 320 00 88(Cạnh sân vận động Hoa Lư - Cách đài truyền hình Tp HTV 50 mét) Website: - E-mail : support@athena.edu.vn - tuvan@athena.edu.vn Xây dựng website bán điện thoại di dộng bằng open cart GVHD: ĐỖ VÕ THẮNG SVTH: : TRIỆU VĂN PHÚ Trang 8 CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH YÊU CẦU XÂY DỰNG WEBSITE I. PHÂN TÍCH YÊU CẦU 1.1 Bài toán đưa ra Cửa hàng điện thoại Nguyễn Kim chuyên cung cấp các mẫu Điện thoại. Hiện nay cửa hàng có nhu cầu xây dựng Website giới thiệu các mặt hàng. Trong mỗi loại gồm có: - Điện thoại các loại. Yêu cầu mỗi loại phải có ảnh đại diện và mô tả cụ thể. Hệ thống phải cho phép khách hàng đặt hàng và gừi đơn đặt hàng cho ngƣời quản lý. Trên web có các tiện ích nhƣ: sản phẩm tiêu biểu, sản phẩm mới nhất, thống kê lƣợt truy cập Để xây dựng đƣợc Website này em sử dụng hệ mã nguồn mở Opencart, hiện đang là một hệ mã nguồn rất phổ biến và đƣợc hỗ trợ rất nhiều trên các cộng đồng mạng. a. Yêu cầu khách hàng Là những ngƣời có nhu cầu cần xem và tìm hiểu các loại mặt hàng. Họ sẽ tìm kiếm các thông tin cần thiết từ hệ thống và đặt mua các mặt hàng này. Vì thế trang web phải thỏa mãn các chức năng sau sở hữu tổng thể. Những gì nhiều hơn, cải tiến mới cho phép các ứng dụng chạy nhanh hơn. - Hiển thị các mặt hàng để khách hàng có thể lựa chọn và xem các mặt hàng cần lựa chọn. - Cung cấp chức năng tìm kiếm các mặt hàng. Với nhu cầu của ngƣời sử dụng khi truy cập vào trang web là tìm kiếm các mặt hàng mà họ cần và muốn xem. Đôi lúc cũng có nhiều khách hàng vào website này mà không có ý định xem hay không biết xem gì thì yêu cầu đặt ra cho hệ thống là làm thế nào để khách hàng có thể tìm kiếm nhanh và hiệu quả các mặt hàng mà họ cần tìm. - Sau khi khách hàng lựa chọn xong những mặt hàng cần đặt mua thì hệ thống phải có chức năng hiển thị đơn đặt hàng để khách hàng nhập vào những thông tin cần thiết, tránh những đòi hỏi hay những thông tin yêu cầu quá nhiều từ phía khách hàng, tạo cảm giác thoải mãi, riêng tƣ cho khách hàng. - Ngoài ra, còn có 1 số chức năng nhƣ đăng kí, đăng nhập. Khách hàng có thể thay đổi mật khẩu của mình. Khi bạn quan tâm đến thông tin về website nhƣ: tin tức Xây dựng website bán điện thoại di dộng bằng open cart GVHD: ĐỖ VÕ THẮNG SVTH: : TRIỆU VĂN PHÚ Trang 9 hay giá cả, bạn có thể nhập địa chỉ email vào, bạn có thể nhận đƣợc các thông tin cập nhật từ website. b. Phía cửa hàng - Thông tin luôn cần đến hệ thống menu rõ ràng và nghiêm túc. Hệ thống menu này sẽ là nơi ngƣời dùng chú ý đầu tiên vì ở đó chứa hầu hết các đề mục quan trọng mà họ đang tìm hiểu. - Là ngƣời làm chủ ứng dụng, có quyền kiểm soát mọi hoạt động của hệ thống. Ngƣời này đƣợc cấp một username và password để đăng nhập vào hệ thống thực hiện những chức năng của mình. Có thể quản lý đƣợc các chức năng (thêm, xóa, sửa) của các mặt hàng trong web. II. TÌM HIỂU VỀ MÃ NGUỒN MỞ 2.1 Khái niệm Mã nguồn mở là thuật ngữ chỉ các sản phẩm, phần mềm công khai mã nguồn mở (source code). Ngƣời dùng không phải trả một khoản chi phí nào, hơn thế nữa họ có quyền xem, sửa đổi, cải tiến, nâng cấp theo một con số nguyên tắc chung quy định trong giấy phép phần mềm nguồn mở General Public Licence – GPL. Ông tổ của mã nguồn mở là Richard Stallman, ngƣời xây dựng dự án GNU, và cho ra giấy phép mã nguồn mở GPL, hai nền tảng then chốt cho sự phát chiển của mã nguồn mở 2.2 Giới thiệu về một số mã nguồn mở a. Joomla Joomla là một hệ điều quản trị nội dung mã nguồn mở (Tiếng anh: Open source content Mangment Stystems). Joomla đƣợc viết bằng ngôn ngữ PHP và kết nối cơ sở dữ liệu MySQL, cho phép ngƣời sử dụng có thể dễ dàng xuất bản các nội dung của họ lên Internet. b. WordPress WordPress là một CMS, một mã nguồn mở và hoàn toàn miễn phí để làm blog, trang web cá nhân hoặc bất cứ gì mà bạn thích. WordPress đƣợc viết bằng ngôn ngữ Xây dựng website bán điện thoại di dộng bằng open cart GVHD: ĐỖ VÕ THẮNG SVTH: : TRIỆU VĂN PHÚ Trang 10 lập trình PHP và sử dụng MySQL database. WordPess là “con” của B2/Cafelog, đƣợc xây dựng trên sự tiện dụng, cung cấp mặc định chuẩn web. c. OpenCart Ngoài tính năng free thì Opencart đƣợc biết đến với các tính năng vốn có của nó của 1 Opensource, là có thể sửa đổi, dễ dàng hiệu chỉnh, dễ cải