Đặc điểm tổ chức sản xuất và quản lý của xí nghiệp lắp máy

Lời mở đầu Trong cơ chế thị trường hiện nay đòi hỏi các công ty, xí nghiệp kinh doanh phải có một sự nhạy bén trong kinh doanh, trong tổ chức sản xuất và không ngừng đổi mới để phù hợp với thời điểm kinh doanh hiện tại và tương lai. Trong khi đó việc phải đối mặt với một sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường cũng là một sự thử thách để hoàn thiện sản phẩm, tuy nhiên doanh nghiệp phải đứng vững và đi lên trong tư thế phát triển. Là một xí nghiệp lắp máy trực thuộc công ty xây lắp hoá chất, từ ngày thành lập đến nay đã không ngừng phát triển theo xu hướng hiện đại hoá, tuy nhiên đứng trước thách thức đòi hỏi của công nghệ vì xí nghiệp là một đơn vị lắp máy nên sự biến động của các máy móc thiết bị là rất lớn vì xu hướng hiện đại hoá công nghệ trên thế giới đã có nhiều phát triển không ngừng. Các công trình đòi hỏi người xây lắp phải có trình độ, phương tiện hiện đại nhanh và giá thành hấp dẫn. Tuy vậy, với năng lực hiện tại của xí nghiệp thì khả năng phát triển lớn mạnh và trở thành một tên tuổi trong làng xây dựng nước nhà là rất khó, do cơ cấu tổ chức hiện tại còn nhiều bất cập, trên cơ sở đó sinh viên thực tập tại xí nghiệp muốn dựa vào điều bất cập. Qua thời gian tìm hiểu và thực tập tại xí nghiệp, em mong muốn có những đóng góp cho việc hoàn thiện cơ cấu tổ chức của xí nghiệp.

