Chiến lược phát triển công ty cổ phần viễn thông Ctin giai đoạn 2010-2020

Môi trường Vĩ Mô - Chính Phủ khuyến khích việc phát triển Viễn Thông, Công Nghệ Thông tin. Môi Trường Vi Mô - Có nhiều đơn vị cạnh tranh - Áp Lực về công nghệ là rất lớn - Thị trường Viễn Thông đang bùng nổ mạnh. Hoàn Cảnh Nội Bộ - Cố kinh nghiệm nhiều trong lĩnh vực Viễn Thông - Đội ngũ nhân viên trẻ năng động và sáng tạo.

pptx7 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2050 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chiến lược phát triển công ty cổ phần viễn thông Ctin giai đoạn 2010-2020, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level 10/06/2010 ‹#› GVHD: TS Hoàng Lâm Tịnh Nhóm 07 Lớp QTKD DDeem1&2 Đặng Văn Hùng Trần Đăng Khoa 3 4 5 6 7 CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG CTIN GIAI ĐOẠN 2010-2020 Sơ Lược Về Sự Hình Thành Công Ty Kết Quả sản Xuất trong những năm gần đây Môi Trường Kinh Doanh. Chiến Lược Phát Triển 2010-2020 Nội Dung Thành Lập Tháng 7/2001 Vốn Điều Lệ hiên nay là: 110 tỷ VND ( trước tháng 8/2008 là 10 tỷ đồng) Nhân lực hiện nay: 500 người Lĩnh vực hoạt động: - Cung cấp thiết bị viễn thông - Sản xuất thiết bị phục vụ mạng Viễn Thông - Cho thuê thiết bị Viễn Thông - Cung cấp dịch vụ Viễn thông - Tư vấn Trong Lĩnh Vực Viễn Thông. Sơ Lược về Công Ty TT Chỉ tiêu Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 1 Doanh thu (tỷ đồng) 135,8 122,5 158,2 350 516 1300 2 Vốn chủ sở hữu(tỷ đồng) 32 38 44 55 130   3 Tỉ suất lợi nhuận trước thuế (trên vốn chủ sở hữu) 32% 29% 27% 34% 21% Kết Quả Sản Xuất Kinh Doanh Trong Những Năm gần đây Môi trường Vĩ Mô - Chính Phủ khuyến khích việc phát triển Viễn Thông, Công Nghệ Thông tin. Môi Trường Vi Mô - Có nhiều đơn vị cạnh tranh - Áp Lực về công nghệ là rất lớn - Thị trường Viễn Thông đang bùng nổ mạnh. Hoàn Cảnh Nội Bộ - Cố kinh nghiệm nhiều trong lĩnh vực Viễn Thông - Đội ngũ nhân viên trẻ năng động và sáng tạo. Môi Trường Kinh Doanh DỊCH VỤ 1: Lắp đặt các dự án Viến Thông (BTS, BSC, MSC, VIBA, TRUYỀN DẪN QUANG) DỊCH VỤ 2: Tập Trung mảng dịch vụ về tích hợp hệ thống, các dịch vụ trên nên IP (mobibackhaul, Softswitch, IP phone, Hội Nghị Truyền Hình ) . CHIẾN LƯỢC KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2010-2020 Giai Đoạn 2010-2011: Doanh Thu chủ Yếu dự vào dịch vụ 1. Cũng cố vị thế trong việc phát triển sản phẩn của dịch vụ số 2. Giai đoạn 2012-2020: - Hướng phát triển chính là các dịch vụ trên nền IP: CHIẾN LƯỢC KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2010-2020 Kế Hoạch về nhân sự: - Tăng Khoảng 10% năm. - Chuẩn bị nguồn nhân lực cao cấp: Các chuyên gia về Kỹ Thuật, chuyên gia trong lĩnh vực marketting Kế hoạch về tài Chính: - Kế Hoạch Thu tăng khoảng 15% năm. - Cần phải có những bước nhẩy lớn, tăng vốn điều lệ khi cần thiết. Kế Hoạch về Thị Trường -Cũng cố tốt các thị Trường hiện tại - Phát triển mở rộng ra các thị trường ngoài VNPT như: Viettel, Viễn Thông Điện Lực, các Ngân Hàng CHIẾN LƯỢC KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2010-2020

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptxqtcl_1868.pptx
Luận văn liên quan