• Đề tài Các dịch vụ triển khai trên FTTH và xu hướng phát triển công nghệ của SQTĐề tài Các dịch vụ triển khai trên FTTH và xu hướng phát triển công nghệ của SQT

  LỜI NÓI ĐẦU Thời gian qua,lĩnh vực internet trên toàn thế giới đã có những bước đột phá mạnh mẽ.Góp phần không nhỏ trong quá trình phát triển này là công nghệ ADSL.Với khả năng truyền tải dữ liệu gấp nhiều lần so với công nghệ quay số.ADSL đã mang internet đến gần với chúng ta hơn.Tuy nhiên công nghệ ADSL sắp phải nhường vị trí độc tôn của mình c...

  doc37 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 24/04/2013 | Lượt xem: 4840 | Lượt tải: 2

 • Thiết kế mạng máy tính cho công ty tin học và công nghệThiết kế mạng máy tính cho công ty tin học và công nghệ

  MỤC LỤC MỤC LỤC 1 LỜI MỞ ĐẦU 4 CHƯƠNG I: 5 ĐỊNH NGHĨA, PHÂN LOẠI VÀ CẤU TRÚC CỦA MẠNG LAN . 5 1.Định nghĩa 5 2. Phân loại 5 2.1. Mạng LAN thực .5 2.2. Mạng LAN ảo 5 3. Cấu trúc của mạng LAN 6 3.1. Mạng dạng hình sao (Star topology) .6 3.2. Mạng hình tuyến (Bus Topology) .7 3.3. Mạng dạng vòng (Ring Topology) 8 3.4. Mạng dạng kết hợp 9 3.5. Mạng phâ...

  pdf36 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 24/04/2013 | Lượt xem: 5877 | Lượt tải: 1

 • Điều khiển lưu lượng trong mạng MPLSĐiều khiển lưu lượng trong mạng MPLS

  (Bản scan) Trong cuốn luận văn này, chúng ta đã tìm hiểu những vấn đề mà kỹ thuật điều khiển lưu lượng với MPLS giải quyết được. Để đáp ứng các yêu cầu của một mạng hỗ trợ QoS trong tương lai cũng như giải quyết những hạn chế của mạng IP hiện nay, Kỹ thuật điều khiển với MPLS được xem là một trong những giải pháp được quan tâm

  pdf121 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 24/04/2013 | Lượt xem: 3010 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Thiết kế bộ đo và khống chế nhiệt độ hiển thị trên máy tínhĐề tài Thiết kế bộ đo và khống chế nhiệt độ hiển thị trên máy tính

  Mục lục Nhận xét của giáo viên hướng dẫn 1 Mục luc 3 Phần I: Giới thiệu đề tài 1. Đặt vấn đề 4 2. Mục đích thực hiện đề tài 4 3. Phương hướng giaỉ quyết 5 Phần II: Nội dung 6 1.Cơ sở lý thuyết chung 6 2.Quy trình thiết kế bài toán thực tế 8 Phần III: Ưu nhược điểm,ứng dụng và hướng phát triển 26 Phần IV: Tài liệu tham khảo 27 Phần i: giới th...

  doc34 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 24/04/2013 | Lượt xem: 3974 | Lượt tải: 1

 • Tiểu luận học phần phân tích thiết kế thuật toán: Thuật toán tham lam (greedy algorithm)Tiểu luận học phần phân tích thiết kế thuật toán: Thuật toán tham lam (greedy algorithm)

  LỜI NÓI ĐẦU Giải thuật cho những bài toán tối ưu thường đi qua một số bước, với một tập hợp các chọn lựa tại mỗi bước. Với nhiều bài toán tối ưu hoá có thể sử dụng phương pháp đơn giản và hiệu quả hơn phương pháp qui hoạch động. Phương pháp tham lam luôn chọn phương án tốt nhất vào thời điểm hiện tại. Nó chọn tối ưu cục bộ với hy vọng rằng lự...

  pdf61 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 24/04/2013 | Lượt xem: 3088 | Lượt tải: 5

 • Thuật toán – độ phức tạp của thuật toánThuật toán – độ phức tạp của thuật toán

  Thuật toán là một khái niệm cơ sở của Toán học và Tin học. Hiểu một cách đơn giản, thuật toán là một tập các hướng dẫn nhằm thực hiện một công việc nào đó. Ðối với việc giải quyết một vấn đề - bài toán thì thuật toán có thể hiểu là một tập hữu hạn các hướng dẫn rõ ràng để người giải toán có thể theo đó mà giải quyết được vấn đề. Như vậy, thuật toán...

  doc28 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 24/04/2013 | Lượt xem: 7332 | Lượt tải: 5