Tổng hợp và khảo sát hoạt tính của xúc tác phức sắt(ii) tetrasulfophthalocyanin gắn trên chất mang polime

TỔNG HỢP VÀ KHẢO SÁT HOẠT TÍNH CỦA XÚC TÁC PHỨC SẮT(II) TETRASULFOPHTHALOCYANIN GẮN TRÊN CHẤT MANG POLIME PHẠM CAO THANH TÙNG Trang nhan đề Lời cảm ơn Mục lục Các danh mục Các kí hiệu viết tắt Mở đầu Phần 1: Tổng quan Phần 2: Thực nghiệm và biện luận Phần 3: Kết luận và kiến nghị Tài liệu tham khảo Phụ lục

pdf42 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2419 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tổng hợp và khảo sát hoạt tính của xúc tác phức sắt(ii) tetrasulfophthalocyanin gắn trên chất mang polime, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf7.pdf
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
Luận văn liên quan