doc5 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2851 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đặc điểm tổ chức sản xuất và quản lý của xí nghiệp lắp máy, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lời mở đầu Trong cơ chế thị trường hiện nay đòi hỏi các công ty, xí nghiệp kinh doanh phải có một sự nhạy bén trong kinh doanh, trong tổ chức sản xuất và không ngừng đổi mới để phù hợp với thời điểm kinh doanh hiện tại và tương lai. Trong khi đó việc phải đối mặt với một sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường cũng là một sự thử thách để hoàn thiện sản phẩm, tuy nhiên doanh nghiệp phải đứng vững và đi lên trong tư thế phát triển. Là một xí nghiệp lắp máy trực thuộc công ty xây lắp hoá chất, từ ngày thành lập đến nay đã không ngừng phát triển theo xu hướng hiện đại hoá, tuy nhiên đứng trước thách thức đòi hỏi của công nghệ vì xí nghiệp là một đơn vị lắp máy nên sự biến động của các máy móc thiết bị là rất lớn vì xu hướng hiện đại hoá công nghệ trên thế giới đã có nhiều phát triển không ngừng. Các công trình đòi hỏi người xây lắp phải có trình độ, phương tiện hiện đại nhanh và giá thành hấp dẫn. Tuy vậy, với năng lực hiện tại của xí nghiệp thì khả năng phát triển lớn mạnh và trở thành một tên tuổi trong làng xây dựng nước nhà là rất khó, do cơ cấu tổ chức hiện tại còn nhiều bất cập, trên cơ sở đó sinh viên thực tập tại xí nghiệp muốn dựa vào điều bất cập. Qua thời gian tìm hiểu và thực tập tại xí nghiệp, em mong muốn có những đóng góp cho việc hoàn thiện cơ cấu tổ chức của xí nghiệp. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ QUẢN LÝ CỦA XÍ NGHIỆP LẮP MÁY Xí nghiệp Lắp máy trực thuộc Công ty Xây lắp Hoá chất. Được thành lập ngày 26/02/02 theo quyết định số 54/QĐ - HĐQT của Tổng công ty Xây dựng Việt Nam. Là một đơn vị thành viên của Công ty Xây lắp Hoá chất có tư cách pháp nhân không đầy đủ thực hiện chế độ hạch toán phụ thuộc công ty được sử dụng con dấu và mở tài khoản riêng tại ngân hàng theo quy định của chính phủ. Xí nghiệp hoạt động theo quy chế tổ chức hoạt động do giám đốc công ty xây lắp quy định. Một số ngành nghề hoạt động của xí nghiệp: Lắp đặt đồng bộ các dây truyền công nghệ sản xuất Hệ thống thiết bị điện tự động hoá Đo lường và hệ thống cấp tải nước Gia công chế tạo các sản phẩm cơ khí xây dựng Xây lắp đường dây và trạm điện thế 35 KV Thực hiện các nhiệm vụ do công ty giao Để điều hành sản xuất, xí nghiệp tổ chức bộ máy quản lý theo đặc điểm riêng vì xí nghiệp làm việc theo quy chế công trình làm ở đâu các phân xưởng sản xuất di dời đến chỗ đó. Chính vì vậy để điều hành quản lý xí nghiệp có cơ cấu tổ chức như sau: Giám đốc Phó Giám đốc kỹ thuật thi công Phó giám đốc kinh doanh nội vụ Phòng kế hoạch dự án Tài vụ - Các đội xây lắp 1,2 - Đội xây lắp điện nước - Xưởng gia công cơ khí - Đội thi công cơ giới Chất lượng thiết bị Tổ chức hành chính Nhìn vào mô hình tổ chức của doanh nghiệp thì doanh nghiệp được tổ chức theo mô hình hỗn hợp. Giám đốc xí nghiệp: Do tổng giám đốc Công ty xây dựng Việt Nam bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật theo đề nghị của giám đốc công ty. Giám đốc xí nghiệp điều hành hoạt động của xí nghiệp theo quy chế tổ chức và hoạt động của xí nghiệp, sự uỷ nhiệm và phân cấp của công ty. Hai phó giám đốc: Có nhiệm vụ tham mưu điều hành và chịu trách nhiệm về những lĩnh vực mà giám đốc xí nghiệp phân công. Phòng kế hoạch dự án: Tham mưu, giúp việc về các lĩnh vực công tác: công tác thị thường, hồ sơ thầu, kế hoạch sản xuất kinh doanh, quản lý và thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của xí nghiệp. Phòng kỹ thuật – chất lượng thiết bị: Lập các biện pháp thi công khả thi phục vụ thầu và tổ chức thực hiện. Tham mưu, giúp việc về công tác tổ chức thi công kiểm tra giám sát quản lý chất lượng, kỹ thuật thi công, quản lý tiến độ, kỹ thuật an toàn, quản lý và khai thác vật tư thiết bị xe máy … đề xuất các phương án đầu tư. Tham mưu, giúp việc về công tác tài vụ, kiểm tra giám sát hoạt động tài chính của đơn vị theo pháp lệnh thống kê, quy định của nhà nước và quy định của công ty. Phòng tổ chức hành chính: Tham mưu giúp việc về công tác tổ chức, lao động tiền lương, thực hiện chế độ chính sách với người lao động, công tác thanh tra - kiểm tra bảo vệ trật tự an ninh, công tác hành chính trong xí nghiệp Các đội thi công: Tổ chức nhiệm vụ thi công tại các công trình được giao nhiệm vụ, lập biện pháp thi công, an toàn lao động …Nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn về người và máy móc thiết bị trong thi công nhằm hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch được giao. Trụ sở chính của xí nghiệp đóng tại xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội là nơi điều hành sản xuất của doanh nghiệp có nhiệm vụ tuân thủ các chế độ, chế tài quản lý của xí nghiệp theo hợp đồng mà doanh nghiệp đã ký để di dời các phân xưởng tới nơi công trình trực tiếp làm việc. CÁC NGUỒN LỰC CỦA XÍ NGHIỆP LẮP MÁY I.Vốn. Với những lý do của sự thành lập xí nghiệp, Công ty Xây lắp Hoá chất đã quyết định thành lập xí nghiệp với một quy chế cho xí nghiệp phải hoạch toán phụ thuộc, xí nghiệp chỉ giữ tài sản cho công ty và hàng quý công ty phải báo khấu hao về cho xí nghiệp hoạch toán và chi phí, bút toán nợ 623, có 336. Chính vì lý do đó mà về vốn của xí nghiệp như sau:

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docbaocao.1.doc
  • rarAnh.rar
Luận văn liên quan