Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại: Công ty trách nhiệm hữu hạn giao nhận vận tải xuất nhập khẩu Viễn Đông

Hiện nay, sau khi Việt Nam gia nhập WTO, cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trƣờng thì việc mở rộng giao dịch ngoại thƣơng đóng vai trò rất quan trọng đối với nền kinh tế nƣớc ta hiện nay, đặc biệt là ngành kinh doanh Xuất Nhập Khẩu. Do đó,các công ty Xuất Khập Khẩu, dịch vụ Logistics ra đời ngày càng nhiều để đáp ứng nhu cầu của hội nhập quốc tế. Do đó, công việc này đòi hỏi ngƣời nhân viên giao nhận phải hội tụ nhiều yếu tố nhƣ kiến thức chuyên môn, nhạy bén, chịu áp lực cao trƣớc công việc. Giao nhận là một trong những nội dung quan trọng nhất trong chuỗi các nghiệp vụ của quá trình thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu. Chính vì vậy giao nhận vận tải đã trở thành ngành nghề kinh doanh dịch vụ không thể thiếu đối với mỗi quốc gia trên thế giới. Trong nền kinh tế thị trƣờng đòi hỏi mỗi doanh nghiệp không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh bằng chính nội lực của mình. Khi mà luồng vốn đầu tƣ tại Việt Nam có xu hƣớng đang tăng, mỗi chiến lƣợc đề ra là một phƣơng án đƣợc đề ra dựa trên tình hình thực tế của doanh nghiệp và tình hình thực tế của thế giới, để các doanh nghiệp giải quyết các vấn đề mắc phải trong tƣơng lai. Mỗi chiến lƣợc đúng đắn lại là một bƣớc chuẩn bị để công ty có thể năm bắt tốt nhất các cơ hội;

pdf84 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Lượt xem: 11082 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại: Công ty trách nhiệm hữu hạn giao nhận vận tải xuất nhập khẩu Viễn Đông, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ể, nhập khẩu hàng hóa nhƣ seal và thiết bị máy móc ở hai thị trƣờng chủ yếu là Đài Loan và Trung Quốc. Hiện tại công ty chủ yếu cho thấy hàng nhập khẩu từ đài Loan. Biểu đồ trên cho ta thấy lƣợng hàng hóa nhập khẩu từ Đài Loan chiếm tỷ lệ cao nhất 37,4%, chiếm thị phần cao thứ 2 là Trung Quốc với tỷ lệ 30,7% ,tiếp đến Hàn Quốc chiếm 21,7%, còn lại là ở một số thị trƣờng khác chiếm 10,3%. cũng chính vì vậy mà hàng hóa Đài Loan tràn lan trên thị trƣờng Việt Nam. Các mặt hàng nhập chủ yếu thƣờng là: Máy móc thiết bị, phụ tùng thay thế, hóa chất, và sản phẩm trọng yếu của công ty kinh doanh là seal niêm phong, dụng cụ đóng nắp niêm phong, thiết bị ghi nhiệt độ.. Nhìn chung các mặt hàng Việt Nam nhập về chủ yếu là hàng công nghiệp, máy móc thiết bị phục vụ cho nông nghiệp và công nghiệp.Vì ngành công nghiệp chế tạo của nƣớc ta chƣa phát triển mạnh. Qua bản số liệu trên ta thấy thị trƣờng nhập khẩu của Việt Nam chủ yếu là thị trƣờng Châu Á. Các thị trƣờng lớn nhƣ Trung Quốcvà Đài Loan, Doanh nghiệp đã 48 tận dụng triệt để mội tiềm năng của công ty để khai thác một cách cố hiệu quả thị trƣờng trọng yếu này. 1.7.Đánh Giá Tình Hình Hoạt Động Của Công Ty ( 2010-2012)  Thuận lợi : Với đội ngũ nhân viên có đào tạo và bộ máy vận hành một cách có khoa học. Công ty đã hoàn thành đáp ứng đƣợc những khắt khe của khách hàng trong tất cả các loại hình kinh doanh xuất nhập khẩu hiện nay. Với mối quan hệ rộng rãi trong những năm hoạt động, Công ty luôn biết tìm cách nắm bắt và hƣớng dẫn một cách nhanh nhất về những thông tin thay đổi có liên quan đến quá trình xuất nhập khẩu cho khách hàng. Thủ tục cũng có nhiều thay đổi :  Hàng loạt các chính sách giảm thuế, môt số mặt hàng có thuế suất 0% tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tăng khả năng quay vòng vốn nhanh.  Các chi phí cho doanh nghiệp khi đăng kí tờ khai đƣợc giảm bớt..  Phần mềm khai hải quan ra đời đã giúp doanh nghiệp tiết kiệm đƣợc thời gian và chi phí.  Khó khăn: Khó khăn chủ quan : Mỗi năm công ty phải mất một khoản thời gian và chi phí cho việc đào tạo nhân viên mới. Các chế độ ƣu đãi cán bộ nhân viên chƣa thật sự hấp dẫn để kích thích sự sáng tạo trong công tác. Vì vậy tình trạng “chảy máu chất xám” trong Công ty còn khá phổ biến. Thị trƣờng dịch vụ giao nhận vận tải trong nƣớc ngày càng đƣợc mở rộng, chính vì vậy mà những khó khăn từ phía các đối thủ cạnh tranh mang lại là không nhỏ. Cơ sở hạ tầng vẫn còn nhiều thiếu sót, làm trở ngại cho doanh nghiệp trong khâu vận tải nội địa. 49 Khó khăn khách quan : Nhìn chung, cơ chế quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu của Nhà nƣớc trong những năm qua đã có nhiều cải tiến, thúc đẩy cho hoạt động ngoại thƣơng phát triển. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất mà doanh nghiệp mắc phải là thủ tục hành chính còn quá rƣờm rà, nhiều công đoạn. 1.8. Định hướng Phát Triển của công ty Với tình hình của công ty đang trên đà phát triển nhƣ hiện nay, số hàng vận chuyển ngày càng nhiều nhƣng công ty vẫn còn phụ thuộc nhiều vào việc thuê xe kéo nên không hoàn toàn chủ động đƣợc trong việc vận chuyển hàng. Trong thời gian tới công ty sẽ đầu tƣ vào vấn đề vận tải để chủ động hơn trong việc vận chuyển hàng cũng nhƣ dễ quản lý hàng hóa của mình. Làm việc có hiệu quả cùng với uy tín cao nên khách hàng tìm đến sử dụng dịch vụ của công ty cũng ngày càng nhiều mà nguồn nhân lực vẫn còn hạn chế, sắp tới công ty dự định sẽ mở rộng quy mô, tăng cƣờng thêm nhân viên hoặc mở thêm chi nhánh để có thể đáp ứng nhu cầu của khách hàng tốt hơn. Những biện pháp thực hiện: Không chỉ chú trọng đến công tác quản lý nguồn nhân lực, tăng cƣờng các chế độ ƣu đãi cán bộ nhân viên nhằm kích thích sự năng động và hiệu quả công tác, hạn chế những chi phí phát sinh không cần thiết. Cập nhật và phổ biến kịp thời các thông tin liên quan đến dịch vụ giao nhận vận tải để xác định mức giá cạnh tranh nhằm phục vụ khách hàng một cách tốt nhất. Đẩy mạnh hoạt động marketing mở rộng thị phần tại thành phố Hồ Chí Minh. Tổ chức nghiên cứu đối thủ cạnh tranh và lập phƣơng pháp ứng phó. 1.9. Nhà Cung Cấp Và Khách Hàng Chiến Lƣợc Của Công Ty 1.9.1.Nhà cung cấp cho các sản phẩm nhập khẩu Qua nhiều năm toàn thể nhân viên viên và ban lãnh đạo của công ty Viễn Đông đã nỗ lực tìm kiếm cho mình các nhà cung cấp ƣng ý. Viễn Đông đã có rất 50 nhiều nhà cung cấp hàng hóa và qua sự hợp tác công ty đã tìm chọn mình những nhà đối tác có uy tín trên thị trƣờng cung cấp hàng hóa chọn công ty trong tƣơng lai. Công ty luôn đƣa ra 2 chỉ tiêu chính để chọn nhà cung cấp cho mình:  Thứ nhất trong chỉ tiêu chọn nhà cung cấp là giá cả. Trong kinh doanh yếu tố giá cả là là một trong những yếu tố quan trọng để cạnh tranh trên thị trƣờng đầy khốc liệt hiện nay.  