Vận dụng nguyên lý về mối liên hệ phổ biến của triết học Mác - Lênin vào thực tiễn phát triển và quản lý ở công ty Diginet

I. GIỚI THIỆU Triết học, ngay từ khi mới nảy sinh và cho đến mãi tận nay, dù tồn tại ở phương Đông hay phương Tây, dù dư ới dạng các hệ thống, tr ào lưu, trường phái rất khác nhau, nhưng nội.đung cất lõi của triết học bao giờ cũng bao gồm những quan điểm lý luận chung nhất, những lời giải đáp có luận chứng (dù được tán thành hay không được tán thành) cho những câu hỏi của con người về thế giới xung quanh mình, về vị trí của con người trong thế giới đó, về quan hệ giữa con người với thiên nhiên và với bản thân con người. Chính triết học đem đến nhận thức về thế giới quan và phương pháp luận trong hoạt động của con ng ười. Đặc biệt là triết học Mác- Lênin đem đến thế giới quan duy vật biện chứng v à phương pháp luận khoa học trong hoạt động nhận thức v à thực tiễn. Quản lý doanh nghiệp là một quá trình kết hợp giữa chủ quan và khách quan, nên không thể không có phương pháp tư duy đúng đắn mà dẫn đến thành công được; cũng như vậy, sẽ là hết sức sai lầm khi sử dụng ph ương pháp tư duy siêu hình trong quản lý nói chung, quản lý doanh nghiệp nói ri êng. Thông qua mô hình phát triển và sự thành công của Diginet, người viết muốn dùng một nguyên lý cơ bản của triết học, nguyên lý về mối liên hệ phổ biến, để phân tích cách áp dụng vào thực tiễn. Việc “Vận dụng nguyên lý về mối liên hệ phổ biến của triết học Mác-Lênin vào thực tiễn phát triển và quản lý ở công ty Diginet” một cách thành công sẽ là một trường hợp để đánh giá tính thực tiễn của nguyên lý này, xem xét cách thức áp dụng hợp lý chúng trong cách quản lý, điều hành doanh nghiệp. Trong khuôn khổ của một tiểu luận ngắn, có thể b ài viết này sẽ không tránh khỏi những thiết sót về kiến thức, nội dung , cách thể hiện. Hy vọng đây sẽ là một kiến thức nhỏ bổ sung v ào tư liệu của người đọc. Xin chân thành cảm ơn Thầy TS. Nguyễn Ngọc Thu đã có những buổi truyền đạt và trao đổi kiến thức rất bổ ích cho lớp trẻ hôm nay. Mục lục I. GIỚI THIỆU .3 II. CƠ SỞ LÝ LUẬN 4 A. Khái niệm mối liên hệ 4 B. Các tính chất của mối liên hệ 5 C. Ý nghĩa phương pháp luận . 6 III. VẬN DỤNG NGUYÊN LÝ VÀO THỰC TIỄN CÔNG TY DIGINET 9 A. Giới thiệu công ty Diginet 9 B. Biện chứng mối liên hệ bên trong và bên ngoài 10 C. Mối quan hệ bên trong 10 D. Mối quan hệ bên ngoài 14 IV. KẾT LUẬN .17 V. TÀI LIỆU THAM KHẢO . 18

pdf18 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 6965 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Vận dụng nguyên lý về mối liên hệ phổ biến của triết học Mác - Lênin vào thực tiễn phát triển và quản lý ở công ty Diginet, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfVận dụng nguyên lý về mối liên hệ phổ biến của triết học Mác-Lênin vào thực tiễn phát triển và quản lý ở công ty Diginet.pdf
Luận văn liên quan