Nghiên cứu xác định chlorophyll-A bằng phương pháp huỳnh quang ứng dụng cho phân tích mẫu nước mặt và so sánh với phương pháp trắc quang

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CHLOROPHYLL-A BẰNG PHƯƠNG PHÁP HUỲNH QUANG ỨNG DỤNG CHO PHÂN TÍCH MẪU NƯỚC MẶT VÀ SO SÁNH VỚI PHƯƠNG PHÁP TRẮC QUANG VÕ THỊ LỆ HIỀN Trang nhan đề Lời cảm ơn Mục lục Các bảng danh mục Mở đầu Chương 1: Tổng quan Chương 2: Cơ sở lý thuyết của phương pháp huỳnh quang Chương 3: Mục tiêu, nội dung nghiên cứu đề tài Chương 4: Thực nghiệm Chương 5: Kết luận Kết luận & kiến nghị Tài liệu tham khảo Phụ lục

pdf9 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2827 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nghiên cứu xác định chlorophyll-A bằng phương pháp huỳnh quang ứng dụng cho phân tích mẫu nước mặt và so sánh với phương pháp trắc quang, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf6.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf11.PDF
 • pdf12.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
Luận văn liên quan