Thứ hai là uy tín của nhà cung cấp. Phải tìm nhà cung cấp tốt để luôn đảm bảo cung cấp đúng và đủ số lƣợng hàng hóa đồng thời luôn đảm bảo chất lƣợng nhƣ lúc ký hợp đồng và để kịp thời đáp ứng đúng thời gian giao hàng hóa cho khách hàng. Công ty luôn đƣa ra chính sách để hai bên có sự hợp tác lâu dài nhƣ: thanh toán đúng hạn và các dịp lễ luôn điện thoại để chúc nhà cung cấp. 1.9.1.1.Shanghai Ek Industry Co., Ltd Ngành nghề kinh doanh: cung cấp máy móc thiết bị kỹ thuật chuyên nghiệp ở Trung Quốc Địa chỉ: # 16, 4858 Lane, Tingfeng Road, Zhujing, Shanghai, China Tel: 8621- 57271595 Email: sale@betterseals.com Website: www.betterseals.com 1.9.1.2.Showfou Điện Máy Co.,Ltd Hoạt động: Một chuyên nghiệp Đài Loan bơm và Blower nhà sản xuất trong sản xuất và tiếp thị tất cả các loại máy bơm, động cơ , máy thổi . Nhãn hiệu: SHOWFOU Địa chỉ: số 66 Bengong Road, Gangshan Township ( 82.059 ), thành phố Cao Hùng , Đài Loan . Điện thoại: (07) 6226590 Fax : +886-7-6226593 Email: showfou@ms11.hinet.net 51 Thành lập: Năm 1976 Vốn: US $ 3 triệu Chủ tịch: Ông Wan- Chi (ANDY) Chiu Tổng Giám đốc: Ông Wan- Cheng (JERRY) Chiu Nhân viên: 102 ngƣời Diện tích nhà máy: 16.500 M2 1.9.2.Khách Hàng Chiến Lược Cho Dịch Vụ Giao Nhận Vận Tải Trong thời gian hiện nay các công ty luôn có sự cạnh tranh khốc liệt để tìm kiếm đƣợc khách hàng là hết sức khó khăn và để giữ chân đƣợc khách hàng càng khó hơn nữa. Khách hàng là nguồn sống của bất cứ cửa hàng, doanh nghiệp nào. Để làm hài lòng khách hàng, công ty luôn tập trung vào 3 yếu tố then chốt sau: Chất lƣợng sản phẩm, Chất lƣợng dịch vụ, dịch vụ chăm sóc. Công ty luôn tập trung chăm sóc và làm hài lòng khách hàng, để có thể thu hút khách hàng. Việc này giúp khách hàng có thêm sự thân thiện và tin tƣởng đối với công ty, đồng thời công ty cũng có thể thu thập đƣợc nhiều thông tin hữu ích từ phía khách hàng để từ đó đƣa ra các kế hoạch hoạt động hiệu quả hơn trong tƣơng lai. Đƣa ra những chính sách ƣu đãi đối với khách hàng chiến lƣợc của công ty để kích thích sự quan tâm của khách hàng đối với sản phẩm, dịch vụ của công ty. Đặc biệt vào các dịp lễ và kỉ niệm ngày thành lập hay sinh nhật của khách hàng công ty luôn gửi đến những lời thăm hỏi và chúc mừng dành cho khách hàng. Ngoài ra, công ty luôn cố gắng giữ uy tín giao hàng đúng thời hạn đối với các khách hàng thân thiết và khách hàng mới, nên có những chính sách đặc biệt hơn đối với họ, ví dụ nhƣ tặng quà vào ngày sinh nhật hoặc thực hiện giảm giá trực tiếp trên hóa đơn – đấy là một trong những cách mà công ty giữ chân khách hàng hiệu quả. 1.9.2.1.Hana Vina – Công Ty TNHH Hana – Vina Ngƣời đại diện: Bà Viên Thị Hồng – Trợ Lý Giam Đốc Địa chỉ: Tổng kho Sacombank, Đƣờng số 10, KCN Sóng Thần 1, H. Dĩ An, Bình Dƣơng Điện thoại: (0650)3737855 Fax: (0650)3737854 Email: hanavina@gmail.com 52 Ngành nghề kinh doanh: in lụa, vải bông, đồ da 1.9.2.2.Công Ty TNHH Lưu Ích Văn phòng đại diện: 62 Gia Phú Điện thoại: 0838554278 Fax: 0838555274 Email: info@luuich.vn Website: www.phanhuuco.com ,www.luuich.vn Ngành nghề kinh doanh: chuyên sản xuất và kinh doanh sản phẩm phân bón hữu cơ. 1.9.2.3.Công ty TNHH LƢU PHAN Địa chỉ: 36 Ngô Nhân Tịnh, P. 13, Q. 5, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM) Điện thoại: (08) 38555274 Fax: (08) 38555274 Mail:info@luuphan.com Ngƣời đại diện: Ông Lƣu Hữu Thuận - Giám Đốc 53 PHẦN 2: MỘT SỐ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT VỚI CÔNG TY VIỄN ĐÔNG 2.1. Nhận Xét 2.1.1. Ưu điểm 2.1.1.1.Về Cơ sở vật chất và đội ngũ nhân viên của công ty. Nhân lực : nguồn nhân lực có chuyên môn cao, năng động sáng tạo và đầy nhiệt huyết đƣợc lãnh đạo bởi những ngƣời dám nghĩ dám làm. Mặc khác bằng mối quan hệ khách hàng rộng rãi và kinh nghiệm tích lũy đƣợc, công ty đã có đƣợc những hợp đồng có giá trị lớn. Công ty thƣờng xuyên có khóa huấn luyện kĩ năng cho nhân viên để mỗi nhân viên đều là những cá thể làm việc chuyên nghiệp nhƣng không tách rời khỏi tập thể. Giám đốc luôn quan tâm đến các hoạt động của các phòng ban và nhân viên, luôn lắng nghe những khó khăn và ý kiến của nhân viên, sẵng sàng hƣớng dẫn khi nhân viên gặp khó khăn cần tham vấn, giúp đỡ. Đội ngũ nhân viên giao nhận có trách nhiệm và kinh nghiệm trong vấn đề khai báo thủ tục hải quan nên những rủi ro và chi phí của công ty với khách hàng đƣợc hạn chế xuống mức thấp nhất. Công ty luôn tạo mối quan hệ mật thiết với các hãng tàu, đại lí hãng tàu để đƣợc hƣởng giá cƣớc tốt nhất. bên cạnh đó công ty tạo mối quan hệ tốt với các doanh nghiệp hoạt động trong cùng lĩnh vực để hợp tác và giúp đỡ nhau khi cần thiết. Nƣớc ta đã gia nhập vào tổ chức WTO – một tổ chức kinh tế lớn nhất toàn cầu nên có rất nhiều cơ hội. Cơ hội có thể thấy rõ nhất là thuế suất ƣu đãi mà Việt Nam và các thành viên WTO cam kết dành cho nhau nên số lƣợng hàng hóa trong nƣớc xuất ra nƣớc ngoài cũng nhƣ số lƣợng hàng hóa từ nƣớc ngoài nhập vào Việt Nam tăng lên dẫn đến các doanh nghiệp đăng kí kinh doanh xuất nhập khẩu tăng lên. Chính vì thế nhu cầu sử dụng những dịch vụ giao nhận cũng tăng, mở ra một thị trƣờng rộng lớn cho công ty. 54 2.1.1.2. Về Tình Hình Hoạt Động Kinh Doanh Của Công Ty Với số vốn ban đầu còn hạn chế, Viễn Đông đã khéo léo và linh hoạt trong việc thiết kế các phòng ban và bố trí nhân viên làm việc một cách hợp lý, không gò ép nhân viên theo một khuôn khổ nhất định mà tùy vào tính chất công việc mà phân bổ công việc thích hợp. Trong những năm gần đây Công ty luôn chủ động mở rộng tìm kiếm đối tác mới nhằm tạo ra nguồn cung cấp hàng hóa có chất lƣợng tốt, giá cả hợp lý, giảm thiểu đƣợc chi phí vận chuyển từ đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Về hình thức nhập khẩu hàng hóa, Công ty thƣờng nhập khẩu trực tiếp, tạo sự chủ động trong hoạt động kinh doanh nhập khẩu sản phẩm của Công ty. Công ty luôn tạo uy tín đến khách hàng, có rất nhiều khách hàng hài lòng về các dịch vụ công ty cung cấp. Công ty đã áp dụng các phƣơng thức thanh toán bảo đảm an toàn, rủi ro trong hoạt động nhập khẩu nhƣ mở thƣ tín dụng L/C, Chuyển tiền,.... 