tiến theo hƣớng phát chiển của bản thân ngƣời sử dụng. Trong lĩnh vực thiết kế site bán hàng, Opencart quản lý hệ thống CMS lớn với phần mua hàng, điểm thƣởng. Điều mà ngƣời viết tâm đắc nhất ở Opensource là chế độ tự buid Theme, tạo khả năng sáng tạo cho ngƣời dùng, cùng với chế độ quản lý điểm cộng, điểm thƣởng, quản lý gian hàng cực kì rõ ràng và hiệu quả, tính dễ sử dụng cũng là một điều ngƣời viết cũng cân nhắc. Các Opensource mỗi loại đều có thế mạnh riêng, không có loại nào hơn loại nào, nhƣng từ khi ngƣời viết sử dụng Opencart thì ngạc nhiên với tính năng mà nó đem lại: - Hệ thống tính điểm Coupon - Thẻ quà tặng - Xếp hạng các hạng mục sản phẩm - SEO - Tiền tệ. III. TÌM HIỂU VỀ OPENCART 2.0 3.1 OpenCart là mã nguồn mở Opencart là source nguồn đƣợc thiết kế dƣới dạng open source cho phép bạn có thể sử dụng free, đây là một bộ code đƣợc viết bằng PHP đƣợc phát triển lên để giành cho giải pháp bán hàng trực tuyến, gồm gần nhƣ đầy đủ các chức năng cho một website bán hàng, hiện nay opencart đã phát triển hơn có thêm những module nhƣ tin tức,...giúp website hoàn thiện hơn trong mắt ngƣời dùng hiện nay, ở việt nam hiện tại cũng khá nhiều công ty sử dụng mã nguồn này để thiết kế website và phát triển các module của opencart để bán lại cho những ngƣời nào mà không chuyên về lập trình. Xây dựng website bán điện thoại di dộng bằng open cart GVHD: ĐỖ VÕ THẮNG SVTH: : TRIỆU VĂN PHÚ Trang 11 Hình 2.1 Giao diện Source Opencart 2.0 Opencart là một mã nguồn mở miễn phí nó có thể dùng để sửa đổi, dễ điều chỉnh, dễ cải thiện theo hƣớng phát triển của bản thân ngƣời sử dụng. Trong lĩnh vực thiết kế site bán hàng, opencart quản lý hệ thống CMS lớn với phần mua hàng, điểm thƣởng. Opencart có tính năng rất độc đáo đó là tự buil theme, tạo khả năng sáng tạo cho ngƣời dùng, cùng với chế độ quản lý điểm cộng, điểm thƣởng, quản lý gian hàng cực kỳ rõ ràng và hiệu quả, tính dễ sử dụng cũng là một điều ngƣời viết cũng cân nhắc. Opencart có những chức năng rất đa dạng: các opencartsource mỗi loại đều có thế mạnh riêng, không có loại nào hơn loại nào, nhƣng từ khi ngƣời viết sử dụng Opencart thì thấy ngạc nhiên với các chức năng nó mang lại. Opencart cho phép điểm thƣởng, quà tặng, có thể sắp xếp các hạng danh mục của sản phẩm, có hỗ trợ SEO URL, SEO TAG, SEO KEYWORD,... tiền tệ đa dạng. Opencart rất dễ sử dụng các module trong opencart rất trực quan và dễ sử dụng, giúp các bạn có thể tùy chỉnh một cách đơn giản nhất có thể. Cộng đồng phát triển mạnh (cả miễn phí và thƣơng mại), cộng đồng ngày càng đƣợc phát triển mạnh ở Việt Nam, vì thế sự hỗ trợ là rất lớn, và nhanh chóng. Đặc biệt nhà phát triển có thể tùy chỉnh những gì mình thích, có thể đào sâu nghiên cứu, và không giới hạn tập tin. Ngƣời sử dụng biết ít nhiều về photoshop và một ít về lập trình có thể sử dụng đƣợc dễ dàng. Xây dựng website bán điện thoại di dộng bằng open cart GVHD: ĐỖ VÕ THẮNG SVTH: : TRIỆU VĂN PHÚ Trang 12 3.2 Opencart là một hệ thống giỏ hàng Nhƣ đã nói trên, Opencart đầu tƣ khá công phu cho việc sử dụng, quản lý các gian hàng, và khách hàng. Nó chứa các mô đun sử dụng các mục đích khác nhau, nhƣ giới thiệu sản phẩm, sản phẩm đƣợc đƣa ra trƣng bày a. Ƣu điểm và nhƣợc điểm của opencart - Ƣu điểm:  Cài đặt đơn giản và nhanh chóng.  Dễ dàng cấu hình và tùy chỉnh theo ý thích  Coder dễ dàng nắm bắt và phát triển  Template nhẹ nhàng, hỗ trợ nhiều Jquery  Thân thiện với ngƣời sử dụng  Hỗ trợ tốt về đa ngôn ngữ  Format code rõ ràng theo chuẩn MVC  Cộng đồng phát triển mạnh  Hỗ trợ mutilstore - Nhƣợc điểm  Không hỗ trợ hooks, khi thêm một modules mới cần phải tác động đến phân code mặc định. VI. CÔNG CỤ LẬP TRÌNH 4.1 DreamWeaver Dreamweaver là một trƣơng trình biên tập HTML chuyên nghiệp, nhằm phục vụ cho việc thiết kế, lập trình, phát triển các website, các trang web và các ứng dụng web, cho dù là ngƣời thích viết mã bằng tay hay là thực hiện công việc làm web bằng công cụ trực quan, thì Dreamweaver cũng cung cấp cho bạn công cụ hữu ích để cải tiến kinh nghiệm thiết kế web. Các tính năng của các công cụ thiết kế trực quan trong Dreamweaver giúp ngƣời lập trình tạo ra một trang web mà không cần phải viết bất kỳ một dòng mã nào. Có thể quan sat tất cả các