Góp phần tìm hiểu thành phần hóa học của cây cải đồng grangea maderaspatana l poir họ cúc (asteraceae)

GÓP PHẦN TÌM HIỂU THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA CÂY CẢI ĐỒNG GRANGEA MADERASPATANA L POIR HỌ CÚC (ASTERACEAE) LÊ THỊ LỆ TRANG Trang nhan đề Lời cảm ơn Mục lục Lời mở đầu Phần 1: Tổng quan Phần 2: Nghiên cứu và kết luận Phần 3: Thực nghiệm Kết luận Tài liệu tham khảo Phụ lục

pdf33 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2353 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Góp phần tìm hiểu thành phần hóa học của cây cải đồng grangea maderaspatana l poir họ cúc (asteraceae), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf9.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf8.PDF
 • jpgLeThiLeTrang.jpg
Luận văn liên quan