2.1.2. Khuyết Điểm Công ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Xuất Nhập Khẩu Viễn Đông là công ty còn non trẻ về tuổi đời và khả năng tài chính còn yếu nên chƣa cạnh tranh nổi với những công ty giao nhận ra đời lâu, có vị thế ổn định, có tên tuổi, có khả năng tài chính vững mạnh để thực hiện những đơn đặt hàng lớn. Hơn nữa các công ty giao nhận ra đời ngày càng nhiều hơn, do đó sự cạnh tranh sẽ ngày càng khốc liệt hơn. Việc công ty chƣa trở thành thành viên của hiệp hội kho vận Việt Nam và các hiệp hội khác cũng là một khó khăn cần khắc phục vì công ty sẽ không đƣợc hƣởng những chính sách trợ giúp, những hỗ trợ từ tổ chức này, lợi thế cạnh tranh của công ty cũng sẽ giảm xuống đáng kể. Giúp giám đốc công ty nắm sát đƣợc các hoạt động của công ty.Phối hợp giữa các phòng ban trong công ty tốt. Trình độ ngoại ngữ của nhân viên công ty chƣa cao sẽ làm mất nhiều cơ hội kinh doanh với đối tác nƣớc ngoài. 55 Chi phí gia tăng về mọi phƣơng diện : giá cƣớc tăng, phụ phí, phí làm hàng cũng tăng và xuất hiện thêm các phụ phí mới làm giảm cạnh tranh, giảm lợi nhuận của doanh nghiệp. Và hiện nay giá xăng dầu đang tăng làm cho lợi nhuận của doanh nghiệp cũng giảm đi rất nhiều. Cơ sở hạ tầng không đảm bảo, đặc biệt là hệ thống giao thông nƣớc ta vừa hẹp vừa xấu, giờ cao điểm thƣờng xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông đã gây ra không ít trở ngại cho việc vận chuyển hàng hóa. Về cơ sở pháp lí : Việt Nam chƣa có nguồn luật chặt chẽ để điều chỉnh hoạt động giao nhận hàng hóa, doanh nghiệp sẽ bị lúng túng khi gặp vấn đề. Các thủ tục Hải quan và thủ tục hành chính còn quan liêu, rƣờm rà làm doanh nghiệp lãng phí thời gian và tiền bạc, làm giảm bớt hiệu quả kinh doanh. 2.1.3 Cơ Hội Và Triển Vọng WTO đƣợc ký kết tạo lƣợng hàng hóa xuất nhập khẩu tang đáng kể nhất là đối với hàng nhập khẩu, hoạt động thƣơng mại quốc tế đƣợc xúc tiến mạnh mẽ hơn bao giờ hết, đây là cơ hội rất lớn với công ty. Hệ thống ngân hàng thanh toán ngày càng đƣợc hiện đại hóa, thủ tục đƣợc sửa đổi phù hợp với thông lệ quốc tế. Những năm gần đây việc Nhà nƣớc chủ trƣơng khuyến khích đƣa công nghệ thông tin vào các cơ quan trực thuộc chính phủ đã mang lại nhiều thuận lợi cho các doanh nghiệp kinh doanh nhƣ cập nhật các thông tin thay đổi về thuế quan, thủ tục hành chính, các chủ trƣơng của chính phủ trong tƣơng lai...đã mang lại sự thuận tiện cho các doanh nghiệp trong việc thực hiện nghiệp vụ và định hƣớng chiến lƣợc phát triển.Thủ tục Hải Quan điện tử đƣợc áp dụng cho các doanh nghiệp (Quyết định số 149/2005/QĐ-TTg ngày 20/6/2005 của Chính phủ), và áp dụng dụng chữ ký số trong khai báo (phẩn mềm VINACCS/VCIS của Nhật Bản áp dụng từ ngày 1/4/2014), mức thuế nhập khẩu giảm, giúp giảm chi phí và tiết kiệm thời gian và nhân lực nhằm tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp Theo thống kê, cơ sở hạ tầng của Việt Nam bao gồm 26 sân bay, trong đó 8 sân bay có đƣờng băng dài 3.000m có khả năng đón nhận các máy bay lớn, 56 3.200km đƣờng sắt quốc gia, khoảng 17.300km quốc lộ, 49 bến cảng với 217 cầu cảng. Mở ra một cơ hội mới cho các doanh nghiệp giao nhận Việt Nam (Nguồn: Báo mới.com) Không những thế, Nhà nƣớc đã có quy hoạch và trên thực tế bằng nhiều nguồn vốn đang và sẽ đầu tƣ phát triển khu cảng nƣớc sâu Cái Mép, cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong, Sân bay quốc tế Long Thành, hành lang đƣờng bộ Đông Tây (EWEC), hành lang Hà Nội - Hải Phòng - Hà Khẩu - Côn Minh, hệ thống đƣờng bộ cao tốc, đƣờng sắt xuyên Á Các thể chế tiếp tục củng cố, tạo thuận lợi nhƣ thủ tục hải quan, cải cách hành chánh, đẩy nhanh tiến trình hội nhập sâu khu vực và thế giới. Các chính sách ƣu đãi của Nhà nƣớc đối với doanh nghiệp Việt Nam, trong đố có các doanh nghiệp giao nhận đã khuyến khích, giúp các doanh nghiệp tự tin hơn, từ đó tạo sự tang trƣởng cho mình. Môi trƣờng chính trị và xã hội Việt Nam rất ổn định, và đay là một lợi thế rất lớn của Viễn Đông bởi những lý do sau: Thể chế chính trị của nƣớc ta tƣơng đối ổn định đi kèm là quan điểm của Đảng ta về chính sách đối nội là xây dựng một đát nƣớc giàu mạnh, xã hội công bằng văn minh. Về đói ngoại, chúng ta đã khẳng định rõ: muốn kết bạn với tất cả các quốc gia trên thế giới, Việt Nam ngỳ càng tích cực hơn vào phân công lao động quốc tế và ngoại gioa với hơn 160 nƣớc, là thành viên của các tổ chức kinh tế khu vực và kinh tế APEC, AFTA, ASEAN đã mở ra hàng loạt cơ hội mới, xóa bỏ những rào cản biên giới về kinh tế thƣơng mại. Nền kinh tế tang trƣởng nhanh dãn đén nhu cầu vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu, giao lƣu ngoại thƣơng tăng và cơ hội cho các công ty giao nhận nói chung và Viễn Đong nói riêng ngày càng đƣợc mở rộng. Các đối thủ cạnh tranh xuất hiện ngày càng nhiều khiến cho doanh nghiệp không ngừng trau dồi nghiệp vụ và chuyên môn của mình để phục ngƣời tiêu dùng và nâng cao uy tín của công ty đối với khách hàng. Và đây chính là cơ hội lớn đối với Viễn Đông ttrong vấn đề chuyên môn, nâng cao trình độ cũng nhƣ năng lực hoạt động của công ty. 57 2.1.4 Thách Thức Tại thị trƣờng trong nƣớc, các công ty giao nhận xuất nhập khẩu ngày càng nhiều, sự cạnh tranh không lành mạnh ngày càng khốc liệt hơn, đối thủ cạnh tranh nhiều hơn, thế lực cạnh tranh toàn cầu mạnh hơn, công cụ cạnh tranh và thủ đoạn cạnh tranh đa dạng, phức tạp hơn .Vì vậy, công ty cần đƣa ra những chính sách đúng đắn để có thể tồn tại. Chính sách của nhà nƣớc nhiều khi không thống nhất gây cho doanh nghiệp tâm lý hoang mang. Số doanh nghiệp thành lập và hoạt động trong ngành khá lớn gồm nhiều thành phần, cả nƣớc có khỏang 1.200 (vƣợt qua Thái lan, Singapore) vừa là cơ hội nhƣng cũng là tạo thách thức không nhỏ cho doanh nghiệp Thách thức về tài chính nói chung và vốn đầu tƣ cho phát triển nói riêng. Đây chính là một trong những điều bức xúc nổi bật đối với nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ nhƣ Viễn Đông Năm 2018, khi 7% số dòng thuế trong ATIGA cắt giảm xuống 0% (trừ mặt hàng xăng dầu có lộ trình riêng), những ngành chịu tác động lớn nhất từ việc xóa bỏ thuế quan cao và sâu rộng bao gồm: ô tô, động cơ phụ tùng ô tô, xe máy, sữa và các sản phẩm chế biến từ sữa, bánh kẹo, thức ăn gia súc, sản phẩm nhựa, phôi thép, lốp ô tô, máy điều hòa, máy làm lạnh, vô tuyến, tàu thuyền. Chính vì vậy, các doanh nghiệp trong nƣớc cần có sự chuẩn bị chu đáo nhằm cạnh tranh với hàng hóa nhập khẩu có mức giá ngày càng giảm (Nguồn: Bộ Tài Chính) Môi trƣờng pháp lý của chúng ta không ổn định, môi trƣờng pháp lý luôn thay đổi ảnh hƣởng lớn tới kinh doanh giao nhận nói chung và kinh doanh vận tải nói riêng. Trong hoàn cảnh hiện nay, tự do hóa thị trƣờng khiến cho tính độc quyền dần mất đi. Xu hƣớng này khiến cho tình hình kinh doanh vận tải ngày càng khó khăn co các công ty cung ứng dịch vụ vận tải phải tuân thủ theo những nguyên tắc quy định trong luật pháp Việt Nam cũng nhƣ trong các đạo luật đƣợc ban hành. Các văn bản luật và dƣới luật còn nhiều điều bất cập và không thống nhất 58 Luật doanh nghiệp thông thoáng nhƣng khi quy định một số ngành nghề phải có điều kiện thì rất nhiều. Việc này gây trở ngại lớn cho các doanh nghiệp và phát sinh hàng loạt các thủ tục hành chính Quản lý kinh doanh lỏng lẻo do trực thuộc nhiều vơ quan chủ quan nên dẫn đến việc cạnh tranh không lành mạnh Nhà nƣớc chƣa kiểm soát hoạt động giao nhận vận tải một cách chặt chẽ, chủ yếu là kiểm soát bằng biện pháp hành chính nên không phù hợp Thuế suất: một trong những khó khăn của nhân viên giao nhận là khai báo đúng thuế đối với các lô hàng phức tạp vì việc quy định thuế suất cho hàng hóa xuất nhập khẩu ở Việt Nam vẫn còn nhiều phức tạp chồng chéo lên nhau. Thủ tục hành chính: Mặc dù có những sửa đổi trong tƣ tƣởng và đấu tranh chống tham nhũng vẫn luôn là câu khẩu lệnh ở các cơ quan hành chính nhà nƣớc nhƣng vấn đề này vẫn đang diễn ra, công chức hải quan vẫn không thay đổi cách làm việc cũ trong khi doanh nghiệp nào cũng muốn giải quyết nhanh chóng vấn đề của mình. Vì vậy, việc khôn khéo tham gia vào quá trình làm thủ tục hành chính cũng là một khó khăn đòi hỏi doanh nghiệp phải có một cái nhìn đúng và tức thời. Đối thủ cạnh tranh: Khi thƣơng mại quốc tế đƣợc mở rộng cũng đồng nghĩa với việc các công ty phải đối đầu với các đối thủ lớn mạnh hơn. Thị trƣờng Việt Nam là một thị tiềm năng đƣợc đối thủ nƣớc ngoài đánh giá cao. Vì vậy, áp lực về chiến lƣợc phát triển ngày càng cao.Hiệp hội Giao Nhận kho vận Việt Nam hoạt đọng cầm chừng ngắt quãng, chƣa có sự tích cực và hiệu quả, chƣa đóng vai trò là trung tâm lien kết các doanh nghiệpCác loại hình thức vận chuyển biển – không – sông – bộ và ven biển chƣa thể kết hợp, chƣa tổ chức các điểm chuyển tải.Mạng lƣới vận tải nội địa giữa các thành phố lớn, trung tâm xuất nhập khẩu với các tỉnh chƣa tổ chức đƣợc thƣờng xuyên nên chi phí giao nhận còn cao. Trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới đang gặp nhiều khó khăn và bất ổn đặc biệt là khủng hoảng kinh tế thế giới hiện nay đang ảnh hƣởng rất lớn đến nền kinh tế Việt Nam nói chung và Viễn Đông nói riêng. 59 2.2 Ý Kiến Đề Xuất Đối Với Công Ty TNHH Viễn Đông 2.2.1.Nghiệp Vụ Mua Bán Và Giao Nhận Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu Mua bán hàng hóa cần phải tìm hiểu nhu cầu và cập nhật thông tin để tìm kiếm đƣợc khách hàng nhanh chóng hơn. Phòng kinh doanh lúc nào tìm hiểu nhu cầu để nhập khẩu hàng hóa để thỏa mãn khách hàng. Kiểm tra hàng dữ trữ trong kho để cung cấp cho khách hàng thân thiết nhanh chóng không để hàng hóa không kịp cung cấp làm mất uy tín. Phải nhập khẩu hàng và làm thủ tục nhanh chóng để không trễ hẹn với khách hàng để tạo uy tín cho công ty. Và nếu do những trƣơng hợp hàng về trễ do nhiều nguyên nhân nhƣ tàu delay, chứng từ và thủ tục hải quan nên nhận hàng trễ công ty nên có lời xin lỗi hợp lý đến khách hàng. Đối với nghiệp vụ làm chứng từ xuất nhập khẩu còn gặp nhiều trở ngại do thiếu nhân viên nên thƣờng dẫn tới công việc chồng chéo lên nhau gây áp lực cho nhân viên, vì vậy hiệu quả công việc không nhƣ mong đợi. Do đó cần bố trí nhân viên hợp lí. Công ty cần tăng cƣờng lực lƣợng nhân viên đối ngoại giỏi, chuyên nghiệp trong lĩnh vực phân tích thị trƣờng và đề ra giải pháp thâm nhập tìm kiếm khách hàng mới. Công ty nên cần làm thủ tục nhanh chóng để nhận hàng và bàn giao hàng hóa đúng thời gian với khách hàng. Phải kiểm tra các chứng từ hàng hóa xuất nhập khẩu một cách chính xác để rút ngắn thời gian và tiết kiệm đƣợc chi phí. Trong kinh doanh, một công ty có uy tín luôn thu hút đƣợc sự chú ý của nhiều khách hàng, vì lí do đó công ty cần phải luôn luôn nâng cao uy tín với khách hàng và khuếch trƣơng tên tuổi thông qua việc áp dụng các hoạt động marketing và thực hiện các hợp đồng đúng hạn để nâng cao uy tín. 2.2.2.Về Công Tác Quản Lý Tài Chính, Kế Toán Hiện nay công ty còn gặp nhiều khó khăn trong vấn đề tài chính do phải thƣờng xuyên thuê kho bãi, phƣơng tiện vận tải phục vụ cho nghiệp vụ giao nhận và bán hàng hóa tại công ty. Từ đó năng suất lao động cũng nhƣ lợi nhuận và hiệu quả kinh doanh của công ty không ổn định do phải phụ thuộc nhiều vào yếu tố khách quan. Vậy câu hỏi đặt ra cho công ty hiện nay là “Làm thế nào để tăng nguồn vốn của công ty cũng nhƣ việc sử dụng nguồn vốn đó sao cho hiệu quả nhất ?”.Về lâu dài, 60 công ty nên xây dựng cho mình một chiến lƣợc kinh doanh khả thi để từng bƣớc tiến hành cổ phần hóa doanh nghiệp, thu hút nhiều nguồn vốn bằng cách. Vì vậy một số giải pháp đƣợc đƣa ra nhƣ:  Bán cổ phần của công ty tạo điều kiện cho nhân viên góp vốn. Việc làm này sẽ giúp cho công ty thu đƣợc nguồn vốn rỗi từ các nhân viên đồng thời khuyến khích nhân viên làm việc hết khả năng, cố gắng hết mình để công ty ngày càng phát triển.  Tận dụng nguồn vốn ƣu đãi từ các ngân hàng, các hiệp hội tín dụng để bổ sung thêm nguồn vốn của công ty. Đây là cách bổ sung nguồn vốn đƣợc phổ biến hầu hết tại các công ty hiện nay. Nhƣng để có đƣợc sự tin tƣởng từ phía các tổ chức tín dụng nhằm tăng thời hạn, nguồn vốn vay công ty phải tạo đƣợc uy tín về nhiều mặt đối với ngân hàng nhƣ: khả năng thanh toán,hiệu quả kinh doanh, tốc độ phát triển.  