thành phần site hay tài nguyên web và kéo chúng vào tài liệu một cách dễ dàng từ một panel. Ngoài ra, chúng ta còn có thể luồng dây phát triển Xây dựng website bán điện thoại di dộng bằng open cart GVHD: ĐỖ VÕ THẮNG SVTH: : TRIỆU VĂN PHÚ Trang 13 vào website bằng cách tạo ra và chỉnh sửa các tấm ảnh trong các ứng dụng đồ họa khác, Dreamweaver còn cung cấp các công cụ giúp ngƣời ta có thể dễ dàng thêm các tài nguyên Flash vào trong các web. Ngoài các chức năng kéo và thả giúp chúng ta xây dựng các trang web, Dreamweaver còn cung cấp một môi trƣờng viết mã chuyên nghiệp bao gồm các công cụ biên tập mã (chẳng hạn nhƣ, màu cú pháp, tự động đóng tab, và thu mã thành một dòng), các bản tham khảo CSS, javacript, ColdFusion, Công nghệ RoundTrip HTML sẽ chèn vào những tài liệu viết tay mà không hề định dạng lại mã, sau đó có thể chỉnh lại mã theo cách viết tùy thích. Dreamweaver còn giúp chúng ta xây dựng các ứng dụng web dựa trên cơ sở dữ liệu, và các trang web động chẳng hạn nhƣ CFML (Confusion), ASP.NET, ASP, JSP, và PHP. Nếu nhƣ có sở thích dùng cơ sở dữ liệu SML, thì Dreamweaver sẽ đƣa cho ngƣời lập các công cụ mà giúp chúng ta dễ dàng tạo ra các trang XSLT, các tập tin XML, và thể hiện đƣợc dữ liệu XML trên trang web. Trong thực tế với Dreamweaver, chúng ta có thể tạo ra các đối tƣợng và các lệnh cho riêng bàn thân mình, chúng ta còn có thề chỉnh sửa các phím tắt ứng dụng, hay thậm chí viết thế mã javascript vào phần Extend Dreamweaver tạo ra các behavior mới, các thanh thuộc tính mới, và các báo cáo site. 4.2 Công cụ đồ họa Adobe Photoshop là phần mềm xử lý hình ảnh (image-proceesing software) chuyên nghiệp, Photoshop cho phép ngƣời sử dụng sửa ảnh (retouching), ghép ảnh (composing), phục chế ảnh (retoration), tô màu ảnh (painting) một cahs dễ dàng và hiệu quả. Phần mềm này là một công cụ không thể thiếu của các nhiếp ảnh gia, các nhà thiết kế đồ họa, thiết kế web và biên tập video. Ngoài ra Adobe Photoshop còn phối hợp rất tốt với các phần mềm của Adobe nhƣ: - Phần mềm vẽ trang trí và minh họa (illustration software) Adobe Illustrator. - Phần mềm sắp chữ và chình bày (typesetting and layout software) Adobe InDesign. - Phần mềm tạo hình ảnh động (Animation software) Adobe Flash. - Phần mềm thiết kế trang web (Web design software) Adobe Dreamweaver Xây dựng website bán điện thoại di dộng bằng open cart GVHD: ĐỖ VÕ THẮNG SVTH: : TRIỆU VĂN PHÚ Trang 14 V. XAMPP - Xampp là một ứng dụng để chạy Webserver trên máy tính mà không cần phải mua hosting và domain - Mọi ngƣời thƣờng sử dụng để thực hành và phát triển web phục vụ cho việc học tập và giải trí. - Xampp là viết tắt của X + Apache + Mysql + PHP + Perl - Chữ X là cross (platfrom) ám chỉ dùng đƣợc cho cả 4 hệ điều hành khác nhau: Windows, Linux, Solaris và MAC. 5.1 CuteFTP - CuteFTP là chƣơng trình hỗ trợ truyền tải tập tin thông qua mạng Internet sử dụng giao thức FTP (File Transfer Protocol). FileZilla Client là chƣơng trình miễn phí, có giao diện thân thiện, dễ sử dụng và tốc độ nhanh nên đƣợc nhiều ngƣời sử dụng. Đây là giải pháp dùng tải dữ liệu giữa máy tính cá nhân và các máy chủ web. - Sử dụng CuteFTP để quản lý dữ liệu cũng giống nhƣ quản lý tập tin bằng chƣơng trình Explorer của Windows hoặc các chƣơng trình quản lý tập tin thông dụng khác. 5.2 Cài đặt Xampp Control Panel v3.2.1 Đầu tiên ta cần cài đặt Xampp để thiết lập môi trƣờng Các bƣớc cài đặt Xampp - Bƣớc 1: Tải Xampp Control Panel v3.2.1 về máy. - Bƣớc 2: Trƣớc tiên bạn cần phải tắt bức tƣờng lửa hay chƣơng trình diệt virut. - Bƣớc 3: Tiến hành cài đặt. Chọn next để tiếp tục. Xây dựng website bán điện thoại di dộng bằng open cart GVHD: ĐỖ VÕ THẮNG SVTH: : TRIỆU VĂN PHÚ Trang 15 Hình 2.1 Bắt đầu cài đặt - Bƣớc 4: Chọn next để tiếp tục cài đặt. Hình 2.2 Chọn các ứng dụng trên Xampp - Bƣớc 5: Chọn đƣờng dẫn để cài đặt, đƣờng dẫn mặc định là c/xampp. Chọn next để tiếp tục cài đặt. Xây dựng website bán điện thoại di dộng bằng open cart GVHD: ĐỖ VÕ THẮNG SVTH: : TRIỆU VĂN PHÚ Trang 16 Hình 2.5.3 Chọn đƣờng dẫn cài đặt - Bƣớc 6: Chọn next để tiếp tục cài đặt Hình 2.5.5 chọn next để tiếp tục cài đặt Xây dựng website bán điện thoại di dộng bằng open cart GVHD: ĐỖ VÕ THẮNG SVTH: : TRIỆU VĂN PHÚ Trang 17 - Bƣớc 7: Chọn next để tiến hành cài đặt tự động Hình 2.5.6 Tiến trình cài đặt tự động - Bƣớc 8: Nhấn Finish để kết thúc. Mở bảng điều khiển XAMPP. Ở đó, chúng ta sẽ thấy điều khiển riêng biệt cho Apache, MySQL, FileZilla, và Mercury. Nhấp vào Startbutton để bắt đầu tính năng tƣơng ứng. Có một thông báo trạng thái của trạng thái hiện tại của các tính năng đƣợc lựa chọn. (Lƣu ý: Apache và MySql phải luôn ở trạng thái „running‟ thì trang web mới chạy đƣợc) Hình 2.5.7 Quá trình cài đặt Xampp đã thành công Xây dựng website bán điện thoại di dộng bằng open cart GVHD: ĐỖ VÕ THẮNG SVTH: : TRIỆU VĂN PHÚ Trang 18 5.2 Cài đặt Opencart 2.0 Tiến hành tải phần mềm mã nguồn mở Opencart: - Truy cập địa chỉ để download Opencart: - Sau khi tải xong tiến hành giải nén tập tin : nhấp chuột phải lên tập tin - Chọn Extract Here. - Copy thƣ mục “ Upload ” vừa giải nén ra và paste vào “C:\xampp\htdocs” Tiến hành cài đặt opencart 2.0 - Chạy đƣờng dẫn “ ” tiến hành tạo một database nhƣ hình sau: điền tên database vào ô Create new database rồi ấn Create Hình 2.6.1 Tạo database - Bắt đầu các thao tác để đƣa web lên localhost - Chạy đƣờng dẫn tên soucre web vừa coppy vô file htdocs trong xampp /index.php. Màn hình hiện lên nhƣ hình dƣới đây. Xây dựng website bán điện thoại di dộng bằng open cart GVHD: ĐỖ VÕ THẮNG SVTH: : TRIỆU VĂN PHÚ Trang 19 - Bƣớc 1: Chọn ngôn ngữ Hình: 2.6.2 Chọn ngôn ngữ cho web - Bƣớc 2: Chọn “ Tôi đồng ý cấp giấy phép ” -> “ Tiếp tục ” Hình 2.5.3 Đồng ý với điều kiện của nhà cung cấp Xây dựng website bán điện thoại di dộng bằng open cart GVHD: ĐỖ VÕ THẮNG SVTH: : TRIỆU VĂN PHÚ Trang 20 - Bƣớc 3: Chuẩn bị cài đặt Hình 2.6.4 Kiểm tra thủ tục - Bƣớc 4: Tùy chỉnh các thông số sau: Databasehost: localhost (để nguyên) User: root Password: (để trống) Database name: nguyekim (điền tên database vừa tạo lúc nãy) Database prefix: (để trống) Username: admin (tên truy cập vào trang quản trị) Password: 123 (pass để đăng nhập trang quản trị) E-mail: vanphu2103@gmail.com (điền tên Email) Xây dựng website bán điện thoại di dộng bằng open cart GVHD: ĐỖ VÕ THẮNG SVTH: : TRIỆU VĂN PHÚ Trang 21 Hình 2.6.5 Nhập thông tin - Bƣớc 5. Vào “C:\xampp\htdocs\tên web của mình” xóa thƣ mục “Install” hoặc có thể đổi tên file thành tên khác. Chọn “Goto your Online Shop” để vào shop và chọn “Login to your Administration” để vào trang quản trị. Hình 2.6.6 Cài đặt thành công - Bƣớc 6: Đăng nhập vào trang quản trị. Với tài khoản và mật khẩu cài đặt ở bƣớc trên. Xây dựng website bán điện thoại di dộng bằng open cart GVHD: ĐỖ VÕ THẮNG SVTH: : TRIỆU VĂN PHÚ Trang 22 Hình 2.6.7 Đăng nhập trang quản tri Chỉnh sửa website tại trang quản trị Truy cập trang quản trị qua đƣờng dẫn: “localhost/tên web/admin” Điền thông tin username/password Hình 3.7.1 Bảng quản trị: Hiển thị tổng quan về cửa hàng Chỉnh sửa cấu hình web  Bấm vào Menu “Hệ thống”  ”Cấu hình”. Bấm vào nút “sửa” - Tên cửa hàng, chủ cửa hàng, địa chỉ, email, điện thoại. Chỉnh sửa tùy ý chủ website. Xây dựng website bán điện thoại di dộng bằng open cart GVHD: ĐỖ VÕ THẮNG SVTH: : TRIỆU VĂN PHÚ Trang 23 Hình 3.7.2 Thay đổi thông tin tổng quan  Chọn “Khu vực”  hiển thị trang quản trị khu vực để cài đặt cho website Hình 3.7.3 Thay đổi thông tin khu vực: Quốc gia, tỉnh/ thành phố  Chọn “Thƣ” hiển thị trang quản trị thƣ để cài đặt cho phần thƣ của website - Chỉnh sửa: giao thức gửi thƣ, tham số thƣ, máy chủ SMTP, tài koản SMTP, tài khoản SMTP Xây dựng website bán điện thoại di dộng bằng open cart GVHD: ĐỖ VÕ THẮNG SVTH: : TRIỆU VĂN PHÚ Trang 24 Hình 3.7.3 Thay đổi thông tin mục thƣ  Chọn “Hình”  hiển thị trang quản trị hình của cấu hình hệ thống cho website - Chúng ta có thể chỉnh sửa hình ảnh logo và icon của website bên cạnh đó chúng ta có thể hiệu chỉnh khích thƣớc của các hình ảnh. Hình 3.6.4 Chỉnh sửa thông tin thẻ hình Tùy chỉnh danh mục sản phẩm, sản phẩm  Bấm vào menu ”Sản phẩm”  “Danh mục” Xây dựng website bán điện thoại di dộng bằng open cart GVHD: ĐỖ VÕ THẮNG SVTH: : TRIỆU VĂN PHÚ Trang 25 - Thêm hoặc xóa các danh mục hiển thị tại menu trong phần danh mục. Nhấp xóa sửa hoặc thêm để hiệu chỉnh. Hình 3.7.5 Danh mục sản phẩm  Chọn “thêm” để thêm mới một danh mục sản phẩm  hiển thị