Báo cáo Thực tập tại công ty cổ phần xây dựng đầu tư phát triển đô thị Thanh Hóa

(Bản scan) Hình thức thanh toán mà tổng công ty áp dụng hiện nay là hình thức Nhật ký chung. hình thức Nhật ký chung có ưu điểm là đơn giảnm dễ áp dụng, hệ thống sổ kews toán không phức tạp, các nghiệp vụ tài chính được phản ảnh rõ ràng trên sổ kế toán theo trình tự thời gian và theo quan hệ đối ứng taiò khoản

pdf29 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2582 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Thực tập tại công ty cổ phần xây dựng đầu tư phát triển đô thị Thanh Hóa, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfBáo cáo thực tập tại công ty cổ phần xây dựng đầu tư phát triển đô thị Thanh Hóa.PDF