Bảo vệ chống sét sử dụng thiết bị hãng indelec

Cáp nối: một hệ thống bảo vệ điện của tòa nhà có máy cắt nhỏ hơn 100A cần gắn thêm dây chảy 100Agl phía trên máy cắt Sét VGA, nối đất càng trực tiếp càng tốt. Một sợi cáp nối giữa máy cắt Sét và đường dây bảo vệ tạo thành khối đồng nhất, cáp này nhỏ nhất là 10mm2 và lớn nhất là 50mm2, dây dẫn máy cắt Sét có tiết diện bằng hoặc lớn hơn dây dẫn theo nguyên lý bảo vệ lắp đặt, tiết diện nhỏ nhất 10mm2 và lớn nhất là 50mm2 .

doc22 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2471 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bảo vệ chống sét sử dụng thiết bị hãng indelec, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • doc10.DOC
 • doc1.DOC
 • doc11.DOC
 • doc2.DOC
 • doc3.DOC
 • doc4.DOC
 • doc5.DOC
 • doc6.DOC
 • doc7.DOC
 • doc8.DOC
 • doc9.DOC
Luận văn liên quan