Chuyển mạch IP

MỤC LỤC PHẦN I TỔNG QUAN VỀ CHUYỂN MẠCH IP CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG 6 1.1 Định tuyến trong chuyển mạch gói truyền thống 6 1.2 ATM & IP 8 1.3 IP over ATM 10 CHƯƠNG 2. ĐÁNH ĐỊA CHỈ VÀ ĐỊNH TUYẾN IP 12 2.1 Mô hình chồng giao thức TCP/IP 12 2.2 Đánh địa chỉ IP 13 2.3 Định tuyến IP 15 2.4 Các giao thức định tuyến trong IP 17 2.4.1 Định tuyến theo vectơ khoảng cách 19 2.4.2 Định tuyến trạng thái đường 21 2.4.3 RIP (Routing Information Protocol) 23 2.4.4 OSPF (Open Shortest Path First) 29 2.4.5 BGP (Border Gateway Protocol) 36 PHẦN II CHUYỂN MẠCH IP VÀ ỨNG DỤNG CHƯƠNG 3. CHUYỂN MẠCH IP 40 3.1 Định nghĩa và các thuật ngữ 40 3.1.1 Chuyển mạch IP 40 3.1.2 Đầu vào và đầu ra của chuyển mạch IP 42 3.1.3 Đường tắt 43 3.2 Các mô hình địa chỉ của chuyển mạch IP 45 3.2.1 Địa chỉ riêng 45 3.2.2 Ánh xạ địa chỉ IP sang VC 46 3.3 Các mô hình chuyển mạch IP 46 3.3.1 Mô hình xếp chồng 46 3.3.2 Mô hình đồng cấp 48 3.4 Các kiểu chuyển mạch IP 49 3.4.1 Giải pháp chuyển mạch theo luồng 49 3.4.2 Giải pháp chuyển mạch theo cấu hình 51 3.5 Một số giải pháp trong chuyển mạch IP 53 CHƯƠNG 4. CHUYỂN MẠCH THẺ CỦA CISCO 56 4.1 Giới thiệu chuyển mạch thẻ 56 4.2 Kiến trúc của chuyển mạch thẻ 57 4.3 Các thành phần 59 4.4 Các phương pháp cấp phát thẻ 62 4.4.1 Phương pháp downstream 62 4.4.2 Phương pháp downstream on demand 63 4.4.3 Phương pháp upstream 64 4.5 Giao thức phân phối thẻ 64 4.5.1 Chức năng của TDP 65 4.5.2 Các kiểu đơn vị giao thức TDP 65 CHƯƠNG 5. ỨNG DỤNG CỦA CHUYỂN MẠCH IP 65 5.1 Chuyển mạch IP hỗ trợ lưu lượng đa hướng 65 5.1.1 IFMP hỗ trợ lưu lượng đa hướng 65 5.1.2 CSR và Multicast 65 5.1.3 Hỗ trợ đa hướng trong chuyển mạch thẻ 65 5.1.4 ARIS và dịch vụ đa hướng 65 5.2 Mạng chuyển mạch IP 65 5.2.1 Chuyển mạch IP của hãng Ipsilon 65 5.2.2 Mạng CSR 65 3.2.3 Mạng chuyển mạch thẻ 65 5.2.4 Mạng ARIS 65 KÉT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO

pdf82 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3127 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chuyển mạch IP, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfChuyển mạch IP.pdf
Luận văn liên quan