Bài thuyết trình kinh tế vi mô 2 - Chủ đề 4: Lý thuyết thu nhập tuyệt đối của Keynes

Tiêu dùng ngắn hạn dựa vào tâm lý của người tiêu dùng. Tiêu dùng của một người phụ thuộc vào thu nhập của người đó. Làm nền tảng để nghiên cứu mô hình xác định sản lượng cân bằng ( AS-AD)

pdf13 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2263 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài thuyết trình kinh tế vi mô 2 - Chủ đề 4: Lý thuyết thu nhập tuyệt đối của Keynes, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LOGO BÀI THUYẾT TRÌNH KINH TẾ VI MÔ 2 GV: NGUYỄN THỊ HẢI ANH NHÓM TRÌNH BÀY: NHÓM 4 CHỦ ĐỀ 4: LÝ THUYẾT THU NHẬP TUYỆT ĐỐI CỦA KEYNES Thu nhập cá nhân chỉ dùng cho tiêu dùng và tiết kiệm Nghiên cứu ở hiện tại và trong ngắn hạn GIẢ THUYẾT Nội dung của thuyết thu nhập tuyệt đối 1. Tiêu dùng thực là một hàm ổn định của thu nhập thực, C=f(Y) 2. Khuynh hướng tiêu dùng biên là một số dương nhỏ hơn đơn vị, 0 < C’(Y) < 1. 3. Khuynh hướng tiêu dùng biên nhỏ hơn khuynh hướng tiêu dùng trung bình, C’(Y) < C/Y, hàm ý C/Y giảm khi Y tăng. C= f(Y) Tiêu dùng cá nhân phụ thuộc vào Yd: C= f(Yd) Hàm tiêu dùng phản ánh sự thay đổi mức chi tiêu của hộ đình khi thu nhập khả dụng hiện thời thay đổi, với điều kiện các biến số khác không đổi Ông chọn là hàm bậc nhất và có dạng: C = C0 + MPC*Yd Hệ số C0 là tiêu dùng tự định: là lượng tiêu dùng không phụ thuộc vào thu nhập khả dụng. Tại một thời điểm nhất định, khi Yd = 0, tức là không kiếm được thu nhập, chúng ta vẫn phải tiêu dùng một mức nhất định C0 > 0 Thu nhập khả dụng (Yd): Là lượng thu nhập cuối cùng mà hộ gia đình có toàn quyền sử dụng Khuynh hướng tiêu dùng biên (MPC) Phản ánh lượng thay đổi của tiêu dùng khi thu nhập khả dụng thay đổi một đơn vị. MPC = ∆C/∆Yd = d(C)/d(Yd) = C’(Yd) Đvt: trđ 40Yd C 32 35 44 T0 T1 0 < MPC < 1. • MPC > 0: thu nhập tăng thì tiêu dùng tăng theo • MPC < 1: thu nhập tăng lên, hộ gia đình thường không tiêu dùng hết số tiền tăng thêm, mà có khuynh hướng dành ra một phần để tăng tiết kiệm. MPC < APC Khuynh hướng tiêu dùng trung bình (APC) Phản ánh tỷ trọng của tiêu dùng trong thu nhập khả dụng. Cũng có thể hiểu đó là mức tiêu dùng trong một đơn vị thu nhập khả dụng APC= C/Yd C = 100 + 0,75*Yd Yd 0 200 400 600 800 1000 1200 C 100 250 400 550 700 850 1000 S -100 -50 0 50 100 150 200 ƯU ĐIỂM CỦA LÝ THUYẾT  Tiêu dùng ngắn hạn dựa vào tâm lý của người tiêu dùng. Tiêu dùng của một người phụ thuộc vào thu nhập của người đó. Làm nền tảng để nghiên cứu mô hình xác định sản lượng cân bằng ( AS-AD) NHƯỢC ĐIỂM CỦA LÝ THUYẾT 1. Lý thuyết chỉ áp dụng trong ngắn hạn và hiện tại không thể áp dụng để giải quyết các vấn đề trong dài hạn ( MPC < APC không đúng trong dài hạn) 2. Ông chỉ nói đến một yếu tố tác động đến tiêu dùng là thu nhập trong khi đó còn nhiều yếu tố khác nữa LRC APC = MPC SRC APC>MPC C Y 0 C0 LOGO

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfvi_mo_2_nhom_4_08.pdf
Luận văn liên quan