Bước đầu nghiên cứu đông lạnh trứng và tạo phôi bò sữa in vitro từ nguồn trứng đông lạnh

BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU ĐÔNG LẠNH TRỨNG VÀ TẠO PHÔI BÒ SỮA IN VITRO TỪ NGUỒN TRỨNG ĐÔNG LẠNH ĐẶNG THỊ THU THỦY Trang nhan đề Lời cảm ơn Mục lục Danh mục các bảng Mở đầu Chương 1: Tổng quan tài liệu Chương 2: Vật liệu và phương pháp Chương 3: Kết qảu và biện luận Chương 4: Kết luận và đề nghị Tài liệu tham khảo Phụ lục

pdf26 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2606 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bước đầu nghiên cứu đông lạnh trứng và tạo phôi bò sữa in vitro từ nguồn trứng đông lạnh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf7.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • jpgDangThiThuThuy.jpg
Luận văn liên quan