Bài 21: Thu mẫu và ly trích tuyến trùng từ thực vật

Phương pháp trích tuyến trùng từ đất và thực vật • Tùy thuộc loại tuyến trùng - Cách gây hại (nội, bán nội, ngoại, di động, bất động) - Kích thước cơ thể - Di chuyển: nhanh, chậm, ít, * Mỗi phương pháp đều có ưu và khuyết điểm. Phương pháp ủ (trong nước) và lọc (Dựa trên nguyên tắc: Tuyến trùng có khuynh hướng di chuyển ra khõi rễ và thực vật khi ở trong nước)

pdf89 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3082 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài 21: Thu mẫu và ly trích tuyến trùng từ thực vật, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfthu-mau-va-ly-trich-tuyen-trung-tu-thuc-vat.pdf
Luận văn liên quan