Báo cáo Hướng dẫn trình bày, viết và các phụ lục

1. Ghi theo trình tự thời gian: Tuần, ngày. 2. Ghi theo tiến trình công việc. 3. Phân tích các trang, các phần ghi từng loại nội dung như: - Phần ghi kế hoạch, lịch công tác. - Phần ghi diễn biến và kết quả công việc. - Phần ghi tư liệu sưu tầm được về từng mặt. - Phần ghi sáng kiến kinh nghiệm.

doc8 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 7234 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Hướng dẫn trình bày, viết và các phụ lục, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY, VIẾT BÁO CÁO VÀ CÁC PHỤ LỤC I. Trình tự đóng tập báo cáo thực tập tốt nghiệp: 1. Trang bìa 2. Lời nói đầu 3. Kế hoạch thực tập 4. Nhật ký thực tập 5. Đề tài thực tập 6. Bản nhận xét của đơn vị tiếp nhận thực tập 7. Phiếu nhận xét của giáo viên hướng dẫn 8. Phiếu tổng hợp kết quả thực tập 9. Kết luận II. Về hình thức: - Số lượng trang viết vi tính toàn bộ khoảng 30 - 45 trang. Không kể bản vẽ hoặc hình minh họa. - Kiểu trình bày: Khổ giấy A4, cỡ chữ 13, font chữ TimesNewRoman, canh lề: trên :2cm; trái: 3cm; phải: 1.5 cm; dưới: 2cm. Giãn dòng: single. Quảng Nam, tháng...... năm 2014 TRƯỜNG CĐ KINH TẾ - KỸ THUẬT QUẢNG NAM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ––&—— Sinh viên thực hiện:......................................................................... Giáo viên hướng dẫn:....................................................................... Lớp:..................................... Ngành:................................................. Khóa ........................ Niên khóa: ..................................................... KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP * Kế hoạch cá nhân tuần thứ............ (Từ ngày..../...../..... đến ngày ...../....../...) .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. * Tổng kết kế hoạch cá nhân tuần thứ.......... - Những việc đã làm được: .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. - Những việc chưa làm được .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. - Nguyên nhân .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. - Biện pháp khắc phục .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. NHẬT KÝ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GỢI Ý NHẬT KÝ THỰC TẬP I. Nội dung ghi: 1. Những điều cần nhớ để thực hiện: Kế hoạch làm việc trong tuần, ngày, mục đích, nội dung, yêu cầu, tiến trình các công việc. 2. Những sự kiện, hiện tượng, tình huống cần ghi nhớ, phân tích giải quyết. 3. Những ấn tượng sâu sắc: Cử chỉ, hành động lời nói, việc làm, thái độ, để lại những hình ảnh, cảm xúc, suy tư, vướng mắc.... 4. Những nội dung cần thu thập, tích luỹ: Số liệu, tư liệu, tri thức, kinh nghiệm, lời khuyên,.. 5. Những kết quả đánh dấu sự tiến triển của công việc, sự trưởng thành của bản thân,.. II. Thời điểm ghi : 1. Đầu tuần, đầu ngày: Ghi kế hoạch, phương hướng, lịch làm việc. 2. Trong quá trình thực tập: Ghi những kết quả, kinh nghiệm, sáng kiến,.. 3. Sau một ngày kết thúc một tuần làm việc: Nhận định, đánh giá, rút kinh nghiệm, dự kiến (lập kế hoạch) các công việc sắp tới. III. Cách ghi: 1. Ghi theo trình tự thời gian: Tuần, ngày.... 2. Ghi theo tiến trình công việc. 3. Phân tích các trang, các phần ghi từng loại nội dung như: - Phần ghi kế hoạch, lịch công tác. - Phần ghi diễn biến và kết quả công việc. - Phần ghi tư liệu sưu tầm được về từng mặt. - Phần ghi sáng kiến kinh nghiệm. IV. Yêu cầu ghi: - Đều đặn, kịp thời. - Cụ thể, sinh động. - Phản ánh chân thực, đầy đủ quá trình và kết quả của công việc thực hành rèn luyện, giúp ta nhớ, hồi tưởng những việc làm, những kết quả, những suy tư, những nhận định, kết luận... trong quá trình thực tập. Phần ghi nhật ký Ngày tháng năm Các hoạt động đã tham dự (Ghi công việc đảm trách và những hoạt động đã tham gia) Những vấn đề thu hoạch được (Ghi kinh nghiệm cả ưu điểm và hạn chế đã tích luỹ được sau khi quan sát và tham dự) Đánh giá và đề xuất các biện pháp để phát huy và khắc phục CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Quảng Nam, ngày.....tháng.....năm 2014 PHIẾU NHẬN XÉT KẾT QUẢ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP BẬC TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP Khoá học: 2012 - 2014 Họ và tên học sinh:…………………………………………………………………. Ngày tháng năm sinh:………………………………………………………………. Lớp:…………………Ngành: ....…………………………………………………... Tên đề tài thực tập: .…………...…………………………………………................ Giáo viên hướng dẫn: …………………………………………………………...... Đơn vị thực tập: …………………………………………………………………… 1. Nội dung * Ưu điểm: .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... * Tồn tại: .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... 2. Hình thức:. * Ưu điểm: .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... * Tồn tại: .................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... * Nhận xét chung: ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... Giáo viên hướng dẫn (Ký, ghi rõ họ tên) CƠ QUAN THỰC TẬP CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU NHẬN XÉT HỌC SINH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Niên khóa 2012 – 2014 Họ và tên học sinh thực tập: ................................................................................... Ngày tháng năm sinh:.............................................................................................. Lớp:............................................... Ngành học: ...................................................... Giáo viên hướng dẫn:. ............................................................................................. Đơn vị thực tập:........................................................................................................ 1. Đạo đức, tác phong ……………………………………………………………………………..……….………………………………………………………………………................................................ ........……………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………........................................ 2. Thực hiện nội dung kỹ luật lao động. ……………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………................................................ ........……………………………………………………………...………………………… 3. Tinh thần làm việc và tinh thần học hỏi của học viên. ……………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………................................................ ........……………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………........................................ * Nhận xét chung: ……………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………................................................ ........……………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………........................................ ........……………………………………………………………...………………………… THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký tên và đóng dấu) TRƯỜNG CĐ KT-KT QUẢNG NAM CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Độc lập - Tự do- Hạnh phúc ---------000--------- Quảng Nam, ngày.....tháng.....năm 2014 KẾT QUẢ TỔNG HỢP THỰC TẬP TỐT NGHIỆP BẬC TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP Khoá học: 2012 - 2014 Họ và tên học sinh:…………………………………………………….…………………… Ngày tháng năm sinh:…………………………………………………….………………… Lớp:………………..…………Ngành: …………………………………………………... Giáo viên hướng dẫn: …………………………………………………………………... .. Đơn vị thực tập: ……………......………….………………………………………….......... ................................................................................................................................... Nội dung thực tập Tỷ lệ từng nội dung Điểm từng phần T1 Thái độ 15% T2 Kế hoạch cá nhân + nhật ký thực tập 20% T3 Báo cáo thực tập 30% T4 Đề tài thực tập 35% Điểm trung bình Xếp loại:.................................. GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRƯỞNG KHOA

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • dochuong_dan_viet_bao_caotrung_cap_chuyen_nghiep_0155.doc
Luận văn liên quan