Công ty cần tăng cƣờng siết chặt các mối quan hệ hợp tác kinh doanh để tìm cách thu hồi nhanh các khoản nợ từ phía khách hàng cũng nhƣ đại lý của công ty ở các nƣớc để cung ứng kịp thời nhu cầu mở rộng, cải tiến cơ sở vật chất kỹ thuật nâng cao chất lƣợng các dịch vụ của công ty. 2.2.3.Về Công Tác Quản Lý Nhân Sự Công ty nên chia thành nhiều khâu khác nhau nên không tránh khỏi tình trạng bất lợi, nắm bắt thông tin của khách hàng và mất nhiều thời gian truyền đạt cho nhau. Mà những thông tin, yêu cầu của khách hàng thì đòi hỏi đƣợc đáp ứng mau lẹ, chính xác. Vì thế công ty nên thƣờng xuyên họp định kì giữa các bộ phận nhằm nắm bắt thông tin khách hàng một cách triệt để. Phân bố hợp lí nhân viên trong các phòng ban để nhanh chóng giải đáp những yêu cầu hay thỏa mãn những thắc mắc từ phía khách hàng trong suốt quá trình thực hiện nghiệp vụ giao nhận và kinh doanh hàng hóa. Giám đốc công ty nên lắng nghe hết ý kiến của các bộ phận trong các công việc nhƣ: phƣơng hƣớng, mục tiêu, kế hoạch hàng năm, vấn đề hợp tác kinh tế, tạo sự liên kết tổ chức bộ máy quản lý để công ty phát triển tốt hơn. 61 Kích thích sự năng động sáng tạo trong công việc, thái độ tự giác, tự nguyện trong công việc,  Bổ sung thêm nhân viên marketing Với đặc điểm thị trƣờng hiện tại, sự cạnh tranh khốc liệt làm cho các công ty rất khó khăn để có đƣợc một chỗ đứng, đòi hỏi phải có các nghiệp vụ cần thiết để khuyếch trƣơng sản phẩm, hàng hoá và dịch vụ của mình đƣa sản phẩm hàng hoá của mình đến với ngƣời tiêu dùng. Hiện tại một số các nghiệp vụ liên quan đến khách hàng đƣợc phân tán ở từng phòng ban làm cho sự quan tâm đến khách hàng dƣới mức cần thiết trong nhiều năm, thị trƣờng của công ty không phát triển, chủ yếu phụ thuộc vào các khách hàng truyền thống. Trong khi trên thị trƣờng có rất nhiều biến động, nhiều đối thủ cạnh tranh (các công ty trong nƣớc và công ty nƣớc ngoài) xuất hiện. Để có thể tồn tại trên thị trƣờng công ty phải có các biện pháp thu hút sự chú ý của khách hàng đối với công ty. Công ty phải tự chủ tìm kiếm các cơ hội cho sản phẩm và dịch vụ của mình nhằm đƣa công ty đứng vững trên con đƣờng phát triển. Công ty phải có một phòng chuyên trách về các vấn đề sản phẩm hàng hoá và dịch vụ của mình, vấn đề khách hàng từ đó đƣa ra đƣợc kết luận cần thiết giúp cho sự phát triển của công ty đó là nhân viên marketing. Ngày nay chúng ta đã trở thành thành viên của tổ chức thƣơng mại thế giới WTO thì ngoại ngữ là một điều kiện không thể thiếu trong mỗi doanh nghiệp để hòa mình vào sân chơi chung . Do đó công ty nên tạo điều kiện và giúp đỡ cho nhân viên có cơ hội trau dồi khả năng ngoại ngữ để có thể ứng xử mạnh dạn với khách hàng nƣớc ngoài. 1.2.4.Giải pháp về kinh doanh dịch vụ Công ty cần tăng cƣờng lực lƣợng nhân viên đối ngoại giỏi, chuyên nghiệp trong lĩnh vực phân tích thị trƣờng và đề ra giải pháp thâm nhập tìm kiếm khách hàng mới. 62 Cần mở rộng các loại hình kinh doanh dịch vụ đặc biệt là phải chú trọng hoạt động kinh doanh dịch vụ chuyên chở hàng hóa nội địa. Hiện nay số lƣợng hãng tàu hoạt động trong lĩnh vực chuyên chở hàng hóa rất nhiều. Mỗi hãng tàu chào một mức giá khác nhau và mức giá này thƣờng xuyên thay đổi theo biến động của thị trƣờng. Trong khi đó lợi nhuận và hiệu quả của công ty phụ thuộc vào mức giá đó. Vì vậy đòi hỏi công ty phải khéo léo, nhạy bén và chọn cho mình một hãng tàu uy tín với giá cƣớc ƣu đãi để lƣu cƣớc thƣờng xuyên hay ký hợp đồng dài hạn. Để công ty chọn đúng các hãng tàu đảm bảo cần lƣu ý những điểm sau:  Lựa chọn và đánh giá khả năng hoạt động của các hãng tàu về: Lịch trình vận chuyển thƣờng xuyên hay không, tốc độ vận chuyển nhanh hay chậm, mức độ đảm bảo an toàn cho hàng hóa cho các cảng ít hay nhiều Cƣớc và điều kiện thanh toán: cƣớc có phù hợp với lịch trình hay không, điều kiện thanh toán có linh hoạt hay không. Khả năng bảo quản hàng hóa: hàng hóa có đƣợc bảo quản nhƣ đăng ký nhận gửi hay không. Khả năng giải quyết khiếu nại: có kịp thời và thỏa đáng cho khách hàng không.  Luôn tăng cƣờng mối quan hệ tốt đẹp với hãng tàu để có đƣợc giá tốt tạo điều kiện tăng khả năng cạnh tranh.  Thƣờng xuyên theo dõi các thông tin về hãng tàu để có sự đàm phán của khách hàng tốt hơn. Giá cả cũng là một yếu tố quan trọng ảnh hƣởng trực tiếp đến hoạt động và lợi nhuận của công ty. Vì vậy, công ty cần hoàn thiện chính sách giá dịch vụ đối với lĩnh vực kinh doanh dịch vụ giao nhận, thƣờng có hai phƣơng pháp: Định giá bằng cách cộng lời vào chi phí. Định giá dựa vào đối thủ cạnh tranh. 63 Định giá bằng cách cộng lời vào chi phí đƣợc thực hiện đơn giản hơn dựa trên nguyên tắc một phần lợi nhuận chuẩn đƣợc cộng vào các chi phí thực hiện công việc giao nhận và chi phí quảng cáo dịch vụ của công ty. Tuy nhiên phƣơng pháp này mang nhiều tính chủ quan nhiều khi không phù hợp với giá cả thị trƣờng. Chính vì vậy công ty cần chú ý đến giá cả của đối thủ cạnh tranh để định giá cho dịch vụ của mình đừng quá sai lệch so với đối thủ cạnh tranh làm giảm khả năng cạnh tranh của công ty. 2.2.5.Giải pháp về chất lượng dịch vụ Nâng cao chất lƣợng dịch vụ đến khách hàng sao cho tốt nhất rất quan trọng trong hoạt động của công ty. Trong tình hình cạnh tranh gay gắt nhƣ hiện nay, các doanh nghiệp giao nhận trong và ngoài nƣớc đều mở rộng quy mô và phạm vi hoạt động của mình và Viễn Đông cũng nhƣ thế. Theo đó các doanh nghiệp trong nƣớc đều có quyền tham gia hoạt động xuất nhập khẩu thì những dịch vụ hoạt động liên quan đến việc phục vụ cho lĩnh vực xuất nhập khẩu phát triển. Vì vậy, công ty nên đầu tƣ mở rộng và phát triển lĩnh vực dịch vụ nhƣ: kinh doanh kho bãi, tƣ vấn khách hàng, kiểm kiện giám định mở rộng liên doanh, liên kết với các công ty giao nhận, các đại lý trong và ngoài nƣớc Nếu hoạt động hiệu quả thì sẽ tăng nguồn thu cho công ty. Khách hàng hiện nay đã bắt đầu lựa chọn đối tác để mang lại hiệu quả cho mình. Do đó để cạnh tranh với các đối thủ thì uy tín và chất lƣợng dịch vụ cung cấp cho khách hàng phải đặt lên hàng đầu (luôn luôn bảo vệ an toàn cho hàng hóa trong quá trình đóng gói, bốc và vận chuyển, luôn chỉ cho khách hàng thấy phƣơng thức thực hiện của mình là tối ƣu, có uy tín đối với các cơ quan ban ngành có liên quan và cung cấp các dịch vụ hoàn hảo nhằm giao nhận hàng hóa với thời gian nhanh nhất, đảm bảo kịp thời đối với những lô hàng gấp). Trong quá trình bán các sản phẩm dịch vụ của mình, nhân viên công ty phải thu thập thông tin, ý kiến để phục vụ khách hàng tốt hơn. 64 2.2.6.Cơ Sở Vật Chất Công Nghệ Đầu tƣ vào cơ sở vật chất là một chiến lƣợc lâu dài cần nhiều thời gian và nguồn nhân lực tài chính, do đó công ty nên có kế hoạch cải tiến cơ sở vật chất hợp lý nhằm đáp ứng quy mô hiện tại của công ty nhƣ: thay thế một số thiết bị máy móc hiện đại để giảm thiểu lao đông chân tay nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty. Cùng với bùng nổ thông tin về công nghệ thông tin trên toàn cầu, công ty cũng đầu tƣ nhiều trang thiết bị công nghệ hiện đại cho công việc một cách tốt nhất, nhƣng bên cạnh đó công ty nên cải tạo và nâng cấp trang Wed hiện đại và phong phú hơn nữa góp phần quản bá hình ảnh đến khách hàng một cách hiệu quả nhất. 2.2.7.Giải pháp về khách hàng Công ty cần củng cố và giữ mối quan hệ thƣờng xuyên với khách hàng nâng cao các mối quan hệ với khách hàng hiện có và chủ động tìm