nhập dữ liệu tổng quan của danh mục trên trang quản trị - Mục tổng quan: - Tên danh mục: Theo ý chủ website - Mô tả từ khóa, từ khóa: Tùy ý - Mô tả: Tùy ý Xây dựng website bán điện thoại di dộng bằng open cart GVHD: ĐỖ VÕ THẮNG SVTH: : TRIỆU VĂN PHÚ Trang 26 Hình 3.7.6 Thêm danh mục mới  Chọn “Dữ liệu”  hiển thị phần dữ liệu để chỉnh sửa dữ liệu của phần danh mục trên trang quản trị - Chuyên mục: Để là không nếu muốn là danh mục cha và chọn tich vô danh mục khác nếu muốn nó là danh mục con của danh mục đó. - Cửa hàng: Mặc định - Từ khóa SEO: Tùy chọn (Từ khóa SEO đơn giản sẽ giúp website đƣợc tìm kiếm dễ dàng hơn) - Hình: có hoặc không - Lên trên: tích hoặc không tích, nếu tích danh mục sẽ đƣợc hiện trên thanh menu. - Sắp xếp: vị trí hiển thị của danh mục trên menu của website. - Nhấp lƣu để hoàn thành Hình 2.7.7 Phần dữ liệu  Bấm vào menu chọn “Sản phẩm”  “Sản phẩm” hiển thị mục sản phẩm trên trang quản trị Xây dựng website bán điện thoại di dộng bằng open cart GVHD: ĐỖ VÕ THẮNG SVTH: : TRIỆU VĂN PHÚ Trang 27 Hình 2.7.8 Quản trị sản phẩm  Bấm “Thêm” để thêm mới sản phẩm  hiển thị phần tổng quan sản phẩm trên trang quản trị. - Tên sản phẩm: Tên sản phẩm muốn thêm mới - Mô tả từ khóa, mô tả: Tùy chọn - Mô tả: Dùng mô tả thông tin sản phẩm Hình 2.7.9 Tổng quan thêm một sản phẩm mới Xây dựng website bán điện thoại di dộng bằng open cart GVHD: ĐỖ VÕ THẮNG SVTH: : TRIỆU VĂN PHÚ Trang 28  Chọn “Dữ liệu”  hiển thị phần dữ liệu để chỉnh sửa dữ liệu của sản phẩm mới trên trang quản trị Hình 2.7.10 Dữ liệu thêm mới một sản phẩm - Mã hàng: Mỗi sản phẩm có một mã hàng đuy nhất, và không bị trùng lặp - SKU: Tƣơng tự mã hàng - UPC: Tƣơng tự mã hàng - Bảo hành: Tùy chọn - Đơn giá: Giá của sản phẩm - Thếu xuất: Không hoặc giá trị % - Số lƣợng: Số lƣợng sản phẩm còn trong cửa hàng - Số lƣợng tối thiểu: Số lƣợng có thể mua - Phần trừ đi: Có hoặc không - Hết hàng: Thông báo hết hàng, còn hàng, đợi 2, 3 ngày, đặt hàng trƣớc - Vận chuyển: Có hoặc không - Từ khóa SEO: Dúp sản phẩm đƣợc ngƣời dùng rễ dàng tìm thấy nếu đƣợc tối ƣu hóa. - Hình: Hiển thị hình ảnh sản phẩm tại website  Chọn “Liên kết”  hiển thị phần liên kết của sản phẩm - Nhà sản suất: Hiển thị nhà sản xuất của sản phẩm khi xem chi tiết sản phẩm. Xây dựng website bán điện thoại di dộng bằng open cart GVHD: ĐỖ VÕ THẮNG SVTH: : TRIỆU VĂN PHÚ Trang 29 - Danh mục: Sản phẩm sẽ hiện lên phần danh mục đƣợc chọn. - Cửa hàng: Mặc định. - Sản phẩm cùng loại: hiển thị sản phẩm đƣợc chọn theo sản phẩm đang thiết lập khi nhấp vô chi tiết. Hình 2.7.11 Liên kết sản phẩm  Một số thẻ khác tại thêm mới sản phẩm: - Liên kết: Chọn danh mục mà muốn hiến thị sản phẩm tại đó - Thuộc tính: Thuộc tinh của sản phẩm - Giảm giá: Thêm giảm giá cho sản phẩm - Điểm thƣởng: Thêm điểm thƣởng công thêm cho khách hàng khi họ mua sản phẩm đó tại website Tùy chỉnh các mô đun cho website  Vào menu chọn “Phần mở rộng”  “Mô-đun” - Bằng cách nhấp vào gỡ bỏ để gỡ bỏ modul không muốn có, nhấp sửa để sủa thông tin theo ý mình hoặc nhập cài đặt để cài đặt thêm modul vô website. Xây dựng website bán điện thoại di dộng bằng open cart GVHD: ĐỖ VÕ THẮNG SVTH: : TRIỆU VĂN PHÚ Trang 30 Hình 3.7.12 Chỉnh sửa modul  Chọn “VQMod Menager”  hiển thị trang quản trị VQMod - VQMod Menager giúp chúng ta upload các chức năng Zoom hình ảnh cho các sản phẩm ở các mô đun cũng nhƣ hình ảnh chi tiết sản phẩm. Hình 3.7.13 Quản trị VQMod Xây dựng website bán điện thoại di dộng bằng open cart GVHD: ĐỖ VÕ THẮNG SVTH: : TRIỆU VĂN PHÚ Trang 31 Tùy chỉnh danh mục tin tưc, tin tức  Chọn “Nội dung”  “Danh mục” hiển thị danh mục tin tức Hình 3.6.13 Chỉnh sửa nội dung tin tức Chúng ta có thể hiệu chỉnh các danh mục tin tức hiển thị tại trang web bằng cách nhấp sửa và chọn nơi hiển thị.  