Công nghệ sản xuất nước tương

(Bản scan) Sự phân tách những chất rắn còn lại giảm theo nhiệt độ, điều này minh họa cho quá trình chưng cất khô làm giảm thể tích nước thải. Chất rắn sau quá trình chưng cất khô là các xơ sợi là lượng muối của nó đã được lấy ra dễ dàng bằng cách rửa với nước. Hàm lượng muối sau khi rửa với nước thì khá thấp đủ để sử dụng làm phân bón, trong khi hàm lượng P cao làm phân bón tốt.

pdf67 trang | Chia sẻ: tienthan23 | Lượt xem: 2948 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Công nghệ sản xuất nước tương, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfde_tai_cong_nghe_san_xuat_nuoc_tuong_8361.pdf