kiếm thêm những khách hàng mới. Do lƣợng khách hàng chủ yếu của công ty là khách hàng thân thuộc ít khách hàng mới chỉ có một số ít khách hàng tự liên hệ để nhập hàng cho nên hoạt động khảo sát về khách hàng của công ty là rất cần thiết. Công ty cần thống kê lƣợng khách hàng đã và đang đi, đặc biệt là những khách hàng đã mất đi nhằm có kế hoạch cụ thể để giữ khách hàng cũ, mở rộng thêm khách hàng mới. Đối với khách hàng cũ: phải giữ mối quan hệ thƣờng xuyên với khách hàng cũ. Họ vừa đóng vai trò giữ cho lợi nhuận ổn định và gia tăng, vừa giới thiệu cho khách hàng khác sử dụng dịch vụ của công ty trong quan hệ buôn bán với họ. Luôn tìm hiểu và lắng nghe ý kiến của khách hàng để đem lại sự thỏa mãn tốt nhất cho họ. Nên có những chế độ ƣu đãi, quan tâm đặc biệt đến khách hàng nhƣ thăm hỏi, biếu quà.Nhân dịp lễ tết, kỷ niệm thành lập công ty, công ty nên chủ động email hay viết thƣ cho khách hàng và đối tác để tạo hình ảnh tốt đẹp cũng nhƣ xây dựng lòng tin nên họ. Nhận định chính xác và hợp lý giá trị của từng hợp đồng dịch vụ đối với nhiều đối tác khác nhau từ đó hình thành nên mức giá cạnh tranh nhằm duy trì những khách hàng hiện có và thu hút thêm những khách hàng có nhu cầu. 65 2.2.1.8.Cập Nhật Thông Tin Liên tục cập nhật thông tin liên quan đến nghiệp vụ giao nhận nhƣ biểu thuế mới, công văn mới, thông tƣ về nghiệp vụ hải quan nhƣ: Đăng ký nhận văn bản mới thông qua các Wedsite của nhà nƣớc. Theo dõi các thông tin về việc ban hành các thông tƣ trên các Wedsite của cơ quan nhà nƣớc, trong đó các Wedsite phải theo dõi thƣờng xuyên để cập nhật thông tin là: của tổng cục Hải quan. Xem các thông báo mới tại chi cục mới tại chi cục Hải quan, theo dõi thông tin qua báo đài. Liên tục cập nhật thông tin về thị trƣờng để xem nhu cầu về hàng hóa và dịch vụ công ty đã cung cấp và để đƣa các mức giá hợp lý về hàng hóa và dịch vụ, cập nhật thông tin kịp thời về một số lợi thế cạnh tranh của nhà nƣớc dành cho doanh nghiệp. Tìm kiếm khách hàng đƣợc nhanh chóng và xác định nhu cầu mua bán và sử dụng dịch vụ trong tƣơng lai. Khi làm thủ tục hãy mạnh dạn làm dù bạn chƣa làm lần nào. Khi tới đó có rất nhiều anh chị bên ngành giao nhận các bạn cứ hỏi các anh chị chỉ bảo rất nhiệt tình. Thật sự mà nói ngành giao nhận thật sự không quá khó nhƣ phải có sự kiên nhẫn và cẩn thận để không có nhiều sai sót. Thật sự thì trong mỗi ngành thì có sự khó khăn của nói. Trong ngành giao nhận thì phải biết nhiều đƣờng trên địa bàn để nhận chứng từ, đi đến cảng. Đi cảng thì có thể xa và mệt mỏi và mất nhiều thời gian và thời gian đợi làm thủ tục cũng tƣơng đối lâu. Và cũng có thể sai sót trong khâu chứng từ thì chứng ta phải đi chỉnh sửa rất mất thời gian. 66 PHẦN 3: NHỮNG KIẾN THỨC VÀ KINH NGHIỆM TIẾP THU TRONG THỜI GIAN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 3.1.Những Kiến Thức Và Kinh Nghiệm Tiếp Thu Trong Thời Gian Thực Tập Tốt Nghiệp Tại Công Ty TNHH Giao Nhận Vận Tải XNK Viễn Đông .Trong quá trình thực tập tại công ty, đƣợc đi thực tế giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đƣờng biển. . Tôi nhận thấy rằng nghiệp vụ giao nhận rất phức tạp, mỗi lô hàng mới thƣờng có những phát sinh mới, những sự cố mới. Dƣới đây là một số vấn đề mà tôi nghĩ cần phải lƣu ý trong nghiệp vụ giao nhận:  Khi lên tờ khai hàng cần phải chính xác cụ thể:  Nếu tên hàng không phù hợp hoặc số lƣợng sai so với thực tế thì sẽ không đƣợc nhận hàng.  Chi tiết hàng hóa không phù hợp, tên Bill hoặc số container sai thì Hải quan sẽ không cho thông quan.  Các vấn đề liên quan đến D/O: Khi nhận lệnh giao hàng nhân viên giao nhận cần kiểm tra kỹ trên D/O về những nội dung có phù hợp hay không, nếu phát hiện chỗ sai nhầm nhƣ tên, địa chỉ ngƣời nhận, số HB/L, MB/L thì phải thông báo cho đại lý hãng tàu hoặc hãng tàu biết để kiểm tra và sữa chữa lại kịp thời. Đồng thời cần kiểm tra kỹ về thời hạn hiệu lực của D/O và thời gian tính cƣớc phí lƣu kho, lƣu bãi, lƣu Container để sắp xếp làm thủ tục nhận hàng và để tránh làm phát sinh thêm chi phí.  Nếu hàng nhập về đòi hỏi phải có giấy chứng nhận kiểm định mà Hải Quan yêu cầu giám định. Khi đó không muốn lƣu container thì làm công văn giải tỏa hàng trƣớc để lấy hàng về kho riêng đảm bảo cho hàng hóa khỏi phát sinh chi phí.  Mã HS (mã số thuế hàng hóa) là một trong những số điều quan trọng khi khai bóa hải quan điện tử.Khi khai báo sai thì dẫn tới thuế suất đánh trên hàng hóa đó sẽ không đúng gây tổn thất cho doanh nghiệp. Hoặc không thống nhất mã hàng giữa chủ hàng với Hải quan dẫn đến sự khác nhau về thuế suất gây nên sự bất đồng giữa chủ hàng và Hải quan. Dẫn đến làm chậm trễ thời gian nhận hàng hóa. 67  Việc rớt hàng: Xảy ra khi cảng quá tải lƣợng hàng xuất nhập. Thƣơng vụ cảng không kiểm soát kịp thời trở ngại công tác kiểm hóa, gây ứ đọng hàng hóa hoặc thông tin khi lên tờ khai, các nội dung không khớp dẫn đến chậm trễ hàng lên tàu và có thể gây rớt tàu.  Phải chú ý khi nhận đƣợc Bill từ hãng tàu phải coi kỹ cảng lấy hàng là cảng nào để tránh trƣờng hợp hàng đƣợc chuyển đến một cảng khác trong khi đó bộ phận giao nhận lại khai quan tại một cảng khác.  Trƣớc khi đi làm thủ tục phải xem lại các chứng từ nhƣ bill, packing list, invoice.. Đặt câu hỏi là cách thể hiện bạn thật sự muốn học hỏi. Nếu bạn chƣa rõ về điều gì đó, hãy mạnh dạn hỏi ngƣời giám sát hay các anh/chị nhân viên thay vì cứ lẳng lặng thực hiện và mắc lỗi. Khi làm thủ tục hãy mạnh dạn làm dù bạn chƣa làm lần nào. Khi tới đó có rất nhiều anh chị bên ngành giao nhận các bạn cứ hỏi các anh chị chỉ bảo rất nhiệt tình. Thật sự mà nói ngành giao nhận thật sự không quá khó nhƣ phải có sự kiên nhẫn và cẩn thận để không có nhiều sai sót. Thật sự thì trong mỗi ngành thì có sự khó khăn của nói. Trong ngành giao nhận thì phải biết nhiều đƣờng trên địa bàn để nhận chứng từ, đi đến cảng. Đi cảng thì có thể xa và mệt mỏi và mất nhiều thời gian và thời gian đợi làm thủ tục cũng tƣơng đối lâu. Và cũng có thể sai sót trong khâu chứng từ thì chứng ta phải đi chỉnh sửa rất mất thời gian. Dù trong thời gian thực tập bạn không đƣợc giao nhiều việc nhƣng không nên vì thế mà thƣờng xuyên lƣớt web, nhắn tin, làm việc riêng đó là một thái độ không nghiêm túc. Điều đó thể hiện bạn làm cho những nhân viên khác trong văn phòng không thích và khó chịu. Hãy thể hiện sự nhiệt tình của bạn bằng cách chủ động trong một số công việc nhỏ mà bạn cảm thấy có thể giúp đƣợc và