Chương 1 - Vị trí, đối tượng, phương pháp nghiên cứu của CNXH khoa học

CNXH khoa học là một trong ba bộ phận hợp thành chủ nghĩa Mác – Lênin Là biểu hiện về mặt lý luận của phong trào công nhân Là khoa học đấu tranh giai cấp để giải phóng giai cấp công nhân, giải phóng người lao động và giải phóng xã hội thoát khỏi tình trạng áp bức bóc lột

pdf27 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3075 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chương 1 - Vị trí, đối tượng, phương pháp nghiên cứu của CNXH khoa học, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfchuong-1-vi-tri-doi-tuong-phuong-phap-nghien-cuu-cua-cnxhkh.pdf
Luận văn liên quan