Áp dụng phương thức quản lý vòng đời sản phẩm trong quản lý môi trường ngành chế biến tôm đông lạnh tại thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt đề tài Mục lục Các danh mục Chương 1: Mở đầu Chương 2: Cơ sở lý thuyết Chương 3: Tổng quan ngành sản xuất tôm Việt Nam, các tác động môi trường và kinh tế - xã hội Chương 4: Đánh giá sự cần thiết và tính khả thi của việc áp dụng LCM trong ngành chế biến tôm đông lạnh TP.HCM Chương 5: Đề xuất chương trình áp dụng LCM cho ngành chế biến tôm đông lạnh TP. Hồ Chí Minh Chương 6: Case Stydy nghiên cứu đề xuất chương trình LCM cho sản phẩm Tôm Sú nuôi đông lạnh block nguyên con tại công ty kinh doanh thủy sản trung dũng Chương 7: Kết luận và đề nghị Tài liệu tham khảo Phụ lục

pdf36 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3001 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Áp dụng phương thức quản lý vòng đời sản phẩm trong quản lý môi trường ngành chế biến tôm đông lạnh tại thành phố Hồ Chí Minh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf7.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf11.PDF
 • pdf12.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • jpgLeHaThuy.jpg