Các phương pháp quản lý kinh tế của nhà nước

Trình bày các phương pháp quản lý kinh tế của nhà nước. Liên hệ thực tiễn để minh hoạ về việc thực hiện chưa tốt các phương pháp đó của Nhà nước ta? Theo Anh /Chị nên đổi mới việc vận dụng các phương pháp quản lý kinh tế của Nhà nước theo những hướng chủ yếu nào? Trả lời: 1.Trình bày các phương pháp quản lý kinh tế của nhà nước. a) Khái niệm phương pháp quản lý kinh tế b) Các loại phương pháp (có 3 phương pháp): - Phương pháp hành chính (hay cưỡng chế) - Phương pháp kinh tế (kích thích kinh tế) - Phương pháp giáo dục, thuyết phục

doc1 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 11010 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Các phương pháp quản lý kinh tế của nhà nước, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Câu 4: Trình bày các phương pháp quản lý kinh tế của nhà nước. Liên hệ thực tiễn để minh hoạ về việc thực hiện chưa tốt các phương pháp đó của Nhà nước ta? Theo Anh /Chị nên đổi mới việc vận dụng các phương pháp quản lý kinh tế của Nhà nước theo những hướng chủ yếu nào? Trả lời: 1.Trình bày các phương pháp quản lý kinh tế của nhà nước. a) Khái niệm phương pháp quản lý kinh tế b) Các loại phương pháp (có 3 phương pháp): - Phương pháp hành chính (hay cưỡng chế) - Phương pháp kinh tế (kích thích kinh tế) - Phương pháp giáo dục, thuyết phục Lưu ý: mỗi phương pháp trên cần làm rõ: + Khái niệm? + Đặc điểm? + Vai trò? + Các công cụ có thể sử dụng? + Được áp dụng trong những trường hợp nào? + Những yêu cầu khi áp dụng phương pháp đó?

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docÔn tập - các phương pháp quản lý kinh tế của nhà nước.doc
Luận văn liên quan