Bài giảng điện tử: Photpho

Phần lớn photpho sản xuất axit photphoric. Photpho được sử dụng làm diêm, phân lân (thành phân chính là Ca(H2PO4)2 ), thuốc bảo vệ thực vật .Dùng trong quân sự.

ppt23 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 4030 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng điện tử: Photpho, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ : PHOTPHO Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng Khoa Hóa GVHD: Đoàn Duy Bình SVTH : Lê Thị Sương Lớp : Nghiệp vụ hóa KIỂM TRA BÀI CŨ : Viết phương trình hóa học của chuỗi phản ứng sau : NO2  HNO3  Cu(NO3)2  Cu(OH)2  Cu(NO3)2  CuO  Cu  CuCl2 1 2 3 4 5 6 7 Hướng dẫn trả lời : 4NO2 + O2 + 2H2O  4HNO3 8HNO3 + 3Cu  3Cu(NO3) +NO + 4H2O 3Cu(NO3) + NaOH  Cu(OH)2 + NaNO3 Cu(OH)2 + HNO3  Cu(NO3) +H2O 2Cu(NO3)  4CuO + 4NO2 + O2 CuO + 2H2  Cu + H2O Cu + 2HCl  CuCl2 + H2 t° t° t° BÀI 10 : PHOTPHO PHOTPHO Tính chất vật lý Tính chất hóa học Ứng dụng Trạng thái tự nhiên Sản xuất Vị trí, cấu hình e I. Vị trí và cấu hình electron của nguyên tử Photpho. Viết cấu hình : Viết cấu hình cấu hình e của nguyên tố A có số hiệu nguyên tử là 15. Cho biết A có mấy lớp e ? Xác định vị trí của A trong bảng tuần hoàn ? Vị trí và cấu hình electron của nguyên tử Photpho : Kí hiệu : P Khối lượng nguyên tử : 31 Sồ hiệu nguyên tử : 15 Độ âm điện : 2,19 Cấu hình electron : 1S22S22P63S23P3 Vị trí P trong bảng tuần hoàn : ở o thứ 15, nhóm VA, chu kỳ 3. Mô hình của nguyên tử Photpho . Tr¹ng th¸i sè oxi ho¸: - 3 0 +3 +5 II. Tính chất vật lý : Quan xác hình vẽ sau đây kết hợp với việc nghiên cứu SGK hãy cho biêt Photpho có mấy dạng thù hình? So sánh tính chất vật lý của 2 dạng thù hình đó? Trạng thái màu sắc. Cấu tạo phân tử. Tính tan. Tính độc – tính bền. Tính phát quang. Photpho trắng: Photpho đỏ : H×nh 2.9 Tính chất vật lý của 2 dạnh thù hình : Chất rắn, trong suốt, màu trắng hoặc hơi vàng Chất bột, màu đỏ Cấu trúc mạng tinh thể phân tử (P4) Cấu trúc polime Không tan trong nước Không tan trong các dung môi thông thường Rất độc và gây bỏng nặng khi rơi vào da – không bền Không độc Bền ở điều kiện thường Phát quang màu lục nhạt trong bóng tối Không phát quang trong bóng tối III. Tính chất hóa học : Photpho là một phi kim tương đối hoạt động. Thể hiện tính OXH Thể hiện tính KHỬ 1. Tính Oxi hóa: Thể hiên tính OXH khi tác dụng với các kim loại hoạt đông như Ca và Na.... 2P0 + Ca Ca3P2 Canxiphotphua P0 + 3Na Na 3P Natriphotphua P0 + H2 PH2 Photphin t° t° t° 2. Tính khử : Photpho thể hiện tính khử khi tác dụng với các kim loại hoạt động như oxi, halogen, lưu huỳnh...và các hợp chất có tính oxi hóa mạnh khác. Tác dụng với Oxi: Thiếu oxi: 4P0 + 3O2 2P2O3 Điphotpho trioxit Dư Oxi : 4P0 + 5O2 2P2O5 Điphotpho pentaoxit t° t° Tác dụng với Clo : Thiếu Clo: 2P0 + 3Cl2 2P+3Cl3 Photpho triclorua Dư Clo: 2P0 + 5Cl2 2P+5Cl5 Photpho pentaclorua t° t° IV. Ứng dụng : Phần lớn photpho sản xuất axit photphoric. Photpho được sử dụng làm diêm, phân lân (thành phân chính là Ca(H2PO4)2 ), thuốc bảo vệ thực vật .Dùng trong quân sự. Làm diêm V. Trạng thái tự nhiên: Photpho tồn tại ở 2 dạng chất chủ yếu: Photphorit: Ca3(PO4)2. Apatit: 3Ca3(PO4)2.CaF2 Ngoài ra, photpho có trong protein thực vật; trong xương, răng, bắp thịt, tế bào não,... của người và động vật. VI. Sản xuất : Trong công nghiệp, photpho đỏ được điều chế bằng cách nung ở nhiệt độ 1200oC hỗn hợp gồm: Quặng photphorit (hoặc apatit) Cát (SiO2) Than cốc (C). Ca3(PO4)2 +3SiO2 + 5C  3CaSiO3 + 2P + 5CO 1200 0c VII. Củng cố : Câu hỏi lý thuyết : 1.So sánh tính chất hóa học của Nito và Photpho ? 2. So sánh tính chất vật lý của Photpho đỏ và Photpho trắng ? Một số câu hỏi trắc nghiệm : Câu 1 . Photpho trắng được bảo quản bằng cách ngâm trong : a. Dầu hoả c. Benzen b. Nước d. Este Đ d. Tính phi kim của nguyên tử photpho mạnh hơn của Nitơ . b. Độ âm điện của photpho lớn hơn của Nitơ a. Độ âm điện của photpho bé hơn Nitơ c. Liên kết trong phân tử photpho kém bền hơn trong phân tử Nitơ Câu 2 : Ở điều kiện thường Photpho hoạt động hơn Nito là do Đ Câu 3 : Cho các hợp chất ion sau :PCl5, PH3 , H2PO4-, Ca3P2, H4P2O7 . Số OXH của photpho lần lượt là : a. +5, +3, -5, -3, +10 b.+5, -3, +5, -3, +5 c.-5, -3, +4, -3, +-5 d.+5, -3, +6, -3, +5 Đ Câu 4 : Phản ứng nào sau đây Phopho thể hiện tính OXH ? a. 5KClO3 + 6P 5KCl + 3P2O5 b. 4P + 5O2 2P2O5 c. 3Ba + 2P Ba3P2 d. P + HNO3 đặc H3PO4 + NO2 + H2O Đ t° t° t° t° VIII. Dặn Dò : Học bài photpho, chuẩn bị bài axit photphoric và muối photphat . Làm bài tập trong SGK và sách bài tập.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptbai_photpho_2652.ppt
Luận văn liên quan