Chất lượng nước hệ thống thủy nông sông Chu 2005

Công ty quản lý công trình thủy nông sông Chu phải xây dựng chế độ vận hành tưới tiêu của hệ thống sao cho vừa đảm bảo được số lượng, vừa đảm bảo được chất lượng để cấp cho sản xuất và sinh hoạt. Hướng dẫn nông dân không nên dùng nguồn nước vùng kênh cấp II, cấp III để cung cấp cho sinh hoạt, không nên dùng nước hồi lưu, nước thải công nghiệp, sinh hoạt chưa xử lý để tưới.

pdf83 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2511 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chất lượng nước hệ thống thủy nông sông Chu 2005, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbaocaotonghopsongchu_1456.pdf
Luận văn liên quan