Các định lý ergodic và luật số lớn đối với mảng các biến ngẫu nhiên đa trị

Luật số lớn đối với măng tam giác các biến ngẫu nhiên đa trị Ta nói rằng họ các biến ngẫu nhiên đa trị {Fị : ỉ € 1} có kỳ vọng bị chận nếu tồn tại hằng số dương c sao cho ||EFi|| < c với mọi i e I. Định lý sau đây là một sự tương tự kết quả của F. Hiai (năm 1985) cho trường hợp măng tam giác.

pdf27 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 22/01/2022 | Lượt xem: 347 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Các định lý ergodic và luật số lớn đối với mảng các biến ngẫu nhiên đa trị, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfcac_dinh_ly_ergodic_va_luat_so_lon_doi_voi_mang_cac_bien_nga.pdf
Luận văn liên quan