Xử lý ảnh số: Nhận diện quả cam

Báo cáo bài thực hành môn phân tích xử lý ảnh Tên đề tài: Nhận diện quả cam GVDH: Phạm Thế Bảo Nhóm thực hiện:10 0511053: Dương Thanh An 0511150: Phan Bình Minh 0511169: Đoàn Nguyên Ngân 0511190: Phạm Thị Kim Phượng Giới thiệu Nhận diện quả cảm chủ yếu sử dụng thuật toán sobel, prewitt, Roberts, log, zerocross, canny mục đích là để làm nổi bậc đường biên của vật thể, sau đó so sánh,đánh giá, và nhận dạng được quả cam. Sơ lược về toán tử sobel và Roberts, Prewitt

doc3 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 03/07/2013 | Lượt xem: 2256 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Xử lý ảnh số: Nhận diện quả cam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Báo cáo bài thực hành môn phân tích xử lý ảnh Tên đề tài: Nhận diện quả cam GVDH: Phạm Thế Bảo Nhóm thực hiện:10 0511053: Dương Thanh An 0511150: Phan Bình Minh 0511169: Đoàn Nguyên Ngân 0511190: Phạm Thị Kim Phượng Giới thiệu Nhận diện quả cảm chủ yếu sử dụng thuật toán sobel, prewitt, Roberts, log, zerocross, canny… mục đích là để làm nổi bậc đường biên của vật thể, sau đó so sánh,đánh giá, và nhận dạng được quả cam. Sơ lược về toán tử sobel và Roberts, Prewitt Toán tử Roberts: Ta có công thức Gradient Robert áp dụng công thức tính Gradient tại điểm (x, y) như hình bên dưới Wij Với mỗi điểm ảnh I(x,y) đạo hàm theo x, y được ký hiệu tương ứng: Các công thức kể trên được cụ thể hóa bằng các mặt nạ theo chiều x và y tương ứng như sau: Toán tử Sobel : Toán tử Sobel được Duda và Hart [5] đặt ra năm 1973 với các mặt nạ tương tự như của Robert nhưng cấu hình khác như sau: Mặt nạ Prewitt : Toán tử được Prewitt đưa ra vào năm 1970 có dạng Chương trình tạo ra một giao diện chọn ảnh cần nhận biết (có phải quả cam hay không) Ý tưởng chính: tìm các vùng liên thông trong ảnh,bỏ đi những thành phần liên thông có it hơn n pixel, làm nổi biên của vùng liên thông đó rồi tìm những biên nào có dạng hình tròn hoặc gần tròn( lưu lại bằng biến đếm dem), nếu ảnh nào truyền vô có nhiều hơn k( ngưỡng do mình qui định) biên có dạng hình tròn hoặc gần tròn thì ảnh đó là trái cam sành Chương trình dùng các hàm sau: -bw=bwareaopen(bw,n): bỏ thành phần liên thông có ít hơn n pixel -se=strel('disk',2); tao mot toan tu hinh thai co hinh dia ban kinh 2, N=4( mặc định) -bw = imclose(bw,se); lam cho bw lien thong bang toan tu hinh thai se -bw = imfill(bw,'holes'); to nhung vung tron -L = bwlabel(bw); thanh phan lien thong label cua anh nhi phan -regionprops(L, 'centroid'); measures a set of properties for each labeled region in the label matrix L 'Centroid'-- 1-by-ndims(L) vector; the center of mass of the region. Note that the first element of Centroid is the horizontal coordinate (or x-coordinate) of the center of mass, and the second element is the vertical coordinate (or y-coordinate). All other elements of Centroid are in order of dimension. -regionprops(L, 'area'); đo tập các thuộc tính của mỗi khu vực dán nhãn trong ma trận dán nhãn L -boundaries = bwboundaries(BW_filled); do theo cac bien cua anh nhi phan

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docbao cao.doc
  • pdfbao cao.pdf