An toàn lao đọng và bảo vệ môi trường trong nhà máy công nghiệp vi sinh

Voícuía bxoạy thuíy lỉc gưm cạc phưn hçnh trủ4 vaì hçnh nọn 2. Dỉi ạp sut 0,2 MPa huyưn phuìỉc tạch ra qua oản 5 vaìo phưn hçnh trủcuía thit b. Tải cỉía vaìo, huyưn phuìcọchuyn ng xồn, laìm xut hin lỉc ly tm cọcỉìng ạng k. Do sỉkhạc nhau vưtrong lỉc giỉỵa cạc pha rn vaìloíng vaìdo sỉtạc ng cuía lỉc ly tm, cạc hảt rn b bn vaìo tỉìng cuía bxoạy thuyílỉc vaìkhi chuyn ng theo quyỵảo xồn c trong phưn hçnh nọn, chụng ri xung dỉi rưi qua cỉía thạo ípha dỉi 1 vaìo thuìng chỉa. Mt phưn ln pha loíng aỵỉc laìm trong chuyn ng theo ỉìng xồn c gưn vi trủc cuía bxoạy thuyílỉc pha trn, vaìkhi dn n oản ng rọt 3 seỵchaíy vaìo oản ng 6 ỉa ra khoíi thit b. Hiu sut phn chia cuía bxoạy thuyílỉc phủ thuc vaìo kch thỉc cuía cạc hảt rn, vaìo ạp sut cuía huyưn phuìícỉía vaìo, vaìo tyís giỉỵa ỉìng knh oản ng thạo cn vaìỉìng knh ng rọt cht loíng aỵỉc laìm trong (thỉìng tyísnaìy bịng 0,37 ÷0,4), vaìo chiưu cao cuía hçnh trủ, vaìo cạc tnh cht c - lycuía huyưn phuìban ưu, vaìo haìm lỉng cuía pha rn .

pdf17 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2755 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu An toàn lao đọng và bảo vệ môi trường trong nhà máy công nghiệp vi sinh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfAn toàn lao đọng và bảo vệ môi trường trong nhà máy công nghiệp vi sinh.pdf
Luận văn liên quan