Chuyên đề Kinh tế tư nhân sô 8

Với một quá khứ nhử thế luôn luôn là marginal, giai cấp tử sản công nghiệp Việt nam thiếu cả vốn, kinh nghiệm, cả quan hệ với thị trử ờng trong và ngoài nử ớc, và đặc biệt là thiếu hẳn một truyền thống bản thân. Số tử sản công nghiệp “vào đời” trong 20 năm qua phần lớn là parvenue,nhờ những cơ may chụp giật đử ợc vốn, đử ợc thị trử ờng, đử ợc một cái ô quyền lực nào đó. Khó có thể tìm đử ợc một ai trong số họ có 2, 3 hoặc 4 đời là những doanh nhân nổi tiếng trong một ngành nghề nhử thử ờng thấy trên thế giới xử a và nay (một hoặc hai thế hệ hoàn toàn chử a thể đủ để tạo ra truyền thống của một hãng). Sự hẫng hụt đó không thể không để lại những khuyết tật trong tính cách của những nhà tử sản công nghiệp: thiếu chữ tín, thiếu hiểu biết về thị trử ờng và môi trử ờng kinh doanh,. nói chung là thiếu văn hoá kinh doanh.

pdf144 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2088 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chuyên đề Kinh tế tư nhân sô 8, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfchuyen_de_ngien_cuu_kinh_te_tu_nhanso_8_20__2476.pdf
Luận văn liên quan