Ảnh hưởng của các chất điều hòa tăng trưởng thực vật và quang kỳ trên sự phát triển hoa ở cây dâu tây fragaria vesca l.

Lời cảm ơn Mục lục Các chữ viết tắt Các danh mục Mở đầu Chương 1: Tổng quan tài liệu Chương 2: Vật liệu và phương pháp Chương 3: Kết quả và thảo luận Chương 4: Kết luận và đề nghị Tài liệu tham khảo Phụ lục

pdf23 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2203 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Ảnh hưởng của các chất điều hòa tăng trưởng thực vật và quang kỳ trên sự phát triển hoa ở cây dâu tây fragaria vesca l., để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf6.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf11.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • jpgTranCongHuyPhuong.jpg
Luận văn liên quan