Tại menu trang quản trị chọn “Nội dung”  “Tin tức” hiển thị các tin tức - Để hiệu chỉnh tin tức bằng cách nhấn vô sửa hoặc thêm mới bằng cách nhấn vô thêm và chọn danh mục tin tức cần hiển thị. Xây dựng website bán điện thoại di dộng bằng open cart GVHD: ĐỖ VÕ THẮNG SVTH: : TRIỆU VĂN PHÚ Trang 32 Hình 3.7.14 Nội dung tin tức Tùy chỉnh lien kết – silde – banner  Chọn “Công cụ” tại menu trang quản trị  “Liên kết – Silde – Banner” hiển thị các mục hiệu chỉnh silde cung cấp banner quảng cáo đƣợc cài đặt tại mô đun - Tại đây có thể chỉnh sửa hay xóa banner quảng cáo, slide banner cho webdite bằng cách nhấp vô “sửa”, “xóa” hoặc thêm mới bằng cách nhấp vô “thêm” Hình 3.7.15 Chỉnh sửa liên kết – slide – banner  Chọn “Silde trang chủ” hiển thị liên kết trang tại bảng quản trị Xây dựng website bán điện thoại di dộng bằng open cart GVHD: ĐỖ VÕ THẮNG SVTH: : TRIỆU VĂN PHÚ Trang 33 - Liên kết: trở về website nào đó khi nhấp vô banner - Hình ảnh: Tải hình chọn hình phù hợp cho banner của website bằng cách nhấp chọn hình - Lƣu ý kích thƣớc hình ảnh phải phù hợp với kích thƣớc cài đặt của banner của website, có thể xóa bớt link. Bấm lƣu đẻ hoàn tất. Hình 3.7.16 Hiệu chỉnh slide banner trang chủ Xây dựng website bán điện thoại di dộng bằng open cart GVHD: ĐỖ VÕ THẮNG SVTH: : TRIỆU VĂN PHÚ Trang 34 CHƯƠNG III: ĐƯA WEBSITE LÊN HOSTING VÀ TÍCH HỢP CÁC CHỨC NĂNG KHÁC CHO WEBSITE PHÁT TRIỂN I. ĐƯA WESITE LÊN HOSTING 1. Đăng ký hosting - Đăng ký hosting tại trang web hostinger.vn (Sử dụng hosting miễn phí)  Nhập thông tin để đăng ký và sác nhận tài khoản Hình 3.1.1 Đăng ký tài khoản - Lƣu ý: Dùng E-mail của mình để xác nhận đăng ký và nhận thông tin về hosting đã đăng ký  Nhấp chọn hosting mới Hình 3.1.2 Đăng nhập vô hostinger.vn Xây dựng website bán điện thoại di dộng bằng open cart GVHD: ĐỖ VÕ THẮNG SVTH: : TRIỆU VĂN PHÚ Trang 35  Nhấp tạo hosting mới tại tài khoản hosting Hình 3.1.3 Danh sách tài khoản hosting  Chọn gói hosting muốn đăng ký (chọn free) - Tùy theo các gói hosting sẽ có các giới hạn khác nhau. Gói hosting giá càng cao thì các tiện ích cũng nhƣ chất lƣợng càng cao. - Với hosting free có  Dung lƣợng 2000 MB  Băng thông 100 GB  Tạo tối đa 2 Database MySQL cho 1 hosting  2 tài khoản E-mails  Website Builder  Script Autoinstaller – tự động cài đặt Hình 3.1.4 Các gói hosting của nhà cung cấp Xây dựng website bán điện thoại di dộng bằng open cart GVHD: ĐỖ VÕ THẮNG SVTH: : TRIỆU VĂN PHÚ Trang 36  Bắt đầu đăng kí bằng cách nhập tên miền và mật khẩu - Chọn tên miền có 2 dạng domain và subdomain. Với domain có dạng nhƣ domain.com còn subdomain có dạng abc.esy.es (abc tên tùy ý – không đƣợc trùng với của ngƣời khác nếu trùng thì phải đăng kí với “abc – tên web” bằng một tên khác. Phần sau .esy.es có thể thay đổi thành kiểu khác bằng cách nhấp chỏ xuống) - Mật khẩu tùy ý Hình 3.1.5: Bảng nhập tên miền mật khẩu  Xác thực đơn hàng bằng cách nhập captcha và đồng ý điều kiện Hình 3.1.6: Xác thực đơn hàng Xây dựng website bán điện thoại di dộng bằng open cart GVHD: ĐỖ VÕ THẮNG SVTH: : TRIỆU VĂN PHÚ Trang 37  Đăng kí thành công Hình 3.1.6: Đăng kí thành công 2. Backup (Export) database của Website trên máy Local  Đến đƣờng dẫn Localhost/PhpMyAdmin - Chọn database muốn backup (bên cột trái) Hình 3.1.7: Trang PhpMyAdmin  Tiến hành Export database Xây dựng website bán điện thoại di dộng bằng open cart GVHD: ĐỖ VÕ THẮNG SVTH: : TRIỆU VĂN PHÚ Trang 38 - Chọn Export để tiến hành. Hình 3.1.8: Các bảng trong database - Check vào hai mục: Add DROP TABLE / VIEW / PROCEDURE / FUNCTION / EVENT Add CREATE PROCEDURE / FUNCTION / EVENT Cuộn trang và nhấn "Go" Hình 3.1.9: Tiến hành backup  Lƣu tệp tin về máy – backup thành công 3. Tạo database mới và upload (Restore) database trên hosting đã đăng ký  Đăng nhập hosting vừa đăng ký Xây dựng website bán điện thoại di dộng bằng open cart GVHD: ĐỖ VÕ THẮNG SVTH: : TRIỆU VĂN PHÚ Trang 39 - Nhấp vô quản lý file để tới quản lý database - Sẽ có yêu cầu đăng nhập tài khoản nhập tài khoản vừa đăng nhập Hình 3.1.11: Cpanel.hostinger  Tìm đến database Hình 3.1.12: MySQL Database của hosting  Điền các thông tin - Tên MySQL database (u396609761_ chính là tiền tố của database, tiền tố này là username của hosting) - Mật khẩu nhập độ dài ít nhất 6 ký tự Xây dựng website bán điện thoại di dộng bằng open cart GVHD: ĐỖ VÕ THẮNG SVTH: : TRIỆU VĂN PHÚ Trang 40 Hình 3.1.13: Quản trị MySQL Database  Tiến hành upload database Hình 3.1.14: Vào PhpMyAdmin Xây dựng website bán điện thoại di dộng bằng open cart GVHD: ĐỖ VÕ THẮNG SVTH: : TRIỆU VĂN PHÚ Trang 41  Chọn tệp tin vừa exporter để upload database Hình 3.1.15: Upload cơ sở dữ liệu  Chọn Improter  nhấp “chọn tập