hãy mỉm cƣời khi làm việc. Dù bạn phải làm những việc vụn vặt hay tẻ nhạt, hãy thể hiện sự lạc quan để tạo ấn tƣợng tốt với mọi ngƣời. Đó là một cách làm cho mọi ngƣời yêu thích mình. 68 Học đƣợc tính kiên nhẫn, chủ động hơn trong công việc để phù hợp với tính chất của công việc. Còn tạo đƣợc sự tự tin trong công việc sau này đặc biệt trong lĩnh vực giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu. Nâng cao thêm đƣợc một số kĩ năng mềm của bản thân: kinh nghiệm sống, cách giao tiếp trong công sở cũng nhƣ phong thái làm việc. ịnh đến công việc tƣơng lai trong cƣợc sống ận, làm chứng từ cho hàng hóa xuất nhập khẩu và đặc biệt cũng có thể làm nhân viên kinh doanh. Lý thuyết không bao giờ trở thành thực tế nếu chúng ta chỉ nói đó là lý thuyết suông, thực hành mà không có lý thuyết sẽ rất khó khăn. Điều quan trọng là mỗi sinh viên khi ngồi trên ghế nhà trƣờng cần cân bằng đƣợc cả lý thuyết và thực hành để khi ra trƣờng là áp dụng vào công việc. 3.2.Những Thuận Lợi Và Khó Khăn Trong Quá Trình Thực Tập Tại Công Ty 3.2.1.Thuận Lợi Đƣợc sự hƣớng dẫn nhiệt tình của các anh chị trong công ty, đặc biệt là anh Nguyễn Đức Thắng, anh chỉ dẫn rất nhiệt tình từ việc in ấn, photo, scan, cách chỉnh sửa chứng từ trƣớc khi in, kinh nghiệm trả lời mail của khách hàng, và đặc biệt là hƣớng dẫn làm chứng từ xuất nhập khẩu. Đƣợc tiếp xúc với thực tế và đôi lúc anh giao thẳng chứng từ cho em làm luôn chẳng hạn: lấy lệnh giao hàng, lấy B/L, làm phiếu xuất kho để lấy hàng, lấy giấy kiểm dịch Rất thành thạo về viết hóa đơn bán hàng cho khách hàng. Ngoài ra, còn đƣợc chỉ cách quảng cáo trên các trang điện tử nhƣ rao vật, rồng bay. Công ty còn cho em còn đƣợc tự làm đăng kí chữ số cho doanh ngiệp lần đầu tiên tham gia xuất nhập khẩu. 69 Không có sự ràng buộc về thời gian thực tập, tùy thuộc vào thời gian của mình. Đƣợc đi nhiều nơi nhƣ cảng Cát Lái, Tân Cảng, các hãng tàu,giúp ích đối với một sinh viên chuẩn bị ra trƣờng nhƣ em Đa số chi phí đi lại phục vụ cho công việc đều do công ty chi trả. 3.2.2.Khó Khăn Chƣa biết nhiều về các quy trình làm một số chứng từ nhƣ: giấy chứng nhận ngồn lợi thủy hải sản, lấy lấy giao hàngnên gặp khó khan và mất nhiều thời gian. Trong quá trình đi làm chứng từ, chỉ thông qua sự hƣớng dẫn của anh chứ anh không đi cùng nhiều khó khăn xảy ra: đa số các hãng tàu để lấy lệnh giao hàng đều làm ở quận 1, quận 3 hay quận 5 gây trở ngại trong việc tìm đƣờng. Vì tính chất của công việc bắt buộc phải đi nhiều, đôi khi thời tiết cũng gây trở ngại và mất nhiều thời gian. Đối với những công việc đầu tiên thực hiện, tôi đã sai sót một vài chi tiết vì chƣa quen và biết nhiều việc. 3.3.Một Số Ý Kiến Đề Xuất Đối Với Các Bạn Sinh Viên, Khoa Thƣơng Mại – Du Lịch Và Trƣờng Đại Học Công Nghiệp TPHCM 3.3.1.Đối với các bạn sinh viên ọc đi đôi với hành” và báo cáo thực tập chỉ chiếm một phần nhỏ trong quá trình thực tập vấn đề quan trọ ản thân mỗi sinh viên phải nhận thức đƣợc rằng chúng ta phải nắm bắt lý thuyết cơ bản về xuất nhập khẩu trƣớc để khi mình tiếp xúc thực tế dễ dàng và rút đƣợc kinh nghiệm làm việc nhanh chóng. Đặc biệt, các bạn sinh viên chuyên ngành xuất nhập khẩu khi các môn đƣợc tiếp xúc với thực tế các bạn nên tận dụng tốt để tạo dựng đƣợc kinh nghiệm sau này mình đi thực tập đƣợc dễ dàng. Mỗi khi kiến tập điều quan trọng để các bạn có đƣợc chỗ kiến tập là các bạn sinh viên chủ động xin vào các công ty xuất nhập khẩu đặc biệt là các công ty thuộc lĩnh vực làm dịch vụ hải quan thì chúng ta rất dễ dành xin vào các anh chi làm trong lĩnh vực này cũng rất là than thiện dễ gần. Các bạn nên chủ động và xuyên năng không nên e ngại khi có một số công ty không cho bạn 70 vào công ty. rất quan trọng đối với tƣơng lai của mình. Các bạn có thể lên Wedsite để tìm thông tin và địa chỉ các doanh nghiệp việt hoạt động kinh doanh. Các bạn có thể hỏi thông tin các công ty dễ nhận thực tập từ các anh chị khóa trƣớc. Các bạn khi kiến tập nên rút kinh nghiệm từ thực tế để sau này đi thực tập đƣợc dễ dàng. Đặc biệt, việc trao dồi ngoại ngữ là trong những việc quan trọng khinh ngoại ngữ các bạn tốt việc xin nơi thực tập sẽ dễ dàng hơn và cũng với bản thành tích học tập của mỗi cá nhân nữa.Có một số công ty yêu cầu các bạn phỏng vấn. Trƣớc khi đi phỏng vấn các bạn hãy chú ý: Mặc quần áo chỉnh tề nên mặc áo Sơ-mi. Giọng nói chậm, rõ ràng, dễ nghe. Tìm hiểu những thông tin của công ty. Và các bạn có thể tham khảo các câu hỏi và cách trả lời phỏng vấn trên các trang Wed để rút kinh nghiệm và trả lời phỏng vấn tốt hơn. Trả lời câu hỏi một cách tự tin các bạn đó là một trong những điểm để bạn nhận vào chỗ thực tập. Nên xem lại các kiến thức về chuyên ngành Sinh viên cần phải cố gắng học tập và trao dồi kiến thức để kinh thực tập có thể bắt kịp công việc. Và trong thời gian thực tập, các sinh viên nên chủ động học hỏi, có những điều thắc mắc các bạn nên hỏi các anh chị trong công ty và các bạn nên chọn thời gian các anh chi rãnh không bận việc. Các bạn chủ động trong thời gian thực tập thấy công việc nào mình có khả năng thì làm. Các bạn không nên nghĩ đi thực tập chỉ để đối phó lấy một bản nhận xét tốt mà là lấy kinh nghiệm thực tế để khi ra trƣờng chúng ta dễ dàng tiếp xúc với công việc. Muốn đƣợc điều này cần mỗi sinh viên nên có ý thức tự giác và trau dồi trong suốt quá trình học tập và của sinh viên trƣớc đó. Nhà trƣờng, giáo viên cần củng cố gắng hỗ trợ sinh viên nhiều hơn cho sinh viên ngày càng có nhiều sinh viên ƣu tú hơn nữa. 71 Hãy xem kỳ thực tập nhƣ một quá trình thử việc dài hạn thay vì một công việc để nhận đƣợc giấy chứng nhận để nộp cho trƣờng, bởi mọi việc bạn làm đều là những việc có thể bạn làm trong tƣơng lai. Công việc đang thực tập cũng đƣợc những ngƣời khác quan sát, đánh giá.. Trong thời gian thực tập, các bạn sinh viên cần nỗ lực học hỏi từ các anh chị, các bạn đồng nghiệp tại công ty để có kinh nghiệm thực tế nhiều hơn. Đúng giờ cho thấy bạn là ngƣời chuyên nghiệp, có trách nhiệm và tôn trọng nội quy của công ty.Cố gắng thiết lập mối quan hệ với càng nhiều đồng nghiệp trong công ty càng tốt để công việc đƣợc thuận lợi hơn Và cố gắng phát huy năng lực của các bạn. Nếu các bạn hoàn thành công việc và thể hiện tốt có thể đƣợc nhận vào làm nhân viên chính thức. Là một sinh viên thực tập, bạn cần, luôn nhiệt tình trong mọi việc, luôn lắng nghe đóng góp ý kiến của mọi ngƣời.Nếu có thể, các bạn nên đàm phán với công ty để trở thành nhân viên chính thức của công ty. Trong lúc thực tập công việc đƣợc giao tại công ty, các bạn cố gắng tìm hiểu tất cả những công việc khác trong công ty nhằm so sánh, tìm kiếm công việc mà mình yêu thích và có khả năng làm đƣợc.Phải hoạch định cho mình một chiến lƣợc làm việc rõ ràng để không bị mất phƣơng hƣớng nếu có bất kỳ trở ngại nào trong công việc. 3.3.2.