Bước đầu xây dựng bản đồ nhạy cảm vùng ven biển tây nam từ mũi cà mau đến cửa tiểu dừa phục vụ kế hoạch ứng cứu sự cố dầu tràn

BƯỚC ĐẦU XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NHẠY CẢM VÙNG VEN BIỂN TÂY NAM TỪ MŨI CÀ MAU ĐẾN CỬA TIỂU DỪA PHỤC VỤ KẾ HOẠCH ỨNG CỨU SỰ CỐ DẦU TRÀN LÊ THỊ NGỌC MAI Trang nhan đề Lời cảm ơn Một số từ viết tắt Mục lục Danh mục các bảng Chương 1: Giới thiệu Chương 2: Nguyên tắc xây dựng bản đồ vùng nhạy cảm môi trường Chương 3: Tổng quan khu vực nghiên cứu Chương 4: Kết quả chỉ số nhạy cảm (ESI) môi trường của khu vực nghiên cứu từ mũi cà mau đến cửa tiểu dừa Chương 5: Kế hoạch phòng ngừa và ứng cứu tràn dầu Kết luận Tài liệu tham khảo

pdf45 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3034 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bước đầu xây dựng bản đồ nhạy cảm vùng ven biển tây nam từ mũi cà mau đến cửa tiểu dừa phục vụ kế hoạch ứng cứu sự cố dầu tràn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf7.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf11.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • jpgLeThiNgocMai.jpg
Luận văn liên quan