tin“  chỏ đƣờng dẫn tới tập tin vừa backup nhấn Excécuter và chờ đợi - Improter thành công Hình 3.1.16: Improter thành công 4. Tiến hành upload soucre web  CuteFTP để upload file Chọn file -> New -> FTP site Xây dựng website bán điện thoại di dộng bằng open cart GVHD: ĐỖ VÕ THẮNG SVTH: : TRIỆU VĂN PHÚ Trang 42 Hình 3.1.17: Màn hình làm việc của CuteFTP - Bƣớc 1: điền Label chính là tên Website của chúng ta - Bƣớc 2: điền Host adress FTP Hostname - Bƣớc 3: điền User là FTP Username - Bƣớc 4: điền Password của mình đặt - Bƣớc 5 : Nhấp vào Connect - Bƣớc 6 : Xóa 2 file .htaccess và default.php Xây dựng website bán điện thoại di dộng bằng open cart GVHD: ĐỖ VÕ THẮNG SVTH: : TRIỆU VĂN PHÚ Trang 43 - Bƣớc 7 : Tìm đến file chứa suocre web nhấn ctrl + A nhấp chuột phải và chọn upload  Upload thành công Hình 3.1.18 : Upload thành công Xây dựng website bán điện thoại di dộng bằng open cart GVHD: ĐỖ VÕ THẮNG SVTH: : TRIỆU VĂN PHÚ Trang 44 5. Cấu hình file config  Vô quản lý file cuả host Hình 3.1.19: Mở quản lý file  Tìm đến file config - Tìm file config chọn Edit file Hình 3.1.20: Quản lý file - Tiến hành cấu hình file config tại public_html/config và public_html/admin/confing Xây dựng website bán điện thoại di dộng bằng open cart GVHD: ĐỖ VÕ THẮNG SVTH: : TRIỆU VĂN PHÚ Trang 45 Hình 3.1.21 : Cấu hình file config - Đã upload thành công website tại địa chỉ Xây dựng website bán điện thoại di dộng bằng open cart GVHD: ĐỖ VÕ THẮNG SVTH: : TRIỆU VĂN PHÚ Trang 46 CHƯƠNG IV. TỐI ƯU HÓA SEO VÀ TẠO 1 SỐ PLUGINS XÃ HỘI CỦA FACEBOOK CHO WEBSITE I. TẠO LIKE BOX CHO WEBSITE TRÊN FANPAGE 1. Tạo facepage cho website a. Lý do tạo fanpage Để đáp ứng nhu cầu tạo ra một trang riêng cho doanh nghiệp trong thế giới mạng xã hội. Fanpage có thể đƣợc xem là website tóm lƣợc của doanh nghiệp, thông qua fanpage, doanh nghiệp có thể “giao tiếp” với khách hàng của mình một cách gần gũi và thân thiện. Hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp lớn trên thế giới đều lập hẵn một fanpage cho mình để tiếp cận với khách hàng. b. Tạo fanpage - Vào đƣờng dẫn https://www.facebook.com/pages/create.php - Chọn loại fanpage facebook muốn tạo, và nhập thông tin fanpage - Viết tên công ty Hình 4.1 Tạo fanpage - Thiết lập thông tin cho fanpage qua 4 bƣớc Xây dựng website bán điện thoại di dộng bằng open cart GVHD: ĐỖ VÕ THẮNG SVTH: : TRIỆU VĂN PHÚ Trang 47 - Bƣớc 4 đồng ý và sẽ phải chả phí để fanpage nhiêu lƣợt like hơn Hình 4.2: Thiết lập thông tin - Tạo fanpage thành công - Địa chỉ fanpage đã tạo https://www.facebook.com/Sieuthidienmaytrungthanh Hình 4.3 Tạo fanpage thành công Xây dựng website bán điện thoại di dộng bằng open cart GVHD: ĐỖ VÕ THẮNG SVTH: : TRIỆU VĂN PHÚ Trang 48 2. Tạo like box cho website - Chuy cập địa chỉ https://developers.facebook.com/docs/plugins/like-button - Chọn kiểu like box - Facebook page URL là địa chỉ url của fanpage - Width chiều rộng của box chứa like nhƣ domo phía dƣới - Height chiều dài và color scheme là phối màu - Show Frienfs‟ Faces là hiện những ai đã thích fanpage - Show header hiện tìm chúng tôi trên facebook nhƣ demo - Show posts là hiện các bài đƣợc đăng trên fanpage của website lên box demo hay không - Show border là hiện đƣờng viền bên ngoài box hay không Hình 4.4 Nhập thông tin box - Chọn get code để coppy code chèn vô website Xây dựng website bán điện thoại di dộng bằng open cart GVHD: ĐỖ VÕ THẮNG SVTH: : TRIỆU VĂN PHÚ Trang 49 Hình 4.5 Code like box 3. Đưa code like box vào website (product) - Truy cập quản lý file trong hosting tìm đến file product theo đƣờng dẫn catalog\view\theme\default\template\product chọn product.php edit file - Dán code like box vô Hình 4.6: Dán code vo product.php - Kết quả đạt đƣợc Xây dựng website bán điện thoại di dộng bằng open cart GVHD: ĐỖ VÕ THẮNG SVTH: : TRIỆU VĂN PHÚ Trang 50 Hình 4.7 kết quả đạt đƣợc II. TỐI ƯU HÓA SEO 1. Dùng SEO URL’s - Vào trang quản trị Admin  Hệ thống chọn sửa và chọn máy chủ - Tại máy chủ chọn dùng SEO URL‟s là có - Muốn sử dung SEO URL‟s thì Apache phải đƣợc cài đặt modul mod-rewrite và đổi tên htaccess.txt thành - Tiến hành cài đặt mod-rewrite bằng cách mở xampp/apache/conf/httpd.conf - Tìm tới dòng LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so