Đối với khoa Thƣơng mại – Du lịch Đƣa ra những môn học hợp lý đối với sinh viên. Đặc biệt là với những môn chuyên ngành thì phải đòi hỏi sinh viên cao hơn nữa. Đối với các ngành kinh doanh quốc tế khoa có thể liên kết với cơ quan nhà nƣớc để cho một nhóm nhỏ sinh viên đƣợc đi thực tế tại các cảng không ảnh hƣởng đến công việc của cơ quan, để sinh viên xem xét và tiếp xúc với thực tế tốt hơn . 72 Tƣ vấn và liên kết với các tổ chức việc làm để hỗ trợ công việc cho xin viên ra trƣờng. Liên kết với các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng để giới thiệu cho sinh viên. 3.3.3.Đối với trƣờng Đại Học Công Nghiệp TPHCM Tổ chức nhiều hơn những hội chợ việc làm tại trƣờng, liên kết các công ty với nhà trƣờng để tiếp nhận sinh viên thực tập và việc làm. Mở các khóa học những kĩ năng trợ giúp sinh viên xin việc và áp dụng vào công việc thực tế. Tổ chức những buổi hội thảo chia sẻ kinh nghiệm dành cho các cựu sinh viên của trƣờng nói về kinh nghiệm xin thực tập, xin việc và khi làm tại công ty. Và tạo mối quan hệ với các cựu sinh viên và đây cóa thể là một tổ chức giúp sinh viên có nơi thực tập và xin việc làm của các sinh viên, Nhà trƣờng nên tăng tiền bồi dƣỡng hƣớng dẫn thực tập giữa khóa cho giáo viên hƣớng dẫn. Đây là sự khích lệ cần thiết bởi giáo viên hƣớng dẫn cũng phải đầu tƣ nhiều hơn khi giúp sinh viên nâng cao tính thực tế qua hoạt động thực tập. 73 KẾT LUẬN Hiện nay, sau khi Việt Nam gia nhập WTO, cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trƣờng thì việc mở rộng giao dịch ngoại thƣơng đóng vai trò rất quan trọng đối với nền kinh tế nƣớc ta hiện nay, đặc biệt là ngành kinh doanh Xuất Nhập Khẩu. Do đó,các công ty Xuất Khập Khẩu, dịch vụ Logistics ra đời ngày càng nhiều để đáp ứng nhu cầu của hội nhập quốc tế. Do đó, công việc này đòi hỏi ngƣời nhân viên giao nhận phải hội tụ nhiều yếu tố nhƣ kiến thức chuyên môn, nhạy bén, chịu áp lực cao trƣớc công việc. Giao nhận là một trong những nội dung quan trọng nhất trong chuỗi các nghiệp vụ của quá trình thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu. Chính vì vậy giao nhận vận tải đã trở thành ngành nghề kinh doanh dịch vụ không thể thiếu đối với mỗi quốc gia trên thế giới. Trong nền kinh tế thị trƣờng đòi hỏi mỗi doanh nghiệp không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh bằng chính nội lực của mình. Khi mà luồng vốn đầu tƣ tại Việt Nam có xu hƣớng đang tăng, mỗi chiến lƣợc đề ra là một phƣơng án đƣợc đề ra dựa trên tình hình thực tế của doanh nghiệp và tình hình thực tế của thế giới, để các doanh nghiệp giải quyết các vấn đề mắc phải trong tƣơng lai. Mỗi chiến lƣợc đúng đắn lại là một bƣớc chuẩn bị để công ty có thể năm bắt tốt nhất các cơ hội; tránh, giải quyết đƣợc những khó khăn vƣớng phải , Vậy nên việc đề ra chiến lƣợc, hƣớng đi cho một tổ chức là hết sức quan trọng, đặc biệt là trong thời kỳ nền kinh tế thế giới còn biến động Hiểu rõ đƣợc nhu cầu đó Viễn Đông đã nỗ lực trong hoạt động kinh doanh hoàn thiện bộ máy tổ chức để đạt đƣợc kết quả tốt nhất. Với sự lãnh đạo sáng suốt của cấp quản lý, tinh thần làm việc chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ nhân viên công ty đã đạt đƣợc những thành tích đáng kể. Trong suốt nhƣng năm hoạt động và phát triển cùng với sự am hiểu về thị trƣờng kết hợp với các chiến lƣợc kinh doanh công ty đã giải quyết đƣợc những vấn đề ùn tắc trong kinh doanh. Mặc dù trong bối cảnh tình hình kinh tế đang khó khăn, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp giao nhận ngày càng gay gắt nhƣng Viễn Đông vẫn có thể đứng vững trên thị trƣờng với doanh thu vẫn tăng qua từng năm và kinh 74 nghiệm tích lũy qua nhiều năm hoạt động và luôn biết cách cập nhật thông tin liên quan đến nghiệp vụ giao nhận vận tải trong và ngoài nƣớc. Công ty từng bƣớc hoàn thiện và đã khẳng định đƣợc uy tín của mình với khách hàng và vị thế trên thị trƣờng. Để giữ vững thành quả đó tập thể ban lãnh đạo và nhân viên công ty đã và đang nổ lực phấn đấu không ngừng nhằm đạt đƣợc mục tiêu chiến lƣợc là thu hút ngày càng nhiều khách hàng và tăng nguồn lợi vững chắc cho công ty. Song song với thành quả đó công ty cũng không thể tránh khỏi những khó khăn trong kinh doanh đòi hỏi công ty phải nhạy bén nắm bắt cơ hội thị trƣờng tạo đƣợc nhiều bƣớc tiến hơn nữa. Những thành quả mà công ty đạt đƣợc trong suốt quá trình hoạt động chính là kết quả của sự nỗ lực không ngừng của Ban Giám đốc và toàn thể nhân viên công ty với mong muốn công ty đứng vững và ngày càng vƣơn xa hơn nữa góp phần vào sự phồn vinh của nƣớc nhà. Với những gì đạt đƣợc em tin Viễn Đông sẽ đạt đƣợc nhiều kết quả thành công trong tƣơng lai, không ngừng phát triển lớn mạnh và là địa chỉ tin cậy của khách hàng trong và ngoài nƣớc. Qua đợt thực tập này em cũng nhận thấy đƣợc tầm quan trọng của xuất nhập khẩu trong nền kinh tế thị trƣờng đặc biệt là giao nhận hàng hóa. Nó là một cầu nối quan trọng ảnh hƣởng rất lớn đến sự phát triển nền kinh tế nƣớc ta cũng nhƣ thế giới nói chung và ngành xuất nhập khẩu nói riêng. Sau cùng, em xin chúc quý thầy cô dồi dào sức khỏe và mãi mãi là thầy cô dạy giỏi để đào tạo và hƣớng dẫn các thế hệ mai sau. Xin cảm ơn thầy cô Trƣờng đại học Công Nghiệp và Đặc biệt là các thầy cô khoa Thƣơng Mại -Du Lịch và cô Võ Thị Thanh Thúy. Và em cũng cảm ơn đến các anh chị trong công ty Viễn Đông đã giúp đỡ em trong quá trình thực tập và cung cấp cho em những tài liệu và giúp em hoàn thành tốt báo cáo thực tập. Em xin chân thành cảm ơn ! 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO - -2012 của CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI XNK VIỄN ĐÔNG - Báo cáo tình hình nhân sự năm 2012 của CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI XNK VIỄN ĐÔNG - Thông tin tên Webside: tailieu.vn, luanvan.vn - GS.TS Đoàn Thị Hồng Vân, Quản trị ngoại thƣơng (Nhà xuất bản Lao động – xã hội, Hà Nội, năm 2008). -

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbao_cao_thuc_tap_xuat_nhap_khau_9276.pdf
Luận văn liên quan