Các giải pháp phát triển hệ thống phân phối hàng hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG PHÂN PHỐI HÀNG HÓA.- I.Vai trò của hệ thống phân phối hàng hóa trong nền kinh tế thị trường; II.Tổ chức hệ thống phân phối hàng hóa; III.Quản lý hệ thống phân phối hàng hóa; IV.Kinh nghiệm của các nước về phát triển hệ thống phân phối hàng hóa.- CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÁC HỆ THỐNG PHÂN PHỐI HÀNG HÓA Ở VIỆT NAM.- I.Tổng quan sự phát triển các hệ thống phân phối hàng hóa ở Việt Nam; II.Thực trạng phát triển các hệ thống phân phối hàng hóa trong hệ thống thương mại điện tử ở Việt Nam; III.Đánh giá chung về thực trạng phát triển của các hệ thống phân phối hàng hóa ở nước ta.- CHƯƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG PHÂN PHỐI HÀNG HÓA VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2010.- I.Các yêu cầu về hội nhập kinh tế quốc tế và dự báo những yếu tố cơ bản tác động tới hệ thống phân phối hàng hóa Việt Nam; II.Đề xuất các định hướng tổ chức hệ thống phân phối cho các doanh nghiệp Việt Nam; III.Đề xuất các giải pháp nhằm phát triển các hệ thống phân phối hàng hóa Việ Nam. - KẾT LUẬN.

pdf123 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3567 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Các giải pháp phát triển hệ thống phân phối hàng hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfCác giải pháp phát triển hệ thống phân phối hàng hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.pdf
Luận văn liên quan