chuyển thành #LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so Hình 4.8: Dùng SEO URL‟s Xây dựng website bán điện thoại di dộng bằng open cart GVHD: ĐỖ VÕ THẮNG SVTH: : TRIỆU VĂN PHÚ Trang 51 2. Tối ưu hóa seo tên sản phẩm và danh mục - Đăng nhập trang quản trị tìm đến mục sản phẩm nhấn sửa sau đó chọn dữ liệu tìm đến từ khóa seo, viết từ khóa seo sao cho không bị chùng lặp với các sản phẩm khác Hình 4.9: Từ khóa seo sản phẩm - Chọn quản lý danh mục tìm đến mục dữ liệu và tối ƣu hóa tên danh mục bằng cách viết từ khóa seo và đảm bảo từ khóa không bị trùng lặp với từ khóa khác Xây dựng website bán điện thoại di dộng bằng open cart GVHD: ĐỖ VÕ THẮNG SVTH: : TRIỆU VĂN PHÚ Trang 52 CHƯƠNG V. GIỚI THIỆU VỀ WEBSITE BÁN ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG I. NỘI DUNG WEBSITE 1. Giao diện trang chủ Hiển thị ngay đầu trang chủ là logo trang web cùng like facebook. Bên phải trang chủ chính là hệ thống giỏ hàng tìm kiếm và đăng ký đăng nhập. Tiếp theo là menu chuyển trang để tới các trang khác, gồm các menu về sản phẩm, giới thiệu công ty, tuyển dụng và liên hệ. Bên trái là box hỗ trợ trực tuyến cùng quảng cáo và phần show sản phẩm tiêu biểu, sản phẩm mới. Phần chính giữa trang chủ chứa slide banner cùng các sản phẩm đƣợc sắp sếp hiển thị theo danh mục và video Hình 5.1: Giao diện trang chủ Xây dựng website bán điện thoại di dộng bằng open cart GVHD: ĐỖ VÕ THẮNG SVTH: : TRIỆU VĂN PHÚ Trang 53 2. Giao diện trang giới thiệu Giới thiệu với khách hàng về cửa hàng, những sản phẩm có trong cửa hàng trực tuyến Hình 5.2: Giao diện trang giới thiệu 3. Giao diện trang tuyển dụng Những khách hàng có quan tâm tới tuyển dụng của cửa hàng trực tuyến. Sẽ có đầy đủ thông tin tuyển dụng qua mục tuyển dụng của website Xây dựng website bán điện thoại di dộng bằng open cart GVHD: ĐỖ VÕ THẮNG SVTH: : TRIỆU VĂN PHÚ Trang 54 Hình 5.3: giao diện trang tuyển dụng Xây dựng website bán điện thoại di dộng bằng open cart GVHD: ĐỖ VÕ THẮNG SVTH: : TRIỆU VĂN PHÚ Trang 55 4. Giao diện sản phẩm di động Hiển thị toàn bộ sản phẩm liên quan đến điện tử do nhà cung cấp đƣa ra. Khách hàng có thể xem chi tiết và mua sản phẩm bằng cách nhấp vô hình sản phẩm. Hình 5.4: Sản phẩm điện tử 5. Giao diện chi tiết sản phẩm Khách hàng sẽ đƣợc xem toàn bộ thông tin về sản phẩm. Quan sát sản phẩm rõ hơn nhờ chức năng zoom sản phẩm. Bên cạnh đó khách hàng có thể like trang web trên fanpage. Quan trọng nhất là khách hàng có thể mua sản phẩm qua phƣơng thức thanh toán trực tuyến ngân lƣợng hoặc bảo kim. Xây dựng website bán điện thoại di dộng bằng open cart GVHD: ĐỖ VÕ THẮNG SVTH: : TRIỆU VĂN PHÚ Trang 56 Hình 5.5: Chi tiết sản phẩm 6. Giao diện trang đăng nhập tài khoản Hình 5.6: Đăng nhập tài khoản 7. Giao diện đăng ký Khách hàng dùng để đăng ký tài khoản nhận tin, mua hàng Xây dựng website bán điện thoại di dộng bằng open cart GVHD: ĐỖ VÕ THẮNG SVTH: : TRIỆU VĂN PHÚ Trang 57 Hình 5.7: Đăng ký tài khoản Xây dựng website bán điện thoại di dộng bằng open cart GVHD: ĐỖ VÕ THẮNG SVTH: : TRIỆU VĂN PHÚ Trang 58 KẾT LUẬN - Hoàn thiện phƣơng thức thanh toán trực tuyến an toàn giúp khách hàng tin tƣởng vào website hơn. - Tiếp tục tối ƣu hóa SEO giúp khách hàng có thể tìm thấy website mình dễ dàng hơn. - Thực hiện tích hợp thêm các mô đun mới giúp cho khách hàng cảm thấy thân thiện hơn. - Tích cực thực hiện maketing online cho web để thu hút nhiều khách hàng hơn - Tiến hành phân quyền cho các user cấp dƣới - Kết quả nghiên cứu đề tài giúp em có thêm một phƣơng pháp xây dựng một Website, góp phần làm cho môi trƣờng làm việc thuận tiện và dễ dàng hơn. Vì vậy tiếp cận đề tài là hƣớng đi đúng đắn. - Vì thời gian không cho phép nên em chƣa tìm hiểu rõ và kỹ hơn đề tài này hơn nữa. Vì thế đề tài cũng còn có nhiều thiếu sót, mong các thầy cô giúp đỡ em nhiều hơn. Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo và các bạn học sinh tại TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ MẠNG & AN NINH MẠNG QUỐC TẾ ATHENA rất nhiều đã giúp đỡ em trong thời gian qua.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbao_cao_thuc_tap_tot_nghiep_xay_dung_website_ban_dien_thoai_truc_tuyen_bang_opencart_tai_trung_tam_d.pdf