Biểu hiện và xác định một số đặc tính của chitosanase tái tổ hợp từ vi khuẩn basillus circulans mh - K1

BIỂU HIỆN VÀ XÁC ĐỊNH MỘT SỐ ĐẶC TÍNH CỦA CHITOSANASE TÁI TỔ HỢP TỪ VI KHUẨN BASILLUS CIRCULANS MH -K1 LÂM NGỌC TUYẾT Trang nhan đề Lời cảm ơn Mục lục Danh mục các bảng: Mở đầu Phần 1: Tổng quan tài liệu Phần 2: Vật liệu và phương pháp Phần 3: Kết quả và biện luận Phần 4: Kết luận và đề nghị Tài liệu tham khảo

pdf27 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2527 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Biểu hiện và xác định một số đặc tính của chitosanase tái tổ hợp từ vi khuẩn basillus circulans mh - K1, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf7.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • jpgLamNgocTuyet.jpg