Bài tập cuối kỳ: Bộ tài liệu kỹ thuật - Môn: Công nghệ may trang phục 3

Nút bấm: Gồm 5 nút bấm: + 1 nút khóa lưng: đính giữa nẹp lưng, tâm nút cách mép 1.3cm + 2 nút nắp túi T: đính giữa chiều dài nắp túi và tâm nút cách mép 1.5cm + 2 nút nắp túi TS: đính giữa chiều dài nắp túi và tâm nút cách mép 2.5cm

pdf68 trang | Chia sẻ: builinh123 | Lượt xem: 1226 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài tập cuối kỳ: Bộ tài liệu kỹ thuật - Môn: Công nghệ may trang phục 3, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfba_i_ta_p_cuo_i_ky_bo_ta_i_lie_u_ky_thua_t_8077.pdf